DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 7 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului «Prima casa», precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului «Prima casa», aprobata prin Legea nr. 171/2011, au obligatia de a consuma plafonul reutilizat pana la data de 31 decembrie 2013. Diferenta ramasa neutilizata la data de 31 decembrie 2013 va fi realocata potrivit prevederilor art. VII alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casa».

2. In anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu urmatorul cuprins:
"(16) pentru anul 2013 se aloca un plafon suplimentar al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achizitia locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL)".

3. In anexa nr. 1, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Garantia se acorda in moneda nationala si se plateste in moneda nationala."

4. In anexa nr. 1, la articolul 10^5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Finantatorul si statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, emit acordul pentru efectuarea platii despagubirilor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, dar care se incadreaza in limita de pana la 50% din valoarea creditului initial, prevazuta de art. 1 alin. (7^8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, catre proprietarul locuintei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

5. In anexa nr. 1, dupa articolul 10^6 se introduce un nou articol, articolul 10^7, cu urmatorul cuprins:

"Art. 10^7
(1) Finantatorul si statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, isi exprima acordul pentru novarea obiectului garantiei instituite in cadrul programului daca locuinta achizitionata initial este sau, dupa caz, a devenit improprie cerintelor de locuit ale unei persoane sau familii datorita:
a) constatarii viciilor ascunse, sau
b) provocarii unei daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei.
(2) In vederea exprimarii acordului prevazut la alin. (1) finantatorul verifica existenta documentelor justificative privind viciile ascunse sau a documentelor din care rezulta ca valoarea daunelor constatate si evaluate este de cel putin 50% din valoarea creditului acordat initial, dupa caz, precum si indeplinirea conditiei privind valoarea noii locuinte aduse in garantie, care trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1), Finantatorul si statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, isi exprima acordul pentru ridicarea interdictiei de instrainare si/sau pentru cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despagubire de catre asigurator in vederea achizitionarii unei noi locuinte in cadrul Programului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(4) Finantatorul efectueaza, in conditiile legii, demersurile necesare pentru radierea ipotecii in favoarea statului si a finantatorului, a privilegiului finantatorului, precum si a interdictiilor de instrainare si grevare de sarcini instituite asupra locuintei achizitionate initial in cadrul Programului, concomitent cu inscrierea in cartea funciara a dreptului de ipoteca legala asupra locuintei dobandite ulterior, ipoteca ce este constituita in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare, precum si a interdictiilor prevazute de lege.
(5) In conditiile art. 1 alin. (7^6) si (7^7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa aprobarea de catre structurile sale competente a modificarii contractului de credit, finantatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garantiei, insotita de dovada aprobarii sale, precum si documentele privind novarea efectuata."

6. In anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) valoarea maxima a garantiei acordate in moneda nationala;".

7. In anexa nr. 1, articolul 19 se abroga.

8. In anexa nr. 2, la articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:
 • rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator; marja nu include costul evaluarii imobilului, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicare si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, dupa caz;
 • comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiza, calculat la soldul garantiei statului, se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;
  c) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si separat a costurilor cu comisioanele."

  9. In anexa nr. 2, la articolul 2^1, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:
 • rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator; marja nu include costul evaluarii terenului, locuintei, devizelor estimative si situatiilor de lucrari, precum si costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, dupa caz;
 • comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiza, calculat la soldul garantiei statului, se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;
  c) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu ROBOR la 3 luni si, separat, a costurilor cu comisioanele;".

  Art. II
  Norme tranzitorii
  Solicitarile de finantare si de garantare depuse antgerior intrarii in vigoare a prezentei hotarari se solutioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii acestora.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 251/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
  Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
  Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
  OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015
  OUG 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce deriva din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 1 din 5 iulie 2005 si Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 2 din 12 iulie 2015
  Legea 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 priv
  HG 817/2014 pentru completarea HG 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, precum si pentru actualizarea
  OG 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 13/2014
  HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
  Ordin nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamantului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
  HG 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania, aprobate prin
  HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
  Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
  Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
  HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Hotarar
  HG 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 615/2013
  Legea 204/2013 privind aprobarea OUG 15/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrim
  Decizie nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor
  OUG 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Ordonanta de urgenta nr. 53/2013
  Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Lege nr. 165/2013
  Codul penal si Codul de procedura penala. Cod 583. Actualizat la 20.10.2015
  Coordonator Mihail Udroiu

  Pret: 20.9 lei
  17.8 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  43 useri online

  Useri autentificati: