DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 9 iunie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este de 24.849, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor"

2. La articolul 7, alineatele (4), (5), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si pentru unitatile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
(5) Structura organizatorica a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale, organizate in directa subordine a vicepresedintelui, si numarul posturilor din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si structura organizatorica a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, a birourilor vamale de frontiera si de interior si a punctelor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, si numarul posturilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
...................................................
(9) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor se numesc in functie, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
(10) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si ai Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor"

3. La articolul 7, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
"(10^1) Sefii birourilor vamale sunt numiti prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii"

4. La articolul 7, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Persoanele cu functii de conducere din aparatul central, precum si cele din structura teritoriala a Autoritatii Nationale a Vamilor, altele decat cele prevazute la alin. (9), (10) si (10^1), se numesc in functie de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii"

5. La articolul 8, alineatele (4), (5), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare se pot constitui servicii, birouri si compartimente, iar la nivelul sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui divizii, servicii, birouri si compartimente, iar numarul posturilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
(5) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.092. Repartizarea numarului de posturi pe Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.
...................................................
(7) Persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului General, cu exceptia sefilor de serviciu si birou care sunt numiti, potrivit legii, prin decizie a comisarului general, se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, la propunerea comisarului general.
(8) Comisarii sefi de sectie, comisarii sefi de sectie adjuncti ai sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti se numesc in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii, la propunerea comisarului general"

6. La articolul 8, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) Personalul cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, altul decat cel prevazut la alin. (8), se numeste in functie de catre comisarul general, in conditiile legii"

7. La articolul 10, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc in functie de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.
(6) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti trezorerie si contabilitate publica , din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc in functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala"

8. La articolul 10, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Sefii de administratie ai administratiilor finantelor publice orasenesti si comunale se numesc in functie prin decizie a directorului executiv, cu avizul de specialitate al Directiei generale de organizare si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala"

9. La articolul 11, alineatul (2) se abroga.

10. La articolul 13 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) prin decizie a directorului executiv, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire in functie. Prin exceptie, pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie si contabilitate publica, mobilitatea pentru eficientizarea activitatii se dispune cu avizul ministrului finantelor publice"

11. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

12. La anexa nr. 3, nota de subsol ****) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"****) Autoturismele sunt destinate activitatii de inspectie fiscala la nivelul fiecarei directii generale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin decizie a directorului executiv"

Art. II
Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, respectiv la propunerea comisarului general, cu respectarea termenelor si a procedurilor prevazute de lege.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 109/2009)
STRUCTURA ORGANIZATORICA a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


Numarul maxim de posturi = 29.100


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 109/2009)
Numarul maxim de posturi aferent aparatului propriu si unitatilor aflate in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala


Numarul maxim de posturi
1. Aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice
judetene, in subordinea carora functioneaza administratiile finantelor publice municipale, administratiile
finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice orasenesti si administratiile
finantelor publice comunale;
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in subordinea careia functioneaza
administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii si administratiile finantelor publice ale sectoarelor
municipiului Bucuresti                                                24.849*)

2. Garda Financiara                                                  1.092

3. Autoritatea Nationala a Vamilor, inclusiv vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor si cabinetul acestuia                          3.159


-------------------------
*) In numarul maxim de posturi sunt inclusi presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, 2 vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul propriu si pe directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
Amnistia fiscala pentru mame. Legea 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemni
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta 40/2014
Ordin 3816/2013 privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala
Ordin 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare
Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privir
Ordin nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale
Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
Legea 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Lege nr. 50/2013
Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Ordin nr. 3294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale
Ordin 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Legea 46/2011 privind aprobarea OUG 39/2010 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 46/2011
Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
Legislatia constructiilor. Cod 563. Actualizat la 25.02.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 15.9 lei
13.52 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: