DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni au a altor bunuri avand legatura cu infractiunile. Hotararea 32/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 20 ianuarie 2011

Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana si obligatia de a infiinta sau desemna un oficiu national de recuperare a creantelor, in scopul de a facilita urmarirea si identificarea produselor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2007,
luand in considerare prevederile art. 6 pct. VIII subpct. 4^1 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se desemneaza Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, denumit in continuare Biroul, drept oficiu national pentru recuperarea creantelor, in sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile.
(2) Scopul infiintarii Biroului este acela de a facilita urmarirea si identificarea produselor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale.

Art. 2
(1) Biroul are urmatoarele atributii:
a) coopereaza cu oficiile de recuperare a creantelor sau cu autoritatile cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date si informatii, in scopul prevazut la art. 1 alin. (2);
b) realizeaza schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creantelor sau cu autoritatile cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, in domeniul sau de competenta;
c) coopereaza cu autoritatile si institutiile publice romane competente, in vederea urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile;
d) solicita institutiilor romane competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea urmaririi si identificarii fondurilor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor fonduri avand legatura cu infractiunile;
e) analizeaza, trimestrial, modul si gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscarii speciale, in cazul infractiunilor prevazute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cu modificarile si completarile ulterioare; in exercitarea acestei atributii Biroul solicita informatii si date statistice de la autoritatile si institutiile publice romane competente;
f) efectueaza analize si studii, prin sintetizarea, sistematizarea si interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfasoara;
g) asigura reprezentarea Romaniei la Reteaua Interagentii Camden de Recuperare a Creantelor (CARIN);
h) participa la reuniunile organismelor si organizatiilor regionale si internationale in domeniile luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate, precum si al recuperarii bunurilor;
i) elaboreaza anual un raport de activitate, care prezinta constatarile, evolutiile si recomandarile in domeniul sau de competenta.
(2) In indeplinirea atributiilor prevazute mai sus, Biroul dezvolta o baza de date proprie.

Art. 3
(1) Transmiterea datelor si informatiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creantelor sau autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene se realizeaza in cazurile si in termenele prevazute de art. 23 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca datele sau informatiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, oficiul sau autoritatea solicitanta va fi informata prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2006, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1) Biroul transmite datele si informatiile pe care le detine, fie spontan, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creantelor sau a unei autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autoritati judiciare romane.
(2) Transmiterea spontana a datelor si informatiilor are loc, fara a fi necesara o cerere prealabila, atunci cand Biroul apreciaza ca acestea ar conduce la facilitarea urmaririi si identificarii bunurilor de catre aceste oficii sau autoritati.

Art. 5
(1) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Biroul coopereaza cu:
a) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
c) Oficiul National al Registrului Comertului;
d) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
e) Autoritatea Nationala a Vamilor;
f) Garda Financiara;
g) Banca Nationala a Romaniei;
h) Inspectoratul General al Politiei Romane;
i) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
j) orice alta autoritate sau institutie publica, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea si valorificarea bunurilor asupra carora au fost instituite masuri asiguratorii, precum si a celor care fac obiectul confiscarii speciale.
(2) In vederea transmiterii datelor si informatiilor solicitate potrivit prevederilor art. 3, in conditii de celeritate, la nivelul institutiilor prevazute la alin. (1) lit. a)i) se desemneaza persoane responsabile pentru comunicarea datelor si informatiilor solicitate de Birou.
(3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, intre Ministerul Justitiei si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a)i) se incheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitatile concrete de cooperare si categoriile de date si informatii ce pot fi transmise.
(4) Institutiile prevazute la alin. (1) pot detasa sau delega, la solicitarea Ministerului Justitiei, personal care sa asigure buna functionare a Biroului si relatia cu institutiile de la care provine.

Art. 6
(1) In cazul in care, pentru a obtine anumite date si informatii necesare indeplinirii atributiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), este necesara o autorizatie speciala, Biroul are obligatia de a depune toate diligentele pentru obtinerea respectivei autorizatii, in conditiile legii.
(2) In cazul in care datele si informatiile solicitate sunt obtinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o tara terta si sunt supuse principiului specialitatii, transmiterea acestora catre oficiul ori autoritatea solicitanta se poate face numai dupa obtinerea acordului statului membru al Uniunii Europene sau al tarii terte care le-a comunicat.

Art. 7
(1) Biroul poate solicita date si informatii unui oficiu de recuperare a creantelor sau unei autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, atunci cand are indicii ca oficiul sau autoritatea solicitata detine datele si informatiile respective.
(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2006, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si cuprinde indiciile detinute, furnizeaza explicatii cu privire la scopul pentru care informatiile sunt solicitate, indica legatura dintre scop si persoana care face obiectul acestor date si informatii.

Art. 8
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, autoritatile si institutiile publice pot solicita date si informatii fie Biroului, fie altor oficii de recuperare a creantelor sau autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Biroului.
(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2006, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitarea va cuprinde in mod obligatoriu obiectul, motivul cererii, precum si informatii detaliate cu privire la bunurile vizate ori cautate si/sau persoanele fizice sau juridice despre care se presupune ca sunt implicate.
(3) In situatiile in care obtinerea datelor si informatiilor excedeaza cadrului facilitarii urmaririi si identificarii bunurilor, Biroul informeaza institutiile sau autoritatile ce au solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementarilor din domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala.

Art. 9
(1) Biroul poate refuza transmiterea datelor si informatiilor solicitate in situatiile prevazute de art. 23^4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2006, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Biroul refuza transmiterea datelor si informatiilor solicitate daca institutia sau autoritatea competenta a refuzat eliberarea autorizatiei prevazute la art. 6 alin. (1) sau daca nu s-a obtinut acordul prevazut la art. 6 alin. (2).

Art. 10
(1) In scopul prevazut la art. 1 alin. (2), Biroul prelucreaza si transmite altor oficii de recuperare a creantelor sau autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene date si informatii referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile.
(2) Datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu principiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificarile ulterioare, precum si de alte reglementari legale incidente in domeniu.
(3) Persoanele vizate beneficiaza de drepturile garantate de dispozitiile legale prevazute la alin. (2).
(4) Biroul aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 33/2014 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
OUG nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Ordonanta de urgenta nr. 56/2009
Conventie intre Romania si Spania privind cooperarea in lupta impotriva criminalitatii, 2006
Codul penal
Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5
Turcu Ion

Pret: 169 lei
143.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: