DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediuPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 7 iulie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republciata, si al art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediuCapitolul I - Organizarea si functionarea fondului mutual


Art. 1
(1) Fondurile mutuale infiintate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu au ca unic obiect de activitate acordarea de compensatii financiare fermierilor aflati, pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, si se organzieaza ca structura tehnica si de coordonare la nivel central cu 8 centre regionale fara personalitate juridica in subordine.

(2) Fondurile mutuale infiintate si acreditate sunt responsabile pentru intregul teritoriu national si pentru ansamblul activitatilor agricole definite de art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agriculori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.
(3) Fondurile mutuale infiintate trebuie sa aiba o sectiune comuna si pot avea sectiuni specializate, structuri fara personalitate juridica, care acoper pierderile inregistrate pe unul sau mai multe tipuri de productie separate. Fiecare sectiune specializata, definita prin statutul de functionare a fondului ca subdiviziune a acestuia, inclusiv cu resurse financiare separate, va fi coordonata de un responsabil tehnic ales sau numit de catre consiliul director, va tine evidenta financiar-contabila proprie si va fi reprezentata in cadrul consiliului director al fondurilor mutuale.

(4) Fondurile mutuale acorda compensatii financiare membrilor atat din resursele financiare ale sectiunii comune, cat si din resursele financiare ale sectiunilor specializate, cu exceptia cazului in care exista dispozitii contrare stabilite prin statutele proprii sau regulamentele interne de organizare si functionare. Compensatiile financiare vor fi stabilite in functie de resursele financiare existente si de decizia consiliului director.
(5) Crearea sau modificarea oricarei sectiuni specializate in cadrul fondurilor mutuale se supune aprobarii consiliului director al acestora.

Art. 2
Resursele financiare ale fondurilor mutuale sunt asigurate in conformitate cu prevederile art. 71 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 si al art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013.

Art. 3
(1) Capitalul fondurilor mutuale este constituit din:
a) contributiile membrilor pentru sectiunea comuna;
b) contributiile membrilor pentru sectiunile specializate.
(2) Modalitatea de calcul al fiecarei contributii si nivelul acestora se vor stabili de catre consiliul director al fondurilor mutuale.

Art. 4
fondurile mutuale acorda compensatii financiare fermierilor pentru pierderile economice determinate de bolile animalelor, ale plantelor, precum si pentru pierderile determinate de un incident de mediu, in limita resurselor financiare ale fondurilor mutuale si cu aprobarea consiliului director.

Art. 5
Fondurile mutualeacorda compensatii financiare numai membrilor care au contributiile stabilite la art. 3 achitate la zi, pe baza angajamentului acestora de a ceda fondurilor mutuale dreptul legal de recuperare-cesionare potrivit prevederilor art. 71 alin. (11) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Art. 6
Dupa acreditarea fondurilor mutuale, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale monitorizeaza activitatea acestora, efectuand audit anual in vederea verificarii respectarii conditiilor de acreditare. Acreditarea poate fi retrasa temporar/definitiv, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 7
Contributia financiara aferenta cheltuielilor ocazionate de functionarea fondurilor mutuale este definita conform art. 71 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 si va fi inclusa in cadrul Fondului European Agricul de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020.

Art. 8
In baza reglementarilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013, fondul poate derula si implementa inclusiv programe de compensare financiara, la cererea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.


Capitolul II - Lista bolilor si daunatorilor care pot conduce la plata compensatiilor financiare catre membri


Art. 9
(1) Lista bolilor animalelor care pot conduce la plata compensatiilor financiare catre membrii fondului este cea stabilita de Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala si/sau in anexa la Decizia nr. 90/2004/CEE.
(2) Bolile si daunatorii de carantina la plantecare pot conduce la plata compensatiilor financiare catre membrii fondului sunt cei prevazuti prin Hotararea Guvernului nr. 583/2007 pentru apreobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
Lista bolilor si daunatorilor la plante, altele decat cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 583/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, este stabilita prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ.


Capitolul III - Criterii de evaluare a capacitatii unui anumit eveniment de a atrage plata unor compensatii financiare


Art. 11
(1) Sunt considerate eligibule pentru acordarea de compensatii financiare de catre un fond mutual pierderile economice, fie ca sunt anterioare, fie ca sunt ulterioare expertizei tehnice a fondului mutual care confirma caracterul compensator al acestora, rezultate ca urmare a aparitiei unuia dintre evenimentele mentionate mai jos:
a) pierderi efective la animale sau de productie la plante;
b) pierderile economice rezultate din activitatea desfasurata in exploatatie, in special scaderea performantelor zootehnice ale animalelor sau scaderea productiei plantelor;
c) pierderile economice provenite din restrictionarea sau interdictia circulatiei ori a schimburilor, limitarea zonelor pentru pasunat, schimbarea destinatiei productiei, restrictionarea utilizarii sau distrugerea unor produse de pe exploatatie, tratamente sanitare, restrictionarea folosirii solurilor ori devalorizarea comerciala a productiei;
d) pierderile economice cauzate de aplicarea masurilor in scopul eradicarii sau al prevenirii raspandirii organismelor daunatoare de carantina ale plantelor in conformitate cu legislatia fitosanitara in vigoare;
e) pierderile economice provocate de un incident de mediu definit potrivit art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013.
(2) Prin costuri si pierderi legate de pierderea animalelor sau plantelor, in sensul alin. (1) lit. a), se intelege:
a) costurile sau pierderile legate de mortalitatea animalelor, pe baza valorii de piata obiective a acestor animale;
b) costurile sau pierderile cauzate de deplasarea organismului daunator de carantina;
c) costurile sau pierderile economice cauzate de aplicarea masurilor in scopul eradicarii sau al prevenirii raspandirii organismelor daunatoare de carantina ale plantelor in conformitate cu legislatia fitosanitara in vigoare;
d) costurile sau pierderile legate de sacrificarea animalelor, decisa, pe de o parte, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor atunci cand despagubirea acordata de stat nu acopera totalitatea costurilor si pierderilor legate de aceasta sacrificare sau, pe de alta parte, in cadrul unui plan de combatere/prevenire desfasurat de organele abilitate, pe baza valorii de inlocuire a animalelor sacrificate, cu deducerea facuta din valoarea de abatorizare a acestora;
e) costurile legate de dezinfectia spatiilor de crestere a animalelor, numai daca masurile de dezinfectie sunt impuse de autoritatea sanitara veterinara; costurile legate de dezinfectia terenului, a spatiilor de cultivare, depozitare a plantelor, numai daca masurile sunt impuse de organismele oficiale fitosanitare;
f) costurile legate de masurile impuse de spalarea sau dezinfectia unor utilaje agricole, echipamente, spatii de depozitare, statii de ambalare, numai daca masurile de dezinfectie sunt impuse de autoritatea sanitara veterinara, fitosanitara;
g) costurile sau pierdereilelegate de distrugerea plantelor, pe baza costului acestora de distrugere si a prejudiciului economic legat de plantele distruse, care include cheltuielile de replantare si costurile de recultivare a culturilor perene, cu deducerea facuta din valaorea reziduala sumelor aferente.
(3) Prin costuri si pierderi economice din activitatea desfasurata in exploatatie, in sensul alin. (1) lit. b), se intelege:
a) costurile sau pierderile legate de scaderea fertilitatii animalelor, scaderea sau stoparea productiei animalelor, slaba vanzare a animalelor si supracosturile generate de aceasta din urma;
b) costurile sau pierderile legate de scaderea sau stoparea productiei plantelor, pe baza diferentei dintre valoarea comerciala a productiei meii a unei plante neafectate si valoarea comerciala a productiei medii a unei plante afectate.
(4) Prin costuri si pierderi de ordin economic si comercial, in sensul alin. (1) lit. c), se intelege:
a) costurile sau pierderile legate de imobilizarea animalelor, ca urmare a unor restrictii sau interdictii de circulatie sau de schimb, pe baza costurilor privind hranirea, ingrijirea si intretinerea animalelor imobilizate, a pierderii valorii comerciale a animalelor imobilizate, a pierderilor legate de suspendarea certificarii animalelor si pierderilor provocate de inchiderea unor piete sau de pierderile provocate de inchiderea urnor piete ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile din tari terte;
b) costurile sau pierderile legate de izolarea plantelor, ca urmare a unor restrictii sau interdictii de circulatie sau de schimb, pe baza costului referitor la stocarea si intretinerea plantelor izolate, a pierderii valorii comerciale a plantelor izolate, a pierderilor legate de suspendarea pasaportului fitosanitar european si a pierderilor provocate de inchiderea unor piete sau de pierderea unor piete ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile din tari terte;
c) costurile sau pierderile legate de limitarea zonelor de pasunat, pe baza costului de achizitie si transport al furajelor cumparate in substituirea limitarii zonelor de pasunat;
d) costurile sau pierderile legate de schimbarea destinatiei productiei, pe baza diferentei dintre valoarea comerciala a productiei rezultate din destinatia prevazuta initial si valoarea comerciala a productiei rezultate din noua destinatie;
e) costurile si pierderile legate de o restrictie de utilizare sau de distrugerea produselor exploatatiilor, pe baza pierderii valorii comerciale a produselor cu utilizare redusa sau distruse si a costului de distrugere a produselor;
f) costurile sau pierderile legate de tratamentele fitosanitare, pe baza costului de achizitie si administrare a tratamentelor fitosanitare;
g) costurile legate de tratamentele sanitar-veterninare pe baza costului de achizitie si de administrare a tratamentelor sanitar-veterinare;
h) cdosturile sau pierderile legate de declasarea comerciala a animalelor, plantelor si produselor acestora, pe baza diferentei dintre valoarea comerciala a animalului, plantei sau produsului rezultat din comercializarea prevazuta si valoarea comerciala a animalului, plantei sau produsului rezultat din comercializarea consecutiva declasarii;
i) costurile legate de restrictionarea folosirii solurilor, pe baza costului de distrugere a culturilor vizate de masura de restrictionare si a costului de replantare a unei culturi de inlocuire;
j) costurile si pierderile legate de limitarea alegerii culturii de productie, pe baza diferentei dintre valoarea culturii vizate de limitare si valoarea culturii puse in productie sau a culturii de referinta ori, in cazul terenurilor lasate parloaga, dintre valoarea culturii vizate de limitare, valoarea medie pe ultimii 5 ani, pentru culturile anuale si zero;
k) costurile suplimentare se vor calcula ca diferenta dintre veniturile obtinute din valorificarea produselor ramase in urma incidentului si costurile generale pentru cultura respectiva; aceasta valoare nu va depasi valoarea x% din costurile directe sau x lei.
(5) Pierderea de venit se calculeaza prin diferenta dintr:
a) rezultatul exprimat in lei/hectar/cap, obtinut din inmultirea productiei medii pe cei 3 ani precedenti anului in cauza, exprimata in kg/hectar/kg.g.v., realizata pentru fiecare cultura/categorie de animale in parte, cu pretul mediu de vanzare, exprimata in lei/kg fara TVA, obtinut pe cei 3 ani precedenti anului respectiv; si
b) pentru productia vegetala, rezultatul exprimat in lei/hectar, obtinut din inmultirea cantitatii de produse agricole, exprimata in kg/hectar, obtinuta pe fiecare cultura in parte de pe suprafetele afectate in toamna anului agricol respectiv sau/si primavara aceluiasi an agricol, cu pretul mediu de vanzare, exprimat in lei/kg fara TVA, din cursul anului in cauza.
(6) La valoarea pierderii de venit calculata conform alin. (4) se pot adauga alte costuri suportate de producatorul agricol ca urmare a faptului ca recolta/productia zootehnica nu s-a realizat.
(7) Din valoarea pierderii de venit calculata conform alin. (4) se scad, dupa caz, orice suma primita in cadrul unui regim de asigurare si/sau costurile nesuportate de producatorul agricol ca urmare a efectelor evenimentelor cauzate de boli ale plantelor/incidente de mediu.

Art. 12
(1) Pot beneficia de compensatii financiare membrii fondului a caror productie, pe culturi/specii de animale, a fost diminuata in anul in cauza cu un procent mai mare de 30% fata de productia medie realizata de acesta in 3 ani anteriori consecutivi. In cazul in care un producator agricol nu a mai cultivat/crescut in anii precedenti cultura/specia afectata, acesta se considera ca se incadreaza in procentul de peste 30% de pierdere de productie prin comparare cu datele publicate anual de catre Institutul National de Statistica in Anuarul statistic al Romaniei.
(2) Calculul compensatiei financiare are la baza pierderea de venit si, dupa caz, alte costuri suportate si/sau nesuportate de beneficiar. In cazul in care cultura/specia afectata nu a mai fost cultivata/crescuta in anii precedenti sau producatorul agricol in cauza are un istoric incomplet al activitatii agricole anterioare anului in cauza sau nu are un istoric al activitatii agricole anterioare anului in cauza, metoda de calcul prevazuta la art. 11 alin. (5) lit. a) va utiliza datele privind productia medie la hectar/cap si pretul mediu de achizitie, publicate anual de catre Institutul National de Statistica in Anuarul statistic al Romaniei.
(3) Nivelul maxim al compensatiilor financiare acordate producatorilor agricoli din contributia financiara nu poate depasi 65% din valoarea totala a costurilor eligibile rezultate prin aplicarea prevederilor art. 11 si 12, dupa caz.


Capitolul IV - Tipurile de costuri administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru acordarea sprijinului


Art. 13
Cheltuielile administrative eligibile pentru sprijin financiar din contributia financiara pentru crearea si functionarea fondurilor mutuale sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea si functionarea acestora, cu exceptia cheltuielilor de inv estitii si a amortizarii aferente, impozitelor si taxelor datorate bugetului local sau de stat, altele decat cele aferente cheltuielilor de personal, provizioanelor, cheltuielilor exceptionale, amenzilor si penalitatilor financiare, cheltuielilor pentru actiunile in contencios si taxei pe valoarea adaugata.

Art. 14
Nivelul maxim al cheltuielilor administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin financiar din contributia financiara va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ.


Capitolul V - Modalitatea de calcul al costurilor suplimentare care constituie pierderi economice in temeiul art. 71 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009


Art. 15
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste anual prin ordin al ministrului, pe baza indicatorilor tehnologici din anul anterior, diferentiat pe sectoare, animal si vegetal, categoriile de costuri suplimentare de natura sa determine pierderi economice pentru care fondurile mutuale constituite si acreditate potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 pot acorda compensatii financiare, calculate potrivit art. 12 alin. (3).

Art. 16
Pentru sectorul vegetal costurile suplimentare sunt calculate ca procent din total cost de productie la hectar, in functie de cultura si stare de vegetatie, raportat la momentul recoltarii (fara costuri de depozitare si transport).

Art. 17
(1) Pentru sectorul zootehnic costurile suplimentare se calculeaza ca procent din costul total de productie pe unitatea de produs, pe toata filiera de productie, cu exceptia segmentului final al productiei de carne, unde calculul se va raporta la hg/gr.vie (se exclud cheltuielile de abatorizare si transport).
(2) In situatia in care va fi afectat intregul flux tehnologic sau costul suplimentar intervine in cadrul etapelor premergatoare obtinerii productiei agricole, pierderea economic intervenind prin compensarea deficitului de material biologic sau de materii prime, calculul costurilor suplimentare se raporteaza la ferma/explatatie.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
42 useri online

Useri autentificati: