DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 10 septembrie 2014

Avand in vedere prevederile art. 19 din Decizia Comisiei Europene 2009/750/CE din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutiera electronica si a elementelor tehnice ale acestuia,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10^1 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 157/2009,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Dispozitiile prezentei hotarari constituie cadrul general pentru infiintarea Registrului electronic national al serviciului european de tarifare rutiera electronica, denumit in continuare Registrul SETRE, si pentru stabilirea procedurilor de inregistrare in Romania a domeniilor SETRE aflate pe teritoriul national si a furnizorilor serviciului european de tarifare rutiera electronica, stabiliti in Romania.
(2) Prin prezenta hotarare se creeaza cadrul legal general pentru implementarea prevederilor art. 3, 6, 19 si ale anexei I la Decizia Comisiei Europene 2009/750/CE din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutiera electronica si a elementelor tehnice ale acestuia, denumita in continuare Decizia Comisiei 2009/750/CE, in legatura cu cerintele care trebuie indeplinite pentru infiintarea Registrului SETRE.
(3) Prezenta hotarare nu se aplica domeniilor SETRE aflate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, si furnizorilor serviciului european de tarifare rutiera electronic, stabiliti si inregistrati intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) domeniu SETRE - un domeniu de tarifare care intra sub incidenta Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interperabilitatea sistemelor de taxare rutiera electronica pentru utilizarea infrastructurii rutiere in cadrul Comunitatii;
b) domeniu de tarifare - o zona din teritoriul Romaniei, o parte din reteaua de drumuri europene sau un element al infrastructurii rutiere, precum un tunel, un pod sau infrastructura de acces la un feribot, unde se percepe un tarif rutier;
c) furnizor SETRE - o persoana juridica ce indeplineste cerintele prevazute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE, stabilita in Romania si inregistrata in Registrul SETRE, care acorda accesul la SETRE unui utilizator SETRE;
d) utilizator SETRE - persoana fizica sau juridica ce incheie un contract cu un furnizor SETRE pentru a obtine accesul la SETRE;

e) tarif - un tarif rutier sau o obligatie de plata perceputa in legatura cu un autovehicul sau un ansamblu de vehicule intr-un domeniu de tarifare;
f) informatii privind tariful - datele definite de autoritatea care impune tariful, necesare pentru stabilirea sumelor datorate pentru circulatia unui autovehicul sau ansamblu de vehicule pe un anumit domeniu de tarifare si pentru tranzactiile legate de plata tarifului;
g) autoritate care impune tariful - o organizatie publica sau privata care impune tarife pentru circulatia autovehiculului sau ansamblului de vehicule intr-un domeniu SETRE.


Capitolul II - Registrul SETRE


Art. 3
(1) Se infiinteaza Registrul SETRE, care se intocmeste, se administreaza si se actualizeaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., denumita in continuare A.R.R., aflata in subordinea Ministerului Transporturilor.
(2) Registrul SETRE contine urmatoarele date:
a) domeniile SETRE aflate pe teritoriul Romaniei, inclusiv informatii cu privire la:
(i) autoritatile care impun tarife rutiere;
(ii) tehnologiile de tarifare electronica utilizate;
(iii) informatii privind tarifele rutiere;
(iv) declaratia privind domeniul SETRE;
(v) furnizorii de servicii care detin contracte SETRE cu autoritatile care impun tarifele rutiere si care isi desfasoara activitatea in sfera lor de competenta;
b) furnizorii SETRE stabiliti in Romania carora li se acorda inregistrarea.

Art. 4
(1) In vederea inregistrarii domeniilor SETRE in Registrul SETRE, fiecare autoritate care impune tarife rutiere si are in responsabilitatea sa unul sau mai multe domenii SETRE depune la A.R.R. un dosar care contine informatiile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a).
(2) Inregistrarea in Romania a domeniilor SETRE se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 5
(1) In vederea inregistrarii in Registrul SETRE in calitate de furnizor SETRE, fiecare persoana juridica interesata, stabilita in Romania, depune la A.R.R. un dosar care contine informatiile necesare prin care sa faca dovada ca indeplineste cerintele prevazute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE.
(2) Inregistrarea in Romania a furnizorilor SETRE se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 6
(1) Datele aferente furnizorilor SETRE sunt accesibile publicului, in conformitate cu dispozitiile relevante prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) A.R.R. asigura accesul publicului la datele inregistrate, aferente domeniilor SETRE si furnizorilor SETRE, prin afisarea continutului Registrului SETRE pe site-ul propriu.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 7
(1) A.R.R. reprezinta punctul national de contact responsabil de schimbul de informatii cu Comisia Europeana, cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu utilizatorii SETRE, cu autoritatile care impun tarifarea rutiera si cu orice alte autoritati/institutii implicate, privind inregistrarea in Romania a domeniilor SETRE si a furnizorilor SETRE.
(2) Pana la data de 31 decembrie a fiecarui an calendaristic, A.R.R. comunica autoritatilor omoloage din statele membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene datele actualizate aferente furnizorilor SETRE inregistrati in Registrul SETRE.

Art. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Anexa nr. 1 - PROCEDURA de inregistrare a domeniilor SETRE


Art. 1
In vederea inregistrarii domeniului SETRE in Registrul SETRE, autoritatea care impune tarifele rutiere depune la A.R.R., cu cel putin 3 luni inainte de inceperea activitatii de tarifare pe domeniul SETRE aflat in responsabilitatea sa, un dosar care contine informatiile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) din hotarare.

Art. 2
Dosarul prevazut la art. 1 trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cerere de inregistrare a domeniului SETRE in Registrul SETRE;
b) declaratie privind tarifele rutiere impuse, in original;
c) declaratia privind domeniul SETRE;
d) lista furnizorilor SETRE care detin contracte cu autoritatea care impune tarifele rutiere si care isi desfasoara activitatea in sfera lor de competenta.

Art. 3
(1) Modelul cererii de inregistrare a domeniului SETRE, prevazuta la art. 2 lit. a), se publica pe site-ul A.R.R., in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a hotararii.
(2) Declaratia privind tarifele rutiere impuse, prevazuta la art. 2 lit. b), trebuie sa contina urmataorele informatii:
a) datele de identificare ale autoritatii care impune tarifele rutiere si informatiile de contact ale acesteia;
b) baza legala privind aplicarea tarifelor rutiere pentru domeniul SETRE;
c) descrierea domeniului SETRE, care sa includa intinderea geografica si tipul de infrastructura care face obiectul tarifelor;
d) natura tarifului si principiile de percepere a acestuia;
e) categoriile de vehicule supuse tarifarii, categoriile de vehicule exceptate de la obligativitatea achitarii tarifelor, utilizatorii exceptati de la obligativitatea achitarii tarifelor si/sau reduceri ale tarifelor aplicate;
f) corespondenta dintre setul de parametri de clasificare a vehiculelor si clasele tarifare pentru fiecare schema tarifara aplicata in domeniul SETRE aflat sub responsabilitatea autoritatii care impune tarifele rutiere, conform prevederilor anexei VI la Decizia Comisiei 2009/750/CE;
g) tehnologiile utilizate pentru tarifarea rutiera electronica, inclusiv cerintele tehnice care trebuie indeplinite de echipamentele de bord.
(3) Declaratia privind domeniul SETRE, prevazuta la art. 2 lit. c), trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) o sectiune privind cerintele aplicate furnizorilor SETRE, care include, dupa caz, urmatoarele informatii:
(i) taxele fixe impuse furnizorilor SETRE, care reprezinta costurile suportate de autoritatea care impune tarifele rutiere pentru punerea la dispozitie, operarea si intretinerea unui sistem SETRE compatibil in domeniul sau de tarifare;
(ii) o garantie bancara sau un instrument financiar echivalent, care nu depaseste valoarea medie a tranzactiilor aferente tarifului rutier platit lunar de furnizorul SETRE pentru domeniul de tarifare respectiv. Aceasta valoare este determinata pe baza sumei totale a tranzactiilor aferente tarifului rutier platit de furnizorul SETRE pentru acest domeniu de tarifare in anul anterior. Pentru furnizorii SETRE noi, valoarea se determina in baza mediei lunare a tranzactiilor aferente tarifului rutier prevazut a fi platita de catre furnizorul SETRE pentru acest domeniu de tarifare, in functie de numarul de contracte si de tariful mediu per contract estimat in planul de afaceri al furnizorului SETRE;
b) o sectiune privind conditiile procedurale, care include, dupa caz, urmatoarele informatii:
(i) politica tranzactiilor aferente tarifului rutier;
(ii) procedurile si acordul privind nivelul serviciilor;
(iii) politica de facturare;
(iv) politica de plata;
(v) conditiile comerciale convenite prin negocieri bilaterale intre autoritatea care impune tarifele rutiere si furnizorul SETRE, inclusiv cerintele privind nivelul serviciilor;
(vi) informatii suplimentare.
(4) Informatiile privind politica tranzactiilor aferente tarifului rutier, prevazuta la alin. (3) lit. b) pct. (i), cuprind urmatoarele:
a) descrierea procesului pentru fiecare faza/etapa a acestuia;
b) interfata de date intre furnizorul SETRE si autoritatea care impune tarife rutiere;
c) parametrii autorizatiei;
d) listele de exceptari - listele negre;
e) listele utilizatorilor - listele albe;
f) obligatia de cooperare a utilizatorilor SETRE in relatia cu furnizorii SETRE privind transmiterea in mod corect a informatiilor necesare pentru functionarea sistemului.
(5) Informatiile privind procedurile si acordul privind nivelul serviciilor, prevazute la alin. (3) lit. b) pct. (ii), cuprind urmatoarele:
a) parametri de calitate privind tranzactiile: rata tranzactiilor eronate, rata tranzactiilor lipsa, modalitatea de determinare a calitatii tranzactiilor, sistem nefunctional/defect;
b) masuri in cazul in care calitatea tranzactiilor este insuficienta: masurarea si managementul calitatii, masuri in cazul in care parametrii de calitate sunt insuficienti, masuri pentru probleme temporare, masuri pentru nefunctionarea/defectarea sistemului;
c) calitatea datelor stocate in echipamentele de bord;
d) calitatea serviciului privind interfata de date intre furnizorul SETRE si autoritatea care impune tarife rutiere;
e) monitorizarea furnizorului SETRE de catre autoritatea care impune tarife rutiere;
f) serviciu clienti/relatia cu publicul;
g) proceduri de testare/adecvarea pentru utilizare.
(6) Informatiile privind politica de facturare, prevazuta la alin. (3) lit. b) pct. (iii), cuprind urmatoarele:
a) frecventa;
b) moneda;
c) datele efective pentru efectuarea operatiunilor;
d) conditii pentru acceptarea liniilor de facturare.
(7) Informatiile privind politica de plata, prevazuta la alin. (3) lit. b) pct. (iv), cuprind urmatoarele:
a) mijloace de plata/proceduri generale privind plata tarifelor rutiere;
b) taxe de penalizare aplicate;
c) mijloace/proceduri de plata in caz de penalizari.
(8) Informatiile privind conditiile comerciale convenite prin negocieri bilaterale intre autoritatea care impune tarifele rutiere si furnizorul SETRE cuprind urmatoarele:
a) procedura pentru initierea si semnarea contractului intre parti;
b) conditii pentru remunerarea furnizorului SETRE;
c) penalitati aplicate in functie de nivelul serviciului;
d) procedura in caz de litigii intre parti.
(9) Informatiile suplimentare cuprind in principal urmatoarele:
a) cooperarea intre furnizorii SETRE si autoritatea care impune tarifele rutiere in scopul aplicarii legislatiei specifice in vigoare si a prevederilor contractuale;
b) modalitatea de lucru in cazul efectuarii de catre autoritatea care impune tarifele rutiere a unor teste neanuntate;
c) arhivarea datelor de catre furnizorii SETRE;
d) procedurile pentru actualizarea si imbunatatirea sistemului;
e) alte informatii considerate relevante de catre autoritatea care impune tarifele rutiere.

Art. 4
(1) In termen de 60 de zile de la data depunerii dosarului de catre autoritatea care impune tarifele rutiere, A.R.R. evalueaza dosarul si transmite o notificare scrisa catre aceasta prin care o informeaza daca sunt indeplinite conditiile pentru inregistrarea in Registrul SETRE a domeniului SETRE aflat in responsabilitatea sa.
(2) In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru inregistrarea domeniului SETRE respectiv, notificarea va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii dosarului de inregistrare si, dupa caz, termenul-limita pana la care solicitantul poate completa dosarul in conformitate cu datele prevazute in notificare.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), A.R.R. reevalueaza dosarul cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1).

Art. 5
In cazul in care intentioneaza sa introduca noi parametri de clasificare a vehiculelor sau o noua schema de tarifare rutiera, autoritatea care impune tarifele rutiere trebuie sa respecte prevederile aplicabile din anexa VI la Decizia Comisiei 2009/750/CE.

Art. 6
(1) A.R.R. anuleaza inregistrarea unui domeniu SETRE din Registrul SETRE, prin decizie motivata a conducatorului institutiei, in urmatoarele cazuri:
a) autoritatea care impune tarifele rutiere a furnizat informatii/date eronate/false la momentul depunerii dosarului de inregistrare in Registrul SETRE;
b) autoritatea care impune tarifele rutiere nu mai are in responsabilitatea sa domeniul SETRE in cauza;
c) autoritatea care impune tarifele rutiere isi inceteaza activitatea;
d) la solicitarea scrisa a autoritatii care impune tarifele rutiere.
(2) Decizia privind anularea inregistrarii, prevazuta la alin. (1), se comunica autoritatii care impune tarifele rutiere in termen de 3 zile lucratoare de la data aplicarii masurii. v(3) Impotriva masurii de anulare a inregistrarii domeniului SETRE, autoritatea care impune tarifele rutiere si care are in responsabilitatea sa domeniul SETRE in cauza se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexa nr. 2 - PROCEDURA de inregistrare a furnizorilor SETRE


Art. 1
In vederea inregistrarii in Registrul SETRE in calitate furnizor SETRE, fiecare persoana juridica interesata depune la A.R.R. un dosar care contine informatiile necesare prin care sa faca dovada ca indeplineste cerintele prevazute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE.

Art. 2
Dosarul prevazut la art. 1 trebuie sa contina, dupa caz, urmatoarele documente:
a) cerere de inregistrare a solicitantului in Registrul SETRE, care cuprinde datele de identificare si informatiile de contact ale acestuia. Modelul cererii de inregistrare se publica pe site-ul A.R.R., in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a hotararii;
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului prin care acesta confirma ca indeplineste prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) declaratie pe propria raspundere a solicitnatului prin care acesta confirma ca nu se gaseste in niciuna dintre urmatoarele situatii:
(i) in faliment, in insolventa, in stare de suspendare a activitatii companiei sau in orice situatie asemanatoare determinata de o procedura similara, conform legislatiei specifice in vigoare;
(ii) este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolventei sau oricarei altei proceduri similare, conform legislatiei specifice in vigoare;
(iii) a fost sanctionat/condamnat definitiv pentru incalcarea legislatiei in legatura cu conduita sa profesionala;
(iv) nu si-a indeplinit obligatiile fiscale prevazute de legislatia specifica in vigoare;
d) un document care sa ateste ca solicitantul detine o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalenta;
e) un document care sa contina descrierea detaliata a echipamentelor tehnice detinute de solicitant, care urmeaza a fi puse la dispozitie de catre acesta in vederea furnizarii SETRE;
f) certificatul care atesta conformitatea cu prevederile anexei IV la Decizia Comisiei 2009/750/CE;
g) un document care sa contina informatii suficiente pentru a demonstra competenta solicitantului in domeniul serviciilor electronice sau in domenii similare. In acest scop, solicitantul trebuie sa prezinte o descriere detaliata a experientei sale profesionale din ultimii trei ani financiari in furnizarea de servicii de tarifare electronica sau in domenii similare, precum:
(i) servicii bancare sau de asigurari;
(ii) servicii auxiliare serviciilor fiscale;
(iii) operatori de telecomunicatii;
(iv) companii de utilitate publica;
(v) sisteme de informatii si servere;
(vi) sisteme telematice.
Solicitantul trebuie sa enumere serviciile furnizate pentru domeniile relevante, indicand pentru fiecare dintre aceste servicii tipul serviciilor furnizate, scopul activitatilor desfasurate si descrierea sistemelor utilizate si dezvoltate;
h) declaratii financiare auditate pentru ultimii trei ani financiari. In cazul in care solicitantul este un consortiu/asociere de companii sau o organizatie similara, trebuie incluse in dosarul de inregistrare declaratiile financiare pentru fiecare organizatie/companie care face parte din consortiu/organizatia similara;
i) declaratie a solicitantului prin care acesta prezinta cifra generala de afaceri a companiei pentru ultimii trei ani financiari, indicand separat, pentru fiecare dintre cei trei ani, partea din cifra de afaceri aferenta serviciilor de colectare electronica a taxelor/tarifelor. In cazul in care solicitantul este un/o consortiu/asociere de companii sau o organizatie similara, trebuie incluse in dosarul de inregistrare declaratiile indicand cifra de afaceri generala pentru fiecare organizatie/companie care face parte din consortiu/organizatia similara;
j) un document prin care solicitantul descrie instrumentul/instrumentele de garantie sau instrumentele financiare echivalente pe care acesta le poate pune la dispozitie in vederea indeplinirii cerintelor de garantie solicitate de catre autoritatea care impune tarifarea rutiera;
k) o lista a actionarilor principali ai companiei si a procentelor de actiuni/capital detinute de fiecare dintre acesti actionari;
l) declaratie care sa indice totalul fondurilor proprii ale companiei si totalul garantiilor care trebuie acordate la prima cerere sau un instrument echivalent care poate fi furnizat de actionari;
m) declaratie care indica totalul capitalului disponibil si totalul rezervelor companiei la data depunerii cererii de inregistrare;
n) declaratie care sa contina politica de contractare propusa de solicitant in relatia cu utilizatorii SETRE, incluzand termenii esentiali si conditiile de contractare. Aceasta declaratie trebuie sa includa si masurile sau garantiile propuse de solicitant in favoarea utilizatorilor SETRE care au conturi pre-platite, astfel incat utilizatorii SETRE sa fie protejati impotriva insolventei companiei sau a altor circumstante/situatii similare in care s-ar afla compania;
o) un plan global de management al riscurilor care sa indice masurile de evaluare si atenuare a riscurilor relevante pentru sectorul de colectare electronica a tarifelor/taxelor, in particular pentru sectorul SETRE. Planul global de management al riscurilor trebuie sa cuprinda urmatoarele:
(i) descrierea organizatiei;
(ii) lista tuturor riscurilor identificate, evaluate si calificate;
(iii) masurile si strategiile de atenuare planificate pentru a preveni aparitia riscurilor identificate sau pentru a remedia impactul acestora, in special in domeniile economic, financiar si tehnic;
p) un raport intocmit de un organism independent care sa certifice ca sistemele de contabilitate ale solicitantului indeplinesc toate cerintele prevazute la art. 8 din Decizia 2009/750/CE, in cazul in care solicitantul care intentioneaza sa devina furnizor SETRE este in acelasi timp si autoritate care impune tarifarea rutiera;
q) declaratie a solicitantului care sa indice acoperirea propusa de acesta pentru domeniile SETRE existente, in primele 12 luni in care va opera ca furnizor SETRE;
r) declaratie a solicitantului prin care acesta confirma ca accepta si este de acord sa adere la prevederile aplicabile din Decizia Comisiei 2009/750/CE.

Art. 3
(1) In termen de 60 de zile de la data depunerii dosarului de catre solicitant, A.R.R. evalueaza dosarul si transmite o notificare scrisa solicitantului prin care il informeaza daca indeplineste conditiile pentru a fi inregistrat ca furnizor SETRE.
(2) In cazul in care se constata ca solicitantul nu indeplineste conditiile pentru a fi inregistrat ca furnizor SETRE, notificarea va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii dosarului de inregistrare si, dupa caz, termenul-limita pana la care solicitantul poate completa dosarul in conformitate cu datele indicate in notificare.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), A.R.R. reevalueaza dosarul cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1).

Art. 4
In termen de 30 de zile de la implinirea termenului de 1 an de la data inregistrarii in Registrul SETRE sau de la data ultimei raportari, furnizorul SETRE va depune la A.R.R. un dosar de informare, care va contine, dupa caz, urmatoarele informatii, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Decizia Comisiei 2009/750/CE:
a) un document care sa ateste ca furnizorul SETRE detine o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalenta;
b) declaratii financiare auditate pentru ultimul an financiar;
c) declaratie a furnizorului SETRE prin care acesta prezinta cifra generala de afaceri a companiei pentru ultimii trei ani financiari, indicand separat, pentru fiecare dintre cei trei ani, partea din cifra de afaceri aferenta serviciilor de colectare electronica a taxelor/tarifelor;
d) un document prin care furnizorul SETRE descrie instrumentul/instrumentele de garantie sau instrumentele financiare echivalente pe care acesta le poate pune la dispozitie in vederea indeplinirii cerintelor de garantie inaintate de catre autoritatea care impune tarifarea rutiera, in cazul in care aceste garantii au fost modificate sub orice forma;
e) nota care sa indice totalul sumelor reprezentand garantii solicitate de catre autoritatea care impune tarifarea rutiera in ultimul an financiar;
f) o lista a actionarilor principali ai companiei si a procentelor de actiuni/capital detinute de fiecare dintre acesti actionari, in cazul in care datele raportate anterior s-au modificat;
g) declaratie care indica totalul capitalului disponibil si totalul rezervelor furnizorului SETRE la data depunerii dosarului de informare;
h) declaratie care sa contina politica de contractare propusa de solicitant in relatia cu utilizatorii SETRE, incluzand termenii esentiali si conditiile de contractare. Aceasta declaratie trebuie sa includa si masurile sau garantiile propuse de furnizorul SETRE in favoarea utilizatorilor SETRE care au conturi preplatite, astfel incat utilizatorii SETRE sa fie protejati impotriva insolventei companiei sau a altor circumstante/situatii similare in care s-ar afla compania;
i) un plan global de management al riscurilor si ultimul raport de audit intocmit de catre un organism independent. Auditul se va efectua la fiecare doi ani;
j) declaratie pe proprie raspundere a furnizorului SETRE prin care acesta confirma ca indeplineste prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 506/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) declaratie pe propria raspundere a furnizorului SETRE prin care acesta confirma ca nu se gaseste in niciuna dintre urmatoarele situatii:
(i) in faliment, in insolventa, in stare de suspendare a activitatii companiei sau in orice situatie asemanatoare determinata de o procedura similara, conform legislatiei specifice in vigoare;
(ii) este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolventei sau oricarei altei proceduri similare, conform legislatiei specifice in vigoare;
(iii) a fost sanctionat/condamnat definitiv pentru incalcarea legislatiei in legatura cu conduita sa profesionala;
(iv) nu si-a indeplinit obligatiile fiscale prevazute de legislatia specifica in vigoare;
l) declaratie a furnizorului SETRE care sa indice domeniile SETRE acoperite si orice modificare intervenita de la data depunerii ultimului dosar de informare. Declaratia trebuie sa includa si orice modificare propusa privind acoperirea domeniilor SETRE in urmatoarele 12 luni de la data depunerii dosarului de informare;
m) declaratie a furnizorului SETRE care sa indice natura serviciilor specifice furnizate pentru fiecare domeniu SETRE.

Art. 5
(1) A.R.R. anuleaza inregistrarea unui furnizor SETRE din Registrul SETRE, prin decizie motivata a conducatorului institutiei, in urmatoarele cazuri:
a) furnizorul SETRE a furnizat informatii/date eronate/false la momentul depunerii dosarului de inregistrare in Registrul SETRE;
b) furnizorul SETRE nu mai indeplineste conditiile prevazute in prezenta procedura, care au stat la baza inregistrarii acestuia in Registrul SETRE;
c) furnizorul SETRE nu a indeplinit una sau mai multe dintre obligatiile stabilite in sarcina sa conform prevederilor Deciziei Comisiei 2009/750/CE si/sau ale prezentei proceduri;
d) compania care este inregistrata ca furnizor SETRE isi inceteaza activitatea;
e) la solicitarea scrisa a furnizorului SETRE.
(2) Decizia privind anularea inregistrarii, prevazuta la alin. (1), se comunica furnizorului SETRE in termen de 3 zile lucratoare de la data aplicarii masurii.
(3) Impotriva masurii de anulare a inregistrarii ca furnizor SETRE, persoana juridica in cauza se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
Legea 67/2013 pentru aprobarea OUG 19/2011 privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice. Lege nr. 67/2013
Codul de procedura fiscala si Normele metodologice. Cod 562. Actualizat la 20.02.2015
Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

Pret: 15.9 lei
13.52 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: