DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 7 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului «Prima casa», precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului «Prima casa», aprobata prin Legea nr. 171/2011, au obligatia de a consuma plafonul reutilizat pana la data de 31 decembrie 2013. Diferenta ramasa neutilizata la data de 31 decembrie 2013 va fi realocata potrivit prevederilor art. VII alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casa».

2. In anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu urmatorul cuprins:
"(16) pentru anul 2013 se aloca un plafon suplimentar al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achizitia locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL)".

3. In anexa nr. 1, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Garantia se acorda in moneda nationala si se plateste in moneda nationala."

4. In anexa nr. 1, la articolul 10^5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Finantatorul si statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, emit acordul pentru efectuarea platii despagubirilor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, dar care se incadreaza in limita de pana la 50% din valoarea creditului initial, prevazuta de art. 1 alin. (7^8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, catre proprietarul locuintei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

5. In anexa nr. 1, dupa articolul 10^6 se introduce un nou articol, articolul 10^7, cu urmatorul cuprins:

"Art. 10^7
(1) Finantatorul si statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, isi exprima acordul pentru novarea obiectului garantiei instituite in cadrul programului daca locuinta achizitionata initial este sau, dupa caz, a devenit improprie cerintelor de locuit ale unei persoane sau familii datorita:
a) constatarii viciilor ascunse, sau
b) provocarii unei daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei.
(2) In vederea exprimarii acordului prevazut la alin. (1) finantatorul verifica existenta documentelor justificative privind viciile ascunse sau a documentelor din care rezulta ca valoarea daunelor constatate si evaluate este de cel putin 50% din valoarea creditului acordat initial, dupa caz, precum si indeplinirea conditiei privind valoarea noii locuinte aduse in garantie, care trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1), Finantatorul si statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, isi exprima acordul pentru ridicarea interdictiei de instrainare si/sau pentru cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despagubire de catre asigurator in vederea achizitionarii unei noi locuinte in cadrul Programului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(4) Finantatorul efectueaza, in conditiile legii, demersurile necesare pentru radierea ipotecii in favoarea statului si a finantatorului, a privilegiului finantatorului, precum si a interdictiilor de instrainare si grevare de sarcini instituite asupra locuintei achizitionate initial in cadrul Programului, concomitent cu inscrierea in cartea funciara a dreptului de ipoteca legala asupra locuintei dobandite ulterior, ipoteca ce este constituita in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare, precum si a interdictiilor prevazute de lege.
(5) In conditiile art. 1 alin. (7^6) si (7^7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa aprobarea de catre structurile sale competente a modificarii contractului de credit, finantatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garantiei, insotita de dovada aprobarii sale, precum si documentele privind novarea efectuata."

6. In anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) valoarea maxima a garantiei acordate in moneda nationala;".

7. In anexa nr. 1, articolul 19 se abroga.

8. In anexa nr. 2, la articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:
 • rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator; marja nu include costul evaluarii imobilului, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicare si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, dupa caz;
 • comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiza, calculat la soldul garantiei statului, se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;
  c) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si separat a costurilor cu comisioanele."

  9. In anexa nr. 2, la articolul 2^1, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:
 • rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator; marja nu include costul evaluarii terenului, locuintei, devizelor estimative si situatiilor de lucrari, precum si costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, dupa caz;
 • comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiza, calculat la soldul garantiei statului, se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;
  c) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si, separat, a costurilor cu comisioanele;".

  Art. II
  Norme tranzitorii
  Solicitarile de finantare si de garantare depuse antgerior intrarii in vigoare a prezentei hotarari se solutioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii acestora.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  26 useri online

  Useri autentificati: