DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 13 ianuarie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 4^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Finantatorii vor transmite FNGCIMM si Ministerului Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului, asa cum sunt prevazute la art. 2 lit. b), respectiv la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2, precum si valoarea estimata a finantarilor care urmeaza sa fie garantate."

2. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (5^1) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5^1) Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului «Prima casa», precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului "Prima casa", aprobata prin Legea nr. 171/2011, pot consuma plafonul reutilizat pena la data de 31 decembrie 2014.
......
(7) Dupa instiintarea prealabila a FNGCIMM si a Ministerului Finantelor Publice, pentru finantarile garantate acordate dupa transmiterea acestor instiintari, finantatorii declarati eligibili in cadrul programului pot modifica nivelul costurilor totale, cu conditia incadrarii in limitele prevazute la art. 2 lit. b) si la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2."


3. La anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu urmatorul cuprins:
"(5^2) Dupa data de 31 decembrie 2014, plafonul reutilizat, in conditiile legii, nu mai poate fi disponibil pentru acordarea de garantii."

4. La anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (17) se introduc trei noi alineate, alineatele (18)-(20), cu urmatorul cuprins:
"(18) Pentru anul 2014 se aloca un plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 1.200 milioane lei.
(19) In anul 2014 se pot emite garantii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in limita diferentei ramase nealocata si/sau neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2013 si a plafonului alocat potrivit alin. (18). Suma reprezentand diferenta ramasa nealocata si/sau neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2013 se publica pe site-ul FNGCIMM si a Ministerului Finantelor Publice pana la data de 15 ianuarie 2014.
(20) In cursul anului 2014, finantatorii care au beneficiat de alocari din plafonul aferent anului 2013 sunt autorizati sa utilizeze integral si cu prioritate fata de plafonul prevazut la alin. (18) diferentele din sumele alocate si neangajate pana la data de 31 decembrie 2013, precum si sumele nealocate in anul 2013."

5. La anexa nr. 1, articolul 10^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10^4
Beneficiarul se obliga sa constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea finantatorului si a statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar in baza contractelor de credit si de garantare."

6. La anexa nr. 1, dupa articolul 10^7 se introduce un nou articol, articolul 10^8, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^8
(1) Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, proportional cu procentul de garantare, isi pot exprima acordul cu privire la lucrarile de interventie asupra imobilului in care se gasesc apartamente achizitionate prin program.
(2) Persoanele care executa lucrarile de interventie prevazute la alin. (1), altele decat beneficiarul programului, au obligatia de a efectua orice lucrare de interventie in conditiile legii si de a efectua inregistrarile corespunzatoare in cartea funciara, excluzand cotele-parti indivize aferente imobilelor beneficiarilor programului asupra carora au fost instituite sarcinile aferente programului."

Art. II
Prevederile art. 3 alin. (7) si art. 10^6 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernuli nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programuli "Prima casa", astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta hotarare, se aplica pentru contractele de finantare incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari.