DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. Hotararea nr. 508/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 16 mai 2012

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 5, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) elaboreaza politicile publice, strategiile si planurile de actiune in domeniul justitiei, al prevenirii si combaterii coruptiei si a formelor grave de criminalitate, inclusiv in concordanta cu obiectivele programului de guvernare;".

2. La articolul 5, litera b) se abroga.


3. La articolul 6 punctul II, subpunctele 5 si 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"5. participa, de la caz la caz si potrivit sferei sale de competenta, in temeiul sarcinilor incredintate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autoritati publice;
......
7. participa, de la caz la caz, in conditiile legii si potrivit sferei sale de competenta, in temeiul sarcinilor incredintate de Guvern, la consilierea si asistenta juridica generala a Guvernului, inclusiv in situatiile de conflict constitutional ori de alta natura si la negocieri ale unor acorduri internationale;".

4. La articolul 6 punctul III, subpunctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. sprijina, la solicitarea institutiilor publice implicate, pregatirea prezentarii Romaniei in cadrul procedurilor desfasurate in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauzele care privesc domeniile sale de competenta;".

5. La articolul 6 punctul III, subpunctul 7 se abroga.

6. La articolul 6 punctul IV, subpunctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. organizeaza, coordoneaza si controleaza serviciile de probatiune, inclusiv selectia, recrutarea si pregatirea profesionala a personalului;".

7. La articolul 6 punctul IV, subpunctul 3 se abroga.

8. La articolul 6 punctul VII, subpunctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. coordoneaza si indruma activitatea economica, de investitii, de achizitii si administrativa a instantelor judecatoresti, a aparatului propriu si a unitatilor subordonate Ministerului, putand emite, in conditiile legii, norme si instructiuni obligatorii pentru aplicarea unitara a reglementarilor legale; normele si instructiunile sunt obligatorii atat pentru ordonatorii secundari si tertiari directi de credite, cat si pentru ordonatorii tertiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite; rolul de coordonare si indrumare a activitatii economice, de investitii, de achizitii si administrative a insantelor judecatoresti se va realiza in mod similar si la nivelul ordonatorilor secundari de credite fata de ordonatorii tertiari de credite subordonati;".

9. La articolul 6 punctul VIII, subpunctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. asigura conditiile necesare acordarii asistentei medicale personalului din sistemul justitiei, potrivit legii;".

10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Ministrul poate numi prin ordin un inlocuitor pentru o perioada determinata, dintre secretarii de stat.
(2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atributiile de conducere, reprezentare si angajare a Ministerului, in primul rand secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct."

11. La capitolul III "Conducerea Ministerului", titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 2 - Secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct si colegiul de conducere al Ministerului"


12. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Ministrul este ajutat in activitatea de conducere si reprezentare a Ministerului de 3 secretari de stat, de secretarul general si secretarul general adjunct."

13. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Secretarii de stat sunt numiti prin decizie a primului-ministru si desfasoara activitatile stabilite prin ordin sau instructiune de catre ministru, realizand operatiunile care decurg implicit din acestea."

14. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Secretarii de stat, secretarul general si secretarul general adjunct emit dispozitii si rezolutii scrise."

15. La articolul 20, alineatul 91) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Pe langa ministru functioneaza colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri si conducatorii compartimentelor administrative."

16. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) DIPFIE administreaza si gestioneaza bugetele alocate proiectelor implementate, tine evidenta financiar-contabila, intocmeste registrele contabile obligatorii, gestioneaza conturile contabile, intocmeste balanta de verificare si transmite situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale, independent si separat de activitatea aparatului propriu al Ministerului."

17. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 28^1
(1) In cadrul Ministerului, functioneaza Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza si de a aviza documentatiile tehnico-economice elaborate de proiectanti de specialitate, finantate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de sat, apartinand aparatului propriu al Ministerului, unitatilor subordonate acestuia, precum si institutiilor publice din sistemul justitiei finantae de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.
(2) Componenta si atributiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului."

18. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) Serviciile de probatiune functioneaza pe langa fiecare tribunal, aflandu-se in coordonarea Ministerului, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertae, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2002, cu modificarile ulterioare, si al Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, cu modificarile si completarile ulterioare."

19. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
20. La anexa nr. 2 "Institutiile publice din sistemul justitiei, finantate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite", litera D "Judecatoriile si localitatile de resedinta ale acestora" se modifica dupa cum urmeaza:
- la judetul Caras-Severin, judecatoria Bocsa si judecatoria Bozovici si localitatile de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul Constanta, judecatoria Cernavoda si judecatoria Baneasa si localitatile de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul Dolj, judecatoria Bechet si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul Giurgiu, judecatoria Comana si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul Maramures, judecatoria Somcuta Mare si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul Mures, judecatoria Sangeorgiu de Padure si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul Olt, judecatoria Scornicesti si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul Prahova, judecatoria Urlati si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul timis, judecatoria Jimbolia si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina;
- la judetul Vaslui, judecatoria Murgeni si localitatea de resedinta corespunzatoare se elimina.

21. La anexa nr. 4 "Unitatile subordonate Ministerului Justitiei" punctul I litera A, numarul maxim de posturi pentru Institutul National de Expertize Criminalistice este de 71 de posturi.

22. La anexa nr. 3, punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"III. Unitati finantate integral de la bugetul de stat Numar maxim de posturi
1. Oficiul National al Registrului Comertului 42 de oficii ale registrului comertului de pe langa tribunale 1.787
2. Autoritatea Nationala pentru Cetatenie 126"

Art. II
In cuprinsul actelor normative in vigoare, denumirea "Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale UE" se inlocuieste cu denumirea "Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni".

Art. III
Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Codul muncii. Legea dialogului social. Cod 559. Actualizat la 1.02.2015
Editie coordonata de Conf. univ. dr. Dima Luminita

Pret: 9.9 lei
8.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
77 useri online

Useri autentificati: