DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 453/2013 pentru modificarea si completarea anexei la HG 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 453/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 12 iulie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Anexa la Hotararea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 28 mai 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) constructie – cladire cu urmatoarele destinatii: industriala, invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, precum si prestarea altor servicii, in care se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantarea;".

2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) realizarea de constructii noi cu urmatoarele destinatii: industriala, invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, precum si prestarea altor servicii, in vederea desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
b) achizitia de constructii cu urmatoarele destinatii: industriala, invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, precum si prestarea altor servicii, in vederea desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;".

3. La articolul 2, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) In cazul achizitionarii de constructii prevazute la alin. (1) lit. b), se iau in considerare doar cladirile in care se desfasoara activitati industriale, de invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, precum si alte activitati de prestari servicii."


4. La articolul 3 alineatul (2), literele l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"l) in cazul realizarii constructiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia ori alt document incheiat la notariat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta (contract de locatiune, asociatiune in participatie si orice alt contract care transmite, in conditiile legii, dreptul de folosinta), valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, dovada faptului ca terenul este liber de sarcini si certificatul de urbanism, in copie;
m) in cazul achizitionarii activelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), dovada detinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanta asupra cladirii in care urmeaza a se realiza investitia ori alt document incheiat la notariat in forma autentica, care sa certifice dreptul de folosinta (contract de locatiune, asociatiune in participatie si orice alt contract care transmite, in conditiile legii, dreptul de folosinta), valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, in copie;".


5. La articolul 3 alineatul (4), litera h) se abroga.

6. La articolul 4, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Unitatea de implementare finalizeaza procesul de evaluare a cererii de acord pentru finantare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care aceasta este completa, conform prevederilor alin. (9), in limita bugetului anual alocat schemei."

7. La articolul 4, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Cererea de acord pentru finantare este completa atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) contine toate informatiile si documentele prevazute in prezenta procedura;
b) contine toate informatiile si documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitari de completare a cererii de acord pentru finantare;
c) nu prezinta neconcordante in informatiile furnizate."

8. La articolul 5, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(13) Virarea efectiva a ajutorului de minimis se face de catre Ministerul Finantelor Publice in contul 50.70 «Disponibil din subventii si transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care cererea de plata a ajutorului de minimis este completa in sensul prevederilor prezentei proceduri."

9. La Formularul nr. 1 la procedura "Cerere de acord pentru finantare in baza Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii", sectiunea B2^5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA B2^5 - Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicita ajutor de minimis, cu defalcare anuala

                            Valoarea cheltuielilor - Valoarea ajutorului
                            eligibile^3 - lei    de minimis solicitat - lei -
Tipul de cheltuiala pentru care se solicita finantare  An I An II Total     An I An II Total
a) Cheltuieli cu realizarea de constructii noi
b) Cheltuieli cu achizitia de constructii
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - masini, 
  utilaje si instalatii de lucru
d) Cheltuieli cu aparate si instalatii de masurare, 
  control si reglare
e) Cheltuieli cu mijloace de transport neinmatriculabile, 
  pentru sustinerea activitatii intreprinderii
f) Cheltuieli cu echipamente IT
TOTAL:

Numele: ........................ 
Functia: .......................
Semnatura autorizata si stampila solicitantului^7: ......................
Data semnarii: .................... 

-----------
3 Cheltuielile eligibile din sectiunea B2 se coreleaza cu cheltuielile eligibile din planul de investitii
4 Valoarea cheltuielilor eligibile este fara TVA

7 Toate documentele depuse pentru aceasta schema vor fi semnate de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea"

10. La formularul nr. 7 la procedura "Cerere de anulare totala sau partiala a ajutorului de minimis pentru care exista Acord pentru finantare emis in baza Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea mijloacelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii", sectiunea B se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA B - cheltuieli pentru care se solicita anularea ajutorului de minimis

Tipul de cheltuiala pentru care se solicita Denumirea activului  Valoarea ajutorului de minimis
anularea totala/partiala a finantarii               solicitat spre anulare - lei -
                                      An I  An II
a) Cheltuieli cu realizarea de constructii 
  noi
b) Cheltuieli cu achizitia de constructii
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - 
  masini, utilaje si instalatii de lucru
d) Cheltuieli cu aparate si instalatii 
  de masurare, control si reglare
e) Cheltuieli cu mijloace de transport 
  neinmatriculabile, pentru sustinerea 
  activitatii intreprinderii
f) Cheltuieli cu echipamente IT
TOTAL PE ANI:
TOTAL GENERAL:"

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordin 2506/2013 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
Ordin 2502/2013 pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis
Ordin 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale
HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
HG 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin HG 96/2011. Hotararea nr. 186/2013
HG 897/2012 privind schema Ajutoare de minimis pentru compensarea efectului fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal
Ordin nr. 308/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis Ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale
Pachet LaZi fiscal
Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

Pret: 84.8 lei
72.08 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: