DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 75/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 12 martie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012.


PROTOCOL de cooperare intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, denumite in continuare parti,
incercand sa contribuie la extinderea si aprofundarea relatiilor dintre cele doua state membre ale UE, in scopul consolidarii cooperarii in cadrul pietei unice europene,
dorind sa se sprijine si sa lucreze impreuna pentru a pune in aplicare viitoarea Strategie UE 2020 in domeniul cresterii economice si al ocuparii fortei de munca,
avand in vedere ca libera circulatie a lucratorilor este una dintre libertatile fundamentale in conformitate cu Tratatul CE, care aduce o contributie pozitiva pietelor fortei de munca in intreaga Europa,
avand in vedere Decizia Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere in aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor si cererilor de locuri de munca [notificata cu numarul C (2000) 5.236],
avand in vedere Rezolutia Consiliului si a reprezentantilor guvernelor statelor membre care s-au intrunit in cadrul Consiliului din 22 aprilie 1999 privind Codul de conduita pentru imbunatatirea cooperarii intre autoritati referitoare la combaterea fraudei transnationale in domeniul prestatiilor si al contributiilor de securitate sociala si al muncii nedeclarate si referitor la angajarea transnationala a lucratorilor,
avand in vedere Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si in special articolul 4 paragrafele 2 si 3 din directiva, care stipuleaza ca statele membre vor prevedea modalitatile de cooperare dintre autoritatile publice care, potrivit legislatiei nationale, sunt responsabile pentru monitorizarea termenilor si conditiilor de angajare la care se face referire in articolul 3 si ca aceasta cooperare va consta in special in raspunsul la cererile intemeiate ale acelor autoritati pentru informatii referitoare la angajarea transnationala a lucratorilor, inclusiv cazurile concrete de abuzuri sau posibile cazuri de activitati transnationale ilegale,
si prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 166 din 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 284 din 30 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit obligatiilor impuse de legislatia internationala in domeniu si respectand legislatia nationala si a Uniunii Europene,
au convenit sa coopereze in baza prezentului protocol de cooperare.

ARTICOLUL 1

Partile convin sa coopereze in domeniul muncii si afacerilor sociale, in special in domeniul:
a) ocuparii fortei de munca;
b) mobilitatii fortei de munca;
c) inspectiei muncii;
d) securitatii sociale pentru lucratorii migranti;
e) utilizarii (sau recurgerea la) Fondului Social European, in special pentru proiecte comune in domeniul incluziunii sociale;
f) alte domenii de cooperare.

ARTICOLUL 2
Partile vor defini masuri adecvate si vor stabili mijloace concrete de implementare in urmatoarele domenii de cooperare:
a) analiza evolutiei si tendintelor pietei fortei de munca, precum si dezvoltarea unor prognoze in acest domeniu;
b) implementarea programelor de masuri active pentru stimularea cooperarii;
c) implementarea de programe speciale pentru grupuri-tinta si pentru reducerea decalajelor regionale;

d) mobilitatea fortei de munca intre cele doua tari si in Spatiul Economic European;
e) cooperarea in proiecte transnationale finantate de Uniunea Europeana, in special prin Fondul Social European;
f) schimbul transnatinal, interregional si transfrontalier de oferte si cereri de locuri de munca;
g) schimbul de informatii privind pietele lor de munca, inclusiv cu privire la conditiile de viata si la posibilitatile dobandite a competentelor;
h) consolidarea cooperarii existente dintre retelele si birourile care coordoneaza retelele EURES la nivel national;
i) implementarea regulamentelor UE in domeniul securitatii sociale pentru lucratorii migranti;
j) schimbul de informatii cu privire la cazurile identificate de abuz si de presupuse activitati transnationale ilegale;
k) schimbul de informatii cu privire la conditiile de munca ale lucratorilor detasati in cadrul prestarii de servicii transnationale, reglementate de Directiva 96/71/CE, si furnizarea reciproca de asistenta tehnica necesara cu privire la solicitarile motivate de informatii, inclusiv cazurile identificate de abuz si de presupuse activitati ilegale transnationale;
l) asistenta in scopul verificarii daca, printre altele, intreprinderea/unitatea care detaseaza lucratori detine o infrastructura materiala si umana suficienta pentru dezvoltarea activitatii sale si daca aceasta desfasoara o activitate semnificativa in statul membru de origine;
m) acordarea de asistenta reciproca in scopul verificarii daca lucratorii terti detasati au permis de munca in statul membru de origine al intreprinderii/unitatii care detaseaza lucratori;
n) schimbul de informatii cu privire la rezultatul anchetei si masurilor luate in urma accidentelor la locul de munca ce au avut loc pe teritoriul unuia dintre cele doua state, care afecteaza lucratorii unei intreprinderi din celalalt stat;
o) asistenta in identificarea intreprinderilor/unitatilor implicate in procesul de investigare. In plus, partile pot solicita ajutor reciproc in acele cazuri in care apar dificultati in identificarea amplasarii sediului oficial al unei intreprinderi/unitati sau in identificarea reprezentantului legal al acestuia;
p) dezvolarea si difuzarea materialelor informative cu privire la conditiile de munca si reglementarile in domeniul muncii in scopul evitarii situatiilor ilegale de ocupare a fortei de munca.

ARTICOLUL 3
In scopul realizarii activitatilor convenite in baza prezentului protocol, vor fi folosite urmatoarele forme de cooperare:
a) schimbul de informatii;
b) schimbul de documentatie profesionala;
c) schimbul de delegatii de experti ale partilor sau ale agentiilor executive si institutiilor subordonate partilor;
d) organizarea de reuniuni profesionale (seminare, ateliere, conferinte);
e) dezvoltarea si diseminarea materialelor informative cu privire la conditiile de munca si reglementarile in domeniul muncii in scopul evitarii situatiilor ilegale de ocupare a fortei de munca.

ARTICOLUL 4
1. Prezentul protocol va fi aplicat in baza unor programe comune de lucru pe o perioada de 3 ani.
2. Partile pot conveni constituirea unui comitet mixt de lucru in scopul asigurarii aplicarii prevederilor, indeplinirii obiectivelor, masurilor si programelor incluse in prezentul protocol.
3. Comitetul mixt de lucru se va reuni periodic fie la Bucuresti, fie la Roma.

ARTICOLUL 5
1. Cheltuielile pentru aplicarea programelor convenite in baza prezentului protocol vor fi suportate dupa cum urmeaza:
a) transport international, cazare si diurna, de catre partea de origine;
b) cheltuielile de organizare: traducerea documentatiei si translatie, transport intern si alte cheltuieli, de catre partea de destinatie, in baza legislatiei nationale.
2. Partile vor stabili de comun acord modalitatile de suprotare a cheltuielilor aferente anumitor programe care difera de cele prevazute la paragraful 1 al prezentului articol.

ARTICOLUL 6
Prezentul protocol va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care cele doua parti isi vor comunica reciproc indeplinirea procedurilor prevazute de legislatia lor nationala pentru intrarea in vigoare a acestuia.

ARTICOLUL 7
Prezentul protocol este valabil pentru o perioada de 3 ani si se va prelungi in mod automat, cu noi perioade de cate un an, daca niciuna dintre parti nu il denunta. Prezentul protocol poate fi denuntat de oricare dintre parti, incetandu-si valabilitatea dupa 6 luni de la data transmiterii notei de denuntare.

Prezentul protocol a fost semnat la Roma la 7 noiembrie 2012, in doua exemplare originale, in limbile romana, italiana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul oricaror divergente de interpretare, va prevala textul in limba engleza.

Pentru Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Romania, Mariana Campeanu
Pentru Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, Elsa Maria Olga ForneroMaterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de Urgenta nr. 65/2015
Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Lege nr. 154/2015
Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Lege nr. 97/2015
HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015
Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
HG 1077/2013 pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Hotarare nr. 1077/2013
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Lege nr. 277/2013
Raspunderea functionarilor publici
Ana Mocanu-Suciu

Pret: 37.9 lei
32.3 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: