DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013. Hotarare 373/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 25 iunie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperrea in domeniul protectiei mediului si dezvoltrii durabile, semnat la Bucuresti la 8 febriarie 2013.


MEMORANDUM DE INTELEGERE intre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru in domeniul protectiei mediului si a dezvoltarii durabile
Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru (denumite in continuare parti),
recunoscand ca multe probleme de mediu sunt de natura transfrontaliera si necesita o cooperare internationala, atat bilaterala, cat si prin conventii internationale, precum si faptul ca cooperarea dintre autoritatile nationale de mediu poate fi un avantaj reciproc la nivel national, regional si global,
confirmand semnificatia dezvoltarii durabile pentru protectia si imbunatatirea calitatii mediului, precum si pentru sanatatea si bunastarea generatiilor prezente si viitoare,
dorind intarirea cooperarii in cadrul conventiilor internationale specifice semnate de cele doua parti,
recunoscand faptul ca sprijinirea si conservarea mostenirii naturale a Europei este responsabilitatea comuna a tuturor statelor europene,
recunoscand importanta promovarii programelor si actiunilor pentur implementarea dezvoltarii durabile in cadrul creat de conventiile de mediu regionale si internationale;
admitand importanta protectiei mediului in procesul de aderare a statului Muntenegru la Uniunea Europeana si avand convingerea ca Romania ii poate oferi sprijinul pe sectoare specifice in timpul acestui proces,
au convenit urmatoarele:

ARTICOLUL 1
Partile, prin ministerele relevante, organismele si organizatiile guvernamantale, institutii si intreprinderi, vor mentine si vor spori cooperarea bilaterala in domeniul protectiei mediului pe baza egalitatii, reciprocitatii si beneficiului reciproc.

ARTICOLUL 2
Partile vor coopera in urmatoarele domenii:

- armonizarea politicilor de protectie a mediului sia acquisului din Muntenegru cu cerintele specifice ale Uniunii Europene;
- schimbari climatice;
- reducerea, controlul si monitorizarea poluarii aerului;
- gestionarea deseurilor si a substantelor chimice;
- managementul apei;
- conservarea diversitatii biologice, managementul ariilor naturale protejate;
- politici si indicatori de dezvoltare durabila;
- evaluarea impactului asupra mediului si participarea publicului;
- utilizarea instrumentelor economice pentru implementarea obiectivelor strategiei de mediu la nivel national, regional si local;
- realizarea cadrului legal si institutional pentru implementarea legislatiei de mediu.

In acest sens vor fi realizate urmatoarele activitati:
- transfer de cunostinte si experienta stiintifica si tehnica;
- transfer de tehnologie;
- schimburi de experti, oameni de stiinta si cercetatori;
- organizarea de seminare, workshopuri, conferinte si expozitii;
- cursuri;
- proiecte care implica factorii interesati din ambele tari;
- orice alte forme de cooperare considerate necesare de ambele parti.
In cadrul institutional si legal existent intre cele doua state, partile vor dezvolta programe si/sau proiecte care vor fi identificate in comun de catre Comisia mixta stabilita conform articolului 4.

ARTICOLUL 3
Prezentul memorandum de intelegere nu va fi interpretat astfel incat sa aduca prejudicii drepturilor si obligatiilor partilor, rezultate din alte acorduri sau conventii in vigoare, incheiate de fiecare dintre cele doua parti ori de catre statele lor, sub aspectul dreptului international.

ARTICOLUL 4
Pentru a asigura implementarea eficienta a cooperarii in baza prezentului memorandum de intelegere, partile vor constitui o Comisie mixta, dupa cum urmeaza:
- partile se vor notifica reciproc, in termen de 3 luni de la semnarea prezentului memorandum de intelegere, asupra numelor reprezentantilor lor in cadrul Comisiei;
- 2 reprezentanti (unul pentru fiecare parte) vor conduce intalnirile si vor supraveghea implementarea deciziilor.

ARTICOLUL 5
Comisia mixta va intocmi un plan de actiune anual in care vor fi detaliate actiuni concrete de cooperare.
Comisia mixta va include in planul de actiune urmatoarele obligatii:
- de a coordona implementarea cooperarii in domeniile mentionate in articolul 2;
- de a revizui sistematic activitatile si de a evalua stadiul si rezultatele cooperarii;
- de a activa ca un forum de discutii privind problematicile de mediu in sens larg si de interes comun;
- de a evalua principalele dificultati intampinate de parti in implementarea memorandumului de intelegere.
Comisia mixta se va intalni in termen de 3 luni de la data infiintarii ei.
Comisia mixta se va intalni cel putin o data pe an, alternativ in Romania si Muntenegru.

ARTICOLUL 6
Fiecare parte va suporta costurile de transport si cazare pentru expertii care vor participa la intalniri. Aceste aranjamente pot fi modificate prin acordul comun al partilor in anumite cazuri specifice.

ARTICOLUL 7
Trebuie sa constituie un scop comun al ambelor parti prezentarea proiectelor, identificate in interes comun, institutiilor financiare internationale, Inter alla, Banca Mondiala, Fondul Global de Mediu, Fondurilor Uniunii Europene, in scopul de a obtine finantare pentru faza de implementre si diseminare.

ARTICOLUL 8
Coordonarea generala a prezentului memorandum de intelegere va fi in responsabilitatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice din Romania si a Ministerului Dezvoltarii Durabile si Turismului din Muntenegru.
Partile trebuie sa nominalizeza persoane de contact in domeniul protectiei mediului si sa intocmeasca programe de lucru in scopul implementarii prezentului memorandum de intelegere.

ARTICOLUL 9
Orice disputa privind interpretarea si implementarea prezentului memorandum de intelegere va fi rezolvata prin consultari intre cele doua parti.

ARTICOLUL 10
Prezentul memorandum de intelegere va intra in vigoare la o zi dupa primirea ultimei notificari scrise prin care partile se informeaza reciproc ca au fost indeplinite cerintele legale nationale pentru intrarea in vigoare a prezentului memorandum de intelegere.
Prezentul memorandum de intelegere poate fi completat sau modificat prin consimtamantul reciproc al partilor. Aceste modificari vor intra in vigoare conform procedurii stabilite in primul paragraf al prezentului articol.

ARTICOLUL 11
Memorandumul este semnat pentru o perioada de (5) cinci ani si va fi prelungit automat pentru perioade succesive de inca (5) cinci ani.
Fiecare parte va avea dreptul sa denunte memorandumul de intelegere in orice moment, printr-o notificare scrisa transmisa prin canale diplomatice. Memorandumul de intelegere isi va inceta valabilitatea la 3 luni dupa primirea notei de denuntare.
Cu exceptia cazului in care este in mod expres specificat altfel de catre parti, anularea prezentului memorandum de intelegere nu va avea efecte asupra programelor si proiectelor de cooperare aflate in derulare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OG 19/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativa. Ordonanta nr. 19/2015
OG 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea politiei locale nr. 155/2010. Ordonanta 7/2015
Ordin 2206/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
HG 367/2014 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general si conditiile pentru cooperarea in domeniul dezvoltarii, semnat la Bucuresti la 28 august 2013. Hotararea 367/2014
OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014
Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata 2014. Lege nr. 129/1998 republicata 2014
HG 956/2013 privind modificarea HG 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. Hotararea 956/2013
Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013
Ordin 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si p
OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Ordonanta nr. 20/2013
OG 22/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta 22/2013
Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. Lege nr. 186/2013
OUG 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si compl
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
Legea 54/2013 pentru aprobarea OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 54/2013
Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
HG 945/2012 pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul primei sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii
OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD
OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Produse inovative in turismul national si international
Flavia Oltean, Manuela Rozalia Gabor

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: