DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 30 aprilie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VI din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole.

Art. 2
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obtinute din exploatarea terenurilor agricole este prevazut in anexa nr. 1.

Art. 3
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obtinute din cresterea si exploatarea animalelor/familiilor de albine este preavazuta in anexa nr. 2.

Art. 4
(1) Entitatile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit prevazute la art. 1 sunt directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(2) Propunerea normelor de venit prevazute la art. 1 se face de catre entitatile publice mandatate prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura de la nivelul fiecarui judet.

Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA Nr. 1 - METODOLOGIE pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obtinute din exploatarea terenurilor agricole


Art. 1
(1) Pentru categoriile de produse vegetale prevazute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecarui judet, in functie de valoarea productiei vegetale si de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol, pentru obtinerea productiei.
(2) Valoarea productiei vegetale reprezinta rezultatul exprimat in lei/hectar, obtinut din inmultirea productiei exprimate in kg/hectar pentru fiecare cultura/plantatie, ca medie pe cei 3 ani precedenti anului fiscal de realizare a venitului, cu pretul exprimat in lei/kg, ca medie pe cei 3 ani precedenti anului fiscal de realizare a venitului.
(3) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol se exprima in lei/hectar si se stabilesc, dupa caz, din lista cuprinzand cheltuielile prevazute in anexa nr. 1a, pe baza preturilor medii din anul fiscal de realizare a venitului.
(4) Normele de venit reprezinta rezultatul exprimat in lei/hectar, obtinut prin diferenta dintre valoarea productiei vegetale si cheltuielile efectuate, pentru fiecare cultura/plantatie.

Art. 2
Valoarea nominala a unei norme de venit se propune potrivit urmatorului model de calcul:
P (kg/ha) = ( PM 1 + PM 2 + PM 3)/3
p (lei/kg) = (pm 1+ pm 2+ pm 3)/3
VPV (lei/ha) = P (kg/ha) x p (lei/kg)
NV (lei/ha) = VPV (lei/ha) - C (lei/ha),
unde:
P - productia pe judet, ca medie pe ultimii 3 ani a productiilor pentru fiecare cultura/plantatie;
PM 1, 2, 3 - productia medie pe judet, pentru fiecare dintre anii 1, 2 si 3 de calcul, pentru fiecare cultura/plantatie;
p - pretul pe judet, ca medie pe ultimii 3 ani a preturilor pentru fiecare produs agricol;
pm 1, 2, 3 - pretul mediu pe judet, pentru fiecare dintre anii 1, 2 si 3 de calcul, pentru fiecare produs agricol;
VPV - valoarea productiei vegetale;
C - totalul cheltuielilor efectuate pentru obtinerea productiei;
NV - norma de venit.

Art. 3
Anexa nr. 1a face parte integranta din prezenta metodologie.


ANEXA Nr. 1a la metodologie - Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol pe unitatea de suprafata si cultura/plantatie


Produse vegetale Cheltuieli

Cereale - seminte, ingrasaminte, carburanti, lubrifianti, pesticide, lucrari de infiintare, intretinere, recoltare efectuate inclusiv cu terti, energie electrica pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Plante oleaginoase - seminte, ingrasaminte, carburanti, lubrifianti, pesticide, lucrari de infiintare, intretinere, recoltare efectuate inclusiv cu terti, energie electrica pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Cartof - cartof de samanta, ingrasaminte, pesticide, carburanti, lubrifianti, lucrari mecanice si manual efectuate inclusiv cu terti, alte cheltuieli

Sfecla de zahar - seminte, ingrasaminte, carburanti, lubrifianti, pesticide, lucrari de infiintare, intretinere, recoltare efectuate inclusiv cu terti, energie electrica pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Tutun - materialul de plantat, pesticide, carburanti, lubrifianti, lucrari mecanice si manuale efectuate inclusiv cu terti, energie electrica pentru irigare - uscare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Hamei pe rod - material saditor, pesticide, carburanti, lubrifianti, lucrari mecanice si manuale efectuate inclusiv cu terti, apa pentru irigat, energie electrica pentru irigare, alte cheltuieli

Legume in camp - seminte, material de plantat, materiale de palisat si ambalaje, lucrari mecanice si manuale efectuate inclusiv cu terti, ingrasaminte, carburanti, lubrifianti, pesticide, energie electrica pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Legume in spatii protejate - material saditor, ingrasaminte, pesticide, carburanti, lubrifianti, energie electrica, energie termica, gaze naturale pentru incalzirea serelor, apa pentru irigat, materii si materiale pentru sera/solar, lucrari mecanice si manuale efectuate inclusiv cu terti, alte cheltuieli

Leguminoase pentru boabe - seminte, ingrasaminte, carburanti, lubrifianti, pesticide, lucrari de infiintare, intretinere, recoltare efectuate inclusiv cu terti, energie electrica pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli

Pomi pe rod - ingrasaminte, pesticide, carburanti, lubrifianti, ambalaje, apa pentru irigat, energie electrica pentru irigare, lucrari mecanice si manuale efectuate inclusiv cu terti, alte cheltuieli

Vie pe rod - material saditor pentru completare vie pe rod, ingrasaminte, pesticide, material de legat, ambalaje, carburanti, lubrifianti, lucrari mecanice si manuale efectuate inclusiv cu terti, apa pentru irigat, energie electrica pentru irigare, alte cheltuieli

Arbusti fructiferi - ingrasaminte, pesticide, carburanti, lubrifianti, ambalaje, apa pentru irigat, energie electrica pentru irigare, lucrari mecanice si manuale efectuate inclusiv cu terti, alte cheltuieli

Flori si plante ornamentale - material saditor, pesticide, carburanti, lubrifianti, lucrari mecanice si manuale efectuate inclusiv cu terti, energie electrica pentru irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli


ANEXA Nr. 2 - METODOLOGIE pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obtinute din cresterea si exploatarea animalelor/familiilor de albine


Art. 1
(1) Pentru speciile si categoriile de animale prevazute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecarui judet, in functie de valoarea productiei animale si de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic, pentru obtinerea productiei.
(2) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic si valoarea productiei animale anuale se determina diferentiat, in functie de specia de animale, in baza preturilor medii stabilite pentru anul fiscal pentru care se propune norma de venit.

Art. 2
Pentru vaci si bivolite, cheltuielile si modul de calcul al acestora sunt urmatoarele:

a) costul furajelor in perioada de stabulatie:
(i) se stabileste necesarul de consum care va acoperi necesarul de intretinere si necesarul de productie pe zi in perioada de stabulatie al efectivului de vaci si/sau bivolite, exprimat in unitati nutritive, denumite in continuare UN, conform cerintelor nutritionale care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
(ii) numarul de UN calculate se inmulteste cu numarul de zile de stabulatie, cuprins intre 180-210 zile, in functie de zona, iar rezultatul se inmulteste cu 1,5. Inmultirea cu 1,5 se face pentru a adauga la consumul de furaje al vacilor/bivolitelor consumul de furaje al tineretului aferent - estimat la 50% din cel al animalelor adulte;
(iii) numarul de UN stabilit conform pct. 2 se inmulteste cu pretul pe UN stabilit in functie de structura ratiei si pretul furajelor din care este alcatuita ratia. Structura standard a ratiei furajere luata in calcul pentru vaci/bivolite cu productii de pana la 3.500 l lapte este formata din 25-35% fibroase si grosiere, 30-40% suculente si 25-35% concentrate, in echivalent UN. Cantitatile de furaje pentru asigurarea necesarului de UN se stabilesc in conformitate cu compozitia nutritiva a furajelor care va fi aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
(iv) pretul pe kg al furajelor din care este alcatuita ratia se stabileste conform pretului mediu anual pe piata locala;
b) cheltuielile in perioada de pasunat, pana la 25% din costul furajelor in perioada de stabulatie;
c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanti, echipamente si altele asemenea, pana la 15% din costul furajelor.


Art. 3
Pentru vaci si bivolite, veniturile se stabilesc pe baza:
a) productiei medii de lapte la nivel judetean pe ultimii 3 ani, care se inmulteste cu pretul mediu de valorificare a productiei estimat pentru anul in curs;
b) valorii la intarcare a viteilor; greutatea la intarcare, estimata la 80 kg, se inmulteste cu pretul mediu pe kg estimat pentru anul in curs;
c) valorii animalelor reformate; se estimeaza un procent de reforma de 20% si o greutate vie a animalelor reformate de 400 kg. Valoarea animalelor reformate se stabileste prin inmultirea greutatii vii cu pretul mediu pe kg estimat pentru anul in curs.

Art. 4
Norma de venit se obtine prin diferenta dintre venituri si cheltuieli si se aplica tuturor crescatorilor de vaci/bivolite din judet.

Art. 5
Pentru oi si capre, cheltuielile si modul de calcul al acestora sunt urmatoarele:
a) costul furajelor in perioada de stabulatie:
(i) se stabileste necesarul de consum care va acoperi necesarul de intretinere si necesarul de productie pe zi in perioada de stabulatie al efectivului de oi si/sau capre, exprimat in UN, conform cerintelor nutritionale care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
(ii) numarul de UN calculate se inmulteste cu numarul de zile de stabulatie, cuprins intre 150-180 zile, in functie de zona, iar rezultatul se inmulteste cu 1,2. Inmultirea cu 1,2 se face pentru a adauga la consumul de furaje al oilor/caprelor consumul de furaje al berbecilor/tapilor si tineretului aferent - estimat la 20% din cel al animalelor adulte;
(iii) numarul de UN stabilit conform pct. 2 se inmulteste cu pretul pe UN stabilit in functie de structura ratiei si pretul furajelor din care este alcatuita ratia. Structura standard a ratiei furajere luata in calcul pentru oi/capre este formata din cca. 40-50% fibroase si grosiere, 15-25 % suculente si 25-35% concentrate, in echivalent UN. Cantitatile de furaje pentru asigurarea necesarului de UN se stabilesc in conformitate cu compozitia nutritiva a furajelor care va fi aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
(iv) pretul pe kg al furajelor din care este alcatuita ratia se stabileste conform pretului mediu anual pe piata locala;
b) cheltuielile in perioada de pasunat, respectiv pana la 10% din costul furajelor in perioada de stabulatie.

Art. 6
Pentru oi si capre, veniturile se stabilesc pe baza:
a) productiei medii de lapte si lana la nivel judetean pe ultimii 3 ani, care se inmulteste cu pretul mediu de valorificare a productiei estimat pentru anul in curs;
b) valorii la intarcare a mieilor si iezilor; greutatea la intarcare, estimata la 12 kg, se inmulteste cu pretul mediu pe kg estimat pentru anul in curs;
c) valorii animalelor reformate; se estimeaza un procent de reforma de 20% si o greutate vie a animalelor reformate de 60 kg. Valoarea animalelor reformate se stabileste prin inmultirea greutatii vii cu pretul mediu pe kg, estimat pentru anul in curs.

Art. 7
Norma de venit se obtine prin diferenta dintre venituri si cheltuieli si se aplica tuturor crescatorilor de oi/capre din judet.

Art. 8
(1) Pentru pasarile de curte, norma de venit se calculeaza pentru detinatorii de pasari de curte cu efective mai mari de 100 de capete. Consideram o pondere de 60% din efectiv pentru productia de oua si 40% din efectiv pentru productia de carne.
(2) Pentru pasarile de curte, cheltuielile si modul de calcul al acestora sunt urmatoarele:
a) cheltuieli cu achizitionarea materialului genetic, pui hibrizi pentru carne de o zi, respectiv puicute ouatoare la varsta de 16 saptamani, pentru populare. Pretul materialului genetic achizitionat este cel practicat de catre societatile avicole producatoare detinatoare de material pentru reproductie, respectiv parinti rase grele si parinti pentru hibrizi oua;
b) cheltuieli cu furajele combinate achizitionate de la o fabrica de nutreturi combinate autorizata, conform retetelor pentru puii de carne, respectiv retetelor pentru gaini oua consum, astfel:
(i) reteta start de crestere 0-4 saptamani cu 23% proteina bruta digestibila, denumita in continuare PBD, si care reprezinta 35% din cantitatea de furaj consumata in perioada;
(ii) reteta de continuare si finisare, 4-7 saptamani, cu 20% PBD, care reprezinta 65% din cantitatea de furaj consumata in perioada;
(iii) reteta furaj pentru gaini outoare;
c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanti echipamente si altele asemenea, ce reprezinta maximum 10% din costul furajelor.

Art. 9
Pentru pasarile de curte, veniturile se stabilesc pe baza:
a) valorii productiei de carne realizate la varsta de 49 de zile, greutatea medie de livrare fiind de 2 kg;
b) valorii productiei de oua realizate pe an, precum si a valorii gainilor ouatoare reformate dupa un ciclu de productie.

Art. 10
Norma de venit se obtine prin diferenta dintre venituri si cheltuieli si se aplica tuturor crescatorilor de pasari de curte din judet.

Art. 11
Pentru porci la ingrasat, cheltuielile si modul de calcul al acestora sunt urmatoarele:
a) cheltuieli cu achizitionarea purceilor intarcati, la greutatea de 15-20 kg, la un pret de achizitie pe kg practicat de unitatile producatoare;
b) cheltuieli cu furajele combinate achizitionate de la o fabrica de nutreturi combinate autorizata la pretul pe kg practicat de catre aceasta care variaza in functie de reteta. Se vor folosi doua retete, si anume: reteta de crestere 15-30 kg cu 18% PBD, cu un consum specific de 2,6 kg/kg spor; reteta de finisare 30-110 kg, cu un consum specific mediu de 3,0 kg/kg spor, 14% PBD. Reteta de crestere reprezinta 14% din total consum furaje, reteta de finisare reprezinta 86% din consum;
c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanti echipamente si altele asemenea, ce reprezinta maximum 10% din costul furajelor.

Art. 12
Pentru porcii la ingrasat, veniturile se stabilesc pe baza valorii productiei de carne realizate, greutatea medie de livrare fiind de 110 kg, in functie de pretul estimat pentru anul in curs.

Art. 13
Norma de venit se obtine prin diferenta dintre venituri si cheltuieli si se aplica tuturor crescatorilor de porci la ingrasat din judet.

Art. 14
(1) Pentru familiile de albine, norma de venit se stabileste in functie de valoarea productiei de miere si a altor produse apicole si de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic.
(2) Valoarea productiei de miere reprezinta rezultatul exprimat in lei/familia de albine, obtinuta din inmultirea productiei medii exprimate in kg miere obtinuta pentru fiecare familie de albine, pe cei 3 ani precedenti anului fiscal de realizare a venitului, cu pretul mediu exprimat in lei/kg, pe cei 3 ani precedenti anului fiscal de realizare a venitului.
(3) Valoarea altor produse apicole reprezinta maximum 8% din valoarea productiei de miere.
(4) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic cuprind, dupa caz, urmatoarele:
a) cheltuieli pe familia de albine, exprimate in lei/familia de albine, efectuate pentru achizitionarea de medicamente, zahar, suplimente nutritive si biostimulatori, faguri, motorina pentru deplasarea in pastoral, cutii de stupi sau componente ale acestora;
b) alte cheltuieli, respectiv taxa drumuri, taxa treceri Bac, impozit mijloc de transport stupi si altele asemenea, care reprezinta maximum 20% din cheltuielile prevazute la lit. a).

Art. 15
Norma de venit exprimata in lei/familia de albine se obtine prin diferenta dintre valoarea productiei de miere si a altor produse apicole si cheltuielile efectuate si se aplica tuturor crescatorilor de albine din judet.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
21 useri online

Useri autentificati: