DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Hotararea nr. 353/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 26 aprilie 2012

Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania


Art. 1
(1) Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Uniunea, este organizatia profesionala de utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati care dobandesc aceasta calitate in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.
(2) Uniunea este constituita ca persoana juridica autonoma, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu si sigla proprii.

Art. 2
Uniunea are drept scop organizarea, coordonarea si autorizarea exercitarii profesiei de evaluator autorizat in Romania, reprezentarea si protejarea intereselor profesionale ale membrilor Uniunii, asigurarea exercitarii independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale si a unui inalt nivel de calificare profesionala, precum si promovarea standardelor, metodelor si tehnicilor de evaluare in activitatea evaluatorilor autorizati.

Art. 3
(1) In cadrul Uniunii functioneaza departamentele administrative, conform organigrarmei aprobate de Consiliul director in baza art. 8 alin. (8) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.
(2) Departamentele administrative sunt coordonate de un director general.
(3) Directorul general este numit si revocat din functie prin hotarare a Consiliului director.

Art. 4
(1) Conferinta nationala se intruneste cel putin o data pe an, la convocarea Consiliului director, in termen de cel mult 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar precedent, si ori de cate ori se considera necesar.
(2) Conferinta nationala alege, la inceputul dezbaterilor, dintre delegatii cu drept de vot, secretariatul Conferintei nationale, din care fac parte unul pana la 3 secretari. Secretariatul Conferintei nationale verifica indeplinirea conditiilor legale de convocare si cvorum ale Conferintei nationale si asigura consemnarea lucrarilor acesteia in procesul-verbal al Conferintei nationale.
(3) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei nationale, se trece la dezbaterea subiectelor inscrise pe ordinea de zi si la adoptarea hotararilor.
(4) Fiecare participant la Conferinta nationala are dreptul la un vot, fiind exclusa orice forma de exercitare a acestui drept prin reprezentare.
(5) Procesul-verbal al Conferintei nationale, semnat de presedinte si de membrii secretariatului Conferintei nationale, va cuprinde in mod obligatoriu mentiunea privind indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei nationale, numarul membrilor prezenti, hotararile adoptate, numarul de voturi valabil exprimate, rezumatul dezbaterilor, iar, la cererea membrilor, declaratiile facute de acestia in cadrul Conferintei nationale.
(6) La Conferinta nationala pot participa fara drept de vot membrii de onoare ai Uniunii, reprezentati ai autoritatilor si ai altor organisme profesionale, alte personalitati care au legatura cu activitatea evaluatorilor autorizati, la invitatia Consiliului director.

Art. 5
(1) Membrii Consiliului director sunt alesi dintre delegatii cu drept de vot la Conferinta nationala, care candideaza separat pe fiecare functie, cu exceptia functiei de presedinte al Uniunii. Functia de presedinte este ocupata de prim-vicepresedintele in exercitiu, la 2 ani de la alegerea sa in aceasta din urma functie. In contextul prezentului regulament, fostul presedinte este presedintele care si-a incheiat mandatul.
(2) Membrii Consiliului director nu isi pot exercita drepturile si atributiile prin reprezentare.
(3) Consiliul director poate aproba infiintarea unor grupuri de lucru, cu scopul analizarii unor probleme specifice. Consiliul director stabileste prin hotarare componenta si obiectivele fiecarui grup de lucru.

Art. 6
(1) Presedintele are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Uniunea in raporturile cu terte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
b) incheie acte in numele Uniunii, potrivit legii;
c) conduce sedintele Consiliului director si lucrarile Conferintei nationale;
d) urmareste punerea in aplicare a hotararilor Conferintei nationale si ale Consiliului director;
e) asigura conducerea Uniunii intre sedintele Consiliului director.
(2) in calitate de reprezentant legal al Uniunii, presedintele semneaza hotararile Conferintei nationale si ale Consiliului director, adoptate potrivit legii.
(3) Pe perioada in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a exercita atributiile sale, acestea vor fi indeplinite de catre prim-vicepresedinte.

Art. 7
(1) Auditorul statutar este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
(2) Conferinta nationala aproba situatiile financiare anuale ale Uniunii, care vor fi insotite de raportul auditorului statutar.

Art. 8
(1) Filialele Uniunii sunt infiintate prin hotarare a Conferintei nationale, la propunerea Consiliului director. Criteriile de infiintare, organizare si functionare a filialelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a filialelor, aprobat de catre Conferinta nationala.
(2) Filialele pot fi organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti sau pot fi constituite filiale care cuprind membri din mai multe judete.
(3) Numarul minim de membri titulari necesar pentru infiintarea unei filiale este de 500.
(4) Patrimoniul si veniturile filialelor se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii si sunt aprobate de catre Consiliul director.

Art. 9
(1) Fiecare categorie de activitati prevazute la art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 poate fi desfasurata numai de evaluatorii autorizati care au dobandit aceste specializari potrivit regulamentului Comisiei de calificare si atestare profesionala, aprobat de catre Consiliul director.
(2) Evaluatorii autorizati, membri titulari, se inscriu in Tabloul Uniunii, in functie de calificarea corespunzatoare fiecarei specializari, si pot desfasura activitatea de evaluare potrivit calificarilor profesionale dobandite, astfel cum acestea rezulta din Tabloul Uniunii.

Art. 10
(1) Calitatea de membru al Uniunii se probeaza cu: legitimatia de membru si parafa in cazul membrilor titulari si acreditati, autorizatia in cazul membrilor corporativi, diploma in cazul membrilor de onoare si legitimatia de membru in cazul membrilor stabiari.
(2) Legitimatiile de membru se vizeaza anual sau pot fi eliberate cu valabilitate anuala.
(3) Parafele se elibereaza anual. Parafele contin numele si prenumele evaluatorului, anul valabilitatii, numarul de legitimatie, precum si specializarile pentru care titularul parafei are calificarea necesara.
(4) Legitimatiile de membru si parafele se pun la dispozitia membrilor titulari la inceputul fiecarui an, cu conditia achitarii cotizatiei si a politei de asigurare profesionala aferente anului pentru care sunt valabile legitimatiile si parafele.
(5) Persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii devin evaluatori autorizati de la data acordarii acestei calitati de catre Consiliul director si primesc insemnele prevazute la alin. (1) potrivit procedurii de acordare si retragere a calitatii de membru al Uniunii, aprobata de catre Consiliul director.
(6) Membrii inactivi si membrii suspendati nu primesc insemnele prevazute la alin. (1) pe perioada inactivitatii, respectiv suspendarii.
(7) Membrii titulari au obligatia sa predea insemnele la filiala din care fac parte in termen de 30 de zile de la data intervenirii cauzei de inactivitate, respectiv suspendare. In cazul nepredarii insemnelor in termen de 30 de zile, acestea sunt anulate.

Art. 11
(1) Tabloul Uniunii se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina web a Uniunii, prin grija Consiliului director.
(2) Tabloul contine urmatoarele sectiuni:
a) membrii titulari;
b) membrii acreditati:
c) membrii corporativi;
d) membrii inactivi.
(3) Informatiile care se inscriu in Tabloul Uniunii pentru membrii titulari si membrii acreditati sunt: numele, prenumele, numarul legitimatiei de membru, judetul de domiciliu si specializarile pentru care au calificarea necesara.
(4) Informatiile care se inscriu in Tabloul Uniunii pentru membrii corporativi sunt: denumirea, judetul in care isi au sediul social, codul unic de identificare si numarul autorizatiei.
(5) Informatiile care se inscriu in Tabloul Uniunii pentru membri inactivi sunt: numele, prenumele, judetul de domiciliu, numarul legitimatiei de membru titulari, precum si data de la care a intervenit motivul ce a determinat incetarea calitatii de membru activ.
(6) Inscrierea membrilor in Tabloul Uniunii se face pe judete, in ordine alfabetica.
(7) Modificarile in structura Tabloului Uniunii care apar pe parcursul anului vor fi afisate pe pagina web a Uniunii in termen de 10 zile de la data intervenirii modificarii.
(8) Publicarea Tabloului Uniunii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se face in maximum 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(9) Primul Tablou al Uniunii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.

Art. 12
(1) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de catre Uniune;
b) nerespectarea prevederilor codului de etica al profesiei;
c) refuzul de a pune la dispozitie documentele sau informatiile solicitate de Comisia de monitorizare si verificare si/sau Comisia de etica si disciplina;
d) necomunicarea la termen a documentelor care implica modificari ale informatiilor cuprinse in Tabloul Uniunii;
e) desfasurarea de activitati politice in cadrul Uniunii si cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;
f) exercitaea profesiei de catre membrii inactivi sau membrii care se afla in perioada de suspendare, faca fapta nu intruneste continutul constitutiv al unei infractiuni;
g) nerespectarea dispozitiilor legale care reglementeaza profesia de evaluator autorizat, daca fapta nu intruneste continutul constitutiv al unei infractiuni sau al unei contraventii;
h) utilizarea neautorizata a siglei si insemnelor Uniunii in scop publicitar in rapoartele de evaluare sau in orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului autorizat.
(2) Procedura disciplinara va fi declansata de catre Comisia de etica si disciplina a Uniunii in cel mult 3 ani de la data savarsirii faptei, dar nu mai tarziu de o luna de la data inregistrarii sesizarii in evidentele Uniunii.
(3) Sanctiunile disciplinare care se aplica evaluatorilor autorizati persoane fizice, in raport cu gravitatea faptelor savarsite, sunt cele prevazute la art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.
(4) Sanctiunile disciplinare care se aplica evaluatorilor autorizati persoane juridice, in raport cu gravitatea faptelor savarsite, sunt cele prevazute la art. 26 lit. a), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011.
(5) Procedura disciplinara se aplica de catre Conferinta nationala ca parte din regulamentul Comisiei de etica si disciplina.
(6) Hotararile de sanctionare disciplinara pot fi contestate, in conditiile legii, la instanta competenta.

Art. 13
Salariatii Uniunii nu pot detine calitatea de evaluator autorizat activ.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 99/2013 pentru aprobarea OG 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor. Lege nr. 99/2013
Hotararea 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etica si disciplina
Hotararea nr. 1/2012 pentru aprobarea Codului de etica al profesiei de evaluator autorizat
Ordin nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluarii programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli si a obligatiilor evaluatorului
Malpraxisul
Cimpoeru Dan,Cimpoeru Dan

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: