DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Hotarare 49/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 2 februarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Hotararea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Incepand cu data de 1 februarie 2015, in sistemul de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate de catre asigurati si furnizorii de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale in conditiile actelor normative in vigoare.

(2) Pana la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat pot fi utilizate si documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul national fac dovada calitatii de asigurat pe baza documentelor prevazute la art. 212 alin. (1) din aceeasi lege, pana la data la care asiguratul intra in posesia cardului, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.
(4) Informatiile privind emiterea cardului national se verifica prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html."

(5) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (2), persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national, fac dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata la solicitarea asiguratului de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta. Adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se elibereaza asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in evidenta. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverintei, va fi insotita de declaratia pe propria raspundere privind refuzul cardului, precum si de cardul national, in situatia in care acesta a fost distribuit.
(6) Casele de asigurari de sanatate vor elibera cardurile nationale oricand in perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguratilor, inclusiv celor care au refuzat initial primirea cardului national.
(7) Casele de asigurari de sanatate asigura, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, pastrarea si arhivarea cardurilor nationale refuzate, urmand ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite in conditiile legii sa se procedeze la distrugerea acestora."

2. La normele metodologice, la articolul 5, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Cardurile nationale nedistribuite si predate de catre operatorul de servicii postale la casele de asigurari de sanatate se distribuie asiguratilor de catre casele de asigurari de sanatate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta. Cardurile nationale care nu au ajuns la titulari prin servicii postale sau prin casele de asigurari de sanatate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe a caror lista de capitatie sunt inscrisi, cu ocazia primei prezentari in vederea acordarii unui serviciu medical. Cardurile nationale nedistribuite de medicii de familie intr-o perioada de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurari de sanatate, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (6) si (7) ale articolului 2 din hotarare."

3. La normele metodologice, la articolul 6, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Asiguratul suporta contravaloarea cardului national, precum si cheltuielile aferente distributiei acestuia in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, in situatia modificarii datelor personale de identificare, precum si in alte situatii justificate la solicitarea asiguratului.
(4) Procedura de eliberare si distribuire, modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului national duplicat de catre asigurat, precum si modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pana la eliberare sau in cazul refuzului acestuia se stabilesc prin metodologia de eliberare a cardului duplicat prevazuta la art. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. La normele metodologice, la articolul 6, alineatul (5) se abroga.

5. La normele metodologice, la articolul 7, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) poate sa editeze, la solicitarea asiguratului, informatii cu caracter medical, in conditiile legii;".

6. La normele metodologice, la articolul 8, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pe cipul cardului national se inregistreaza si pot fi accesate datele mentionate la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La normele metodologice, la articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala pe baza cardului national sau a adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, dupa caz, in conditiile prevazute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia."

8. La normele metodologice, la articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala se acorda in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
Ordin 1082C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
Decizie 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Ordin nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar de bunuri in anul 2013
Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata 2012
Discutii de specialitate - Drept Comercial
Legea 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si pentru completarea art. 51^1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului. Lege nr. 39/2011
Decizie nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de
Ordinul 1865/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2011. Ordin nr. 1865/2010
OUG 85/2010 privind modificarea art. 1 din OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Ordonanta de urgenta 85/2010
Ordin 388/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante. Piata relevanta
OUG 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996. Ordonanta de urgenta 75/2010
Ordinul 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordin nr. 2101/2010
Legea 84/2010 privind aprobarea OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Lege nr. 84/2010
HG 246/2010 privind numirea guvernatorului si a viceguvernatorului Romaniei in Consiliul Guvernatorilor Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre
HG 113/2010 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. Hotarare nr. 113/2010
Contractul incheiat prin mijloace electronice
Tudorache Mihaela

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
44 useri online

Useri autentificati: