DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 1 februarie 2013

Avand in vedere prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Volumele minime de transport public de calatori ce trebuie realizate pe calea ferata romana pentru a se asigura libera circulatie a persoanelor constituie pachetul minim pentru serviciul public social in transportul feroviar, denumit in continuare pachet minim social, pentru care operatorii de transport feroviar primesc compensatie, in conditiile legii, se stabilesc de Ministerul Transporturilor, la propunerea Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. - S.A., si se aproba anual prin hotarare a Guvernului de aprobare a contractului de activitate/actelor aditionale ale Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. - S.A. si defalcat prin hotarare a Guvernului de aprobare a contractelor de servicii publice/actelor aditionale ale acestora, potrivit art. 37-39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pachetul minim social cuprinde numarul de perechi de trenuri pentru care operatorii de transport feroviar primesc compensatie pe fiecare categorie de tren, care va circula zilnic pe fiecare sectie de circulatie deschisa traficului feroviar public de calatori, precum si volumul anual de tren/km pentru fiecare sectie de circulatie si pentru toata reteaua feroviara."

2. Articolul 3 se abroga.

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. - S.A., denumita in continuare C.F.R. S.A., in calitatea sa de administrator national al infrastructurii feroviare, va asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim social, in vederea transmiterii acestora la Ministerul Transporturilor."

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Anual, pana la data de 1 septembrie, Ministerul Transporturilor determina nivelul pachetului minim social ce urmeaza a fi realizat in anul urmator si nivelul compensatiilor asigurate din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, tinand cont de datele privind:
a) executia bugetelor de venituri si cheltuieli si a altor date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar in ultimul an calendaristic, transmise de acestia in formatul solicitat de Ministerul Transporturilor;
b) nivelul costului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km aferent fiecarei categorii de trenuri din pachetul minim social, a numarului de calatori-km estimati pe fiecare categorie de tren;
c) nivelul venitului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km aferent fiecarei categorii de trenuri din pachetul minim social, a numarului de calatori-km estimati pe fiecare categorie de tren, exclusiv valoarea compensatiei pentru pachetul minim social primit pentru perioada analizata.
(2) Diferenta dintre costurile de operare si veniturile inregistrate de operatorii de transport feroviar la care se adauga cota de profit in limitele prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, devine baza de evaluare a compensatiei propuse pentru anul calendaristic urmator pentru pachetul minim social, care include valoarea compensatiei calculate pentru mia de calatori-km de ranguri de tren si valoarea compensatiei calculate pe tren-km pe ranguri de tren corespunzator anului pentru care se incheie contractul de servicii publice sau actul aditional la contractul de servicii publice, in conditiile legii.
(3) Nivelul compensatiei calculate pentru mia de calatori-km pe ranguri de tran si al compensatiei calculate pe tren-km pe ranguri de tren corespunzator anului pentru care se incheie contractul de servicii publice se stabileste de Guvern prin contractele de servicii publice."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Fondurile necesare compensatiilor pentru serviciile cuprinse in pachetul minim social in transportul feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor si/sau din bugetele locale, cu incadrarea in bugetul alocat anual pentru transportul feroviar de calatori, in conditiile legii."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Dupa aprobarea bugetului de stat, repartizarea compensatiei pe fiecare operator de transport feroviar se realizeaza de Ministerul Transporturilor proportional cu numarul de calatori-km prevazuti a fi transportati si volumul de tren-km prevazut a fi realizat in cadrul pachetului minim social contractat de acestia, in conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Compensatia acordata nu se cuprinde in baza de impozitare a TVA, potrivit art. 18 alin. (1) si (2) din Normele metodologice dce aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 9 se abroga.

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Contractele de acces pe infrastructura feroviara si contractele de inchiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, incheiate de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. S.A., se comunica Ministerului Transporturilor si/sau autoritatii locale, dupa caz."

9. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot incheia cu C.F.R. S.A. contracte de acces pe infrastructura feroviara pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, in afara celor stabilite prin pachetul minim social, cu plata tarifului corespunzator de utilizare a infrastructurii, in conditiile legii.
(2) Pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori in afara celor stabilite prin pachetul minim social, operatorii de transport feroviar nu au dreptul de a primi compensatie de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dupa caz."

10. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Acordarea compensatiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferenta lunii anterioare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate, in conditiile legii.
(2) Acordarea compensatiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru lunile ianuarie si decembrie se va realiza astfel:
a) pentru luna ianuarie, pe baza numarului de calatori-km si tren-km realizat in luna decembrie a anului anterior, atunci cand legea bugetului de stat este aprobata pana la finele anului anterior, dar contractele de servicii nu au fost inca incheiate/actualizate prin acte aditionale, potrivit legii;
b) pentru luna decembrie, pe baza numarului de calatori-km si tren-km stabilit ca diferenta intre numarul total de calatori-km si tren-km din contractele de servicii publice si numarul de calatori-km si tren-km pentru care s-a acordat compensatia pana la luna decembrie."

11. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Pentru solicitarea compensatiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, operatorul de transport feroviar trebuie sa prezinte la Ministerul Transporturilor si/sau la autoritatea locala, dupa caz, o cerere de acordare a compensatiei pentru serviciile de transport programate in luna respectiva, insotita de dovada platii la zi a tuturor obligatiunilor la bugetul de stat si/sau la bugetele locale si de nota de fundamentare si justificare a compensatiei, intocmite in conformitate cu normele comune ale Ministerului Transporturilor si ale Ministerului Finantelor Publice."

12. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
In cazul in care legea bugetului nu a fost aprobata pana la finele anului anterior, pentru asigurarea continuitatii finantarii transportului public de calatori in lunile pana la aprobarea bugetului de stat, a bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului de transport feroviar majoritar pe piata si a contractelor de servicii publice, sumele acordate de la bugetul de stat vor fi in limite de 1/12 din prevederile contractelor de serviciu public aprobate pe anul anterior. Dupa aprobarea bugetului de stat, a bugetului de venituri si cheltuieli, a contractelor de activitate si de servicii publice, continuarea finantarii se va face lunar, concomitent cu regularizarea sumelor acordate anterior operatorilor de transport feroviar."

13. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
Operatorii de transport feroviar de calatori vor prezenta Ministerului Transporturilor, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, dovada, confirmata de C.F.R. S.A., a efectuarii pachetului minim social contractat, precum si declaratia pe propria raspundere privind realizarea volumului de calatori-km prevazut in contractele de servicii publice aprobate. In cazul nerealizarii angajamentelor asumate prin contractele de servicii publice referitor la volumul de calatori-km si tren-km, vor restitui, pana la aceeasi data, compensatia aferenta volumului de calatori-km si tren-km nerealizat. La inchiderea bilantului anual, fiecare operator de transport feroviar licentiat va prezenta Ministerului Transporturilor dovada incadrarii in cota de profit de maximum 3% pentru activitatea de transport feroviar de calatori. Sumele aferente depasirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat."

14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Modificarea in cursul anului a pachetului minim social aprobat se poate face in functie de cerintele pietei de transport, fara depasirea volumului anual aprobat de tren-km, in urmatoarele conditii:
a) pentru trenurile programate sa circule pe sectiile de circulatie interoperabile sau pe sectiile de circulate neinteroperabile administrate de C.F.R. S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de calatori interesat, cu avizul C.F.R. S.A. privind capacitatile disponibile si cu aprobarea Ministerului Transporturilor;
b) pentru trenurile programate sa circule pe sectiile de circulatie neinteroperabile inchiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice incheiat pe acele sectii de circulatie, cu aprobarea Ministerului Transporturilor si/sau avizul autoritatilor locale, dupa caz.
(2) Redistribuirea pachetului minim social in conditiile prevazute la alin. (1) se va face potrivit reglementarilor in vigoare, cu modificarea corespunzatoare a compensatiei aferente fiecarui operator de transport feroviar, in limitele compensatiei totale aprobate pentru anul in curs. Redistribuirea respectiva urmeaza a fi preluata si aplicata conform actelor aditionale la contractele de servicii publice, potrivit legii."

15. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
Operatorii de transport feroviar de calatori vor utiliza pentru trenurile cuprinse in contractele de servicii publice tarifele de transport maximale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala in transportul feroviar public de calatori, aprobata prin Legea nr.21/2012, in conditiile legii."

16. Articolul 19 se abroga.

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
Legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 38/2014
Ordin nr. 62/2013 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
Legea 188/2012 pentru aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012
Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementari privind facilitatile de calatorie, corespunzator noilor categorii de trenuri. Lege nr. 52/2012
OUG 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala in transportul feroviar public de calatori
Legea 65/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara. Lege nr. 65/2011
OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Ordonanta de urgenta 31/2011
HG nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar. Ho
HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania. Hotararea nr. 1326/2009
Acord privind realizarea unei retele feroviare de inalta performanta in Europa de Sud-Est, 2006
Ordin nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane. Norme de igiena pentru transporturile de persoane
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicatii
Sararu Catalin-Silviu,Sararu Catalin-Silviu

Pret: 129 lei
109.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
97 useri online

Useri autentificati: