DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 370/2013 privind modificarea HG 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Hotarare nr. 370/2013



Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 21 iunie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1, literele d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
"d) Autoritatea de implementare in sectorul transporturi Ministerul Transporturilor, prin directiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor, cu responsabilitati in coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezinta nivelul intermediar de monitorizare a implementarii proiectelor ex-ISPA si de verificare a cheltuielilor;
e) Structura de control fonduri europene structura de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice avand atributii de constatare a neregulilor aparute in utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora si de stabilire a creantelor bugetare, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;".

2. La articolul 1, literele b), c), f), h) si j) se abroga.


3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 1, 5 si 15 vor avea urmatorul cuprins:
"1. Ministerul Fondurilor Europene;
......
5. Autoritatea de implementare in sectorul transporturi directiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor;
......
15. structura de control fondcuri europene;".

4. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 3, 8 si 9 se abroga.

5. La articolul 4, alineatele (1) si (7)-(9) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Pentru personalul care se incadreaza in una dintre structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acorda o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.
......
(7) Verificarea si confirmarea indeplinirii criteriilor prevazute la art. 2 si avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, in vederea acordarii majorarii salariale, se fac de catre:
a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atributii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE si ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a fondurilor structurale si de coeziune, a mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achizitiilor publice in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale;
b) Ministerul Finantelor Publice pentru personalul structurii de control fonduri europene si pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achizitiilor publice in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.
(8) Majorarea salariala se aplica de la data incadrarii in functie, dar nu inainte de data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2009, cu conditia obtinerii avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finantelor Publice, dupa caz.
(9) Avizul se acorda de catre ministrul fondurilor europene sau de catre ministrul finantelor publice, in conformitate cu prevederile alin. (7)."

6. La articolul 4, alineatul (10) se abroga.

7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Institutiile publice in cadrul carora functioneaza structurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicita avizul Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finantelor Publice, potrivit art. 4 alin. (7), pentru structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, in baza urmatoarelor documente:
a) cereea cuprinzand solicitarea de aviz, intocmita potrivit modelului stabilit in cuprinsul procedurii de avizare;
b) regulamentul de organizare si functionare al institutiei publice;
c) structura organizatorica a institutiei publice;
d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective;
e) ordinul/decizia de numire/de incadrare a personalului pentru care se solicita avizarea pe posturi cu atributii in gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisa de catre conducatorul institutiei respective, care va cuprinde si lista persoanelor numite/incadrate in functie;
f) fisele de post ale personalului pentru care se solicita avizarea, aprobate in conditiile legii, care sa cuprinda toate atributiile si timpul alocat in procente pentru indeplinirea acestora;
g) statul de functii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicita avizarea;
h) nota de fundamentare privind necesitatea si numarul de persoane alocate in cazul personalului din cadrul structurii prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizata de conducerea structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, dupa caz, si aprobata de conducatorul institutiei."

8. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Pe baza documentatiei depuse, Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice se pronunta in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet, in sensul eliberarii avizului sau respingerii motivate a solicitarii de aviz."

9. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se abroga.

10. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 8
(1) Institutiile publice al caror personal beneficiaza de majorarile salariale in conditiile prezentei hotarari au obligatia de a comunica MInisterului Fondurilor Europene sau Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare de personal, atributii, structura, organizare si/saau functionare intervenita dupa obtinerea avizului, impreuna cu documentele constatatoare, potrivit prevederilor art. 5.
......
(3) In toate celelalte cazuri, pe baza documentatiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice se pronunta in termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii acesteia in sensul mentinerii sau retragerii avizului initial acordat.
(4) Pe perioada cuprinsa intre data modificarilor prevazute la alin. (1) si data solutionarii cererii de catre Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice personalul beneficiaza de majorarea salariala, pe raspunderea ordonatorului de credite, daca modificarile nu constituie incalcari ale criteriilor prevazute la art. 2."

11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In situatiile in care Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice constata incalcari ale criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1), in baza carora a fost emis avizul initial, ministrul fondurilor europene sau ministrul finantelor publice va retrage, motivat, avizul acordat.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), ordonatorii de credite vor intreprinde demersurile legale, astfel incat sumele reprezentand majorari salariale, acordate de la data neindeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finantelor Publice, sa fie recuperate."

Art. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul din cadrul structurilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) care la data incadrarii in structura beneficiaza de o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare in baza avizului acordat de Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice, dupa caz, si care nu a fost evaluat va beneficia de o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare la salariul de baza, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii.

Art. III
Procedura interna de eliberare a avizului sau de respingere motivata a solicitarii de aviz, in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste prin ordin al ministrului fondurilor europene pentru avizele acordate de catre Ministerul Fondurilor Europene si prin ordin al ministrului finantelor publice pentru avizele acordate de Ministerul Finantelor Publice, emise in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.



Nu este


Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica





Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
21 useri online

Useri autentificati: