DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. Hotararea 43/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 19 februarie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 26 alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale si principalele functii si atributii


Art. 1
Ministerul Fondurilor Europene se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 50A, sectorul 1, sediul apartinand Ministerului Afacerilor Externe si fiind utilizat de catre Ministerul Fondurilor Europene in baza unui contract de comodat. Ministerul Fondurilor Europene isi poate desfasura activitatea si in alte sedii detinute sau utilizate in conditiile legii.

Art. 2
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Fondurilor Europene exercita functiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.

Art. 3
In realizarea functiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene are, in principal, urmatoarele atributii:
a) atributiile prevazute de art. 8 si 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) coopereaza cu institutiile avand atributii in domeniul achizitiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achizitie publica desfasurate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, in conditiile prevazute de lege;

c) coopereaza cu Autoritatea de audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei in vederea asigurarii permanente a conformitatii sistemelor de management si control specifice programelor operationale finantate din instrumente structurale;
d) coopereaza cu Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice in vederea stabilirii si implementarii masurilor necesare realizarii unui management financiar riguros si eficient al fondurilor alocate programelor operationale finantate din instrumente structurale;
e) indeplineste atributiile aferente autoritatii de management pentru Programul operational Asistenta tehnica;
f) indeplineste atributiile aferente punctului national de contact pentru Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009, potrivit Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2004-2009;

g) indeplineste atributiile aferente punctului national de contact pentru Programul de cooperare norvegian, pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009, potrivit Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei;
h) indeplineste atributiile aferente punctului national de contact potrivit Memorandumului de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic Financiar 2009-2014 si potrivit Memorandumului de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
i) indeplineste atributiile aferente operatorului de program pentru domeniile de finantare pentru care a fost desemnat ca operator de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si ale anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
j) indeplineste atributiile aferente coordonatorului national al asistentei, prevazute in memorandumurile de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind Programul PHARE si Facilitatea de tranzitie;
k) indeplineste atributiile aferente punctului national de contact pentru programele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;
l) indeplineste atributiile aferente autoritatii administrative de infratire institutionala, responsabila cu managementul administrativ si financiar al proiectelor de infratire institutionala in care Romania va avea rol de donator de asistenta tehnica;
m) indeplinest atributiile aferente autoritatii de management pentru Programul ISPA;
n) indeplineste atributii aferente autoritatii de plata pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranzitie, Fondul Frontierelor Externe si Programul de cooperare elvetiano-roman;
o) indeplinste atributiile aferente participarii la coordonarea politicii in domeniul polilor de crestere;
p) indeplineste atributiile aferente implementarii Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015 la nivelul structurii proprii;
q) colaboreaza, pe domeniul de competenta, cu inspectorii guvernamentali in legatura cu indeplinirea atributiilor acestora prevazute dee art. 12 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1) Ministerul Fondurilor Europene exercita, in conditiile legii, auditul intern asupra activitatilor desfasurate potrivit competentelor sale.
(2) Ministerul Fondurilor Europene initiaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate si avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu activitatea sa.
(3) Ministerul Fondurilor Europene elaboreaza strategia de comunicare, coordoneaza si monitorizeaza sistemul de comunicare interna si externa de la nivelul structurilor aflate in coordonarea ministerului, potrivit competentelor sale.
(4) Ministerul Fondurilor Europene indeplineste orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative.

Art. 5
(1) Pentru realizarea functiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene solicita autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale si locale informatii necesare desfasurarii activitatii sale care ii sunt furnizate, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre partile implicate.
(2) Ministerul Fondurilor Europene stabileste, in conditiile legii, raporturi de colaborare cu institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii Europene.
(3) Ministerul Fondurilor Europene stabileste, in conditiile legii, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informarii si/sau analizei Guvernului, dupa caz.


Capitolul II - Organizarea Ministerului Fondurilor Europene


Art. 6
(1) Structura organizatorica a Ministerului Fondurilor Europene este cea prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, in conditiile legii.
(2) Atributiile si raspunderile structurilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului fondurilor europene.

Art. 7
(1) Personalul Ministrului Fondurilor Europene este compus din demnitari, functionari publici si personal contractual, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 304, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.


Capitolul III - Conducerea Ministerului Fondurilor Europene


Art. 8
(1) Conducerea Ministerului Fondurilor Europene se exercita de catre ministrul fondurilor europene. Ministrul fondurilor europene este ajutat in activitatea sa de catre doi secretari de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului.
(2) Ministrul fondurilor europene are calitatea de ordonator principal de credite. Ministrul fondurilor europene poate delega aceasta calitate, in conditiile legii.
(3) Ministrul fondurilor europene reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si institutii publice, organizatii interne si internationale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine. Prin ordin al ministrului fondurilor europene unele atributii pot fi delegate, in conditiile legii.
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul fondurilor europene emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.

Art. 9
(1) Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii.
(2) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Ministerului Fondurilor Europene, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
(3) Secretarul general indeplineste si alte atributii si responsabilitati prevazute in regulamentul de organizare si functionare al ministerului sau incredintate de ministrul fondurilor europene, in conditiile legii.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 10
Patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene se constituie prin preluarea partiala a patrimoniului Ministerului Afacerilor Europene si al Ministerului Finantelor Publice, pe baza protocoalelor de predare-preluare incheiate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 26 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012.

Art. 11
Incadrarea in numarul maxim de posturi si in noua structura organizatorica se face cu respectarea termenelor si a regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, prin ordin al ministrului fondurilor europene, in termen de minimum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 12
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 7 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


AnexaMaterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 151/2016 privind ordinul european de protectie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011
Ordin 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fonduril
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
OUG 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile. Ordonanta de urgenta 34/2015
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
Ordin 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OUG 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce deriva din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 1 din 5 iulie 2005 si Moldovan si altii impotriva Romaniei nr. 2 din 12 iulie 2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
OUG 53/2014 pentru modificarea OG 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2014
OG 5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are ca
OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2012
Inalta Curte de Casatie si Justitie

Pret: 170 lei
144.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
33 useri online

Useri autentificati: