DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 645/2013 pentru modificarea HG 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane. Hotarare nr. 645/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 30 august 2013

Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, si ale art. 5 si 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului n r. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Autoritata Aeronautica Civila Romana este organismul tehnic specialziat care are ca obiect de activitate exercitarea, in conditiile prevazute de Codul aerian civil, a functiei de supervizare a sigurantei zborului in aviatia civila la nivel national si a competentelor delegate de Ministerul Transporturilor in domeniul securitatii aviatiei civile, potrivit reglementarilor in vigoare."

2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6
(1) Finantarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane se realizeaza integral din venituri proprii si surse atrase, potrivit legii.
(2) Veniturile proprii ale Autoritatii Aeronautice Civile Romane se constituie din:
a) efectuarea de activitati specifice pentru exercitarea functiei de supervizare a sigurantei zborului in aviatia civila la nivel national, prevazute la art. 2;
b) sumele stabilite si alocate conform prevederilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012;
c) fondurile alocate si/sau rambursate de catre organizatiile internationale sau de catre organismele Uniunii Europene pentru acoperirea unor cheltuieli aferente indeplinirii obiectului de activitate prevazut la art. 2;
d) producerea si valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, inchirieri, prestatii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri, prestari de servicii si altele asemenea."


3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Pentru activitatile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), Autoritatea Aeronautica Civila Romana percepe tarife, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, conform Codului aerian civil.
(2) Tarifele pentru prestarea activitatilor prevazute la art. 6 alin. (2) lit. d) se aproba de catre consiliul de administratie al Autoritatii Aeronautice Civile Romane, prin hotarare, potrivit reglementarilor in vigoare."

4. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

Art. II
In situatia aplicarii prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, Ministerul Transporturilor va dispune, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, toate masurile necesare pentru asigurarea continuitatii exercitarii atributiilor delegate.

Art. III
Activitatile aferente atributiilor delegate in domeniul securitatii aviatiei civile se realizeaza de catre auditori de securitate ai aviatiei civile certificati in conditiile legii.

Art. IV
In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, atributiile de furnizare a serviciilor de informare aeronautica si elaborare a hartilor aeronautice revin in competenta Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian", exercitandu-se in conformitate cu reglementarile in vigoare.


ANEXA (Anexa la Hotararea Guvernului nr. 405/1993) - REGULAMENT de organizare si functionare a Autoritatii Aeronautice Civile Romane


Art. 1
(1) Autoriatea Aeronautica Civila Romana este organizata si functioneaza ca regie autonoma de interes national, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, cu finantare integrala din venituri proprii si surse atrase potrivit legii, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, in calitatea sa de autoritate de stat in domeniul aviatiei civile.
(2) Autoritatea Aeronautica Civila Romana functioneaza separat de agentii aeronautici civili si celelalte entitati supuse supervizarii sigurantei zborului si/sau controlului calitatii de securitate a aviatiei civile si isi exercita in mod independent atributiile prevazute in prezentul regulament.

Art. 2
Autoritatea Aeronautica Civila Romana isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare si prevederilor prezentului regulament.

Art. 3
(1) Autoritatea Aeronautica Civila Romana este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, precum si de alte reglementari in vigoare:
a) a functiei de supervizare a sigurantei zborului in aviatia civila la nivel national;
b) a competentelor delegate in domeniul securitatii aviatiei civile.
(2) In realizarea obiectului sau de activitate, Autoritatea Aeronautica Civila Romana are urmatoarele atributii, care se exercita in conditiile desemnarii si delegarii de competente din partea Ministerului Transporturilor, prin ordin, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 17/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, si ale altor reglementari in vigoare:
a) in domeniul sigurantei aviatiei civile:
1. indeplinirea tuturor functiilor si a sarcinilor specifice stabilite in responsabilitatea organismului tehnic specializat care exercita functia de supervizare a sigurantei zborului, prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 29/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a tuturor celor stabilite prin legislatia Uniunii Europene specifica aviatiei civile in responsabilitatea autoritatilor nationale, conform domeniilor de competenta delegate Autoritatii Aeronautice Civile Romane, inclusiv in cazul aplicarii prevederilor tratatelor internationale in domeniul aviatiei civile la care Romania este parte sau a acordurilor bilaterale incheiate cu autoritatile de aviatie civila din alte state;
2. elaborarea si monitorizarea implementarii programului national de siguranta;
3. elaborarea si monitorizarea implementrii programului national de facilitati aeronautice in domeniul transportului aerian;
4. elaborarea proiectelor de reglementari nationale de aeronautica civila, in scopul asigurarii implementarii si aplicarii in Romania a legislatiei nationale si europene specifice, a standardelro si practicilor recomandate de catre organizatiile internationale de aviatie civila, a prevederilor conventiilor internationale in domeniul aviatiei civile la care Romania este parte, precum si supravegherea respectarii acestora;
5. corodonarea elaborarii Planului local de implementare a Cerului unic (LSSIP) si monitorizarea implementarii cerintelor acestuia la nivel national in domeniul aviatiei civile;
6. emiterea directivelor de aeronautica civila, a procedurilor si instructiunilor de aeronautica civila privind aplicarea legislatiei si reglementarilor din domeniul aviatiei civile, precum si emiterea circularelor de aeronautica civila corespunzatoare domeniului sau de activitate;
7. certificarea/licentierea si supravegherea continua a mentinerii conditiilor asociate certificarii/licentierii personalului aeronautic civil, a personalului care efectueaza examinari nedistructive in aviatia civila, precum si recunoasterea/validarea lcientelor emise in alte state;
8. certificarea si supravegherea continua a mentinerii conditiilor asociate certificarii organizatiilor de pregatire specifice personalului aeronautic civil, personalului care efectueaza examinari nedistructive din aviatia civila, examinatorilor aeromedicali si a centrelor de medicina aeronautica;
9. certificarea/autorizarea si supravegherea continua a mentinerii conditiilro asociate certificarii/autorizarii: aeronavelor civile, aerodromurilor civile, a sistemelor, echipamentelor, tehnicii aeronautice si a furnizorilor de servicii aeronautice;
10. certificarea/autorizarea si supravecherea continua a mentinerii conditiilor asociate certificarii agentilor aeronautici civili;
11. autorizarea activitatilor aeronautice civile conexe;
12. avizarea documentatiilor tehnice ale proiectelor sau programelor de dezvoltare/modernizare pentru aerodromuri si emiterea avizelor de specialitate in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile;
13. avizarea documentatiilor tehnice pentru constructii, amenjari si activitati in zone supuse serviturilor de aeronautica civila si emiterea avizelor de specialitate in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile;
14. supravegherea modului in care sunt stabilite zonele supuse servitutilor de aeronautica civila aferente aerodromurilor civile si echipamentelor serviciilor civile de navigatie aeriana, precum si a respectarii restrictiilor aferente acestor zone;
15. supravegherea respectarii standardelor de protectie a mediului in aviatia civila;
16. autorizarea si supravegherea continua a mentinerii conditiilor asociate autozarii transportului aerian al bunurilor periculoase;
17. autorizarea furnizorilor de servicii conexe transportului aerian al bunurilor periculoase;
18. certificarea si supravegherea continua a mentinerii conditiilor asociate certificarii pentru furnizarea facilitatilor aeronautice pe aerodromurile civile;
19. spervizarea respectarii cerintelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriana, a componentelor si procedurilor aferente acestora;
20. verificarea din zbor, in vederea autorizarii, verificarea periodica din zbor si supravegherea din zbor a functionarii mijloacelor de navigatie aeriana, supraveghere aeriana si comunicatii in domeniul aeronautic, precum si verificarea din zbor a procedurilor intrumentale de navigatie aeriana;
21. aprobarea procedurilor de zbor instrumental si la vedere destinate traficului aerian general si evaluarea conditiilor privind proiectarea acestora;
22. supravegherea agentilor aeronautici civili si a administratorilor aerodromurilor din punct de vedere al respectarii obligatiilor ce le revin conform reglementarilor aeronautice in vigoare;
23. avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare intre doua sau mai multe persoane juridice implicate in activitati aeronautice civile;
24. avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare a zborurilor intre unitatile de trafic aerian limitrofe, precum si intre unitatile de trafic aerian civile si militare, in conditiile legii;
25. supravegherea potrivit domeniului sau de competenta a agentilor aeronautici civili care au atributii in activitatile de cautare-salvare a aeronavelor civile aflate in pericol;
26. coordonarea la nivel national a proceselor aferente gestionarii resurselor limitate in aviatia civila, inclusiv a frecventelor de telecomunicatii destinate aviatiei civile si alocate autoritatii de stat in domeniul aviatiei civile, a indicativelor pentru reteaua fixa de telecomunicatii aeronautice (indicativele AFTN) si a codurilor de transponder, in conditiile legii;
27. efectuarea activitatilor de registru in aviatia civila;
28. evaluarea sigurantei aeronavelor civile straine care utilizeaza aerodromurile din Romania;
29. avizarea demonstratiilor aeriene, a mitingurilor si manifestatiilor sportive aeriene civile;
30. aprobarea continutului Publicatiei de Informare Aeronautica din Romania AIP Romania, precum si al altor documente de informare aeronautica;
b) in domeniul securitatii aviatiei civile:
1. elaborarea, punerea in aplicare si supravegherea respectarii reglementarilor in domeniul securitatii aviatiei civile, conform desemnarii si delegarii de competente din partea Ministerului Transporturilor;
2. exercitarea atributiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 149/2012, precum si a altor atributii aprobate prin acte normative.
(3) Alte atributii specivice ale Autoritatii Aeronautice Civile Romane sunt:
a) cooperarea cu autoritatile de aviatie civila din alte state, precum si cu organizatii si organisme europene si internationale de aviatie civila, in domeniile in care are atributii si competente;
b) participarea la activitatile forurilor europene si internationale de aviatie civila;
c) acordarea de consultanta in domeniul sau de activitate;
d) colaborarea cu organismele specializate din cadrul autoritatii de stat in domeniul aviatiei civile, autoritatii militare din Romania, si Ministerului Afacerilor Externe pentru aprobarea, potrivit legii, a cererilor de survol si/sau aterizare in spatiul aerian al Romaniei, precum si pentru monitorizarea respectarii sanctiunilor internationale din domeniul aviatiei civile, in limita atributiilor si competentelor delegate prin reglementari specifice;
e) autorizarea zborurilor aeronavelor civile in spatiul aerian national conform legislatiei specifice aplicabile;
f) colaborarea cu autoriatea aeronautica militara din Romania in domeniul serviciilor de navigatie aeriana/managementului spatiului aerian, in activitatile privinde utilizarea flexibila a spatiului aerian;
g) colaborarea cu autoritatile militare competente in vederea asigurarii coordonarii civil-militare, ori de cate ori este cazul, in cadrul proceselor aferente gestionarii resurselor limitate in aviatia civila, inclusiv cu Agentia Militara pentru Managementul Frecventelor Radio;
h) constatarea abaterilor de la reglementarile si legislatia privind siguranta zborului, securitatea aviatiei civile si protectiei mediului in domeniul aviatiei civile si aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit competentelor Autoritatii Aeronautice Civile Romane, stabilite prin acte normative in vigoare;
i) asigurarea utilizarii in aviatia civila romana a unitatilor de masura stabilite de reglementarile europene si de standardele si practicile recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internatinale;
j) furnizarea de expertiza si asistenta tehnica, la solicitarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, in procesul de investigatie tehnica a evenimentelor de aviatie civila;
k) culegerea, analiza, centralizarea si difuzarea datelor statistice si de siguranta in domeniul aviatiei civile romane in conformitate cu legislatia si reglementarile in vigoare;
l) operarea si intretinerea aeronavei si echipamentelor specifice pentru verificarea din zbor a functionarii mijloacelor de navigatie, comunicatii si supraveghere aeriana;
m) participarea la proiecte de cercetare si dezvoltare in domeniul sau de activitate;
n) prestarea de servicii, altele decat cele supuse certificarii si/sau supravegherii Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in conditiile conformarii cu legislatia specifica aplicabila;
o) producerea si valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, inchirieri, prestatii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri si altele asemenea, pentru care va percepe tarife stabilite in conditiile legii.

Art. 4
Patrimoniul Autoritatii Aeronautice Civile Romane este utilizat in scopul realizarii obiectului sau de activitate, in conditiile legii. In exercitarea dreptului de proprietate, Autoritatea Aeronautica Civila Romana poseda, foloseste si dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le detine cu acest titlu in patrimoniul sau, dupa caz, le culege fructele.

Art. 5
(1) Structura organizatorica a Autoritatii Aeronautice Civile Romane se aproba de catre consiliul de administratie si cuprinde, in functie de necesitati si volumul de activitate, directii, servicii, birouri si compartimente.
(2) Structura organizatorica a Autoritatii Aeronautice Civile Romane trebuie sa asigure desfasurarea activitatilor, la nivelul standardelor internationale de aviatie civila aplicabile, in principal pentru toate domeniile in care Autoritatea Aeronautica Civila Romana exercita atributii si competente delegate de Ministerul Transporturilor, prevazute la art. 3.

Art. 6
Directorul general asigura implementarea unui sistem de management la nivelul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in conformitate cu cerintele specifice prevazute de regulamentele europene.

Art. 7
(1) Conducerea Autoritatii Aeronautice Civile Romane este asigurata de un consiliu de administratie compus din 7 membri, numiti in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Organizarea, functionarea si atributiile consiliului de administratie se stabilesc prin Regulamentul propriu de organizare si functionare, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 8
(1) Autoritatea Aeronautica Civila Romana stabileste bugete de venituri si cheltuieli, in conformitate cu regulamentele europene si legislatia nationala aplicabila.
(2) Prin bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii Aeronautice Civile Romane se asigura conditiile economico-financiare necesare pentru exercitarea neintrerupta a atributiilro si competentelor prevazute in prezentul regulament.
(3) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de catre consiliul de administratiei al Autoritatii Aeronautice Civile Romane si se aproba in conditiile legii.

Art. 9
Autoritatea Aeronautica Civila Romana realizeaza venituri si cheltuieli in lei si in valuta, cu respectarea reglementarilor legale specifice aplicabile.

Art. 10
(1) Personalul Autoritatii Aeronautice Civile Romane se incadreaza potrivit legislatiei muncii.
(2) Autoritatea Aeronautica Civila Romana asigura conditii pentru pregatirea si perfectionarea continua a personalului propriu, in scopul asigurarii indeplinirii atributiilor de serviciu in conformitate cu reglementarile aplicabile.
(3) Personalului Autoritatii Aeronautice Civile Romane ii sunt aplicabile prevederile legislatiei nationale si ale regulamentelor europene corespunzator categoriei profesionale din care face parte.
(4) Atributiile individuale ale personalului Autoritatii Aeronautice Civile Romane, precum si cerintele de incadrare se stabilesc prin fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

Art. 11
Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte prevederi legale nationale si/sau europene aplicabile in domeniu.