DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii. Hotararea nr. 789/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 10 august 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 193 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Metodologia de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare


Anexa - Metodologie de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studiiCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) La procesul de clasificare participa toate universitatile acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, de stat, particulare si confesionale.
(2) La procesul de ierarhizare participa toate programele de studii universitare de licenta si master, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, din universitatile acreditate sau autorizate provizoriu, de stat, particulare si confesionale.

Art. 2
(1) Evaluarea realizata in baza prezentei metodologii se realizeaza de catre organismul stabilit, dupa caz, potrivit prevederilor art. 193 alin. (5) si (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, denumit in continuare organism de evaluare.
(2) Selectia organismului international prevazut la art. 193 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, respectiv a organismului international sau a agentiei de asigurare a calitatii din strainatate prevazut/prevazute la art. 193 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS.
(3) Consortiul prevazut la art. 193 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 isi desfasoara activitatea in conditiile legii.

Art. 3
(1) Evaluarea in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii se realizeaza pe baza unora dintre urmatoarele criterii:
a) predarea si invatarea;
b) cercetarea stiintifica;
c) creatia artistica, in cazul universitatilor de arte;
d) relatia universitatii cu mediul extern;
e) capacitatea institutionala.
(2) Evaluarea in scopul clasificarii universitatilor utilizeaza cel putin criteriul prevazut la alin. (1) lit. b).
(3) Evaluarea in scopul ierarhizarii programelor de studii utilizeaza cel putin criteriile prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(4) Fiecarui criteriu ii este asociat un set de standarde de referinta, iar fiecarui standard ii este asociat un set de indicatori.
(5) Standardele si indicatorii utilizati in scopul clasificarii universitatilor pot fi distincti fata de cei utilizati in scopul ierarhizarii programelor de studii.


Capitolul II - Evaluarea in scopul clasificarii universitatilor


Art. 4
Evaluarea in scopul clasificarii universitatilor are urmatoarele componente:
a) evaluarea pe baza unor date si informatii structurate pe criteriile prevazute la art. 3, pe standarde si pe indicatori, denumita in continuare evaluarea primara;
b) evaluarea prin vizite realizate in universitati de catre echipe de experti evaluatori, denumita in continuare evaluarea institutionala.

Art. 5
(1) Evaluarea primara se realizeaza anual, pentru toate universitatile supuse evaluarii, inaintea inceperii anului universitar, iar rezultatul acestei evaluari este valabil pe durata anului universitar urmator evaluarii.
(2) Evaluarea institutionala se realizeaza, pentru fiecare universitate, odata la maximum 4 ani, iar rezultatul acestei evaluari este valabil pana la urmatoarea evaluare institutionala.

Art. 6
(1) Categoria in care se clasifica o universitate, dintre cele prevazute la art. 193 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, este cea care corespunde celei mai scazute intensitati a activitatii de cercetare stiintifica si/sau de creatie artistica rezultate fie din evaluarea primara, fie din cea institutionala, in cazul in care aceasta din urma evaluare a avut loc.
(2) Rezultatele clasificarii universitatilor, astfel cum acestea au fost stabilite de organismul de evaluare prevazut la art. 2 alin. (1), se constata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, inainte de inceputul fiecarui an universitar.

Art. 7
(1) Evaluarea primara se realizeaza prin desfasurarea urmatoarelor activitati:
a) constituirea de catre MECTS a unei baze de date cuprinzand datele si informatiile relevante, structurate pe criterii, standarde si indicatori, inclusiv prin rapoarte furnizate de universitatile supuse evaluarii;
b) verificarea datelor si informatiilor furnizate de universitati, cu respectarea prevederilor art. 192 alin. (1)(3) din Legea nr. 1/2011; aceasta verificare are caracter continuu, iar MECTS poate decide depunctarea universitatilor care au raportat date false;
c) prelucrarea datelor si informatiilor colectate, in conformitate cu aplicarea unor formule de calcul si statistice propuse de organismul de evaluare si aprobate prin ordin de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(2) Rezultatele evaluarii primare se publica anual, pentru toate universitatile supuse evaluarii.

Art. 8
(1) Evaluarea institutionala se realizeaza prin desfasurarea urmatoarelor activitati:
a) asumarea de catre universitate a unei misiuni institutionale specifice de educatie universitara, cercetare stiintifica si/sau creatie artistica, care incadreaza universitatea in una dintre categoriile prevazute la art. 193 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
b) realizarea de catre universitate a unui raport sintetic de autoevaluare care analizeaza dimensiunile prevazute la alin. (4) si alin. (5) lit. b)m);
c) vizitarea universitatii de catre echipe de experti evaluatori, selectati de catre organismul de evaluare prevazut la art. 2 alin. (1), in vederea validarii sau invalidarii externe a indeplinirii misiunii institutionale asumate de universitati si a corespondentei acesteia cu rezultatele evaluarii primare si cu situatia reala a universitatii.
(2) Rezultatele evaluarii institutionale se publica, pentru fiecare universitate evaluata institutional, la finalizarea fiecarei evaluari institutionale a unei universitati.
(3) Echipele de experti evaluatori sunt constituite din persoane care indeplinesc criterii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(4) Echipele de experti evaluatori viziteaza universitatile evaluate si identifica punctele tari si punctele slabe cu privire la diferitele dimensiuni ale activitatii universitatilor.
(5) Evaluarea institutionala are vedere cel putin urmatoarele aspecte:
a) criteriile, standardele si indicatorii pe baza carora se realizeaza evaluarea primara;
b) masura in care universitatea isi indeplineste misiunea si obiectivele organizationale asumate;
c) calitatea si rezultatele activitatii de predare/invatare si de cercetare;
d) calitatea resursei umane;
e) politicile referitoare la recrutarea, evaluarea si formarea personalului didactic si de cercetare:
(i) standardele universitatii pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare, stabilite potrivit art. 1 din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011;
(ii) masura in care sunt implicati experti externi in comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor, potrivit art. 23 din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011;
(iii) metodologia de evaluare periodica a personalului, masura in care sunt implicati experti externi in evaluarea periodica a personalului si standardele minime ale rezultatelor activitatilor didactice si de cercetare prevazute in contractele de munca ale personalului didactic si de cercetare, potrivit art. 303 din Legea nr. 1/2011;
(iv) procesele decizionale in urma carora se scot la concurs posturile didactice si de cercetare, conform art. 213, 295 si 301 din Legea nr. 1/2011;
(v) formarea profesionala continua a personalului, in special referitoare la competentele didactice;
f) strategia universitatii privitoare la asigurarea si cresterea calitatii activitatilor de predare si cercetare:
(i) existenta acestei strategii;
(ii) masura in care aceasta strategie este implementata si eficienta implementarii acesteia;
(iii) organizarea sistemului de asigurare a calitatii;
(iv) responsabilitatile structurilor universitatii si personalului pentru asigurarea calitatii;
(v) modalitatile de monitorizare si revizuire a sistemului de asigurare a calitatii;
g) sistemele de aprobare, monitorizare si evaluare periodica a programelor de studii si a continutului acestora:
(i) existenta unor proceduri interne de aprobare a programelor de studii de catre un organism care nu include personalul care preda in cadrul acestor programe;
(ii) evaluarea si monitorizarea periodica a programelor de studii de catre specialisti externi, reprezentanti ai angajatorilor, absolventilor, studentilor si de catre alte entitati relevante, organizata de catre universitate;
(iii) participarea studentilor in activitatile de asigurare a calitatii programelor de studii;
h) procedurile de evaluare si notare a studentilor;
i) alte modalitati prin care universitatea isi duce la indeplinire finalitatile asumate, respectiv:
(i) procesele decizionale si administrative;
(ii) alocarea resurselor;
(iii) structura interna;
j) resursele informationale disponibile pentru procesul de predare/invatare: biblioteci, acces online la reviste stiintifice, programe de tutorat;
k) infrastructura de cercetare/de creatie artistica in cazul universitatilor de arte;
l) sistemele informationale utilizate in administrarea universitatii, inclusiv in culegerea datelor si informatiilor utilizate in evaluarea primara;
m) strategia de dezvoltare organizationala.
(6) Procedura de realizare a evaluarii institutionale se propune de catre organismul de evaluare si se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Capitolul III - Evaluarea in scopul ierarhizarii programelor de studii universitare


Art. 9
Programele de studii universitare sunt stabilite potrivit art. 137 din Legea nr. 1/2011.

Art. 10
(1) Ierarhizarea programelor de studii universitare de licenta si master se realizeaza prin pozitionarea universitatii care le organizeaza in domeniul de ierarhizare in care se incadreaza respectivele programe de studii universitare.
(2) Programele de studii sunt plasate, in functie de pozitia universitatii care le organizeaza in domeniul de ierarhizare in care se incadreaza acestea, in 5 categorii: A, B, C, D si E, astfel incat A reprezinta categoria celor mai performante programe, iar E categoria celor mai putin performante.

Art. 11
(1) Lista domeniilor de ierarhizare se propune de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice si de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(2) Un program de studii universitare se incadreaza intr-un singur domeniu de ierarhizare.
(3) Incadrarea unui program de studii intr-un anumit domeniu de ierarhizare se face de catre universitatea care organizeaza respectivul program. In cazul unei incadrari necorespunzatoare, organismul de evaluare poate modifica aceasta incadrare.

Art. 12
Evaluarea in scopul ierarhizarii programelor de studii universitare se realizeaza prin desfasurarea urmatoarelor activitati:
a) constituirea de catre MECTS a unei baze de date cuprinzand datele si informatiile relevante, structurate pe criterii, standarde si indicatori, inclusiv prin rapoarte furnizate de universitatile supuse evaluarii;
b) verificarea datelor si informatiilor furnizate de universitati, inclusiv a modului in care acestea au incadrat programele de studii in domenii de ierarhizare, cu respectarea prevederilor art. 192 alin. (1)(3) din Legea nr. 1/2011;
c) prelucrarea datelor si informatiilor colectate, in conformitate cu aplicarea unor formule de calcul si/sau statistice propuse de organismul de evaluare si aprobate prin ordin de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 13
(1) Evaluarea in scopul ierarhizarii programelor de studii universitare se realizeaza anual.
(2) Rezultatele evaluarii in scopul ierarhizarii programelor de studii universitare se publica inaintea inceperii anului universitar si sunt valabile pe durata anului universitar urmator evaluarii.

Art. 14
Sunt considerate programe de excelenta, in sensul art. 193 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, programele de studii universitare de licenta si master plasate in categoria A.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 15
Prima evaluare in scopul ierarhizarii programelor de studii si clasificarii universitatilor, care este realizata de catre organismul international sau agentia din strainatate prevazut/prevazuta la art. 193 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, este constituita din:
a) evaluarile primare din cadrul evaluarii in scopul clasificarii universitatilor si evaluarile in scopul ierarhizarii programelor de studii ale caror rezultate sunt valabile pentru anii universitari 20112012, 20122013, 20132014 si 20142015;
b) prima evaluare institutionala din cadrul evaluarii in scopul clasificarii universitatilor a fiecarei universitati supuse evaluarii, realizata in primii 4 ani ulterior intrarii in vigoare a prezentei metodologii.

Art. 16
Urmatoarele informatii sunt considerate informatii de interes public si se publica pe un site web administrat de MECTS:
a) datele si informatiile utilizate pentru realizarea evaluarilor, structurate pe criterii, standarde si indicatori;
b) indicatorii si indicii rezultati prin prelucrarea datelor si informatiilor prevazute la lit. a);
c) formulele de calcul si/sau statistice utilizate in prelucrarea datelor si informatiilor prevazute la lit. a);
d) rapoartele sintetice de autoevaluare prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b);
e) componenta nominala a echipelor de experti evaluatori prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c);
f) rezultatele evaluarilor.

Art. 17
Organismul de evaluare, angajatii acestuia si expertii evaluatori au obligatia de a sesiza MECTS in cazul in care constata existenta unor date false in cadrul rapoartelor furnizate de universitati.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
Legea consortiilor universitare nr. 287/2004 republicata 2014
Ordin 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor. Clasificarea universitatilor
Ordin nr. 5356/2009 programele de studii universitare de masterat infiintate prin hotarari ale senatelor institutiilor de invatamant superior in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, a Legii nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84
OG nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate
Legea nr. 274/2009 privind infiintarea Universitatii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti
Legea nr. 250/2009 privind aprobarea OUG nr. 83/2008 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995
Lege nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 2. Verificarea rationamentului logic
Sorin Costreie

Pret: 34.9 lei
29.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: