DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi. Hotarare nr. 432/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 10 mai 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii Atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Prezenta hotarare stabileste cadrul Legal si institutional pentru initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi.
(2) Scopul prezentei hotarari este valorificarea eficienta a surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, denumite in continuare AAU-uri.

Art. 2
(1) In sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) Investitii verzi investitii prin care se finanteaza proiecte care genereaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
b) tehnologii curate tehnologii care conduc la reducerea intensitatii carbonului, exprimata in tone de CO^2 echivalent pe unitatea de produs.
(2) Definitiile expresiilor prevazute la alin. (1) se completeaza, dupa caz, cu cele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Art. 3
(1) Schemele de investitii verzi cuprind doua etape:
a) comercializarea surplusului de AAU-uri, in baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri;
b) finantarea de investitii verzi, finantarea timpurie, campanii de informare si constientizare, precum si studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice.
(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in colaborare cu Ministerul Mediului si Padurilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si alte autoritati ale administratiei publice centrale, dupa caz.
(3) Entitatile prevazute la alin. (2) actioneaza in calitate de autoritati publice potrivit prevederilor art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind considerate persoane impozabile pentru comercializarea surplusului de AAU-uri in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010.

Art. 4
(1) Pentru prima perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto 20082012, surplusul de AAU-uri care se comercializeaza este de maximum 300.000.000 de AAU-uri.
(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de regula in transe de cel putin 1.000.000 de AAU-uri.

Art. 5
Cumparatorii de AAU-uri pot fi:
a) statele prevazute in anexa B la Protocolul de la Kyoto, reprezentate de guvernele acestora;
b) entitati autorizate de statele prevazute in anexa B la Protocolul de la Kyoto.

Art. 6
(1) Pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, Ministerul Economiei, Cometului si Mediului de Afaceri impreuna cu Ministerul Mediului si Padurilor initiaza un memorandum, care este avizat de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si alte autoritati ale administratiei publice, dupa caz, si care este inaintat spre aprobare Guvernului.
(2) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri contine referiri la elementele concrete de mandat ale partii romane si propuneri privind componenta delegatiei de negociatori.
(3) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri are intotdeauna anexata propunerea de text de la care se va porni in negociere, atat in limba romana, cat si in limba straina in care se incheie contractul.
(4) Propunerea de Text a partii romane se redacteaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 si a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 7
(1) Negocierile se desfasoara prin intalnirea directa a delegatiilor de negociatori sau prin corespondenta, cu respectarea stricta a elementelor mandatului.
(2) In situatia in care textul rezultat in urma negocierilor corespunde cu elementele mandatului aprobate prin memorandum, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2), se redacteaza un memorandum pentru aprobarea incheierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, care este initiat si avizat de aceleasi autoritati publice implicate in promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, si care se inainteaza spre aprobare Guvernului.
(3) In situatia in care textul rezultat in urma negocierilor difera substantial de elementele mandatului de la care s-a pornit in negociere, se redacteaza un nou memorandum, care este initiat si avizat de aceleasi autoritati publice implicate in promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, si care se inainteaza spre aprobare Guvernului.
(4) Memorandumul prevazut la alin. (3) cuprinde sintetic relatarea desfasurarii negocierilor cu prezentarea pozitiei partenerului, evaluarea posibilelor evolutii ale procesului de negocieri, precum si propuneri vizand, daca este cazul, modificarea mandatului de negociere sau incetarea negocierilor.

Art. 8
(1) Administratia Fondului pentru Mediu deschide un cont analitic la contul in valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei, in vederea incasarii sumelor in valuta rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, scop in care se incheie o conventie tripartita.
(2) In termen de maximum 7 zile lucratoare de la data creditarii contului mentionat la alin. (1) cu sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, Administratia Fondului pentru Mediu efectueaza operatiunea de schimb valutar si vireaza echivalentul in lei al valutei incasate in contul de venituri al Fondului pentru Mediu.
(3) In termenul prevazut la alin. (2), Administratia Fondului pentru Mediu vireaza sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010.
(4) Reflectarea in contabilitatea Administratiei Fondului pentru Mediu se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9
Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se constituie in sursa de finantare pentru investitii verzi, finantarea timpurie, campanii de informare si constientizare, precum si pentru studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice.

Art. 10
(1) Sumele prevazute la art. 9, cu exceptia sumelor prevazute la art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010, se utilizeaza dupa cum urmeaza:
a) 98% pentru investitii verzi;
b) 2% pentru campanii de informare si constientizare, precum si pentru studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) lit. a) pentru investitii verzi se utilizeaza pentru urmatoarele categorii de proiecte:
a) tehnologii curate, incluzand gazeificarea carbunelui si cogenerare de inalta eficienta, fara a se limita la acestea;
b) modernizarea si reabilitatea grupurilor energetice;
c) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
d) imbunatatirea utilizarii eficiente a energiei in cladiri;
e) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in agricultura;
f) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin stimularea utilizarii autovehiculelor hibrid si a celor electrice;
g) impadurirea unor suprafete de terenuri, inclusiv a terenurilor agricole degradate;
h) managementul deseurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Art. 11
Finantarea proiectelor prevazute la art. 10 alin. (2) se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat.

Art. 12
(1) Beneficiarii proiectelor prevazute la art. 10 alin. (2) pot fi:
a) operatori economici;
b) autoritati ale administratiei publice centrale si locale.
(2) Beneficiarii fondurilor pentru campaniile de informare, constientizare si studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice, prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b), pot fi:
a) autoritatile administratiei publice centrale si locale;
b) organizatii neguvernamentale;
c) unitati ale sistemului national de cercetare, dezvoltare si inovare.

Art. 13
Procedura de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru proiectele prevazute la art. 10 alin. (2), dupa finalizarea acestora, se aproba prin ordin al ministrului mediului si padurilor, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 priv
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 10/2013 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013
Legea 47/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 47/2012
Ordin nr. 5/2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2011
OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011
OUG 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto
Lege 325/2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003. Legea nr. 325/2009
Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 24/2007
Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313/2009
Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, oug nr. 12/2007
Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5
Turcu Ion

Pret: 169 lei
143.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
74 useri online

Useri autentificati: