DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 219/2010 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii GuvernuluiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 12 aprilie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 12 octombrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La sectiunea a 3-a "Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ", dupa punctul 1 "Impactul macroeconomic" se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat".

2. Sectiunea a 5-a "Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Sectiunea 5 - Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) Acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu Legislatia comunitara in cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene

5. Alte acte normative si/sau documente internationale din care decurg angajamente

6. Alte Informatii"

3. La explicatiile pentru sectiunea a 2-a "Motivul emiterii actului normativ", dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislatie comunitara sau creeaza cadrul pentru aplicarea directa a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare in cauza, insotite de elementele de identificare ale acestora."

4. La explicatiile pentru sectiunea a 3-a "Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ", la punctul 1 "Impactul macroeconomic" litera e) se abroga.

5. La explicatiile pentru sectiunea a 3-a, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat:
a) limitarea directa sau indirecta a numarului furnizorilor in cazul in care proiectul de act normativ:
(i) asigura dreptul exclusiv al unei companii de a furniza un produs sau un serviciu;
(ii) instituie O licenta, un permis sau o autorizatie drept cerinta pentru desfasurarea activitatii;
(iii) limiteaza capacitatea unor firme de a participa la achizitiile publice;
(iv) conduce la cresterea semnificativa a costurilor de intrare sau de iesire de pe piata;
(v) creeaza o bariera geografica in raport cu capacitatea companiilor de a furniza bunuri sau servicii, de a investi capital sau de a furniza forta de munca;
b) limitarea capacitatii furnizorilor de a concura in cazul in care proiectul de act normativ:
(i) controleaza sau influenteaza, in mod substantial, pretul la care se vinde un bun sau serviciu;
(ii) limiteaza libertatea furnizorilor de a face publicitate propriilor produse (dincolo de limitarea determinata de respectarea drepturilor de proprietate intelectuala si de prevenirea publicitatii mincinoase);
(iii) stabileste standarde de calitate a produsului sau serviciului, standarde care difera semnificativ fata de practicile curente;
(iv) conduce la cresterea semnificativa a costurilor de productie ale unor furnizori in raport cu ceilalti (in special prin Tratamentul diferentiat ce va fi aplicat operatorilor nou-intrati pe piata in raport cu cei existenti);
c) reducerea gradului de stimulare a furnizorilor pentru a concura efectiv in cazul in care proiectul de act normativ:
(i) instituie un regim de autoreglementare sau de coreglementare;
(ii) solicita sau incurajeaza publicarea informatiilor privind productia, preturile sau costurile companiei;
(iii) excepteaza activitatea dintr-un anumit domeniu sau un grup de operatori economici de la aplicarea regulilor de concurenta;
d) limitarea optiunilor si informatiilor disponibile pentru clienti in cazul in care proiectul de act normativ:
(i) limiteaza optiunile clientilor;
(ii) reduce mobilitatea clientilor fata de furnizorii de bunuri sau servicii prin cresterea explicita sau implicita a costurilor de schimbare a furnizorilor;
e) luarea unei masuri de ajutor de stat in cazul in care proiectul de act normativ instituie o masura de sprijin care indeplineste urmatoarele conditii:
(i) provine din fonduri publice, indiferent de forma (fie lichiditati sau credite cu dobanda subventionata, fie scutiri, amanari sau reduceri de taxe etc.) sau sunt acordate de o institutie publica;
(ii) este selectiva;
(iii) poate crea un avantaj economic pentru anumite intreprinderi;
(iv) distorsioneaza sau poate distorsiona concurenta pe Piata Unica."

6. La explicatiile pentru sectiunea a 3-a, la punctul 2 "Impactul asupra mediului de afaceri", dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) se va indica procentul pe care il detin intreprinderile mici si mijlocii in cadrul afectat de masura legislativa, precum si impactul acesteia asupra activitatilor intreprinderilor mici si mijlocii din domeniul respectiv."

7. Explicatiile pentru sectiunea a 5-a "Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare" se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Sectiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare
va cuprinde:
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifica sau se abroga ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
a) tipul, titlul, numarul si data actului comunitar ale carui cerinte sunt transpuse de proiectul de act normativ;
b) obiectivele actului comunitar;
c) tipul de transpunere a prevederilor comunitare in cauza, precizandu-se daca transpunerea este totala sau partiala; in situatia transpunerii partiale, se vor preciza termenul si modalitatea de transpunere totala;
d) termenele-limita pentru transpunerea actelor comunitare vizate termenul-limita pentru adoptarea proiectului de act normativ si justificarea acestui termen.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare, cu urmatorul continut:
a) justificarea necesitatii adoptarii masurilor incluse in proiect in vederea aplicarii actului comunitar;
b) tipul, titlul, numarul si data actului normativ comunitar pentru care se creeaza cadrul de aplicare directa.
4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene (trimiteri la doctrina juridica) se va indica jurisprudenta comunitara incidenta in domeniul reglementat prin proiectul de act normativ cu mentionarea interpretarilor Curtii, relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective.
5. Alte acte normative si/sau documente internationale din care decurg angajamente, facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolutie sau recomandare internationala ori la alt document al unei organizatii internationale:
a) daca proiectul de act normativ respecta in totalitate angajamentele, se va indica modul in care implementarea proiectului de act normativ va duce la indeplinirea acestor angajamente;
b) daca proiectul de act normativ respecta partial angajamentele, se va explica motivul si se va preciza cand si in ce fel se va ajunge la o respectare deplina a angajamentelor.
6. Alte informatii."

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013
Legea 67/2013 pentru aprobarea OUG 19/2011 privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice. Lege nr. 67/2013
OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea arieratelor din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2013
Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte
OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
HG 843/2011 privind modificarea unor acte normative. Hotararea nr. 843/2011
OUG 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare. Ordonanta de urgenta 25/2011
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
HG 780/2010 privind modalitatea de colaborare externa neremunerata utilizata de Ministerul Justitiei pentru elaborarea actelor normative si a unor documente de politica publica
OUG 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finantelor publice. Ordonanta de urgenta 57/2010
OUG 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii. Ordonanta de Urgenta 48/2010
Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 2010
Legea 60/2010 privind aprobarea OUG 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
HG nr. 268/2009 privind modificarea dispozitiilor unor acte normative
Ordin nr. 116/2008 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice
OUG 70/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2012
Inalta Curte de Casatie si Justitie

Pret: 170 lei
144.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
35 useri online

Useri autentificati: