DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Hotararea 23/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 22 ianuarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Criteriile privind autorizarea functionarii unitatilor emitente care pot desfasura activitate specializata in domeniul acordarii tichetelor de masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic se aproba in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999, cu modificarile ulterioare.


Art. 4
(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de catre unitatile de alimentatie publica a obligatiilor prevazute la art. 28 lit. d) si f) din norme.
(2)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei nerespectarea de catre unitatile de alimentatie publica a obligatiilor prevazute la art. 28 lit. a), b), c) si e) din norme.
(3)Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2), precum si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.


Art. 5
Contraventiilor prevazute la art. 4 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA - NORME de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masaCapitolul I - Angajatori


Art. 1
(1)Angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevazuti la art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare angajatori, stabilesc impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, contractarea achizitionarii tichetelor de masa cu una sau mai multe unitati emitente astfel cum sunt prevazute in art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Contractarea achizitionarii tichetelor de masa se face tinand seama de dispersia geografica a punctelor de lucru ale angajatorilor, precum si de dispersia geografica si numarul unitatilor de alimentatie publica - cantine-restaurant, bufete si magazine alimentare, denumite in continuare unitti de alimentatie publica, cu care unitatile emitente sunt autorizate sa incheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masa, precum si luand in considerare calitatea si pretul produselor alimentare ale unitatilor de alimentatie publica care au incheiat contracte cu unitatile emitente.
(3)In intelesul prezentelor norme, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul "tichet de masa" va fi interpretat ca facand referire atat la tichetele de masa pe suport hartie, cat si la tichetele de masa pe suport electronic.

Art. 2
Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc prin contractele colective de munca clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrana sub forma tichetelor de masa, precum si forma suprotului acestora, respectiv suport electronic si/sau hartie, care sa prevada:
a)numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum si valoarea nominala a tichetului de masa, in limita celei prevazute de lege, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;
b)numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie tichete de masa salariatilor;
c)criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa, tinand seama de conditiile concrete de lucru in care isi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii.

Art. 3
(1)Contractul pentru achizitionarea tichetelor de masa, incheiat intre angajator si unitatile emitente, cuprinde cel putin urmatoarele clauze, in functie de suportul utilizat pentru emiterea tichetelor de masa, referitoare la:
a)necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masa si esalonarea pe luni a acestuia;
b)costul imprimatului reprezentand tichetul de masa pe suport hartie, respectiv costul emiterii tichetelor de masa pe suport electronic, precum si costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, dupa caz;
c)conditiile in care tichetele de masa pe suport hartie neutilizate de catre salariati se restituie unitatii emitente de catre angajatori;
d)unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente la care salariatii pot folosi tichetele de masa;
e)conditiile privind responsabilitatile partilor si rezilierea contractului;
f)modul de administrare si utilizare a tichetelor de masa pe suport electronic, inclusiv modul in care angajatul poate sa consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de inlocuire sau blocare a tichetelor de masa pe suport electronic in caz de furt ori pierdere, costurile inlocuirii;
g)obligatia angajatorilor de a colecta de la salariatii lor si de a transfera catre unitatile emitente toate datele personale si informatiile referitoare la salariati care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea si decontarea tranzactiilor cu tichete de masa;
h)obligatia emitentilor de a pastra in conditii de siguranta datele primite de la angajatori si de a nu le utiliza in alte scopuri decat cel pentru care au fost primite;
i)obligatia angajatorilor de a instrui salariatii sa nu vanda si sa foloseasca tichetele de masa doar cu scopul de a achizitiona produse alimentare/achita masa si doar din unitatile de alimentatie publica care afiseaza autocolantele speciale de identificare a unitatii care a emis tichetele de masa.
(2)In cazul angajatorilor care au calitatea de autoritati contractante in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la incheierea contractelor pentru achizitionarea tichetelor de masa cu unitatile emitente, se aplica in mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile si completarile ulterioare.
(3)Comenzile de achizitie de tichete de masa transmise unitatilor emitente de catre angajatori contin cel putin urmatoarele informatii: numele salariatilor carora li se atribuie tichetele, codul numeric personal al fiecarui salariat in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, numarul unic de identificare al suportului electronic corespunzator fiecarui salariat in cazul tichetelor de masa pe suport electronic, numarul de tichete de masa acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominala a tichetului de masa si valoarea nominala totala a tichetelor de masa acordate fiecarui salariat.
(4)Comenzile de achizitie de suporturi electronice pentru tichete de masa transmise unitatilor emitente de catre angajatori contin cel putin numele si codul numeric personal corespunzator fiecarui salariat beneficiar.

Art. 4
Angajatorii care acorda tichete de masa salariatilor evidentiaza in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli denumita "Tichete de masa", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

Art. 5
pentru institutiile publice tichetele de masa pot fi acordate in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite, la alineatul bugetar "Tichete de masa".

Art. 6
Sumele reprezentand costul imprimatelor in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, respectiv costul emiterii tichetelor de masa pe suport electronic, precum si costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator, se suporta de catre angajatori din cheltuielile proprii. In cazul institutiilor publice, aceste sume se suporta de la alineatul bugetar "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii".

Art. 7
La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa se iau in calcul: valoarea nominala a tichetului de masa, convenita de partenerii sociali, numarul de salariati incadrati cu contract individual de munca care vor beneficia de tichete de masa si numarul de zile lucratoare aferente perioadei pentru care se acorda tichetele de masa.

Art. 8
(1)Valoarea nominala inscrisa pe tichetul de masa pe suport hartie, respectiv valoarea nominala a unui tichet de masa alimentata pe suport electronic nu poate depasi valoarea stabilita potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Tichetul de masa are valabilitate in anul calendaristic in care a fost emis, cu exceptia tichetului emis in perioada 1 noiembrie-31 decembrie, care poate fi utilizat pana la data de 31 decembrie a anului urmator.
(3)Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masa poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate de catre angajator.
(4)Valoarea nominala a tichetelor de masa acordata angajatilor nu poate sa fie diminuata in niciun mod fata de valoarea nominala stabilita de angajatori impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor.
(5)Tichetele de masa pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au incheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitatile emitente de tichete de masa.
(6)Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masa sa permita efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.

Art. 9
(1)Angajatorii distribuie salariatilor tichetele de masa pe suport hartie lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, cu respectarea stricta a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Tichetele de masa pe surport hartie nu pot fi distribuite de angajatori daca acestia, la data stabilita pentru distribuire, nu au achitat integral unitatii emitente contravaloarea nominala a tichetelor de masa pe suport hartie achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand tichetele de masa pe suport hartie.
(3)In cazul tichetelor de masa pe suport electronic, unitatea emitenta transfera salariatilor valoarea nominala a tichetelor de masa pe suport electronic lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, cu respectarea stricta a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Valoarea nominala a tichetelor de masa pe suport electronic nu poate fi transferata de catre unitatile emitente catre salariati, daca angajatorii nu au achitat unitatii emitente, la data stabilita pentru transfer, contravaloarea nominala totala a tichetelor de masa pe suport electronic achizitionate si costurile legate de emiterea tichetelor de masa pe suport electronic.
(5)Contravaloarea nominala a tichetului de masa, precum si costurile aferente emiterii tichetelor de masa pe suport electronic si/sau costul imprimatelor reprezentand tichetele de masa pe suport hartie nu pot fi transferate de catre angajator salariatilor.

Art. 10
Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masa, dupa caz. In sensul prezentelor norme, nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:
a)isi efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, si respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
b)beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotararii Guvernului nr. 250/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, contractelor colective de munca;
c)potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie zilnica sau lunara de delegare ori de detasare;
d)se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

Art. 11
Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 3 si 5, pentru tichetele de masa pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 2, 4 si 6, pentru tichetele de masa pe suport electronic.


Capitolul II - Salariati


Art. 12
Salariatii care au primit tichete de masa nominale sunt singurele persoane indreptatite sa le utilizeze, in exclusivitate pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

Art. 13
(1)Salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care sunt prezenti la lucru in unitatea angajatorului, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare, stabilit potrivit art. 10.
(2)In cazul salariatilor a caror durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 8 ore - in regim de tura, numarul de zile pentru care se acorda tichete de masa se determina prin impartirea numarului de ore in care salariatul a fost prezent la lucru in unitatea angajatorului la durata normala a timpului de munca de 8 ore.
Fractiile rezultate din calcul se considera zi de prezenta la lucru, cu conditia ca totalul zilelor rezultat sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare, stabilit potrivit art. 10.

Art. 14
Se interzice salariatului:
a)solicitarea si/sau primirea unui rest de bani la tichetul de masa pe suport hartie, in cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate este mai mica decat valoarea nominala a tichetului de masa;
b)comercializarea tichetelor de masa in schimbul unor sume de bani si/ori altor bunuri si/ori servicii;
c)utilizarea tichetelor de masa in magazine, locatii, unitati, piete de orice fel, care nu vand produse alimentare si nu au afisata la intrare autocolantele speciale ale unitatii emitente;
d)utilizarea tichetelor de masa pentru achizitionarea altor produse decat cele alimentare.

Art. 15
Salariatul poate utiliza tichetele de masa pe baza actului de identitate sau, dupa caz, a legitimatiei de serviciu, vizata la zi, numai in unitatile de alimentatie publica cu care angajatorul/unitatea emitenta are incheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masa, potrivit prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentelor norme.

Art. 16
(1)La sfarsitul fiecarei luni, la data stabilita de angajator sau la data incetarii contractului individual de munca, salariatul are obligatia sa restituie angajatorului tichetele de masa pe suport hartie acordate pentru luna in curs, dar necuvenite si neutilizate potrivit prevederilor legale, sau, dupa caz, contravaloarea acestora, respectiv valoarea corespunzatoare tichetelor de masa alimentate si necuvenite, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic.
(2)In cazul in care salariatul utilizeaza intr-o luna un numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 10, iar angajatorul nu a incasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate si necuvenite, angajatorul acorda acestuia pentru luna urmatoare un numar de tichete de masa egal cu numarul de zile lucratoare, diminuat cu numarul de tichete acordate pentru luna anterioara si necuvenite.


Capitolul III - Unitati emitente


Art. 17
Potrivit Legii nr. 142/1998, cu modifiacrile si completarile ulterioare, unitatile emitente, persoane juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in statele membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, pot desfasura activitatea specifica de emitere a tichetelor de masa numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice, potrivit criteriilor elaborate in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 18
(1)In vederea desfasurarii activitatii specifice sectorului tichetelor de masa, unitatea emitenta utilizeaza unitati de alimentatie publica, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care incheie contracte pentru prestarea serviciilor in baza Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)In scopul garantarii accesului beneficiarilor de tichete de masa pe suport electronic la un numar cat mai mare de unitati de alimentatie publica, unitatile emitente pot folosi, in procesul de emitere, utilizare, circulatie si administrare a tichetelor de masa pe suport electronic aplicatiile si infrastructura deja existente si disponibile la unitatile de alimentatie publica sau pot dezvolta propriile platforme.

Art. 19
(1)Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a tichetelor de masa pe suport hartie, in vederea decontarii de catre angajator:
a)numarul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizeaza cronologia emisiei de tichete de masa a unitatii emitente, din care cea corespunzatoare numarului de tichete livrate angajatorului;
b)pretul unitar al imprimatului reprezentand tichetul de masa sau valoarea totala a imprimatelor;
c)valoarea nominala a unui tichet de masa imprimata pe acesta, din seria livrata;
d)valoarea totala corespunzatoare numarului de tichete de masa livrat;
e)numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta.
(2)Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a tichetelor de masa pe suport electronic, in vederea decontarii de catre angajator:
a)numarul de tichete de masa transferate pe suporturile electronice;
b)valoarea nominala a unui tichet de masa;
c)valoarea totala corespunzatoare numarului de tichete de masa alimentate pe suport electronic;
d)numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta;
e)costul emiterii tichetelor de masa pe suport electronic.
(3)Unitatile emitente factureaza distinct catre angajator costul suportului electronic pe care se alimenteaza tichetele de masa sau al inlocuirii acestuia.
(4)Unitatile emitente inscriu intr-o anexa la factura fiscala numarul unic de identificare a suportului electronic, in conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate tichetele de masa corespunzator fiecarui salariat beneficiar, potrivit comenzii de achizitie primite de la angajator.

Art. 20
Unitatile emitente sunt obligate:
a)sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la institutii de credit sau institutii de plati prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor de masa pe suport hartie, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masa pe suport hartie achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea de sume catre unitatile de alimentatie publica utilizate, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masa pe suport hartie prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile de alimentatie publica respective; inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a tichetelor de masa pe suport hartie emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor de alimentatie publica utilizate;
b)sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la institutii de credit sau institutii de plati, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor de masa pe suport electronic, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masa pe suport electronic achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea de sume catre unitatile de alimentatie publica utilizate, fie direct de catre unitatile emitente autorizate de Ministerul Finantelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizatiilor specializate/schemelor de plati nationale ori internationale, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masa pe suport electronic prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile de alimentatie publica respective; decontarea valorii nominale a tichetelor de masa pe suport electronic se face intre unitatile de alimentatie publica si unitatile emitente, prin intermediul institutiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizatiilor care administreaza scheme/aranjamente de plata ori alte organizatii care dezvolta sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a tichetelor de masa pe suport electronic emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor de alimentatie publica utilizate;
c)sa organizeze o evidenta operativa proprie lunara, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 7, 9 si 11, pentru tichetele de masa pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 8, 10 si 12, pentru tichetele de masa pe suport electronic, si sa transmita date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau, dupa caz, Ministerului Finantelor Publice;
d)sa implementeze sisteme si procese organizationale care sa permita autorizarea tranzactiilor cu tichete de masa pe suport electronic, exclusiv la si doar in masura in care unitatea de alimentatie publica are un contract valabil incheiat cu unitatea emitenta pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, in conformitate cu Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prezentele norme si in masura in care identitatea unitatii de alimentatie publica poate sa fie stabilita cu exactitate la momentul autorizarii tranzactiei, in baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.

Art. 21
(1)Ministerul Finantelor Publice poate dispune masura suspendarii autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza in urmatoarele situatii:
a)in cazul in care la unitatile emitente se constata ca nu s-a organizat evidenta operativa prevazuta la art. 20 lit. c);
b)in cazul constatarii de catre organele abilitate potrivit legii a incalcarii dispozitiilor art. 2 alin. (3) si (8), precum si ale art. 7 alin. (2) din Legea nr 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Ministerul Finantelor Publice poate dispune masura retragerii autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza in urmatoarele situatii:
a)in cazul nerespectarii criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare;
b)in cazul constatarii de catre organele abilitate potrivit legii a incalcarii dispozitiilor art. 7 alin. (3) si (4) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22
(1)Imprimatul reprezentand tichetul de masa pe suport hartie emis de unitatea emitenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:
a)seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de tichete de masa comandat de catre angajator in baza contractului de achizitionare a tichetelor de masa;
b)date care definesc angajatorul:
-denumirea si sediul;
-numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
-codul fiscal;
c)valoarea nominala a tichetului de masa, in cifre si in litere, care este inscrisa de angajator in comanda ferma transmisa unitatii emitente;
d)perioada de valabilitate a tichetului de masa;
e)numele si prenumele, precum si codul numeric personal al salariatului indreptatit sa utilizeze tichetul de masa;
f)interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de produse nealimentare, inclusiv tigari si produse alcoolice, precum si alte interdictii stabilite prin contractul incheiat intre angajator si unitatea emitenta;
g)denumirea si sediul unitatii emitente;
h)spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii de alimentatie publica la care salariatul a utilizat tichetul de masa.
(2)Suportul electronic emis de unitatea emitenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:
a)date care definesc angajatorul:
-denumirea;
-codul fiscal;
b)numele si prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de masa;
c)interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de produse nealimentare, inclusiv tigari si produse alcoolice, imprimata pe versoul suportului electronic;
d)denumirea unitatii emitente;
e)numarul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
f)perioada de valabilitate a suportului electronic;
g)elemente de siguranta a suportului electronic (PIN, CIP);
h)cuvintele "TICHET DE MASA ELECTRONIC", cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic.

Art. 23
(1)Tichetele de masa pe suport electronic pot sa fie acceptate doar in unitatile de alimentatie publica cu care unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic au incheiat contracte de servicii in baza Legii nr. 142/1998, cu modificarile ulterioare si completarile, si a prezentelor norme.
(2)Tichetele de masa pe suport electronic pot fi utilizate in mod exclusiv pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare si nu trebuie sa permita efectuarea de operatiuni de retrageri de numerar, de depunere si/sau de alimentare (altele decat cele cu valoarea nominala a tichetelor de masa) ori de transfer de fonduri catre alte conturi ale salariatilor si/sau ale angajatorului si/ori ale tertilor.
(3)Tichetele de masa sunt nominale, nu pot sa fie transferate catre o alta persoana si nu pot sa fie utilizate de catre alte persoane decat salariatul ale carui nume si prenume sunt imprimate pe suportul electronic.

Art. 24
(1)Tichetele de masa pe suport electronic care sunt transferate primele catre salariati de catre unitatile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, in baza principiului "primul intrat primul iesit" ("first-in-first-out"), demonstrat prin evolutia soldului tichetelor de masa pe suport electronic.
(2)Sistemul tichetelor de masa pe suport electronic organizat de catre unitatile emitente in colaborare cu angajatorii trebuie sa permita beneficiarilor tichetelor de masa pe suport electronic accesul la informatiile privind utilizarea si soldul valorii nominale a tichetelor de masa transferate salariatilor.
(3)Angajatorii sunt obligati sa instiinteze lunar salariatii cu privire la data alimentarii si valoarea tichetelor de masa transferate pe suportul electronic.

Art. 25
(1)Unitatile de alimentatie publica care au incheiat contracte de servicii cu unitatile emitente, in conformitate cu prevederile prezentelor norme, sunt identificate conform art. 20 lit. d), la nivel de platforma sau de schema/aranjament de plata, dupa caz, pentru a permite unitatilor emitente cu care au incheiat contracte de servicii, in conformitate cu prevederile prezentelor norme, sa autorizeze on-line tranzactiile cu tichete de masa pe suport electronic efectuate de catre salariati, exclusiv la acea unitate de alimentatie publica care are un contract de servicii valabil incheiat cu o unitate emitenta in baza legii.
(2)Elementele de identificare prevazute la art. 20 lit. d) si solicitate de unitatile emitente se mentioneaza in contractul incheiat intre unitatea de alimentatie publica si unitatea emitenta. In cazul schimbarii oricarui element de identificare mentionat la art. 20 lit. d), unitatea de alimentatie publica este obligata sa informeze unitatea emitenta cu privire la respectiva modificare.
(3)Unitatile de alimentatie publica care au incheiat contracte de servicii cu unitatile emitente trebuie sa afiseze la intrarea in magazinele lor autocolantele speciale furnizate de catre unitatile emitente.

Art. 26
(1)Entitatile procesatoare si alte organizatii specializate utilizate de unitatile emitente pentru a realiza tranzactiile cu tichete de masa sunt indreptatite sa primeasca si sa utilizeze oricare din informatiile mentionate la art. 22, iar unitatile emitente trebuie sa furnizeze aceste informatii la solicitarea entitatilor procesatoare sau a organizatiilor specializate implicate in realizarea tranzactiilor cu tichete de masa.
(2)Informatiile pot fi utilizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale care rezulta din contractele specifice sectorului de tichete de masa.

Art. 27
Tichetele de masa pe suport hartie primite de unitatile de alimentatie publica de la salariati si achitate de catre unitatile emitente, precum si tichetele de masa pe suport hartie neutilizate de salariati si returnate de catre angajator unitatii emitente se pastreaza de catre aceasta o perioada stabilita potrivit dispozitiilor legale.


Capitolul IV - Unitati de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente


Art. 28
In baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente, potrivit art. 18, unitatile de alimentatie publica au urmatoarele obligatii:
a)sa respecte interdictiile pentru salariati prevazute la art. 14 lit. a)-c);
b)sa completeze pe versoul fiecarui tichet de masa pe suport hartie nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masa si sa aplice stampila unitatii de alimentatie publica ce a primit tichetul de masa;
c)sa distribuie salariatilor produse alimentare, fara a diminua valoarea nominala a tichetului de masa cu eventuale sume rezultate din contractele lor incheiate cu unitatile emitente;
d)sa prezinte unitatii emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele de masa pe suport hartie primite, datate si stampilate, in vederea decontarii, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)in cazul tichetelor de masa pe suport electronic, sa debiteze valoarea exacta a produselor alimentare achizitionate de salariat si sa inmaneze salariatului care beneficiaza de tichete de masa pe suport electronic, dupa fiecare utilizare a suportului electronic, o dovada imprimata care contine suma debitata;
f)sa implementeze sisteme si procese organizationale care sa permita verificarea eligibilitatii produselor alimentare achizitionate de salariati;
g)alte obligatii stabilite in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 29
(1)Tichetele de masa pe suport hartie gestionate de catre angajatori, de unitatile emitente si de unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente sunt bilete de valoare.
(2)Evidenta miscarii tichetelor de masa pe suport hartie se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea.
(3)Gestionarea tichetelor de masa pe suport hartie se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite in scris de catre conducerea unitatilor angajatoare, respectiv a unitatilor emitente si a unitatilor de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente.
(4)Evidenta tranzactiilor cu tichete de masa pe suport electronic se realizeaza de catre unitatile emitente prin intermediul unui sistem informatic care sa permita stocarea corespunzatoare a datelor in conditii de protectie si siguranta pentru o perioada de cel putin 5 ani.

Art. 30
Modelul tichetului de masa pe suport hartie, cu elementele obligatorii care se imprima pe acesta, este prevazut in anexa nr. 13.

Art. 31
(1)Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, semestrial, in raport cu indicele preturilor de consum la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica.
(2)Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin inmultirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masa cu indicele cresterii preturilor de consum inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica, calculat ca raport intre nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru si nivelul mediu al aceluiasi indice pe penultimul semestru.
(3)Tinand seama de datele calendaristice la care se comunica indicii realizati ai preturilor de consum de catre Institutul National de Statistica, valoarea nominala a unui tichet de masa, valabila in ultima luna a semestrului, se va utiliza si pentru primele doua luni ale semestrului urmator.

Art. 32
Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, pot achizitiona, tipari si distribui tichete de masa pe suport hartie, cu respectarea prevederilor art. 30, numai salariatilor proprii, incadrati cu contract individual de munca. In acest caz, angajatorii respectivi sunt obligati sa asigure evidenta, circulatia si pastrarea tichetelor de masa pe suport hartie, astfel incat sa poata face dovada cheltuielilor efectuate in acest scop, in vederea aplicarii prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 33
Unitatile emitente au obligatia de a tipari, pe imprimatul reprezentand tichetul de masa pe suport hartie, numele si prenumele, precum si codul numeric personal al salariatului indreptatit sa utilizeze tichetul de masa, cu exceptia tichetelor de masa pe surport hartie acordate donatorilor de sange in baza legislatiei speciale privind drepturile si obligatiile donatorilor de sange, precum si a tichetelor de masa pe suport hartie acordate in alte situatii prevazute prin alte legi speciale.

Art. 34
Nu beneficiaza de prevederile Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii care, potrivit unor dispozitii legale, au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie sau la alocatie de hrana.

Art. 35
In cazul cumulului de functii, tichetele de masa pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.

Art. 36
Angajatorii, unitatile emitente si unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare bunei desfasurari a actiunilor de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.

Art. 37
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice impreuna cu Ministerul Finantelor Publice pot emite precizari in aplicarea prezentelor norme.

Art. 38
Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezentele norme.

Art. 39
(1)Dispozitiile art. 3 alin. (1) lit. g)-i) si ale art. 28 lit. f) nu se aplica contractelor pentru achizitionarea tichetelor de masa si, respectiv, contractelor de servicii specifice sectorului tichetelor de masa, dupa caz, incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentelor norme.
(2)In cazul contractelor pentru achizitionarea tichetelor de masa si, respectiv, contractelor de servicii specifice sectorului tichetelor de masa incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentelor norme si modificate dupa aceasta data, prevederile alin. (1) nu se aplica.
(3)In cazul contractelor pentru achizitionarea tichetelor de masa incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentelor norme, dispozitiile art. 33 intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4)In termen de 15 zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, unitatile emitente au obligatia de a transmite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice situatia stocurilor de tichete de masa existente la momentul intrarii in vigoare a prezentelor norme.


Anexa nr. 1 la norme - SITUATIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de masa pe suport hartie achizitionate, utilizate si returnate de catre angajatori in luna ................... anul ..........


Denumirea angajatorului .......................................................................
Adresa:
localitatea ............................................., str. ........................................................... nr. ......, sectorul ......, judetul ..........................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ................................
Codul fiscal ............................................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A nr. crt.
B denumirea unitatii/unitatilor emitenta/emitente, numarul si data contractului incheiat pentru achizitionarea tichetelor de masa pe suport hartie
C explicatii
D conform raportului contractual:
angajator unitate emitenta
E tichetele de masa pe suprot hartie distribuite salariatilor
F tichetele de masa pe suport hartie returnate unitatii emitente
G stocul final de tichete de masa pe suport hartie
H observatii: numarul si data documentului de decontare a tichetelor de masa pe suprot hartie cu unitatea emitenta si valoarea nominala a acestora

A B C D E F G H
Contractat Achizitionat Seriile tichetelor de masa achizitionate (de la ............ la ..............)
1 ... numarul tichetelor de masa; - valoarea nominala totala a tichetelor de masa
2 ... numarul tichetelor de masa; - valoarea nominala totala a tichetelor de masa
Total numarul tichetelor de masa; - valoarea nominala totala a tichetelor de masa X X X

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate
........................... ......................................


Anexa nr. 2 la norme - SITUATIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de masa pe suport electronic achizitionate, utilizate si returnate de catre angajatori in luna .................. anul ..............


Denumirea angajatorului .......................................................
Adresa:
localitatea .................................., str. ........................................ nr. ......, sectorul ......, judetul ..............................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .................................
Codul fiscal ............................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A nr. crt.
B denumirea unitatii/unitatilor emitenta/emitente, numarul si data contractului incheiat pentru achizitionarea tichetelor de masa pe suport electronic
C explicatii
D conform raportului contractual:
angajator unitate emitenta
E tichetele de masa pe suport electronic distribuite salariatilor
F tichetele de masa pe suport electronic returnate unitatii emitente
G stocul final de tichete de masa
H observatii: numarul si data documentului de decontare a tichetelor de masa cu unitatea emitenta si valoarea nominala a acestora

A B C D E F G H
Contractat Achizitionat
1 ... numarul tichetelor de masa; - valoarea nominala totala a tichetelor de masa
2 ... numarul tichetelor de masa; - valoarea nominala totala a tichetelor de masa
Total numarul tichetelor de masa; - valoarea nominala totala a tichetelor de masa

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate
........................... ......................................


Anexa nr. 3 la norme - SITUATIA ANALITICA a tichetelor de masa pe suport hartie distribuite salariatilor de catre angajatori in luna ................ anul .............


Denumirea angajatorului .................................................................
Adresa:
localitatea ...................................................., str. .............................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul .............................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal .....................................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A nr. crt.
B numele si prenumele salariatului, beneficiar al tichetelor de masa pe suport hartie
C codul numeric personal
D numarul de zile lucratoare stabilite potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015
E numarul tichetelor de masa pe suport hartie distribuite nominal
F seria tichetelor de masa pe suport hartie distribuite nominal (de la ............... la ..............)
G semnatura salariatului
H numarul de zile lucrate stabilit potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015

A B C D E F G H
Total: X

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate
....................... ..................................................


Anexa nr. 4 la norme - SITUATIA ANALITICA a tichetelor de masa pe suport electronic distribuite salariatilor de catre angajatori in luna ............. anul .........


Denumirea angajatorului ................................................
Adresa:
localitatea ............................................., str. ..................................... nr. ........., sectorul ....., judetul .............................
Numarul de inmatriculare la registrul oficiului comertului ........................
Codul fiscal ...........................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A nr. crt.
B numele si prenumele salariatului, beneficiar al tichetelor de masa pe suport electronic
C codul numeric personal
D numarul de zile lucratoare stabilite potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015
E numarul tichetelor de masa pe suport electronic distribuite nominal
F numarul unic de identificare a suportului electronic
G semnatura salariatului
H numarul de zile lucrate stabilite potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015

A B C D E F G H
Total: x

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate
........................... ......................................


Anexa nr. 5 la norme - SITUATIA ANALITICA a tichetelor de masa pe suport hartie returnate de salariati angajatorilor in luna ..................... anul .........


Denumirea angajatorului .....................................
Adresa:
localitatea ........................................................, str. .................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul ....................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal ................................

Nr. crt. Numele si prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de masa pe suport hartie Codul numeric personal Numarul tichetelor de masa pe suport hartie returnate de salariat Seria tichetelor de masa pe suport hartie returnate Semnatura salariatului Semnatura persoanei imputernicite de angajator sa primeasca tichetele de masa pe suport hartie returnate
TOTAL: x x x

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
......................... ................................


Anexa nr. 6 la norme - SITUATIA ANALITICA a tichetelor de masa pe suport electronic returnate de salariati angajatorilor in luna ................ anul ............


Denumirea angajatorului .....................................
Adresa:
localitatea ........................................................, str. .................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul ....................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal ................................

Nr. crt. Numele si prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de masa pe suport electronic Codul numeric personal Numarul si valoarea nominala totala a tichetelor de masa pe suport electronic alimentate si necuvenite Numarul unic de identificare a suportului electronic Semnatura salariatului Semnatura persoanei imputernicite de angajator sa primeasca tichetele de masa pe suport electronic returnate
TOTAL: x x x

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
......................... ................................


Anexa nr. 7 la norme - SITUATIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de masa pe suport hartie emise de unitatea emitenta in semestrul ........ anul .........


Denumirea angajatorului .....................................
Adresa:
localitatea ........................................................, str. .................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul ....................
Numarul autorizatiei de functionare ............................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal ................................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A cantitatea
B valoarea

din care:
Nr. crt. Explicatii UM Total semestru ... Luna I Luna a II-a Luna a III-a Luna a IV-a Luna a V-a Luna a VI-a
A B A B A B A B A B A B A B
1 Tichete de masa pe suport hartie achizitionate si decontate de angajatori, conform anexei nr. 9 la norme X
2 Tichete de masa pe suport hartie returnate de catre angajatori ca neutilizate de salariati in unitatile de alimentatie publica X
3 Tichete de masa pe suport hartie decontate unitatilor de alimentatie publica, conform anexei nr. 11 la norme X

Cantitate = numarul total de tichete de masa

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
...................... ........................................


Anexa nr. 8 la norme - SITUATIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de masa pe suport electronic alimentate de unitatea emitenta in semestrul ...... anul .........


Denumirea angajatorului .....................................
Adresa:
localitatea ........................................................, str. .................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul ....................
Numarul autorizatiei de functionare .....................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal ................................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea
A cantitatea
B valoarea

din care:
Nr. crt. Explicatii UM Total semestru ... Luna I Luna a II-a Luna a III-a Luna a IV-a Luna a V-a Luna a VI-a
A B A B A B A B A B A B A B
1 Tichete de masa pe suport electronic achizitionate si decontate de angajatori, conform anexei nr. 10 la norme X
2 Tichete de masa pe suport electronic returnate de catre angajatori ca neutilizate de salariati in unitatile de alimentatie publica X
3 Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic decontate unitatilor de alimentatie publica, conform anexei nr. 12 la norme X X X X X X X X

Cantitate = numarul total de tichete de masa

Conducatorul unitatii emitente, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
................................ ................................


Anexa nr. 9 la norme - SITUATIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de masa pe suport hartie pe angajatori in luna ......... anul ........


Denumirea angajatorului .....................................
Adresa:
localitatea ........................................................, str. .................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul ....................
Numarul autorizatiei de functionare .....................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal ................................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A nr. crt.
B denumirea angajatorilor
C codul fiscal
D numarul tichetelor de masa pe suport hartie achizitionate
E seriile tichetelor de masa achizitionate pe suport hartie (de la ......... la ...........)
F valoarea nominala a unui tichet de masa pe suport hartie
G valoarea tichetelor de masa pe suport hartie achizitionate (col. 3 x col 5)
H numarul si data actului de achizitionare si de decontre a tichetelor de masa pe suport hartie
I numarul tichetelor de masa pe suport hartie returnate de catre angajator
J numarul si data documentului de returnare, in care sa se specifice seriile tichetelor de masa pe suport hartie returnate

A B C D E F G H I J
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conducatorul untitatii emitente, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
....................... ......................................


Anexa nr. 10 la norme - SITUATIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de masa pe suport electronic pe angajatori in luna .......... anul ..........


Denumirea angajatorului .....................................
Adresa:
localitatea ........................................................, str. .................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul ....................
Numarul autorizatiei de functionare .....................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal ................................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A nr. crt.
B denumirea angajatorilor
C codul fiscal
D numarul tichetelor de masa pe suport electronic achizitionate
E valoarea nominala a unui tichet de masa pe suport electronic
F valoarea tichetelor de masa achizitionate (col. 3 x col. 4)
G numarul si data actului de achizitionare si de decontare a tichetelor de masa pe suport electronic
H numarul tichetelor de masa pe suport electronic returnate de catre angajator
I numarul si data documentului de returnare, in care sa se specifice numarul unic de identificare a suportului electronic
J numarul de suporturi electronice active alimentate
K numarul de suporturi electronice anulate

A B C D E F G H I J K
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conducatorul unitatii emitente, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
........................ ...................................Anexa nr. 11 la norme - SITUATIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de masa pe suport hartie pe unitati de alimentatie publica utilizate de unitatea emitenta in luna .......... anul ............


Denumirea angajatorului .....................................
Adresa:
localitatea ........................................................, str. .................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul ....................
Numarul autorizatiei de functionare .....................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal ................................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A nr. crt.
B denumirea unitatii de alimentatie publica
C numarul tichetelor de masa pe suport hartie primite de la salariati
D valoarea totala a tichetelor de masa pe suport hartie primite de la salariati
E numarul tichetelor de masa pe suport hartie decontate de catre unitatea emitenta
F valoarea totala a tichetelor de masa, pe suport hartie decontata unitatii de alimentatie publica de catre unitatea emitenta
G numarul si data documentului de decontare
H observatii

A B C D E F G H
0 1 2 3 4 5 6 7

Conducatorul unitatii emitente, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
...................... .....................................


Anexa nr. 12 la norme - SITUATIA CENTRALIZATOARE a tichetelor de masa pe suport electronic pe unitati de alimentatie publica decontate de unitatea emitenta in luna ........ anul .........


Denumirea angajatorului .....................................
Adresa:
localitatea ........................................................, str. .................................................. nr. ......, sectorul ......., judetul ....................
Numarul autorizatiei de functionare .....................
Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului .............................
Codul fiscal ................................

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A nr. crt.
B denumirea unitatii de alimentatie publica
C valoarea totala a tichetelor de masa pe suport electronic primite de la salariati
D valoarea totala a tichetelor de masa pe suport electronic decontata unitatii de alimentatie publica de catre unitatea emitenta
E observatii

A B C D E
0 1 2 3 4

Conducatorul unitatii emitente, Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
.................... .....................................