DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 219/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Hotararea nr. 219/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 22 martie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se pot depune de catre reprezentantul legal sau autoritatile medicale romane, in situatia in care titularul este lipsit temporar de capacitatea de exercitiu. In aceasta situatie, cererile trebuie insotite de documentele prevazute la alin. (1) si, dupa caz, de urmatoarele:
a) hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie, ramasa definitiva si irevocabila, insotita de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau
b) documente privind situatia medicala a titularului pe numele caruia se solicita eliberarea pasaportului simplu, care sa ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autoritatile medicale romane."

2. La articolul 6, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului aratator de la ambele maini. In cazul in care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzatoare si/sau degetele aratatoare prezinta rani, se preia amprenta plana, de buna calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, dupa caz. In situatia in care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzatoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibila, solicitantului i se poate elibera un pasaport simplu temporar, in conditiile legii. Atunci cand preluarea amprentelor este temporar imposibila din motive medicale, este necesara prezentarea documentelor emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte motivele si perioada pentru care este imposibila prelevarea amprentelor.
(4) La preluarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie sa aiba capul acoperit si ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza barbiei si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina.
Ochelarii sunt acceptati in fotografii numai daca lentilele nu sunt colorate, nu reflecta lumina, nu provoaca umbre si nu au portiuni care sa ascunda ochii. Rama ochelarilor nu trebuie sa acopere nicio portiune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie sa fie neutru, deschis la culoare, astfel incat fotografia preluata sa reprezinte cat mai fidel trasaturile si fizionomia celui in cauza."

3. La articolul 7 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, in cazul minorilor care la data punerii sub interdictie nu se afla sub ocrotirea parintilor;".

4. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) doua fotografii color identice ale titularului, avand dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru persoanele aflate in situatia prevazuta la art. 15 alin. (4) din lege, care nu sunt prezente la depunerea cererii."

5. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) La completarea formularelor de eliberare a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, functionarul care primeste cererea inscrie numele si prenumele fara trunchiere, astfel incat, in cazul in care structura numelui si prenumelui depaseste numarul de caractere alocat campurilor respective, se completeaza componentele intregi de nume si prenume in ordinea in care apar in documentele ce insotesc cererea, in limita numarului de caractere alocat campurilor respective."

6. La articolul 9, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Fotografiile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. k), art. 8 alin. (1) lit. c) si art. 28 alin. (5) lit. e) se confirma in fata functionarului care primeste cererea de catre persoana care o formuleaza si trebuie sa reprezinte fizionomia actuala a titularului, sa fie realizate din fata, pe un fond clar, neutru si deschis la culoare, astfel incat sa permita identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie sa aiba capul acoperit, ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna.
Prin exceptie, fotografia poate fi realizata cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza barbiei si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina. Ochelarii sunt acceptati in fotografii numai daca lentilele nu sunt colorate, nu reflecta lumina, nu provoaca umbre si nu au portiuni care sa ascunda ochii. Rama ochelarilor nu trebuie sa acopere nicio portiune a ochilor."

7. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Declaratiile date in conditiile art. 9 alin. (3) si datele inscrise in formular se certifica de functionarul care primeste cererea.
(2) Functionarul care primeste cererea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9, iar in cazul in care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine daca datele de identitate ale titularului sunt reale, solicita suplimentar prezentarea oricaruia dintre urmatoarele documente, dupa caz:
a) certificat de nastere;
b) certificat de casatorie;
c) permis de conducere auto;
d) livret militar;
e) alte documente care pot servi la stabilirea identitatii titularului.
(3) In situatia in care se constata indeplinirea conditiilor legale pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice, autoritatile competente sa solutioneze cererile transmit datele necesare la Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea personalizarii acestora.
(4) In cazul cererilor depuse in tara, documentele prezentate in original, cu exceptia procurii speciale, a declaratiei privind acordul parintilor, a dovezii achitarii taxelor si tarifelor aferente eliberarii pasaportului si, dupa caz, a tarifului suplimentar, se restituie solicitantului impreuna cu un tichet care contine mentiuni privind data primirii cererii, numele si prenumele solicitantului, data programata pentru eliberarea pasaportului si, dupa caz, numele si prenumele persoanei imputernicite sa ridice pasaportul.
(5) In cazul cererilor depuse in strainatate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei aplica procedurile de lucru pentru eliberarea pasapoartelor, stabilite prin norme interne, si restituie solicitantului, dupa scanare, documentele prezentate in original, cu exceptia procurii speciale si a declaratiei privind acordul parintilor.
(6) Dupa dotarea autoritatilor competente cu echipamentele tehnice necesare eliberarii pasapoartelor simple electronice, documentele ce insotesc cererile de eliberare a pasapoartelor, prevazute de prezentele norme metodologice, se prezinta numai in original, in vederea scanarii, fara a mai fi necesara prezentarea acestora in fotocopie. Dupa scanare, documentele prezentate in original se restituie solicitantului, cu aplicarea prevederilor alin. (4).
(7) Pasapoartele anterioare se anuleaza si se restituie titularului:
a) la depunerea cererii; sau
b) in cazul pasapoartelor aflate in termen de valabilitate, daca exista o cerere scrisa a titularului, la inmanarea catre titular a pasaportului simplu electronic.
(8) Pasapoartele simple temporare se anuleaza si in urmatoarele situatii:
a) la inmanarea catre titular a pasaportului simplu electronic, pentru pasapoartele simple temporare eliberate potrivit art. 17^1 alin. (1) lit. a), e) si f) din lege;
b) la predarea de catre titular a pasaportului simplu temporar, pentru pasapoartele simple temporare eliberate potrivit art. 17^1 alin. (1) lit. b)ód) din lege, cu exceptia situatiei in care acesta solicita, in scris, pastrarea la autoritatea emitenta, pe perioada valabilitatii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleasi motive pentru care a fost eliberat."

8. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar se ridica de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acesta/aceasta printr-o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9."

9. La articolul 24 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) actul de desemnare a reprezentantului legal, in cazul minorilor care la data punerii sub interdictie nu se afla sub ocrotirea parintilor;".

10. La articolul 28 alineatul (5), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) doua fotografii color identice, avand dimensiunile de 3,5 x 4,5 cm, care respecta conditiile prevazute la art. 9, numai in cazul cererilor de eliberare a pasaportului simplu temporar pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate in situatia prevazuta la art. 15 alin. (4) din lege, daca titularul nu este prezent la depunerea cererii."

11. Articolul 30 se abroga.

12. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Actul de identitate prezentat se retrage si se transmite serviciului public comunitar pentru evidenta persoanelor competent. Pasaportul anterior prezentat se anuleaza si se restituie titularului."

13. La articolul 33, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor competent sa elibereze cartea de identitate solicita prezentarea pasaportului cu mentionarea domiciliului in strainatate, in vederea anularii si restituirii acestuia, sau, daca documentul de calatorie nu exista, solicita celui in cauza darea unei declaratii cuprinzand motivele pentru care nu il poate prezenta.
Comunicarea privind anularea pasaportului sau, dupa caz, declaratia solicitantului se transmite structurii de pasapoarte emitente."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Ordin nr. 161/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011
Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
OG 28/2010 pentru modificarea si completarea OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
OUG 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Ordonanta de urgenta 107/2009
HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009
Lege nr. 264/2009 privind aprobarea OUG nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
OUG nr. 87/2009 privind modificarea OUG nr. 94/2008 pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani
Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani
HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora
OUG nr. 207/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
HG nr. 1319/2008, hotarare privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
OUG nr. 94/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia 2
Adam Ioan,Adam Ioan

Pret: 119 lei
101.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
32 useri online

Useri autentificati: