DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 674/2013 privind modificarea si completarea HG 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice. Hotarare 674/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 10 septembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Legea nr. 48/2013 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 22 august 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul hotararii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice"

2. Articolul unic se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articol unic
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare."

Art. II
Anexa "Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice" la Hotararea Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrariv-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) In vederea cumpararii de catre partidele politice a spatiilor aflate in proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor acestora, se pot depune cereri la titularul dreptului de proprietate, de administrare sau de folosinta asupra spatiului respectiv.
(2) Cererea pentru cumpararea spatiului destinat sediului central al partidului politic se semneaza de conducerea acestuia.
(3) In cazul spatiilor destinate sediilor organizatiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea este semnata de conducerea organizatiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(4) Cererile pentru cumpararea spatiilor destinate sediilor organizatiilor comunale, orasenesti, municipale si de sector al municipiului Bucuresti se semneaza de conducerile acestora, cu acordul conduceri organizatiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."


3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Cererile de cumparare a spatiilor destinate sediilor partidelor politice se adreseaza:
a) consiliului judetean sau consiliului local, pentru spatiile proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-gteritoriale, aflate in administrarea consiliului judetean ori a consiliului local respectiv;
b) in cazul municipiului Bucuresti, cererile se adreseaza, dupa caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau consiliilor locale ale sectoarelor, daca spatiile solicitate se afla, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliilor locale ale sectoarelor;
c) consiliului de administratie al regiei autonome, daca spatiul solicitat se afla in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale si in administrarea ori in folosinta regiei autonome;
d) consiliului de administratie al regiei autonome, daca spatiul solicitat se afla in proprietatea acesteia."

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Pot fi cumparate numai spatiile care se afla in proprietatea privata a statului, a unitatii administrativ-teritoriale sau proprietate a regiilor autonome si care figureaza ca atare in inventarele si in evidentele legal intocmite. Dovada dreptului de proprietate se face conform dreptului comun."

5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Cererea trebuie sa contina, in mod obligatoriu, elementele necesare identificarii spatiului care se solicita a fi cumparat, si anume:
a) adresa la care este situat spatiul;
b) copia contractului in baza caruia este detinut spatiul si terenul aferent acestuia de catre partidul politic;
c) descrierea spatiului si a terenului aferent care fac obiectul cererii de cumparare si/sau concesionare, dupa caz;
d) optiunea cu privire la cumpararea sau concesionarea terenului aferent spatiului."

6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Daca spatiul este inchiriat mai multor partide politice sau organizatii teritoriale ale acestora si este folosit ca sediu, acesta se poate vinde, la cererea comuna a conducerilor partidelor politice respective sau a organizatiilor acestora, in coproprietate.
(2) Spatiul prevazut la alin. (1) se poate vinde si la cererea individuala a conducerii partidelor politice respective sau a organizatiilor acestora, daca este comod partajabil in natura. Spatiul supus vanzarii nu poate sa depaseasca partea folosita exclusiv de catre partidul politic sau organizatia solicitanta, asa cum ete prevazuta in contractul de inchiriere.
(3) In toate situatiile, partile de folosinta comuna vor fi expres mentionate atat in cerere, cat si si in contractul de vanzare. In contractul de vanzare se vor mentiona cota-parte care se vinde fiecarui cumparator din partile si instalatiile de folosinta comuna, precum si cota indiviza din dreptul de proprietate asupra terenului aferent spatiului vandut."

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Partidele politice pot cumpara in fiecare unitate administrativ-teritoriala spatiile destinate sediilor centrale ori filialelor acestora, la valoarea de piata a acestora, determinata prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii.
(2) Partidele politice pot cumpara spatiile pentru organizatia municipiului Bucuresti si pentru organizatia judetului Ilfov, precum si spatiile pentru organizatiile fiecarui sector al municipiului Bucuresti, destinate sediilor acestor organizatii.
(3) Partidele politice pot cumpara, la cerere, terenurile proprietate privata a statului, aferente spatiilor prevazute la alin. (1) si (2), care au situatia juridica clarificata, la valoarea de piata determinata prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii.
(4) Terenurile proprietate privata a statului, aferente spatiilor prevazute la alin. (1) si (2), care au situatia juridica clarificata si pentru care partidul politic detinator nu a solicitat cumpararea vor fi concesionate pe durata existentei constructiei, in conditiile legii. Redeventa va fi determinata prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii.
(5) Prin teren aferent spatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se intelege suprafata de teren detinuta in baza contractului de inchiriere, valabil incheiat."

8. Articolul 7 se abroga.

9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Cererile de cumparare pentru spatiile proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliului judetean, consiliului local, vor fi analizate si vor fi supuse aprobarii acestora in termen de cel mult 60 de zile de la inregistrare.
(2) Cererile de cumparare pentru spatiile proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, aflate in administrarea ori in folosinta unei regii autonome, precum si cererile de cumparare pentru spatiile proprietate proprie a regiilor autonome vor fi analizate si vor fi supuse aprobarii consiliului de administratiei al regiei autonome, in termen de cel mult 60 de zile de la inregistrare.
(3) Valoarea de piata a spatiului si a terenului aferent, determinata prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii, reprezinta pretul de vanzare si va fi stabilit in lei. Pretul de vanzare se va comunica solicitantului odata cu comunicarea aprobarii vanzarii spatiului si a terenului aferent. Daca solicitantul accepta pretul vanzarii, se procedeaza la incheierea contractului de vanzare.
(4) In cazul in care terenul aferent spatiului vandut sau ce urmeaza a fi vandut se concesioneaza, redeventa va fi determinata in raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii. Cuantumul redeventei se va comunica solicitantului odata cu comunicarea aprobarii concesionarii terenului aferent. Daca solicitantul accepta cuantumul redeventei, se procedeaza la demararea procedurii privind incheierea contractului de concesiune."

10. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Raportul de evaluare prin care s-a stabilit pretul de vanzare sau, dupa caz, redeventa potrivit art. 9 alin. (3) si (4) poate fi contestat potrivit dreptului comun."

11. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Contractul de vanzare-cumparare se semneaza pentru vanzator de catre reprezentantii persoanelor juridice prevazute la art. 2, iar din partea cumparatorului de catre persedintele partidului politici ori de catre imputernicitii acestuia.
(2) Contractul de vanzare-cumparare va cuprinde obligatoriu urmatoarele clauze cu privire la:
a) pretul si conditiile de plata a pretului;
b) data la care se transmite dreptul de proprietate;
c) interdictia de vanzare pe o perioada de 3 ani de la data cumpararii;
d) eventualele sarcini constituite asupra terenului aferent, dezmembraminte ale dreptului de proprietate, precum si contracte de locatiune/inchiriere si orice alt contract prin care s-a cedat dreptul de folosinta."

12. Dupa articolul 12 se introduc patru noi articole, articolele 12^1-12^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
(1) Plata pretului vanzarii se poate face in urmatoarele conditii:
a) avans de minimum 10% din pretul de vanzare;
b) rate lunare, esalonate pe un termen care nu poate fi mai mare de 3 ani.
(2) Plata avansului prevazut la alin. (1) lit. a) se face in termen de cel mult 60 de zile de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezilierii de drept a acestuia, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate.
(3) In contractele de vanzare cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate se aplica rata dobanzii EURIBOR, la care se adauga o marja procentuala negociata de parti, aplicate la soldul creditului. Vanzatorul va comunica cumparatorului, cu 10 zile inainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobanda.

Art. 12^2
Sumele obtinute din vazarea spatiului si a terenului aferent, proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, se fac venit la bugetul de stat sau, dupa caz, la bugetul local, in functie de titularul dreptului de proprietate.

Art. 12^3
Sumele obtinute din vazarea spatiului si a terenului aferent, aflate in proprietatea regiilor autonome, raman integral la dispozitia acestora.

Art. 12^4
Redeventa obtinuta din concesionarea terenurilor aferente spatiilor destinate sediilor partidelor politice, aflate in proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, constituie venit la bugetul de stat, la bugetul local sau, dupa caz, la bugetul regiei autonome, in functie de titularul dreptului de proprietate asupra spatiului care formeaza obiectul concesiunii."

13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
In sensul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prin persoane juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic, asemanator si/sau complementar cu al partidului proprietar al spatiului care ar urma sa fie inchiriat se intelege:
a) un alt partid politic;
b) o organizatie a unei minoritati nationale, legal constituita, chiar daca nu este reprezentata in Parlament;
c) alta formatiune politica legal constituita;
d) o asociatie sau o fundatie care are printre membri fondatori cel putin una dintre entitatile prevazute la lit. a)-c)."

14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
In situatia in care contractul de inchiriere a avut ca obiect spatiul vandut potrivit Legi inr. 90/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si terenul aferent, contractul de inchiriere continua sa produca efecte in privinta terenului afernt, cu respectarea conditiilor contractuale, pana la data la care a fost incheiat."

15. Articolul 15 se abroga.

16. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Modelul contractului de vanzare este prevazut in anexa la prezentele norme metodologice."

17. Anexa la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.


ANEXA (Anexa la normele metodologice)
CONTRACT DE VANZARE (model)^1) Nr. ....... din ....../............
---------
^1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa isi fixele drepturile si obligatiile in functie de particularitatea fiecarei situatii, potrivit principiul libertatii contractuale

I. Partile contractante

Intre statul roman/municipiul Bucuresti/judetul/orasul/comuna ........................................., reprezentat/reprezentata prin ......................... ^2), cu sediul in ..................................., str. .................................................., nr. ......., sectorul/judetul ...................., telefon ........................., fax ........................., cod unic de inregistrare nr. ..................., contul nr. ................................................, deschis la .........................................., reprezentat prin ................................^3), denumit in continuare vanzator, si
Partidul ............................, cu sediul in ................................., str. ......................................, nr. ......, inmatriculat in Registrul partidelor politice cu nr. ........../............., cod unic de inregistrare nr. ........., contul nr. ........................................, deschis la Banca ..........................., Sucursala ......................., reprezentat prin .................................................., in baza ..............................^4), denumit in continuare cumparator;
in temeiul art. 650 din Codul civil si urmatoarele care reglementeaza conditiile incheierii contractului de vanzare, precum si in baza Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice, cu modificarile si completarile ulterioare,
se incheie prezentul contract de vanzare, in urmatoarele conditii:
--------
^2) Denumirea autoritatii sau institutiei publice ori, dupa caz, a regiei autonome titulare a dreptului de administrare asupra cladirii respective, proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale
^3) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori, dupa caz, managerul regiei autonome titulare a dreptulu de administrare asupra cladirii respective, proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale
^4) Numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate si calitatea persoanei fizice din conducerea partitului, imputernicita sa semneze actul

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1
Vanzatorul transmite prin vanzare dreptul de proprietate, iar cumparatorul cumpara si se obliga sa plateasca pretul imobilului^5) situat in ...................., in suprafata de ............, identificat cadastral cu nr. ...................., inscris in Cartea funciara nr. ................... a localitatii ......................, proprietatea vanzatorului, potrivit ...................... .
Posesia, impreuna cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea libera si neingradita a acesteia, asupra imobilului va fi transferata de la vanzator la cumparator in termen de ......... zile lucratoare de la data semnarii prezentului inscris, data la care se va semna si procesul-verbal de predare-primire.
----------
^5) Prin imobil se intelege spatiul destinat sediilor partidelor politice si terenul aferent sau exclusiv spatiul destinat sediului partidului politic

III. Pretul si modalitatile de plata

ARTICOLUL 2
Pretul vanzari este de .................. lei, stabilit potrivit dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 90/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 3
Partile au convenit ca plata sa se efectueze astfel:
........................................................................

IV. Garantii

ARTICOLUL 4
Vanzatorul declara ca imobilul ce face obiectul prezentului contract de vanzare nu este grevat de sarcini, nu a constituit drepturi reale in favoarea altor persoane si nu a renuntat la dreptul de proprietate asupra acestuia, dupa cum rezulta si din Extrasul de carte funciara pentru autentificare nr. ...................., eliberat de OCPI.......-BCPI.......... . De asemenea, declara ca nu are cunostinta de existenta vrerunui litigiu pe rolul instantelor judecatoresti asupra acestui imobil sau, dupa caz, cu exceptia urmatoarelor: ............................. .
Imobilul ce face obiectul prezentului contract de vanzare are taxele si impozitele achitate, dupa cum rezulta si din Certificatul de atestare fiscala nr. ................., eliberat de ...................... .
Vanzatorul declara ca, in conformitate cu prevederile art. 1.672 pct. 3 din Codul civil si in conditiile prevazute de art. 1.695 din Codul civil, il garanteaza pe cumparator impotriva oricaror evictiuni.
Vanzatorul declara ca, in conformitate cu prevederile art. 1,707 din Codul civil il garanteaza pe cumparator impotriva oricaror vicii ascunse care ar face bunul impropriu intrebuintarii la care este destinat sau care i-ar micsora in asemenea masura intrebuintarea ori valoarea, incat, daca le-ar fi cunoscut, cumparatorul nu ar mai fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic.
Imobilul este exclusiv si absolut in proprietatea privata a statului roman, a unitatii administrativ-teritoriale sau in proprietatea regiei autonome, iar istoricul dobandirii proprietatii asupra imobilului este cel descris in prezentul contract.
Vanzatorul declara ca imobilul ce face obiectul prezentului inscris nu are statut de monument istoric sau, dupa caz, are statut de monument istoric, iar statul roman nu si-a exprimat dreptul de preemtiune asupra acestui imobil, potrivit Adresei nr. .................... .

ARTICOLUL 5
Cumparatorul se obliga sa nu instraineze sub nicio forma bunul cumparat timp de 3 ani de la data semnarii prezentului contract, cunoscand sanctiunea prevazuta de art. 7 din Legea nr. 90/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cumparatorul se obliga sa nu inchirieze bunul cumparat decat persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemanator/complementar. Orice alta forma de cedare a posesiei este interzisa.
Cumparatorul declara ca a cumparat de la vanzator imobilul descris mai sus, cu pretul si in conditiile prevazute in prezentul inscris, cu care se declara in mod expres de acord, are cunostinta de situatia juridica si de fapt a imobilului ca fiind cea descrisa mai sus si intelege sa il dobandeasca in aceste conditii.
Cumparatorul declara ca are cunostinta de faptulc a imobilul ce face obiectul prezentului contract de vanzare nu este grevat de sarcini, ca asupra lui nu au fost constituite drepturi reale in favoarea altor persoane si ca nu s-a renuntat la dreptul de proprietate asupra acestuia, ca nu exista nicio sarcina sau vreun litigiu, dupa cum rezulta si din Extrasul de carte funciara pentru autentificare nr. ...................., eliberat de OCPI........-BCPI....... sau, dupa caz, cu exceptia urmatoarelor: .......................................... .
De asemenea, cumparatorul declara ca i s-a adus la cunostinta obligatia indeplinirii, in termen de 30 (treizeci) de zile de la data autentificarii prezentului inscris, a formalitatilor de inregistrare fiscala pentru imobilul ce face obiectul prezentului contract.
Cumparatorul declara ca si-a indeplinit obligatia prevazuta in art. 1.690 din Codul civil, de verificare a starii in care se afla bunul imobil anterior incheierii prezentului contract, pentru a descoperi viciile aparente ale acestuia (in situatia in care cumparatorul este chirias al imobilului, in baza contractului de inchiriere). Cumparatorul declara ca nu are nicio pretentie fata de vanzator cu privire la viciile aparente ale imobilului.

V. Raspunderea contractuala

ARTICOLUL 6
Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte ori pentru executarea necorespunzatoare a celorlalte obligatii contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune-interese, iar pentru intarzieri in executarea acestora, penalitati de intarziere.

ARTICOLUL 7
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale, pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1.351 din Codul civil.

ARTICOLUL 8
Prevederile art. 7 nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.

ARTICOLUL 9
Prin forta majora se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare. Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

VI. Modificarea contractului

ARTICOLUL 10
Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act aditional.
Clauza prevazuta la art. 5 nu poate fi modificata.

VII. Dispozitii finale

ARTICOLUL 11
Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil.

ARTICOLUL 12
Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila ori se vor solutiona la instantele judecatoresti competente.

ARTICOLUL 13
Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Vanzator, ................
Cumparator, ....................