DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Hotararea nr. 183/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 19 aprilie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinatorului o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgenta.

(3^2) Prin datele de identificare ale persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante care se regasesc in declaratia prevazuta la art. 33^1 din ordonanta de urgenta, se intelege:
a) numele si prenumele;
b) data si locul nasterii;
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal;
e) functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica.
(3^3) Organismele cu competente in verificarea aparitiei conflictului de interese au acces la declaratia prevazuta la art. 33^1 alin. (4) din ordonanta de urgenta, in conditiile legii.
(3^4) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achiztiilor Publice/Compartimentele pentru verificaea achizitiilor publice, are acces la declaratia prevazuta la art. 33^1 alin. (4) din ordonanta de urgenta, in vederea prevenirii aparitiei situatiei prevazute la art. 69^1 din ordonanta de urgenta."


2. La articolul 36 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) oferta este depusa cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din ordonanta de urgenta, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor."

3. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) Dupa expirarea datei-limita de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare poate stabili candidatii selectati aplicand in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare.
(2) Prevederile art. 36 se aplica in mod corespunzator, raportat la candidatura."

4. La articolul 48, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prevederile art. 36 se aplica in mod corespunzator, raportat la candidatura."

5. La articolul 53^2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prevederile art. 36 se aplica in mod corespunzator, raportat la candidatura."

6. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75
(1) Comisia de evaluare si expertii cooptati semneaza o declaratie de confidentialitate si impartialitate pe propria raspundere prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 74 si prin care se confirma ca nu se afla intr-o situatie care implica existenta unui conflict de interese.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de preluarea atributiilor specifice, in cadrul procesului de evaluare, si contine datele de identificare prevazute la art. 2 alin. (3^2).
(3) Declaratia prevazuta la alin. (1) este pusa la dispozitia organismelor cu competente in verificarea aparitiei conflictului de interese.
(4) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achizitiilor publice, are acces la declaratia prevazuta la alin. (1), in vederea prevenirii aparitiei situatiei prevazute la art. 69 din ordonanta de urgenta.
(5) In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constata, oricand pe parcursul exercitarii atributiilor, ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate/conflict de interese, atunci acesta solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana. Situatiile de incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizate autoritatii contractante si de catre terti.
(6) In cazul situatiilor prevazute la alin. (5), autoritatea contractanta verifica informatiile semnalate si, daca acestea se confirma, dispune inlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat.
(7) Autoritatea contractanta dispune de indata inlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat, daca situatiile prevazute la alin. (5) sunt sesizate ca urmare a observatiilor formulate de observatorii Ministerului Finantelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achizitiilor publice."

7. La articolul 76, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) In situatia in care autoritatea contractanta aproba raportul procedurii de atribuire fara a tine cont de observatiile formulate de observatorii Ministerului Finantelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achizitiilor publice, cu privire la situatiile prevazute de art. 69 si 69^1 din ordonanta de urgenta, Agentia Nationala de Integritate este sesizata pentru identificarea incalcarii regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispozitiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odata cu sesizarea Agentiei Nationale de Integritate ii este transmisa si documentatia completa privind atribuirea contractului."

8. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 78
(1) Comisia de evaluare stabileste care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca in mod explicit si suficient de detaloiat in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.
(2) Comisia de evaluare, inainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei in baza art. 36 alin. (1) lit. g), solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate initial de candidat/ofertant/subcontractant/tert sustinator cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgenta."Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
28 useri online

Useri autentificati: