DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 79/2010 privind infiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Hotararea nr. 79/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 15 februarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Pentru monitorizarea indeplinirii obiectivelor de referinta cuprinse in Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 354 din 14 decembrie 2006, prevazute in anexa nr. 1, se infiinteaza Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, denumita in continuare Comisia MCV. (2) Comisia MCV prevazuta la alin. (1) este un organism interinstitutional, fara personalitate juridica, in coordonarea ministrului justitiei.

Art. 2
Comisia MCV are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste, ca urmare a recomandarilor cuprinse in Raportul Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu din 22 iulie 2009 privind progresele realizate de Romania in cadrul mecanismului de cooperare si verificare, prevazute in anexa nr. 2, si in baza propunerilor institutiilor reprezentate in Comisia MCV, Planul de actiune pe termen scurt pentru indeplinirea obiectivelor de referinta din cadrul MCV, denumit in continuare Planul de actiune MCV, care va fi adoptat prin hotarare a Guvernului, potrivit legii;
b) monitorizeaza indeplinirea masurilor din Planul de actiune MCV;
c) aproba rapoarte lunare, rapoarte periodice o data la doua luni, raportul semestrial, precum si raportul anual;
d) formuleaza propuneri privind modificarea si completarea Planului de actiune MCV ori, dupa caz, elaboreaza un nou plan de actiune MCV, care va fi adoptat prin hotarare a Guvernului, potrivit legii.

Art. 3
Planul de actiune MCV prevazut la art. 2 lit. a) si d), precum si orice modificare si/sau completare ale/a acestuia se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.

Art. 4
(1) Comisia MCV este alcatuita din urmatoarele persoane:
a) ministrul justitiei;
b) consilierul de stat pe probleme de justitie din aparatul propriu al primului-ministru;
c) un secretar de stat din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, desemnat prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
d) un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, desemnat prin ordin al ministrului afacerilor externe;
e) un secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, desemnat prin ordin al ministrului finantelor publice;
f) seful Departamentului pentru Afaceri Europene;
g) presedintele Consiliului Superior al Magistraturii;
h) presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
i) procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
j) procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie;
k) presedintele Agentiei Nationale de Integritate.
(2) Lucrarile Comisiei MCV sunt conduse de ministrul justitiei.

Art. 5
(1) Comisia MCV este convocata de catre ministrul justitiei lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni si ori de cate ori este necesar.
(2) Comisia MCV se considera legal reunita in prezenta a cel putin 7 dintre membrii sai.
(3) Deciziile Comisiei MCV se iau prin consens.

Art. 6
(1) La lucrarile Comisiei MCV pot participa, la invitatia ministrului justitiei, reprezentanti ai altor autoritati sau institutii publice, altele decat cele prevazute la art. 4 alin (1).
(2) La lucrarile Comisiei MCV in care pe ordinea de zi sunt supuse aprobarii raportul semestrial si anual pot fi invitati de catre ministrul justitiei, in calitate de observatori, reprezentanti ai organizatiilor legal constituite din sectorul societatii civile si ai mass-mediei sau ai organizatiilor profesionale ale magistratilor.
(3) Ordinea de zi a sedintelor Comisiei MCV prevazute la alin. (2) va fi publicata pe pagina de internet a Ministerului Justitiei, cu 5 zile inainte, cu indicarea locului, datei si orei de desfasurare.
(4) Sintezele rapoartelor semestriale si anuale, care vor fi supuse aprobarii Comisiei MCV, vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justitiei impreuna cu ordinea de zi mentionata la alin. (3).

Art. 7
(1) In realizarea atributiilor prevazute la art. 2, Comisia MCV adopta decizii si recomandari.
(2) Deciziile adoptate de catre Comisie vor fi puse in aplicare, cu celeritate, de catre institutiile competente. (3) Ministrul justitiei are obligatia de a-l informa lunar sau ori de cate ori este necesar, in scris, pe primul-ministru cu privire la deciziile adoptate de Comisia MCV.

Art. 8
(1) Secretariatul Comisiei MCV este asigurat de maximum 5 persoane din cadrul Ministerului Justitiei, desemnate prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Secretariatul Comisiei MCV are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si supune aprobarii Comisiei MCV rapoartele prevazute la art. 2 lit. c);
b) solicita informatii fiecarei institutii implicate, in vederea elaborarii rapoartelor;
c) convoca membrii grupului tehnic de lucru ori de cate ori este nevoie, pentru clarificarea ori definitivarea rapoartelor;
d) transmite rapoartele periodice si raportul anual, sub semnatura ministrului justitiei, catre Presedintele Romaniei, catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si catre primul-ministru;
e) intocmeste informarile pentru primul-ministru, conform prevederilor art. 7 alin. (3), si le inainteaza ministrului justitiei;
f) transmite, sub semnatura ministrului justitiei, convocari membrilor Comisiei MCV si oricaror alte persoane care urmeaza sa participe la sedinte ori la intalnirile organizate cu prilejul misiunilor de experti ale Comisiei Europene;
g) elaboreaza minutele fiecarei intalniri, inclusiv pentru intalnirile organizate cu prilejul misiunilor de experti ale Comisiei Europene, care vor fi transmise spre aprobare tuturor membrilor prezenti si spre informare membrilor absenti;
h) elaboreaza documentele-suport pentru discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene;
i) solicita toate minutele intalnirilor, elaborate de catre reprezentantii institutiilor evaluate de catre Comisia Europeana;
j) ori de cate ori institutiile europene solicita informatii ce sunt de competenta altor institutii, secretariatul poate solicita acestora, in regim de urgenta, daca este cazul, date referitoare la subiectul in cauza;
k) sesizeaza ministrul justitiei in cazul in care intervin disfunctionalitati de natura sa afecteze calitatea documentelor elaborate de catre Ministerul Justitiei, in calitate de coordonator MCV, care, la randul sau, daca este cazul, va informa primul-ministru cu privire la problemele intervenite.

Art. 9
(1) In sprijinul Comisiei MCV se constituie un grup tehnic de lucru care cuprinde experti din cadrul institutiilor mentionate la art. 4 alin. (1).
(2) Fiecare institutie reprezentata in cadrul Comisiei MCV are obligatia de a desemna prin dispozitie a conducatorului un expert si un supleant al acestuia in grupul tehnic de lucru.
(3) Grupul tehnic de lucru va fi coordonat de secretariatul Comisiei MCV, prevazut la art. 8.

Art. 10
(1) Membrii grupului tehnic de lucru au obligatia de a transmite in format electronic un raport privind masurile din sfera de competenta a institutiei pe care o reprezinta pana la data de 15 a fiecarei luni, cuprinzand evolutiile inregistrate in luna anterioara celei pentru care se face raportarea. In cazul in care membrii grupului tehnic de lucru nu ofera la termenul stabilit informatiile solicitate, secretariatul Comisiei MCV va informa despre aceasta ministrul justitiei si conducatorul institutiei din care fac parte.
(2) Secretariatul Comisiei MCV va elabora o forma consolidata a raportului privind progresele inregistrate in realizarea masurilor din cadrul Planului de actiune MCV pana la data de 25 a fiecarei luni, pentru luna anterioara celei in care se face raportarea, care va fi transmisa tuturor membrilor grupului tehnic de lucru, in format electronic, pana in ultima zi calendaristica a fiecarei luni, pentru luna anterioara celei in care se face raportarea.
(3) Raportul lunar va respecta in detaliu structura Planului de actiune MCV.
(4) Raportul lunar se aproba de catre Comisia MCV, care se va intruni pana la data de 10 a fiecarei luni.

Art. 11
(1) Secretariatul Comisiei MCV elaboreaza rapoarte periodice o data la doua luni, precum si raportul semestrial privind evolutiile inregistrate in perioada de referinta, care se transmit pe suport hartie si in format electronic tuturor institutiilor reprezentate in cadrul Comisiei MCV.
(2) Rapoartele periodice si raportul semestrial se aproba de catre Comisia MCV.
(3) Rapoartele prevazute la alin. (1), astfel aprobate, vor fi transmise de catre Ministerul Justitiei, spre informare, Presedintelui Romaniei, primului-ministru si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 12
(1) Secretariatul Comisiei MCV va elabora raportul anual privind evolutiile inregistrate in perioada de referinta, care va fi transmis, pe suport hartie si in format electronic, tuturor institutiilor reprezentate in cadrul Comisiei MCV.
(2) Raportul anual se aproba de catre Comisia MCV.
(3) Raportul prevazut la alin. (1), astfel aprobat, va fi transmis de catre Ministerul Justitiei, spre informare, Presedintelui Romaniei, primului-ministru si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 13
In termen de 10 zile de la numirea persoanelor prevazute la art. 9 alin. (1) si (2), Ministerul Justitiei va inainta Guvernului, spre adoptare, proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de actiune MCV, intocmit de catre Comisia MCV.

Art. 14
(1) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conducatorii institutiilor reprezentate in Comisia MCV vor emite documentele de desemnare a secretarilor de stat prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. b)d) si a membrilor grupului tehnic de lucru, in conditiile art. 9 alin. (2).
(2) Dispozitiile de numire cu privire la persoanele desemnate in conditiile alin. (1) se transmit ministrului justitiei in termen de cel mult 3 zile de la semnare.

Art. 15
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 16
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga pct. 5 lit. b din Planul de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.346/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 12 noiembrie 2007.


Anexa nr. 1 - Obiectivele de referinta instituite in cadrul Mecanismul de cooperare si verificare
Potrivit art. 1 din Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 354 din 14 decembrie 2006 p. 00580060, "in fiecare an, pana la 31 martie cel tarziu, iar in primul an la 31 martie 2007, Romania prezinta Comisiei un raport privind progresele realizate in vederea atingerii fiecaruia dintre obiectivele de referinta enumerate in anexa". Obiectivele de referinta pe care Romania trebuie sa le atinga, potrivit anexei la Decizia Comisiei 2006/928/CE sunt urmatoarele:

1. garantarea unui proces judiciar mai transparent si mai eficient totodata, in special prin consolidarea capacitatilor si a responsabilizarii Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea si evaluarea impactului noilor coduri de procedura civila si penala;

2. infiintarea, conform celor prevazute, a unei agentii pentru integritate cu responsabilitati in domeniul verificarii patrimoniului, al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese potentiale, precum si cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care sa poata duce la aplicarea unor sanctiuni disuasive;

3. continuarea, in baza progreselor realizate deja, a unor anchete profesioniste si impartiale cu privire la acuzatiile de coruptie la nivel inalt;

4. adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, in special in cadrul administratiei locale.


Anexa nr. 2 - Recomandari cuprinse in Raportul Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu din 22 iulie 2009 privind progresele realizate de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare


"(...) Comisia invita Romania sa intreprinda actiuni in urmatoarele domenii:

In ceea ce priveste noile coduri:
 • sa efectueze o evaluare amanuntita a impactului celor 4 coduri asupra functionarii sistemului judiciar si asupra organizarii instantelor si parchetelor si sa cuantifice mijloacele bugetare necesare punerii lor in aplicare;
 • sa realizeze o consultare publica cu privire la Codul de procedura civila si la Codul de procedura penala si sa le adopte cat mai curand;
 • sa faciliteze intrarea rapida in vigoare a celor 4 coduri, prin adoptarea unei legi de punere in aplicare care sa asigure coerenta cadrului legislativ.

  In ceea ce priveste reforma sistemului judiciar:
 • sa puna in aplicare, in ceea ce priveste resursele umane, o abordare flexibila, bazata pe prioritati, concretizata pe termen scurt prin luarea de masuri de urgenta, precum transferarea posturilor vacante acolo unde este mai mare nevoie de ele (inclusiv efectuarea de transferuri intre grade de jurisdictie diferite), prin transferarea sarcinilor administrative personalului auxiliar, introducand manageri de instanta si, pe termen mediu si lung, prin elaborarea unei scheme de personal adaptate nevoilor sistemului judiciar, prin efectuarea de simulari si previziuni in ceea ce priveste numirile, transferurile de personal, detasarile si pensionarile;
 • sa consolideze transparenta si raspunderea Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv prin asumarea de catre Consiliu a responsabilitatii care ii revine, si anume de a avea o abordare mai proactiva in privinta recrutarilor, a promovarilor, a masurilor disciplinare, a transferurilor de personal si a detasarilor si prin publicarea hotararilor motivate ale Consiliului intr-un format clar si accesibil.

  In ceea ce priveste unificarea jurisprudentei:
 • sa intreprinda masurile adecvate ca urmare a recomandarilor Grupului de lucru privind individualizarea pedepselor pentru infractiunile de coruptie;
 • sa consolideze rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in unificarea jurisprudentei, inclusiv prin simplificarea procedurii care se aplica in cazul recursurilor, in vederea interpretarii si aplicarii legii in mod coerent, precum si prin elaborarea de orientari privind pedepsele pentru infractiunile de coruptie.

  In ceea ce priveste combaterea coruptiei la nivel inalt:
 • sa asigure faptul ca procedura prin care se permite inceperea urmaririi penale care vizeaza membri ai Parlamentului care sunt fosti si actuali membri ai Guvernului este aplicata uniform si rapid de catre Parlamentul Romaniei;
 • sa monitorizeze eficienta sistemului judiciar in ceea ce priveste judecarea cazurilor de coruptie la nivel inalt;
 • sa asigure stabilitatea cadrului legal pentru combaterea coruptiei la nivel inalt, inclusiv in contextul noilor coduri;
 • sa adopte o lege care sa prevada eliminarea suspendarii judecarii cauzelor atunci cand se invoca exceptii de neconstitutionalitate.

  In ceea ce priveste activitatile Agentiei Nationale de Integritate:
 • sa continue sa obtina rezultate in ceea ce priveste verificarea averilor, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese;
 • sa asigure faptul ca organismele judiciare si disciplinare intreprind in timp util masurile adecvate in ceea ce priveste cauzele inaintate de Agentia Nationala de Integritate referitoare la averi nejustificate, la incompatibilitati si la conflicte de interese.

  In ceea ce priveste combaterea coruptiei de la nivel local:
 • sa urmareasca imbunatatirea coordonarii strategiei nationale anticoruptie, pentru a permite o mai buna identificare a punctelor vulnerabile si a domeniilor care prezinta riscuri, astfel incat sa fie elaborate strategii de atenuare prioritare la toate nivelurile;
 • sa continue punerea in aplicare a strategiilor locale elaborate de catre procuratura, adaptate la necesitatile locale, si sa asigure o mai mare eficacitate a acestora;
 • sa accelereze intreprinderea de masuri de prevenire a coruptiei in sectoarele vulnerabile, organismele centrale si cele locale coordonandu-se in acest sens.

  Comisia invita Romania sa continue procesul de reforma si sa puna in aplicare recomandarile pe care i le-a facut. Comisia va sprijini si va monitoriza anul viitor pe aceasta baza progresele realizate. Este nevoie de presiuni continue pentru a se obtine rezultate, iar Comisia invita celelalte state membre sa continue sa acorde asistenta Romaniei si sa o ajute sa realizeze progrese. In ceea ce o priveste, Comisia va continua sa sprijine eforturile Romaniei, prin dialog politic si tehnic si prin furnizarea de expertiza adecvata, daca este necesar."
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  15 useri online

  Useri autentificati: