DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 55/2014 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013. Hotararea nr. 55/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 11 februarie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizarii proiectelor de comunicare, informare publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti, precum si de finantare a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cuprinse in anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se aloca Directiei pentru strategii guvernamentale.
(2) Suma de 3.440 mii lei se repartizeaza si se utilizeaza conform destinatiilor prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
(1) Secretariatul General al Guvernului aloca fondurile prevazute la art. 1 pe baza propunerii asumate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atributii pe aceasta tema si a devizelor de cheltuieli intocmite si certificate de Directia pentru strategii guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si pe baza avizelor de specialitate ale directiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic si al corectitudinii desfasurarii procedurii de achizitii publice.
(2) Directia pentru strategii guvernamentale justifica fondurile prevazute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atributii pe aceasta tema si aprobate de secretarul general al Guvernului.
(3) Lista proiectelor si actiunilor propuse spre finantare de Directia pentru strategii guvernamentale se avizeaza de catre seful Cancelariei Primului-Ministru.
(4) La solicitarea Directiei pentru strategii guvernamentale asumata de consilierul de stat al prim-ministrului cu atributii pe aceasta tema si cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de pana la 30% din valoarea contractelor incheiate pentru derularea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute in anexa, fara solicitarea unei scrisori de garantie bancara, pe baza avizelor de specialitate prevazute la alin. (1).
(5) Pentru sumele avansate potrivit alin. (4) beneficiarii vor prezenta documente justificative in termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau actiunilor, dar nu mai tarziu de 10 decembrie 2014.
(6) Directia pentru strategii guvernamentale poate utiliza fondurile prevazute la art. 1 si pentru finantari nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia privind regimul de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor mentionate in anexa, elaborata de Directia pentru strategii guvernamentale si avizata de directiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevazute la alin. (1), se aproba prin ordin al secretarului general al guvernului si se avizeaza de catre seful Cancelariei Primului-Ministru.ANEXA - REPARTIZAREA SI UTILIZAREA sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013


Total general: 3.440 mii lei, din care:
- 1.440 mii lei - proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare;
- 2.000 mii lei - finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural.
Suma de 1.440 mii lei - prevazuta la lit. c) "Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare" din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 - se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni, realizate de Directia pentru strategii guvernamentale la initiativa sa ori in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii, organisme internationale etc.), precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) organizarea si participarea la proiecte de comunicare si campanii de informare publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti peste hotare;
b) achizitia de servicii de publicitate media in mass-media interna si internatinala;
c) achizitia de servicii de informare si promovare pe internet;
d) achizitionarea/realizarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea unor materiale de prezentare a Romaniei in strainatate si de afirmare a culturii si identitatii nationale (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, carti, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);
e) achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si informare interna cu privire la Uniunea Europeana, politicile guvernamentale in diverse domenii, politici comunitare, diplomatie publica, afaceri europene (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, carti, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);
f) organizarea si participarea la seminare, colocvii, simpozioane, intalniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, targuri, expozitii, festivaluri, congrese, reuniuni desfasurate in tara si in strainatate, pe tema comunicarii guvernamentale interne si europene si a transparentei institutionale;
g) organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare, conferinte, congrese, workshopuri, seminare, mese rotunde, reuniuni de lucru si alte activitati desfasurate in tara si in strainatate, pe tema comunicarii europene, organizate de institutiile Uniunii Europene sau organisme asociate acestora, din tara ori strainatate;
h) achizitionarea unor servicii de presa interna si externa (abonamente la informatii electronice, presa scrisa, alte publicatii), fluxuri de stiri si rapoarte de monitorizare si analiza a comunicarii guvernamentale;
i) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte de comunicare si transparenta institutionala, specifice obiectului de activitate al Directiei pentru strategii guvernamentale, desfasurate impreuna cu organisme neguvernamentale si cu institutii din tara si din strainatate;
j) achizitionarea de servicii de consultanta interna si externa, servicii de cercetare-dezvoltare ale caror rezultate nu sunt destinate exclusiv autoritatii contractante, inclusiv plata unor consultanti sau experti. Selectia specialistilor se va realiza pe o baza concurentiala, pe baza analizei CV-urilor si portofoliului acestora de catre o comisie stabilita prin ordin al secretarului general al Guvernului;
k) invitarea in Romania a reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, a formatorilor de opinie, a unor cercetatori sau consultanti in domeniile de activitate specifice Directiei pentru strategii guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur si a transportului intern si international;
l) realizarea de productii multimedia in regim propriu, in vederea promovarii Romaniei si optimizarii comunicarii guvernamentale (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio si video, diapozitive, site-uri);
m) sprijinirea unor publicatii din tara (carti, brosuri, pliante, tiparituri) in scopul informarii publice.
Suma de 2.000 mii lei - prevazuta la lit. d) "Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural" din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 356/2013 - se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni, realizate de Directia pentru strategii guvernamentale la initiativa sa ori in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii, organisme internationale etc.), precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) actiuni cu caracter stiintific si social-cultural;
b) organizarea si participarea la seminare, colocvii, simozioane, intalniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, targuri, expozitii, festivaluri, congrese, reuniuni desfasurate in tara si in strainatate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizeaza cooperrea cu mediul asociativ;
c) achizitionarea de consultanta pentru analiza si optimizarea politicilor publice; comandarea si efectuarea unor sondaje de opinie, studii, evaluari, rapoarte si analize de politici publice si strategii pentru optimizarea programelor guvernamentale;
d) achizitionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne si internationale in domenii de interes guvernamental;
e) organizarea si participarea la diferite programe, activitati interne si internationale, precum si la actiuni avand ca scop optimizarea politicilor publice;
f) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte de studii, evaluari si analize de politici publice si strategii specifice obiectului de activitate al Directiei pentru strategii guvernamentale, care pot fi desfasurate inclusiv impreuna cu organisme neguvernamentale si cu institutii din tara si din strainatate;
g) achizitionarea de servicii de consultanta interna si externa, servicii de cercetare-dezvoltare ale caror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorittii contractante, inclusiv plata unor consultanti sau experti. Selectia specialistilor se va realiza pe o baza concurentiala, pe baza analizei CV-urilor si a portofoliului acestora, de catre o comisie stabilita prin ordin al secretarului general al Guvernului;
h) contributii la programe realizate cu finantare din partea unor organisme internationale;
i) alte activitati necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor actiuni specifice obiectului de activitate al Directiei pentru strategii guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare si functionare a Cancelariei Primului- Ministru si a Secretariatului General al Guvernului;
j) decontarea studiului privind stabilirea principalelor probleme cu care se confrunta populatia si identificarea deciziilor guvernamentale optime pentru ameliorarea acestora, realizat in anul 2013, in suma de 143.220,00 lei.
Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 356/2013 se pot acoperi urmatoarele cheltuieli:
1. tratatii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri si vizionarea unor spectacole pentru delegatiile straine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;
2. cazare, transport si indemnizatie de delegare pentru deplasarile in tara ale persoanelor salariate in cadrul Directiei pentru strategii guvernamentale, conform reglementarilor legale in vigoare;
3. cazare, transport, diurna si diverse pentru deplasarile in strainatate ale persoanelor salariate in cadrul Directiei pentru strategii guvernamentale, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. masa in barem de 85 lei/zi/persoana si cazare in unitati hoteliere si in pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participantii la actiunile, programele si proiectele realizate la initiativa Directiei pentru strategii guvernamentale, individual sau in parteneriat, precum si pentru cele finantate de directie, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. taxe de participare si vizitare, taxe postale, taxe de viza, polite de asigurare pentru calatorii in strainatate si asigurari medicale;
6. comunicatii telefonice si internet;
7. premii, onorarii, achizitii de bunuri si servicii, inclusiv servicii de organizare a expozitiilor, targurilor, seminarelor, spectacolelor, conferintelor, congreselor, amenajarea spatiilor unde acestea se desfasoara si decorarea lor cu aranjamente florale;
8. editare, tiparire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promotionale, filme documentare si filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate in mass-media si pe internet, consultanta in gestionarea si evaluarea proiectelor, consultanta in relatii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetari si evaluari de strategii, programe si politici publice, realizarea de campanii de informare publica si promovarea imaginii, operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii.