DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri internePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 5 februarie 2015

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

Avand in vedere prevederile:
 •  Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul pentru azil, migratie si integrare, precum si instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor;
 •  Regulamentului (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, in cadrul Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor si de abrogare a Deciziei2007/125/JAI a Consiliului;
 •  Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, in cadrul Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe si vize si de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE;
 •  Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migratie si integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului si de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE si nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului;
 •  Regulamentului delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea si la responsabilitatile de gestionare si control ale autoritatilor responsabile si cu privire la statutul si la obligatiile autoritatilor de audit;
 •  Hotararii Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autoritatii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne,
  in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European si al Consiliului,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Articolul 1 - Obiectul de reglementare
  (1) Prin prezenta hotarare se stabileste sistemul de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, pentru cofinantarea programelor nationale, respectiv:
  a) Fondul pentru azil, migratie si integrare, denumit in continuare FAMI, instituit de Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migratie si integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului si de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE si nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014;
  b) Fondul pentru securitate interna, denumit in continuare FSI, care cuprinde instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor, instituit de Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, in cadrul Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor si de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, si instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere si vize, instituit de Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, in cadrul Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe si vize si de abrogare a Deciziei 574/2007/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014.
  (2) Sistemul de management si control defineste competentele cu privire la asigurarea corectitudinii si regularitatii cheltuielilor declarate in cadrul programelor nationale, identificarea si definirea functiilor indeplinite de autoritatile implicate in gestionarea FAMI si FSI, denumite in continuare fondurile din domeniul afacerilor interne, activitati privind punerea in aplicare a sarcinilor delegate, raportare si monitorizare a neregulilor si de recuperare a sumelor platite in mod nejustificat, controale la fata locului, in vederea asigurarii existentei unei piste de audit suficiente.

  Articolul 2  - Definitii

  (1) Termenii "program national", "actiune", "proiect", "beneficiar", "autoritati competente", "SFC 2014", "autoritate responsabila" si "autoritate delegata" au intelesurile prevazute in Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul pentru azil, migratie si integrare, precum si instrumentarul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, si in Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea si la responsabilitatile de gestionare si control ale autoritatilor responsabile si cu privire la statutul si la obligatiile autoritatilor de audit, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 289 din 3 octombrie 2014.
  (2) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) regulamentele specifice - actele normative emise sau care vor fi emise de institutiile Uniunii Europene pentru implementarea fondurilor din domeniul afacerilor interne;
  b) ofiter responsabil de program - persoana din cadrul administratiei publice centrale care conduce structura Ministerului Afacerilor Interne desemnata ca autoritate responsabila, avand intreaga responsabilitate a managementului fondurilor din domeniul afacerilor interne;
  c) cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de catre un beneficiar, aferente actiunilor finantate in cadrul programelor nationale, care pot fi finantate atat din contributia financiara UE, cat si din contributia nationala, conform regulamentelor specifice si reglementarilor nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;
  d) cheltuieli neeligibile - cheltuielile ocazionate si necesare pentru implementarea proiectelor si programelor nationale care nu pot fi finantate din contributia financiara UE si nici din contributia nationala, conform regulamentelor specifice si reglementarilor nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor, precum si cheltuielile declarate si neautorizate in urma unor controale ale autoritatilor competente nationale sau europene;
  e) cofinantare publica nationala - orice contributie pentru finantarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cofinantarea acordata de la bugetul de stat pentru alti beneficiari decat cei finantati integral din bugetul de stat sau din bugetele locale;

  f) cofinantare privata - orice contributie a beneficiarului de drept privat la finantarea cheltuielilor eligibile, aferenta proiectelor finantate prin intermediul fondurilor din domeniul afacerilor interne;
  g) contributia financiara UE - sumele alocate Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru finantarea obiectivelor aprobate prin programele nationale;
  h) contributia nationala - cofinantarea publica nationala si cofinantarea privata;
  i) contributia financiara nerambursabila - contributia financiara UE si cofinantarea acordata de la bugetul de stat pentru alti beneficiari decat cei finantati integral din bugetul de stat sau din bugetele locale;
  j) debite fata de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a neregulilor identificate in cadrul proiectelor si savarsite ca urmare a nerespectarii prevederilor contractuale, a legislatiei europene relevante sau a altor documente incheiate ori convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei si care au cauzat un prejudiciu bugetului din care au fost finantate;
  k) cerere de fonduri - documentul intocmit de catre beneficiar prin care solicita autoritatii delegate sau autoritatii responsabile transferul sumelor reprezentand contributia financiara nerambursabila, cu titlul de prefinantare sau rambursare;
  l) cerere de transfer de fonduri - documentul intocmit de catre autoritatile competente prin care solicita de la autoritatea responsabila transferul sumelor reprezentand contributia financiara UE, cu titlul de prefinantare sau rambursare, aferenta proiectelor de grant acordate ori actelor de finantare incheiate;
  m) act de finantare - un acord, un contract, o decizie administrativa sau un alt instrument juridic in baza caruia autoritatea responsabila ori autoritatea delegata FAMI acorda finantare nerambursabila beneficiarului in vederea punerii in aplicare a unui proiect;
  n) proiect de monopol - proiect aprobat direct pentru finantare de catre autoritatea responsabila sau in baza unei cereri restranse de propuneri, din cauza competentelor administrative sau a expertizei tehnice ori din cauza faptului ca nu exista alte optiuni de punere in aplicare avand in vedere caracteristicile proiectului, precum un monopol de drept sau din ratiuni de securitate;
  o) proiect de grant - proiect aprobat pentru finantare in baza unei cereri deschise de propuneri.

  Articolul 3  - Suport decizional si coordonare
  (1) In vederea asigurarii suportului decizional si coordonarii necesare pentru implementarea programelor nationale si pentru gestionarea fondurilor din domeniul afacerilor interne, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne se constituie urmatoarele structuri fara personalitate juridica:
  a) Comitetul director;
  b) Comitetul de monitorizare a programelor nationale;
  c) Comitetul tehnic.
  (2) Comitetul director este compus din reprezentanti ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne si indeplineste atributii circumscrise aprobarii si implementarii programelor nationale.
  (3) Comitetul de monitorizare a programelor nationale este compus din reprezentanti la nivel decizional ai autoritatii responsabile si ai autoritatilor delegate si indeplineste atributii circumscrise analizarii stadiului proiectelor si actiunilor finantate din fondurile din domeniul afacerilor interne si stabilirii masurilor necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectelor si a actiunilor cuprinse in programele nationale.
  (4) Comitetul tehnic se compune din reprezentanti la nivel de expert ai autoritatii responsabile, ai autoritatilor delegate si ai beneficiarilor proiectelor de monopol si indeplineste atributii circumscrise analizarii stadiului proiectelor si actiunilor finantate din fondurile din domeniul afacerilor interne si fundamentarii masurilor necesare pentru implementarea programelor nationale.

  Articolul 4  - Autoritatea responsabila
  (1) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin regulamentele specifice, structura Ministerului Afacerilor Interne desemnata ca autoritate responsabila prin Hotararea Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autoritatii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, realizeaza in mod direct urmatoarele activitati:
  a) organizeaza procedurile de evaluare si selectare a proiectelor de monopol si de asistenta tehnica si semneaza actele de finantare aferente proiectelor de monopol si de asistenta tehnica;
  b) elaboreaza, impreuna cu beneficiarii, propunerea de program national FSI si revizuirile ulterioare ale acestuia, coordoneaza procesul de elaborare si de revizuire a programului national FAMI si le supune aprobarii Comitetului director;
  c) elaboreaza, impreuna cu autoritatile delegate, proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor;
  d) organizeaza sedintele comitetului de monitorizare si asigura buna functionare a acestuia;
  e) inainteaza Comisiei Europene propuneri de programe nationale si eventualele revizuiri ulterioare, utilizand SFC 2014;
  f) organizeaza, in conformitate cu normele si practicile nationale in vigoare, consultari cu autoritatile si organismele implicate in aplicarea programului national FSI si furnizeaza consultanta si sprijin beneficiarilor in elaborarea propunerilor de proiecte;
  g) monitorizeaza obtinerea rezultatelor generale si a impactului, astfel cum acestea au fost definite prin programele nationale;
  h) efectueaza, individual sau impreuna cu autoritatile delegate, controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol si de asistenta tehnica, precum si controale la fata locului pe baza de esantion, in vederea obtinerii unui nivel suficient de asigurare;
  i) efectueaza, individual sau impreuna cu autoritatile delegate, misiuni de monitorizare, precum si controale la fata locului pe baza de esantion, in vederea obtinerii unui nivel suficient de asigurare, pentru proiectele de grant;
  j) verifica si autorizeaza cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol si de asistenta tehnica, precum si cererile de transfer de fonduri intocmite de autoritatea delegata FAMI si le transmite autoritatii delegate financiare;
  k) asigura coerenta si complementaritatea dintre cofinantarea in temeiul regulamentelor specifice si alte instrumente ale Uniunii Europene si nationale relevante;
  l) monitorizeaza proiectele de monopol si de asistenta tehnica si verifica daca cheltuielile declarate pentru aceste proiecte au fost suportate efectiv si daca sunt in conformitate cu normele Uniunii Europene si cele nationale;
  m) monitorizeaza indeplinirea atributiilor autoritatilor delegate;
  n) desfasoara activitati de identificare si organizeaza echipele de control pentru constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare, in calitatea de autoritate cu competente in gestionarea fondurilor europene, conform atributiilor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile in care autoritatile delegate si beneficiarii proiectelor de monopol finantate din FAMI pot fi stabiliti ca debitori;
  o) participa la verificarea sesizarilor interne sau externe, a aspectelor de natura administrativa, fizica si tehnica a proiectelor, precum si a alertelor la neregula sau frauda primite de catre autoritatea responsabila ori autoritatea delegata, pentru proiectele de monopol finantate din FSI, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
  p) raporteaza Comisiei Europene orice neregula si progresele semnificative in desfasurarea procedurilor administrative si judiciare aferente;
  q) reprezinta punct unic de contact raspunzator de schimbul de informatii cu unitatile angajate in folosirea fondurilor si de mentinere a contactului cu reprezentantii Comisiei Europene;
  r) se asigura ca activitatea de evaluare a programelor nationale este efectuata in conformitate cu Regulamentul nr. 514/2014 al Parlamentului European si al Consiliului;
  s) se asigura ca autoritatea de audit primeste, in scopul desfasurarii misiunilor de audit, toate informatiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate si privind proiectele si actiunile cofinantate din FAMI si FSI;
  sh) elaboreaza si prezinta Comisiei Europene rapoartele anuale si finale privind punerea in aplicare a programelor nationale si cererile de plata a soldului, conform prevederilor regulamentelor specifice;
  t) desfasoara activitati de informare si publicitate si difuzeaza rezultatele programului;
  tz) aproba documentele privind publicitatea si vizibilitatea programelor nationale, a proiectelor de monopol si a actiunilor finantate;
  u) asigura, impreuna cu autoritatea delegata financiara, implementarea componentelor de asistenta tehnica, in care autoritatea de audit are calitatea de beneficiar;
  v) implementeaza, impreuna cu autoritatile delegate, activitatile aferente asistentei tehnice prevazute in programele nationale, in calitate de beneficiar de asistenta tehnica.
  (2) Autoritatea responsabila incheie cu fiecare autoritate delegata acorduri de delegare, potrivit art. 5 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014.
  (3) Ofiterul responsabil de program emite instructiuni cu caracter obligatoriu pentru toate autoritatile delegate si pentru beneficiari.

  Articolul 5  - Autoritatea delegata financiara
  (1) Structura de specialitate din Directia generala financiara a Ministerului Afacerilor Interne indeplineste functia de autoritate delegata financiara pentru gestionarea asistentei europene acordate Romaniei prin fondurile din domeniul afacerilor interne.
  (2) Autoritatea delegata financiara are urmatoarele atributii:
  a) asigura managementul financiar-contabil si bugetar al programelor nationale;
  b) gestioneaza sumele primite de la Comisia Europeana, precum si eventualele sume de platit Comisiei Europene;
  c) deschide si utilizeaza conturi bancare si de trezorerie pentru derularea operatiunilor financiare la nivelul programelor nationale;
  d) organizeaza evidenta contabila, la nivel de program, a angajamentelor bugetare si legale privind proiectele de monopol si de asistenta tehnica;
  e) avizeaza si/sau acorda viza de control financiar preventiv propriu si propune spre aprobare ordonatorului principal de credite angajamentele legale la nivel de program si documentele specifice angajarii si ordonantarii cheltuielilor la nivel de program privind proiectele de monopol si asistenta tehnica;
  f) transfera sumele cuvenite beneficiarilor de proiecte de monopol si de asistenta tehnica, in conformitate cu prevederile actelor de finantare;
  g) transfera sumele solicitate de autoritatea delegata FAMI, in baza cererilor de transfer de fonduri depuse si aprobate potrivit prevederilor acordului de delegare;
  h) solicita finantarea si implementeaza activitatile aferente asistentei tehnice prevazute in programele nationale, in calitate de beneficiar de asistenta tehnica;
  i) asigura functia de structura financiar-contabila a autoritatii responsabile;
  j) efectueaza, individual sau impreuna cu autoritatea responsabila si/sau autoritatea delegata FSI, controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol si de asistenta tehnica, precum si controale la fata locului pe baza de esantion privind respectarea reglementarilor in domeniul financiar, fiscal si contabil;
  k) elaboreaza situatiile si raportarile financiare solicitate de Comisia Europeana, precum si cererile de plata transmise Comisiei Europene, in baza cheltuielilor declarate si autorizate de autoritatea responsabila;
  l) elaboreaza si transmite situatiile si raportarile financiare solicitate de Ministerul Finantelor Publice sau de alte autoritati nationale cu competente in domeniu;
  m) avizeaza acordurile de delegare incheiate de autoritatea responsabila;
  n) emite instructiuni privind managementul financiar-bugetar al proiectelor, obligatorii pentru toti beneficiarii si celelalte autoritati delegate, cu informarea prealabila a autoritatii responsabile;
  o) participa in echipele de control pentru constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare, daca celelalte autoritati delegate sau beneficiarii proiectelor de monopol finantate din FAMI pot fi stabiliti ca debitori;
  p) recupereaza creantele bugetare rezultate din nereguli aferente proiectelor de monopol si de asistenta tehnica, prin modalitatile prevazute la art. 38 lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
  q) transmite si/sau pune la dispozitia celorlalte autoritati competente toate informatiile si documentele solicitate privind indeplinirea atributiilor ce i-au fost delegate.

  Articolul 6  - Autoritatea delegata FSI
  (1) Directia generala mecanisme si instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene indeplineste functia de autoritate delegata FSI.
  (2) Autoritatea delegata FSI are urmatoarele atributii:
  a) indeplineste functia de structura de control pentru FSI, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) efectueaza, la solicitarea autoritatii responsabile, controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol finantate din FSI, precum si controale la fata locului pe baza de esantion, pentru verificarea conformitatii cheltuielilor cu reglementarile nationale privind achizitiile publice si cu prevederile contractuale;
  c) solicita finantare si implementeaza activitatile aferente asistentei tehnice prevazute in programul national FSI, in calitate de beneficiar de asistenta tehnica;
  d) transmite si/sau pune la dispozitia celorlalte autoritati competente toate informatiile si documentele solicitate privind indeplinirea atributiilor ce i-au fost delegate;
  e) emite instructiuni privind atributiile delegate, obligatorii pentru beneficiarii FSI, cu avizul prealabil al autoritatii responsabile.

  Articolul 7  - Autoritatea delegata FAMI
  (1) Inspectoratul General pentru Imigrari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne indeplineste functia de autoritate delegata FAMI.
  (2) Autoritatea delegata FAMI are urmatoarele atributii:
  a) organizeaza, in conformitate cu normele si practicile nationale in vigoare, consultari in parteneriat cu autoritatile si organismele implicate in aplicarea programului national FAMI;
  b) elaboreaza propunerea de program national FAMI si propunerile de modificare a acestuia;
  c) organizeaza si publica anunturile privind cererile deschise de propuneri, organizeaza si asigura publicitatea ulterioara, selectarea si atribuirea proiectelor de grant;
  d) elaboreaza proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind procedura de evaluare si selectie a proiectelor de grant, cu informarea prealabila a autoritatii responsabile;
  e) verifica si valideaza eligibilitatea cheltuielilor si autorizeaza plata sumelor cuvenite beneficiarilor proiectelor de grant;
  f) elaboreaza cereri de transfer de fonduri prin care solicita autoritatii responsabile transferarea sumelor din contributia financiara UE aferenta proiectelor de grant atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite;
  g) transfera sumele cuvenite beneficiarilor proiectelor de grant, in baza cererilor de fonduri depuse si aprobate conform prevederilor actului de finantare;
  h) deschide si utilizeaza conturi bancare si de trezorerie pentru derularea operatiunilor financiare aferente proiectelor de grant;
  i) asigura managementul financiar-contabil si bugetar si organizeaza evidenta contabila, la nivel de program, a angajamentelor bugetare si legale aferente proiectelor de grant;
  j) monitorizeaza proiectele de grant si verifica daca cheltuielile declarate pentru aceste proiecte au fost suportate efectiv si daca sunt in conformitate cu normele Uniunii Europene si cele nationale;
  k) efectueaza controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de grant, precum si controale la fata locului pe baza de esantion, in vederea obtinerii unui nivel suficient de asigurare;
  l) solicita finantare si implementeaza activitatile aferente asistentei tehnice prevazute in programul national FAMI, in calitate de beneficiar de asistenta tehnica;
  m) asigura activitatea de prevenire, constatare si sanctionare a neregulilor, inclusiv recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, in calitatea de autoritate cu competente in gestionarea fondurilor europene, conform atributiilor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru proiectele de grant;
  n) desfasoara activitati de informare si consultare in scopul intaririi capacitatii potentialilor beneficiari si a colaboratorilor acestora si a promovarii programului national FAMI, precum si a activitatilor finantate si rezultatelor obtinute in cadrul acestuia;
  o) transmite si/sau pune la dispozitia celorlalte autoritati competente toate informatiile si documentele solicitate privind indeplinirea atributiilor ce i-au fost delegate;
  p) aproba documentele privind publicitatea si vizibilitatea proiectelor de grant si a actiunilor finantate;
  q) emite instructiuni privind atributiile delegate, obligatorii pentru beneficiarii FAMI, cu avizul prealabil al autoritatii responsabile.

  Articolul 8 - Unitatea de audit
  (1) Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei este abilitata sa indeplineasca functia de autoritate de audit pentru fondurile din domeniul afacerilor interne.
  (2) Atributiile autoritatii de audit pentru fondurile din domeniul afacerilor interne sunt prevazute la art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European si al Consiliului, Regulamentele de implementare ale Comisiei Europene si art. 14 din Regulamentul delegat UE nr. 1.042/2014 al Comisiei.
  (3) Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei este abilitata sa indeplineasca functia organismului de audit prevazut la art. 26 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

  Articolul 9  - Managementul financiar al fondurilor
  (1) Sumele primite de la Comisia Europeana sub forma de prefinantare initiala, prefinantari anuale, plati ale soldului anual si plati ale soldului final, precum si eventualele sume de platit Comisiei Europene se gestioneaza prin conturile in euro si in lei deschise de catre autoritatea delegata financiara la Trezoreria Statului sau la banci comerciale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Echivalentul in lei al sumelor primite se gestioneaza de catre autoritatea delegata financiara prin conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului, distinct pentru asistenta tehnica si pentru fiecare program national.
  (3) Pentru implementarea proiectelor si asistentei tehnice se pot aplica urmatoarele modele de finantare:
  a) modelul prefinantarii si plata soldului, caz in care beneficiarii primesc in conturile proprii maximum 100% din contributia financiara nerambursabila, inaintea efectuarii cheltuielilor de catre acestia, restul sumelor cuvenite urmand a fi rambursate prin plata soldului, daca este cazul;
  b) modelul rambursarii integrale, caz in care beneficiarii efectueaza cheltuielile din bugetul propriu, urmand a fi solicitate autoritatii responsabile la rambursare.
  (4) Procentul aferent contributiei financiare nerambursabile si modelul de finantare a proiectelor si activitatilor aferente asistentei tehnice se stabilesc prin actele de finantare, in functie de sumele disponibile in conturile mentionate la alin. (1) si de sumele prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli ale beneficiarilor de drept public sau autoritatilor competente, dupa caz.
  (5) Autoritatea delegata financiara efectueaza transferuri de fonduri cu titlul de prefinantare sau rambursare catre:
  a) autoritatea delegata FAMI, in baza cererilor de transfer de fonduri depuse si aprobate potrivit acordului de delegare;
  b) beneficiarii proiectelor de monopol si de asistenta tehnica, in baza cererilor de fonduri depuse si aprobate potrivit actelor de finantare.
  (6) Autoritatea delegata FAMI efectueaza transferuri de fonduri cu titlul de prefinantare sau rambursare catre beneficiarii proiectelor de grant, in baza cererilor de fonduri depuse si aprobate in conformitate cu prevederile actelor de finantare.
  (7) In cazul proiectelor de grant, contributia financiara nerambursabila este de maximum 95% din valoarea totala eligibila a proiectului.
  (8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in functie de importanta pe care obiectivele proiectului de grant o reprezinta pentru politica de azil si migratie a Romaniei, inainte de demararea procedurii de selectie, ministrul afacerilor interne poate aproba majorarea contributiei financiare nerambursabile la maximum 100% din valoarea totala eligibila a proiectului. Criteriile in functie de care se stabileste importanta pe care obiectivele proiectului de grant o reprezinta pentru politica de azil si migratie a Romaniei, procentele si modalitatea lor de aplicare se vor stabili ulterior, prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  (9) Dupa autorizarea cheltuielilor de catre autoritatea responsabila, sumele reprezentand contributia financiara UE cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de monopol sau beneficiarilor de asistenta tehnica, conform actelor de finantare incheiate, se vireaza de autoritatea delegata financiara, in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele sau activitatile respective.
  (10) Dupa autorizarea cheltuielilor de catre autoritatea delegata FAMI, sumele reprezentand contributia financiara nerambursabila cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de grant, conform actelor de finantare incheiate, se vireaza de autoritatea delegata FAMI, in conturile de disponibilitati ale beneficiarilor proiectelor de grant.
  (11) Dupa rambursarea cheltuielilor de catre Comisia Europeana, sumele cuvenite autoritatii delegate FAMI in contul contributiei financiare UE neacoperita de prefinantarile primite se vireaza de autoritatea delegata financiara, in conturile de venituri ale bugetului de stat.

  Articolul 10  - Programarea bugetara a fondurilor
  (1) In bugetul de stat, la pozitiile distincte de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", autoritatile competente cuprind, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, credite bugetare si credite de angajament aferente:
  a) sumelor reprezentand contributia financiara UE neacoperita de prefinantarile primite pentru proiectele mentionate la art. 9 alin. (7) si (8);
  b) sumelor reprezentand cofinantarea publica nationala pentru proiectele mentionate la art. 9 alin. (7) si (8);
  c) sumelor aferente achitarii debitelor fata de bugetul Uniunii Europene, inclusiv, dar fara a se limita la dobanzi de intarziere, creante si corectii rezultate din nereguli;
  d) sumelor necesare finantarii cheltuielilor neeligibile la nivel de program.
  (2) In bugetul de stat, la pozitiile distincte de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", beneficiarii finantati integral din bugetul de stat, inclusiv beneficiarii de asistenta tehnica, cuprind, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, credite bugetare si credite de angajament aferente:
  a) sumelor reprezentand valoarea totala a proiectelor sau activitatilor, daca se aplica modelul rambursarii integrale;
  b) sumelor reprezentand cofinantarea publica nationala si contributia financiara UE neacoperita de prefinantarile primite, daca se aplica modelul prefinantarii si plata soldului;
  c) sumelor necesare finantarii cheltuielilor neeligibile la nivel de proiect;
  d) sumelor aferente achitarii debitelor fata de bugetul Uniunii Europene, inclusiv, dar fara a se limita la dobanzi de intarziere, creante si corectii rezultate din nereguli.
  (3) In bugetul fondurilor externe nerambursabile, la pozitiile distincte de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", beneficiarii finantati integral din bugetul de stat cuprind sumele aferente contributiei financiare UE pentru proiectele sau activitatile de asistenta tehnica finantate prin modelul prefinantarii si platii soldului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii programelor nationale se reflecta in anexele specifice la bugetul Ministerului Afacerilor Interne, in calitate de autoritate nationala responsabila de managementul fondurilor din domeniul afacerilor interne.
  (5) Disponibilitatile aferente contributiei financiare UE pentru proiectele finantate prin modelul prefinantarii si platii soldului, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar, in conturile autoritatilor competente si beneficiarilor finantati integral din bugetul de stat se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

  Articolul 11  - Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la nivelul programelor nationale
  (1) Valoarea totala a proiectelor se exprima in lei, calculata la cursul InforEuro valabil la data semnarii actelor de finantare.
  (2) Actele de finantare sunt angajamentele legale la nivel de program. Acestea se semneaza de catre ordonatorul de credite al autoritatii publice care acorda finantarea si de catre reprezentantul legal al beneficiarului.
  (3) Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la nivelul programelor nationale se efectueaza in limita creditelor de angajament si a creditelor bugetare prevazute la art. 10 alin. (4).
  (4) Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor la nivelul programelor nationale se propun de catre compartimentele sau structurile de specialitate cu atributii privind elaborarea propunerilor de programe nationale.
  (5) Controlul financiar preventiv la nivelul programelor nationale se exercita la nivelul autoritatii delegate financiare si la nivelul autoritatii delegate FAMI, in conformitate cu legislatia in vigoare.

  Articolul 12  - Beneficiarii
  Prin actele de finantare se are in vedere ca obligatiile stabilite in sarcina beneficiarilor sa asigure cel putin urmatoarele:
  a) angajarea raspunderii beneficiarilor, impreuna cu autoritatea responsabila si autoritatile delegate, pentru respectarea masurilor din programele nationale aprobate si pentru eligibilitatea operatiunilor finantate, precum si aplicarea de catre acestia a unui management financiar si tehnic riguros si transparent;
  b) implementarea proiectului cu toata atentia, eficienta, transparenta si diligenta necesare, in concordanta cu regulile bunei practici din domeniul de activitate vizat si in conformitate cu prevederile actului de finantare incheiat, cu respectarea legislatiei nationale si europene in vigoare, precum si conform instructiunilor emise de catre ofiterul responsabil de program si de autoritatile delegate;
  c) accesul la bunurile achizitionate si punerea la dispozitia autoritatilor si organismelor nationale si europene cu competente de verificare, control, audit sau evaluare a fondurilor din domeniul afacerilor interne a tuturor informatiilor si documentelor solicitate legate de implementarea proiectului, pe toata perioada de implementare si dupa finalizarea acestuia;
  d) restituirea sau suportarea tuturor sumelor solicitate de autoritatile competente, cum ar fi sume platite nejustificat, debite fata de bugetul Uniunii Europene, creante bugetare rezultate din nereguli sau corectii financiare.

  Articolul 13  - Acte subsecvente
  (1) Regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  (2) Procedura de evaluare si selectie pentru finantarea proiectelor de grant se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  (3) Organizarea si atributiile structurilor fara personalitate juridica prevazute la art. 3 se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.