DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 214/2016 pentru modificarea si completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Hotararea 243/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 1 aprilie 2016

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) lista microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii beneficiare ale serviciilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), avizata de ANZ, care va cuprinde: denumirea intreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, dupa caz, codul CAEN, numarul unic de identificare a intreprinderii la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), numarul contractului de prestari servicii incheiat intre prestator si beneficiar, rasa si numarul de animale care fac obiectul serviciilor, numarul de angajati si cifra de afaceri, iar in cazul intreprinderilor noi, se va mentiona «intreprindere nou-infiintata»;".

2. La articolul 8 alineatul (3), litera d) se abroga.

3. La articolul 8 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) lista microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii beneficiare ale serviciilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), avizata de ANZ, care va cuprinde: denumirea intreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, dupa caz, codul CAEN, numarul unic de identificare a intreprinderii la APIA, numarul contractului de prestari servicii incheiat intre prestator si beneficiar, rasa si numarul de animale care fac obiectul serviciilor, numarul de angajati si cifra de afaceri, iar in cazul intreprinderilor noi, se va mentiona «intreprindere nou-infiintata»;".


4. La articolul 8 alineatul (4), litera d) se abroga.

5. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. 1 alin. (1), solicitantii trebuie sa incheie cu beneficiarii carora le presteaza serviciile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si b) contracte care sa cuprinda specia, rasa si numarul de animale, serviciile prestate si tariful acestora, ce se pastreaza de catre solicitant si sunt puse la dispozitia persoanelor din cadrul ANZ care efectueaza inspectia de stat in zootehnie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», cu modificarile ulterioare."

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Cererea de plata a ajutorului de stat pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, completata de catre solicitantii prestatori ai serviciilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), al carei model este prevazut in anexa nr. 4a, se poate depune lunar/trimestrial, conform optiunii mentionate in cererea initiala, la centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 20 de zile lucratoare urmatoare incheierii lunii/trimestrului pentru care se solicita ajutorul de stat, insotita de urmatoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:
a) memoriul tehnic cu activitatile, inclusiv lucrarile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile prevazute la art. 7 alin. (2) in luna pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate activitatile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata;
d) copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata."

7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Cererea de plata a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, completata de catre prestatorii serviciilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), al carei model este prevazut in anexa nr. 4b, se poate depune lunar/trimestrial, conform optiunii mentionate in cererea initiala, la centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 20 de zile lucratoare urmatoare incheierii lunii/trimestrului pentru care se solicita ajutorul de stat, insotita de urmatoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:
a) memoriul tehnic cu activitatile, inclusiv lucrarile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile prevazute la art. 7 alin. (3) in luna pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate activitatile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata;
d) documentele justificative de incasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzatoare, in functie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat;
e) copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata."

8. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Suma alocata pentru plata ajutoarelor de stat in anul 2016 este de maximum 32.000.000 lei, din care 18.500.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, respectiv 13.500.000 lei pentru speciile ovine si caprine, si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anul 2016."

Art. II
In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, cu modificarile ulterioare, sintagma "Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu»" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu»", iar abrevierea "ANARZ" cu "ANZ".