DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 762/2010 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru procurori, judecatori, magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor. Hotararea 762/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 12 august 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 67 alin. (2) si al art. 68^1 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de acordare gratuita a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru:
a) judecatori, procurori, personalul asimilat acestora potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in activitate sau pensionari;
b) personalul auxiliar de specialitate si personalul conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor, in activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora;
c) executorii judecatoresti pensionati anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin copii aflati in intretinere se intelege:
a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, precum si absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni;
b) copiii incadrati in grade de invaliditate, pe toata durata invaliditatii, daca nu au venituri proprii.

Art. 2
(1) Categoriile de persoane prevazute la art. 1 beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile prezentei hotarari, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale contractului-cadru anual privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si ale normelor de aplicare a acestuia.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Art. 3
(1) Serviciile medicale se acorda de catre furnizori evaluati si autorizati potrivit legii si cuprind:
a) servicii medicale profilactice;
b) servicii medicale in caz de boala, constand in: asistenta medicala primara, asistenta medicala ambulatorie de specialitate si asistenta medicala spitaliceasca;
c) servicii medicale de urgenta si transport sanitar;
d) servicii de medicina dentara;
e) servicii medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii;
f) servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
g) proteze destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale.
(2) Categoriile de personal prevazute la art. 1 beneficiaza in mod gratuit de medicamente, dupa cum urmeaza:
a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, a caror contravaloare se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia contributiei personale a asiguratului, care se suporta din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa caz;
b) medicamentele din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din Romania, elaborat de Agentia Nationala a Medicamentului, altele decat cele prevazute la lit. a), a caror contravaloare se suporta din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa caz.

Art. 4
Cuantumul contributiei personale, respectiv al coplatii din valoarea cheltuielilor pentru asistenta medicala si proteze, prevazute de normele legale in vigoare, se suporta din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa caz.

Art. 5
(1) Asistenta medicala, medicamentele si protezele se acorda numai pe baza biletului de trimitere, retetei medicale sau recomandarii medicale, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la intocmirea si eliberarea acestora.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) serviciile de medicina dentara.

Art. 6
(1) Asistenta medicala profilactica si curativa specifica a personalului din sistemul justitiei, prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, cu modificarile ulterioare, se asigura gratuit de Ministerul Justitiei, prin unitatile sanitare aflate in subordinea acestuia.
(2) In situatia in care asistenta medicala prevazuta la alin. (1) nu poate fi furnizata de structurile medicale proprii, aceasta poate fi asigurata prin serviciile specializate din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala, ale Ministerului Sanatatii sau de catre alti furnizori autorizati.
(3) Cheltuielile necesare acordarii asistentei medicale prevazute la alin. (1) se suporta din fondurile bugetare, cu aceasta destinatie, aflate la dispozitia Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public si Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa caz.

Art. 7
(1) Decontarea contributiei personale, respectiv a coplatii se aproba de ordonatorul de credite, in baza cererii formulate de asigurat, insotita de documente justificative, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Prin documente justificative se intelege: a) indicatia/prescriptia medicala, fisa de tratament stomatologic, in original sau in fotocopie semnata si parafata de catre medicul curant;
b) documente fiscale care atesta plata, in original, cu specificarea distincta a obiectului platii (contributie personala, coplata, tarif integral).
(3) Documentele fiscale prevazute la alin. (2) lit. b) sunt:
a) pentru medicamente: factura si bon fiscal cu mentionarea denumirii, cantitatii si pretului pentru fiecare medicament achizitionat sau borderou centralizator emis de farmacia cu care ordonatorul de credite se afla in relatie contractuala, dupa caz;
b) pentru serviciile de medicina dentara: factura fiscala cu denumirea manoperelor, numarul de acte terapeutice, codul si tariful acestora;
c) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii: factura fiscala si decont de cheltuieli cu detalierea sumelor suportate de catre pacient pentru cazare si masa standard/confort sporit, proceduri terapeutice;
d) pentru proteze: decizia de procurare eliberata de casa de asigurari de sanatate, factura si bon fiscal cu mentionarea denumirii, cantitatii si contributiei personale suportate de asigurat.

Art. 8
(1) Cererile pentru decontarea contributiei personale/coplatii se depun la compartimentul financiar-contabil al institutiei angajatoare sau, in cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil al institutiei de la care s-au pensionat, in termen de 6 luni de la emiterea documentelor fiscale de plata, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data platii contributiei personale.
(2) Cererile de decontare insotite de documentele justificative transmise de ordonatorii de credite din sistemul justitiei vor fi avizate tehnic de catre compartimentul de asistenta medicala al ordonatorilor principali de credite.

Art. 9
Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul ordonatorilor de credite din sistemul justitiei sunt:
a) serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;
b) corectiile estetice;
c) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;
d) fertilizarea in vitro;
e) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in contractul-cadru;
f) asistenta medicala la cerere;
g) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
h) serviciile medicale solicitate de asigurat;
i) cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unitati medico-sociale;
j) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si al cabinetelor de medicina a muncii;
k) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;
l) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning din structura spitalului;
m) serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive;
n) cheltuielile de cazare si masa din unitatile hoteliere cu baza de tratament;
o) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale asigurate gratuit in cadrul programelor nationale de sanatate;
p) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale acordate in strainatate;
q) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale la care persoanele prevazute la art. 1 au dreptul, in mod gratuit, in calitatea lor de asigurati in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania.

Art. 10
Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicina dentara se realizeaza la nivelul tarifelor prevazute de normele de aplicare a contractului-cadru anual privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Art. 11
Contributia personala/Coplata suportata de persoanele prevazute la art. 1 pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii, prescrise de medicul specialist peste plafonul suportat de catre casa de asigurari de sanatate, dar in cadrul pachetului de servicii medicale de baza, se deconteaza integral la nivelul tarifelor prevazute de normele de aplicare a contractului-cadru anual privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si se suporta din fondurile prevazute la art. 4.

Art.12
(1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contributiei personale/coplatii, persoanele prevazute la art. 1 au obligatia de a se adresa furnizorilor evaluati si autorizati potrivit prevederilor legale, aflati in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul serviciilor de medicina dentara.

Art. 13
Lista furnizorilor de servicii medicale din fiecare judet aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate este transmisa celor interesati, la cerere, de catre Serviciul de asistenta medicala al Ministerului Justitiei.

Art. 14
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 409/1998 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru magistrati, personalul auxiliar de specialitate si membrii de familie ai acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 23 iulie 1998, cu completarile ulterioare, si Normele ministrului de stat, ministrului justitiei, ale presedintelui Curtii Supreme de Justitie si ale procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie nr. 318/FB/64/807/C/1999 pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 409/1998 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru magistrati, personalul auxiliar de specialitate si membrii de familie ai acestora, emise de Ministerul Justitiei, Curtea Suprema de Justitie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 18 august 1999, se abroga.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe. Ordonanta de urgenta nr. 1/2016
Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
OUG 82/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Ordonanta de urgenta nr. 82/2014
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
Hotarare CSM 828/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judec
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Malpraxisul
Cimpoeru Dan,Cimpoeru Dan

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: