DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale. Hotarare nr. 243/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 16 mai 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza cerintele specifice de securitate si sanatate in munca ce au ca scop:
a) prevenirea ranirilor lucratorilor din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale, provocate de orice obiect ascutit, inclusiv de ace, pentru a se asigura un mediu de munca cat mai sigur posibil;
b) stabilirea de programe pentru evaluarea si prevenirea riscurilor, formarea profesionala, informarea, constientizarea lucratorilor, precum si monitorizarea accidentelor definite potrivit prezentei hotarari;
c) aplicarea procedurilor de supraveghere si control al accidentelor.

Art. 2
Principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii, ce fac obiectul Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in totalitate domeniului de reglementare al prezentei hotarari.

Art. 3
In situatia in care la locul de munca lucratorii sunt expusi sau risca sa fie expusi la agentii biologici, sunt aplicabile masurile de protectie ce fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca.

Art. 4
(1) In intelesul prezentei hotarari, termenii prevazuti mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) obiecte ascutite obiectele sau instrumentele medicale, inclusiv acele, care sunt utilizate pentru efectuarea activitatilor specifice de asistenta medicala si care sunt in masura sa produca o taiere, intepare, ranire si/sau infectare a pielii cu risc de expunere la sange sau alte produse biologice;
b) obiect ascutit mai sigur un obiect medical ascutit prevazut cu mecanisme, dispozitive care impiedica sau reduc la minimum riscul de ranire accidentala prin taiere, intepare, ranire si/sau infectare a pielii;
c) agenti biologici potrivit definitiei prevazute la art. 4 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.092/2006;
d) profilaxia postexpunere tratamentul medical administrat unui lucrator dupa expunere sau ca urmare a suspectarii unei expuneri la un agent biologic, in scopul de a preveni infectarea sau dezvoltarea bolii cauzate de acel agent biologic;
e) lucrator potrivit definitiei prevazute la art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si prevazut la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrai la agenti de munca temporara, implicati in serviciile si activitatile legate in mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc si al asistentei medicale si tututor celor care se afla sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorilor;

f) angajator potrivit definitiei prevazute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
g) reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor potrivit definitiei prevazute la art. 5 lit. d) din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
h) reprezentanti ai angajatorilor potrivit definitiei prevazute la art. 1 lit. h) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare;
i) accident eveniment neasteptat care are loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, la locul de munca si care are drept consecinta taierea, inteparea, ranirea si/sau infectarea pielii in urma utilizarii unui obiect ascutit, cu risc de expunere la sange sau alte produse biologice;
j) subcontractant persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati si servicii legate in mod direct de sectorul spitalicesc si al asistentei medicale in cadrul unei relatii contractuale cu angajatorul;
k) loc de munca vizat acopera organizatiile/serviciile in domeniul asistentei medicale din sectorul public si cel privat si orice alt loc de munca in care se presteaza servicii/activitati in domeniul sanatatii, sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorului;
l) masuri preventive specifice masurile adoptate in vederea prevenirii ranirilor si/sau transmiterii infectiilor in cadrul furnizarii serviciilor si activitatilor legate in mod direct de sectorul spitalicesc si al asistentei medicale, inclusiv in cadrul utilizarii celor mai sigure echipamente de munca necesare, pe baza evaluarii riscurilor si a metodelor sigure de eliminare a obiectelor ascutite.
(2) Obiectul ascutit prevazut la alin. (1) lit. a) este considerat echipament de munca in sensul prevederilor art. 2 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.


Capitolul II - Domeniul de aplicare


Art. 5
(1) Prevederile przentei hotarari se aplica in sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale, atat public, cat si privat, tuturor lucratorilor implicati in serviciile si activitatile legate in mod direct de serviciile din sectorul spitalicesc si al asistentei medicale si tututror celor care se afla sub autoritatea manageriala si supravegherea angajatorilor.
(2) Cerintele prevazuta de aceasta hotarare se aplica angajatorilor aflati in una dintre urmatoarele situatii:
a) desfasoara ca obiect de activitate gestionarea, organizarea si furnizarea asistentei medicale;
b) furnizeaza servicii, in baza unui contract, unui angajator prevazuta la lit. a), in conditiile alin. (3);
c) au lucratori care lucreaza sau sunt sub supravegherea ori indrumarea lor, expusi unui risc de ranire datorat obiectelor ascutite, in timpul lucrului la locul de munca al unui angajator prevazuta la lit. a), in raport cu acea activitate, in conditiile alin. (1).
(3) Cerintele impuse de prezenta hotarare unui angajator prevazute la alin. (2) lit. b) si c) se aplica numai in masura in care acesta controleaza sau raspunde de unul dintre urmatoarele aspecte, la locul de munca al unui angajator prevazuta la alin. (2) lit. a):
a) activitati care sunt susceptibile de a expune lucratorii care lucreaza sau sunt sub supravegherea ori indrumarea sa unui risc de ranire cu obiecte ascutite la locul de munca;
b) o persoana care utilizeaza, supravegheaza sau gestioneaza utilizarea obiectelor ascutite;
c) modul in care sunt utilizate obiectele ascutite.
(4) In cazul in care unui angajator ii revine o obligatie potrivit alin. (3) in ceea ce priveste lucratorii sai, acelui angajator ii revine aceeasi obigatie si in ceea ce priveste orice alta persoana care, desi nu este un lucrator al sau, lucreaza sub supravegherea si conducerea sa.
(5) Contractele de furnizare de servicii incheiate de catre angajatorul prevazut la alin. (2) si subcontractant vor contine prevederi privind obligatiile ce decurg din prezenta hotarare.


Capitolul III - Evaluarea riscurilor si supravegherea starii de sanatate a lucratorilor


Art. 6
(1) Evaluarea riscurilor profesionale se face potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006.
(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa vizeze si toate situatiile in care exista raniri, sange sau alte materiale cu potential infectios.

Art. 7
Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se face potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.092/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul IV - Obligatiile angajatorului


Sectiunea 1 - Obligatiile angajatorului privind utilizarea si eliminarea obiectelor ascutite


Art. 8
(1) In cazul in care rezultatele evaluarii riscurilor evidentiaza riscul ranirii cu un obiect ascutit si/sau riscul infectarii, expunerea trebuie eliminata prin adoptarea urmatoarelor masuri preventive specifice, cu respectarea ierarhiei principiilor de prevenire prevazute prin Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare:
a) reducerea pe cat posibil a utilizarii obiectelor ascutite la locul de munca;
b) utilizarea la locul de munca a obiectelor ascutite mai sigure;
c) interzicerea practicii repozitionarii tecii acelor de unica folosinta.
(2) Pentru depozitarea, in vederea eliminarii in conditii de siguranta a obiectelor ascutite de unica folosinta, angajatorul trebuie sa asigure, in apropierea zonelor unde sunt utilizate la locul de munca obiectele ascutite, urmatoarele:
a) instructiuni scrise pentru lucratori;
b) dispozitive de eliminare si containere sigure, marcate corespunzator.
(3) Angajatorul trebuie sa revizuiasca la intervale corespunzatoare programele si instructiunile in vigoare pentru a indeplini cerintele prevazute la alin. (1) si (2), astfel incat sa se asigure ca acestea sunt actualizate si raman eficiente.

Sectiunea 2 - Informarea si instruirea lucratorilor


Art. 9
(1) Angajatorii au indatorirea sa respecte obligatiile privind informarea lucratorilor prevazute la art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si obligatiile de a furniza lucratorilor informatii si instructiuni scrise potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.146/2006.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure inforamrea lucratorilor expusi unui risc de accidentare la locul de munca datorat obiectelor ascutite, cu privire la:
a) riscul de ranire datorat obiectelor ascutite;
b) cerintele legale referitaore la securitatea si sanatatea lucratorilor in munca in ceea ce priveste riscurile, masurile si activitatile de prevenire si protectie datorate obiectelor ascutite, inclusiv obligatiile angajatorilor si lucratorilor cu privire la acestea;
c) bune practici in prevenirea ranirilor cauzate de obiectele ascutite;
d) avantajele si dezavantajele vaccinarii si a lipsei vaccinarii in ceea ce priveste bolile transmise prin sange;
e) implicarea si atributiile angajatorului fata de lucratorul ranit la locul de munca cu un obiect ascutit.
(3) Pentru indeplinirea cerintei prevazute la alin. (2), angajatorul trebuie sa coopereze cu reprezetnantii angajatilor si cu reprezentantii lucratorilor cu raspuneri specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca din intreprinderea si/sau unitatea sa.

Art. 10
(1) Angajatorii au obligatia sa respecte obligatiile privind instruirea lucratorilor prevazute la cap. III sectiunea a 7-a din Legea nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si obligatiile de a furniza lucratorilor informatii si instructiuni scrise potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.146/2006.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure instruirea privind procedurile asociate ranirilor provocate de obiecte ascutite, inclusiv cu privire la:
a) utilizarea in conditii de siguranta si eliminarea dupa utilizare a obiectelor ascutite;
b) tehnicile de utilizare a obiectelor ascutite mai sigure;
c) masurile care trebuie adoptate in caz de ranire;
d) procedura de raportare, supraveghere si control al accidentelor si importanta acesteia.

Sectiunea 3 - Obligatii privinde raportarea, inregistrarea si prevenirea accidentelor


Art. 11
(1) Oricare lucrator al unui angajator prevazut la art. 5 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, oricare alta persoana care lucreaza sub supravegherea si indrumarea respectivului angajator trebuie:
a) sa raporteze orice accident, definit la art. 4 alin. (1) lit. i), cu risc de infectie postexpunere la sange si produse biologice, in conditiile prevazute in anexa V la Normele de surpaveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 916/2006, angajatorului sau oricarui alt lucrator al acestuia cu atributii privind sanatatea si securitatea in munca, in care el a suferit o ranire din cauza unui obiect ascutit; si
b) sa furnizeze informatii suficiente, la cererea angajatorului, cu privire la circumstantele accidentului, pentru a permite acestuia sa se conformeze obligatiilor sale prevazute la art. 12.
(2) Oricare lucrator al unui angajator la care se face referire la art. 5 alin. (2) lit. b) sau lit. c) ori, dupa caz, oricare alta persoana care lucreaza sub supravegherea sau indrumarea respectivului angajator trebuie:
a) sa raporteze orice accident definit la art. 4 alin. (1) lit. i), cu risc de infectie postexpunere la sange si produse biologice, in conditiile prevazute in anexa V la Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 913/2006, angajatorului sau oricarui alt lucrator al acestuia cu atributii privind sanatatea si securitatea in munca, in care el a suferit o ranire din cauza unui obiect ascutit, la sediul unui angajator la care se face referire in art. 5 alin. (2) lit. a); si
b) sa furnizeze informatii suficiente, la cererea angajatorului, cu privire la circumstantele accidentului, pentru a permite acestuia sa se conformeze obligatiilor sale prevazute la art. 12.

Art. 12
(1) In cazul in care un angajator este anuntat despre un accident la locul de munca in conformitate cu art. 11, el trebuie sa actioneze dupa cum urmeaza:
a) sa inregistreze accidentul, potrivit prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prvenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
b) sa investigheze circumstantele si cauza accidentului;
c) sa ia orice masura necesara pentru a preveni o repetare a acestuia.
(2) In cazul in care un lucrator sufera o ranire la locul de munca cauzata de un obiect ascutit care l-a expus sau l-ar fi putut expune unui agent biologic, angajatorul trebuie:
a) sa se asigure ca investigarea etiologica, profilaxia postexpunere si tratamentul recomandat de medicul specialist sunt puse la dispozitia lucratorului;
b) sa ia in considerare asigurarea consilierii lucratorului.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 13
Constatarea contraventiilor si aplicarea santiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare se fac de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniul controlului in santatea publica, imputerniciti de catre conducerea Ministerului Sanatatii, personalul de specialitate din directia de sanatate publica cu atributii in domeniul controlului in santatea publica, imputernicit de catre conducerea acestora, precum si de catre personalul de specialitate din ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii.

Art. 14
Prevederile art. 13 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


*


Prezenta hotarare transpune Directiva 2010/32/UE a Consiliului din 10 mai 2010 de punere in aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in sectorul spitalicesc si in cel al asisentei medicale, incheiat intre HOSPEEM si EPSU, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 134 din 1 iunie 2010.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
38 useri online

Useri autentificati: