DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 26 ianuarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 29 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Normele metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - NORME METODOLOGICE privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului


Art. 1
(1) Dosarul electronic de sanatate, denumit in continuare DES, este o componenta a sistemului informational sanitar si reprezinta inregistrari electronice consolidate la nivel national, cuprinzand date si informatii medicale relevante pentru medici si pacienti.
(2) Dosarul electronic de sanatate contine date si informatii clinice, biologice, diagnostice si terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vietii pacientilor, acestia fiind si proprietarii de drept ale acestor informatii/date.

Art. 2
Utilizarea dosarului electronic de sanatate are drept scop principal cresterea calitatii si eficientei actului medical prin accesul la date si informatii statistice necesare politicilor de sanatate, precum si transformarea pacientului intr-un factor activ al protejarii si promovarii propriei sanatati prin implicarea acestuia in completarea informatiilor privind antecedentele personale, stil de viata si prin consultarea directa a datelor medicale proprii din dosarul sau de sanatate.

Art. 3
(1) Sistemul DES este parte integranta a platformei informatice din asigurarile de sanatate, care se utilizeaza in mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii medicale, autorizati in conformitate cu prevederile legale, prin medicii care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la acesti furnizori, pentru toate serviciile medicale acordate pacientilor aferente intregii activitati medicale.
(2) Prin furnizori de sanatate se intelege persoanele fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sanatatii pentru a furniza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 4
(1) Sistemul DES poate face obiectul unor acorduri internationale in baza liberei circulatii a persoanelor pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Eutopene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene si a asistentei medicale transfrontaliere, cu respectarea principiului liberei circulatii a datelor cu caracter personal in spatiul Uniunii Europene.
(2) Sistemul DES poate face obiectul interoperabilittii cu registrele nationale de sanatate.

Art. 5
Sistemul DES este un serviciu public furnizat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, pentru toti pacientii care au obligatia, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sa se asigure in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si pentru toti furnizorii de servicii medicale pentru toate tipurile de asistenta medicala, aflati sau nu intr-o relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate.

Art. 6
(1) Datele si informatiile din DES sunt structurate in:

a) modulul Sumar de urgenta accesibil tuturor medicilor numai in vederea realizarii actului medical, fara a fi necesar acordul pacientului;
b) modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul documente medicale si modulul Date personale accesibile medicilor numai cu acordul pacientilor.
(2) Accesul medicilor la datele si informatiile definite la alin. (1) lit. a) se realizeaza in baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat inregistrat la casa de asigurari de sanatate in raza administrativ-teritoriala in care acestia isi desfasoara activitatea.

(3) Accesul medicilor la datele si informatiile definite la alin. (1) lit. b) se realizeaza in baza certificatului calificat prevazut la alin. (2), numai cu acordul pacientului.
(4) Acordul pacientului pentru ca medicul sa poata vizualiza informatiile definite la alin. (1) lit. b) se exprima astfel:
a) inainte de prezentarea la medic prin configurarea drepturilor de acces la propriul dosar electronic de sanatate sau la dosarele electronice de sanatate ale persoanelor pe care le reprezinta legal, direct in sistemul informatic DES la adresa www.des-cnas.ro
sau
b) la prezentarea la medic prin utilizarea, in prezenta medicului, fie a matricei de securitate, fie a cardului national de asigurari de sanatate si a codului PIN asociat acestuia, dupa caz.
(5) Datele, informatiile si procedurile operationale necesare utilizarii si functionarii DES se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS, cu avizul ministerelor si institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului.

Art. 7
(1) Accesul pacientilor la datele si informatiile din DES se realizeaza prin intermediul:
a) matricei de securitate si a parolei de acces;
b) cardului national de asigurari de sanatate si a codului PIN asociat, precum si prin intermediul parolei de acces.
(2) Matricea de securitate se elibereaza la solicitarea pacientilor de catre medici in baza actului de identitate al acestora.
(3) Parola de acces este personalizata de fiecare pacient, este strict confidentiala, fiind un element de securitate cunoscut numai de pacient, si se utilizeaza in cadrul DES atat pentru cardul national de asigurari de sanatate, cat si pentru matricea de securitate.

Art. 8
Utilizarea datelor si informatiilor depersonalizate cuprinse in sistemul DES este permisa CNAS si Ministerului Sanatatii in vederea realizarii de analize si evaluari statistice proprii, cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute de normele care reglementeaza activitatea statistica potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9
(1) Pentru a utiliza DES, furnizorii de servicii medicale vor folosi o aplicatie informatica compatibila si certificata fata de acest sistem sau pot accesa direct sistemul DES la adresa www.des-cnas.ro
(2) Prin utilizarea sistemului DES se intelege consultarea informatiilor si datelor existente in DES, precum si transmiterea catre sistem de informatii si date medicale.
(3) Transmiterea datelor si informatiilor medicale catre sistemul DES este obligatorie pentru toti furnizorii de servicii medicale prevazut la art. 3 alin. (2).

Art. 10
(1) Neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 6 alin. (3), utilizarea, extragerea si prelucrarea datelor si informatiior din DES, in alt scop decat cel prevazut in prezenta hotarare a Guvernului, precum si orice alta incalcare a reglementarilor legale privind protectia datelor cu caracter personal se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Neutilizarea DES de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, reprezentand necompletarea si/sau neinregistrarea datelor si informatiilor in sistemul DES, se sanctioneaza corespunzator prevederilor actelor normative in vigoare care reglementeaza materia asisgurarilor sociale de sanatate in ceea ce priveste relatia contractuala dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate. Pentru furnizorii de servicii medicale care nu se afla intr-o relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate, neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza de catre Ministerul Sanatatii in conditiile legii.

Art. 11
(1) In activitatile de utilizare a DES al pacientilor, medicii vor aplica principiile si normele metodologice de deontologie medicala si etica medicala stabilite de codul de deontologie medicala potrivit prevederilor legale in vigoare, inclusiv regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
(2) Utilizarea si prelucrarea datelor din DES se realizeaza cu respectarea drepturilor persoanelor carora li se prelucreaza datele potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatiile privind dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate sunt disponibile in portalul www.des-cnas.ro
(3) Pacientii au responsabilitatea pastrarii si utilizarii in conditii de siguranta a elementelor de securitate pentru accesul la DES, respectiv parola de acces, cardul national de asigurari sociale de sanatate, a codului PIN asociat acestuia si matricea de securitate.
(4) Medicii au responsabilitatea pastrarii si utilizarii in conditii de siguranta a elementelor de securitate, respectiv certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat si codul PIN asociat acestui certificat.

Art. 12
Dupa decesul pacientului, dosarul electronic de sanatate al acestuia se arhiveaza in sistemul DES si datele continute se pot utiliza in forma depersonalizata, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Dupa expriarea perioadei de arhivare, datele continute in dosarul electronic de sanatate al persoanei, din sistemul DES, se sterg sau se distrug, dupa caz.