DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 160/2015 privind infiintarea Consiliului national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere a consumului daunator de alcool in Romania. Hotarare nr. 160/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 17 martie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se infiinteaza Consiliul national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere a consumului daunator de alcool in Romania, denumit in continuare Consiliul, organism fara personalitate juridica, care functioneaza in coordonarea Ministerului Sanatatii.

Art. 2
(1) Scopul Consiliului este acela de a coordona politicile si actiunile nationale de reducere a consumului daunator de alcool, prin elaborarea unui plan de actiuni coordonate si eficiente, pe termen mediu si lung, in vederea implementarii iacestuia de catre autoritatile cu atributii in domeniu.
(2) Activitatea Consiliului se desfasoara in acord cu prioritatile Uniunii Europene, ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii si cu situatia pe plan national.
(3) Consiliul asigura autoritatilor competente in domeniul specific de reglementare un cadru de consultare in vederea implementarii planului de actiune.

Art. 3
In scopul indeplinirii prevederilor art. 2, Consiliul are urmatoarele directii strategice de actiune:

a) identificarea prioritatilor nationale privind reducerea consumului daunator de alcool si a efectelor sale in plan economic, social si al starii de sanatate;
b) coordonarea politicilor nationale in domeniul consumului daunator de alcool;
c) corodonarea elaborarii unei strategii nationale privind reducerea efectelor consumului daunator de alcool;

d) coordonarea elaborarii de planuri de actiune coordonate si eficiente pentru implementarea strategiei;
e) crearea premiselor pentru implementarea unui mecanism de monitorizare si evaluare a implementarii strategiei prevazute la lit. c) si a planurilor de actiune prevazute la lit. d) la nivel national;
f) evaluarea periodica a implementarii planurilor anuale de actiune;
g) promovarea de activitati coordonate de constientizare a efectelor consumului daunator de alcool in plan economic, social si al starii de sanatate.

Art. 4
(1) Presedintele Consiliului este un reprezentant cu rang de secretar de stat din Ministerul Sanatatii, desemnat de catre ministrul sanatatii.
(2) Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate de a-si exercita activitatea, acesta desemneaza un inlocuitor din randul membrilor.

Art. 5
Consiliul are in componenta urmatoarele structuri:
a) comitetul interministerial;
b) secretariatul tehnic;
c) comitetul consultativ.

Art. 6
(1) Comitetul interministerial are rol decizional in cadrul Consiliului, fiind coordonat de presedintele acestuia, si are in componenta reprezentanti desemnati, la nivel de secretar de stat sau director, ai urmatoarelor autoritati si institutii publice centrale cu atributii in domeniu, fara a se limita la acestea: Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Institutul National de Statistica, Consiliul National al Audiovizualului.
(2) Desemnarea membrilor comitetului interministerial se face prin ordin al conducatorului institutiei pe care o reprezinta, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Comitetul interministerial are urmatoarele atributii principale:
a) asigura colaborarea si cooperarea interministeriala pentru adoptarea de politici nationale coordonate de reducere a consumului daunator de alcool in Romania;
b) asigura colaborarea si cooperarea in cadrul ministerelor si institutiilor centrale reprezentate in comitet, pentru adoptarea de politici nationale coordonate de reducere a consumului daunator de alcool in Romania;
c) identifica sau faciliteaza identificarea prioritatilor nationale privind reducerea consumului daunator de alcool;
d) identifica sau faciliteaza identificarea efectelor consumului de alcool in plan economic, social si al starii de sanatate, in Romania;
e) propune politici nationale in domeniul consumului daunator de alcool;
f) coordoneaza elaborarea de acte normative pentru implementarea politicilor nationale in domeniul consumului daunator de alcool;
g) inainteaza proiectele de acte normative elaborate, spre aprobare, institutiilor cu atributii in domeniul de reglementare;
h) coordoneaza elaborarea unei strategii nationale privind reducerea efectelor consumului daunator de alcool;
i) corodoneaza elaboarea de planuri de actiune coordonate si eficiente pentru implementarea strategiei;
j) coordoneaza procesele de monitorizare si evaluare a implementarii strategiei prevazute la art. 3 lit. c) si a planurilor de actiune prevazute la art. 3 lit. d) la nivel national;
k) participa la intalnirile consiliului interministerial si rezolva sarcinile ce decurg din aceste intalniri;
l) promoveaza initiativele Consiliului la nivelul ministerelor si institutiilor centrale din care fac parte.
(4) Comitetul interministerial elaboreaza regulamentul propriu de organizare si functionare a Consilului, care va fi adoptat la prima sa reuniune si aprobat prin ordin al ministrului sanatatii in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 7
(1) Secretariatul tehnic al Consilului este compus din reprezentati la nivel de executie ai Institutului National de Sanatate Publica, institutie aflata in subordinea Ministerului Sanatatii, avand rolul de a elabora documentele necesare pentru activitatea Consilului si de a furniza suportul tehnic necesar acestuia.
(2) Secretariatul tehnic este asigurat de personal cu functii de executie din Institutul National de Sanatate Publica, sprijinit de autoritatile si institutiile publice centrale prevazute la art. 6 alin. (1).
(3) Membrii secretariatului tehnic sunt desemnati din cadrul personalului cu functii de executie al Institutului National de Sanatate Publica, prin ordin al ministrului sanatatii, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 8
(1) Comitetul consultativ este constituit din reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai societatii civile, care militeaza pentru controlul consumului de alcool sau pentru protectia sanatatii publice, precum si din reprezentanti ai sectorului de productie, distributie, comercializare si publicitate a bauturilor alcoolice.
(2) Comitetul consultativ contribuie cu informatii din domeniul specific de activitae la elaborarea politicilor nationale si poate face propuneri in acest sens.
(3) Propunerile elaborate de comitetul consultativ sunt analizate si, dupa caz, aprobate de membrii comitetului, cu majoritate simpla de voturi.
(4) Componenta nominala a comitetului consultativ este avizata de comitetul interministerial si aprobata de catre presedintele Consiliului, pe baza propunerilor formulate de organizatiile prevazute la alin. (1).

Art. 9
In functie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii comitetului interministerial poate supune spre aprobare presedintelui propunerea de participare cu rol consultativ a unor experti in domeniu, din cadrul autoritatilor publice centrale reprezentate in consiliul interminiterial, precum si din cadrul autoritatilor si institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea, in coordonarea sau in subordinea acestora.

Art. 10
Se desemneaza Ministerul Sanatatii ca institutie responsabila pentru cordonarea implementarii planului de actiuni pentru reducerea consumului daunator de alcool in Romania. In acest sens, Ministerul Sanatatii colaboreaza cu celelalte autoritati publice implicate, de la nivel central si local, in conformitate cu atributiile legale ale acestora si cu directiile strategice nationale.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
HG 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016. Hotarare nr. 51/2016
Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
Legea 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
Hotararea 52/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
OUG 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala. Ordonanta de urgenta nr. 55/2014
Hotarare nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie a Societatii Romane de Radiodifuziune
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
Legea 33/2014 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti
Legea 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata 2014
Legea 22/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Legea nr. 22/2014
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotarare 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabi
Legea 338/2013 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Lege nr. 338/2013
Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 547. Actualizat la 5.07.2014
Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe,Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

Pret: 15.9 lei
13.51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: