DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 250/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati. Hotarare nr. 250/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 7 aprilie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Sediul Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati este in municipiul Bucuresti, piata Valter Maracineanu nr. 1-3, sectorul 1.
(3) Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, denumit in continuare Departament, promoveaza principiul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, in toate politicile si programele nationale.

Art. 2
Departamentul este finantat integral de la bugetul de stat, prin buetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. 3
(1) Departamentul exercita urmatoarele functii in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati:
a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;

b) de reglementare, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, inclusiv in ceea ce priveste armonizarea cu reglementarile Uniunii Europene in domeniu;
c) de reprezentare a Guvernului Romaniei, pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
d) de autoritate in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati.
(2) Departamentul indeplineste, in conformitate cu reglementarile in vigoare, urmatoarele atributii principale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati:
a) coordoneaza aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;
b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice proiecte de acte normative, planuri nationale de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati si asigura aplicarea acestora;

c) avizeaza, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, proiectele de acte normative, initiate de alte autoritati, in vederea integrarii si respectarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
d) colecteaza date statistice, elaboreaza rapoarte, studii, analize si prognoze privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, in toate domeniile de activitate;
e) elaboreaza, fundamenteaza, propune si dezvolta programe si proiecte, aprobate potrivit legii, in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
f) coordoneaza implementarea si, dupa caz, implementeaza programele Uniunii Europene privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
g) participa ca membru in structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori a programelor derulate in Romania de catre institutiile Uniunii Europene, in vederea respectarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati la alocarea resurselor;
h) reprezinta Guvernul Romaniei in organismele europene si internationale din domeniu si colaboreaza cu structuri similare din alte tari;
i) coopereaza cu autoritati centrale si locale, cu institutii de invatamant si de cercetare, cu organizatii neguvernamentale;
j) colaboreaza cu partenerii sociali, inclusiv cu organizatiile neguvernamentale implicate in domeniu, la elaborarea si implementarea politicilor publice, in vederea realizarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
k) sprijina, in conditiile legii, activitatile de formare a salariatilor institutiilor sau organismelor publice ori private in domeniul aplicarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
l) elaboreaza, tipareste si difuzeaza, in tara si in strainatate, materiale de informare privind politicile guvernamentale in domeniu, precum si materiale publicitare ori publicatii periodice din domeniu;
m) asigura comunicarea informatiilor din sfera guvernamentala necesare Comisiei Europene in vederea redactarii raportului de implementare a directivelor europene in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
n) urmareste, impreuna cu institutiile si autoritatile publice responsabile, aplicarea si respectarea prevederilor tratatelor si conventiilor internationale la care Romania este parte, in domeniul drepturilor omului si al egalitatii de sanse. Departamentul contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a progreselor in aplicarea documentelor juridice internationale;
o) asigura respectarea si exercita controlul asupra aplicarii prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata.

Art. 4
(1) Departamentul este condus de catre un secretar de stat, numit si eliberat din functie, prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(2) Secretarul de stat este ordonator tertiar de credite.
(3) Secretarul de stat reprezinta Departamentul in raporturile cu ministerele, organele jurisdictionale, cu alte autoritati publice si organizatii interne si internationale, precum si cu persoane fizice sau juridice romane si straine.
(4) In exercitarea atributiilor sale, secretarul de stat emite decizii si instructiuni, in conditiile legii.

Art. 5
(1) Secretarul de stat este ajutat in activitatea de conducere de un secretar general.
(2) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii departamentului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile acestuia.
(3) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
(1) Structura organizatorica a Departamentului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului, precum si statul de functii se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, la propunerea secretarului de stat al Departamentului.

Art. 7
(1) Departamentul preia 10 posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, 13 posturi vacante din cadrul Inspectiei Muncii si 10 posturi vacante din cadrul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.
(2) Departamentul preia, in conditiile art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, personalul incadrat pe cele 10 posturi preluate, potrivit alin. (1), din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Numarul maxim de posturi al Departamentului este de 33, inclusiv demnitarul si cabinetul acestuia.
(4) Personalul Departamentului este compus din functionari publici si din personal contractual.

Art. 8
Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica se aproba prin decizie a secretarului de stat, in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute pentru fiecare categorie de personal, in conditiile legii.


ANEXA - STRUCTURA ORGANIZATORICA a Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati


Numarul maxim de posturi: 33 (inclusiv demnitarul si cabinetul acestuia)

SECRETAR DE STAT
CABINET SECRETAR DE STAT

AUDIT PUBLIC INTERN*
COMPARTIMENT COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
SECRETAR GENERAL

DIRECTIA STRATETII, PLITICI, PROGRAME SI MONITORIZARE PENTRU EGALITATE DE SANSE** COMPARTIMENT JURIDIC-CONTENCIOS SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV


* Se organizeaza la nivel de compartiment.
** Se organizeaza pe servicii/birouri/compartimente prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.