DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1553/2004 republicata 2011 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor. Hotararea 1553/2004 republicata 2011Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 30 septembrie 2011

Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 795/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 11 august 2011, dandu-se textelor o noua numerotare. Hotararea Guvernului nr. 1.553/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004 si a mai fost modificata si completata prin:
 • Hotararea Guvernului nr. 1.822/2005 pentru abrogarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2006;
 • Hotararea Guvernului nr. 957/2008 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 29 august 2008;
 • Hotararea Guvernului nr. 404/2010 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010.

  Art. 1
  Prezenta hotarare are ca scop incetarea activitatilor si practicilor ilicite prevazute de actele normative cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor si imbunatatirii raporturilor juridice dintre consumatori si operatorii economici.

  Art. 2
  In sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) practica ilicita orice actiune sau inactiune prin care sunt incalcate dispozitiile actelor normative prevazute in anexa si care afecteaza interesele colective ale acestora;
  b) interes colectiv scopul, a doi sau mai multi consumatori, care urmareste recunoasterea unui drept prevazut de lege;
  c) autoritati competente autoritatile publice abilitate prin actele normative in vigoare sa supravegheze si sa sanctioneze cazurile de incalcare a drepturilor consumatorilor;
  d) organizatii abilitate organizatii neguvernamentale ale consumatorilor, abilitate de lege in scopul introducerii de actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor colective legitime ale consumatorilor impotriva faptelor ilicite, ale caror drepturi si obligatii sunt reglementate de art. 30 si 37 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 3
  (1) Autoritatile competente in primirea si solutionarea petitiilor ce sunt formulate de catre consumatori prin intermediul organizatiilor abilitate, referitoare la savarsirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, sunt prevazute in anexa.
  (2) Solutionarea sesizarilor cu privire la savarsirea unor fapte ilicite se realizeaza potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002.
  (3) In cadrul termenului de solutionare a sesizarilor, autoritatile competente vor dispune, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in cazuri temeinic justificate, masurile si/sau sanctiunile contraventionale prevazute de actele normative cuprinse in anexa, in vederea incetarii, limitarii ori inlaturarii efectelor produse prin practica ilicita, in regim de urgenta, dupa caz, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii sesizarii.
  (4) Nerespectarea masurilor dispuse de autoritatile competente se sanctioneaza conform dispozitiilor actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate incalcat prin practica ilicita.
  (5) In vederea incetarii, limitarii sau inlaturarii efectelor produse printr-o practica ilicita, informarea consumatorilor se va realiza ori de cate ori se impune, prin orice mijloc de informare a opiniei publice. Modalitatea de informare se va concretiza prin publicarea deciziei autoritatii publice, in tot sau in parte, si stabilirea modului in care urmeaza sa se realizeze ori prin publicarea, pe cheltuiala contravenientului, a unuia sau mai multor anunturi rectificative, cu fixarea continutului si a modului de difuzare si/sau publicare.

  Art. 4
  Prezenta hotarare se aplica numai cu respectarea dispozitiilor dreptului international privat in ceea ce priveste legea aplicabila, fiind incidente fie dispozitiile legale din statul membru in care a fost savarsita practica ilicita, fie dispozitiile legale existente in statul membru in care s-au produs efectele faptei ilicite.

  Art. 5
  (1) In cazul in care interesele colective ale consumatorilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt lezate prin fapte ilicite savarsite pe teritoriul Romaniei sau autorul acestora isi are sediul in Romania, organizatiile abilitate din acel stat au posibilitatea de a sesiza autoritatile competente din Romania in preluarea si solutionarea sesizarilor. Sesizarea va fi insotita de lista intocmita de Comisia Europeana si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cuprinzand organizatiile abilitate din acel stat, fapt ce face dovada capacitatii lor de a sesiza autoritatile competente.
  (2) In vederea stoparii activitatilor si practicilor ilicite indreptate impotriva intereselor colective ale consumatorilor, survenite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la solicitarea organizatiilor abilitate din Romania, lista cuprinzand numele si scopul acestor organizatii va fi comunicata Comisiei Europene.

  Art. 6
  (1) O organizatie abilitata a unui stat membru al Uniunii Europene, care reprezinta interesele colective ale consumatorilor lezate de catre un operator economic din Romania, inainte de a sesiza autoritatea competenta cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor pentru dispunerea masurilor impuse in vederea stoparii practicii ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovata de savarsirea faptei ilicite, precum si organizatiei abilitate din Romania, potrivit prezentei hotarari, pentru incetarea practicilor ilicite.
  (2) Organizatiile abilitate din Romania, cuprinse in lista intocmita de Comisia Europeana si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si care reprezinta interesele colective ale consumatorilor romani lezate de catre un operator economic din Romania, inainte de a sesiza autoritatea competenta cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor, pentru dispunerea masurilor impuse in vederea stoparii practicilor ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovata de savarsirea faptei ilicite.
  (3) In situatia in care practica ilicita nu inceteaza in termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a adresat persoanei care se face vinovata de savarsirea faptei ilicite, organizatia respectiva al carei interes colectiv a fost vatamat se va adresa autoritatii competente cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor, stabilita prin actele normative prevazute in anexa.

  Art. 7
  Prevederile prezentei hotarari nu ingradesc dreptul consumatorilor de a formula plangeri si sesizari in apararea intereselor lor individuale si nici dreptul asociatiilor de protectie a consumatorilor de a actiona potrivit prevederilor legale in vigoare.

  Art. 8
  Dispozitiile privind publicitatea si teleshoppingul din domeniul de competenta al autoritatilor publice care nu sunt in subordinea Guvernului si care aduc atingere intereselor colective ale consumatorilor pot fi reglementate prin act administrativ al conducatorului autoritatii respective, in vederea cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor.

  Art. 9
  Prezenta hotarare transpune Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind actiunile in incetare in ceea ce priveste protectia intereselor consumatorilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L110/30 din 1 mai 2009.

  Art. 10
  Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.


  ANEXA - Actele normative care intra sub incidenta prevederilor art. 1

  Nr. Dispozitiile legale                        Autoritatile publice competente
  crt.
  1  Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale  Autoritatea Nationala pentru Protectia
     comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea     Consumatorilor
     reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
     consumatorilor, cu modificarile ulterioare
  
  
  2.  Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele    Autoritatea Nationala pentru Protectia
     incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, cu    Consumatorilor 
     modificarile ulterioare                      autoritatile administratiei publice locale
   
  
   
  3.  Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicata    Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
                                      Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
                                      Datelor cu Caracter Personal
                                      Ministerul Administratiei si Internelor
  
  4.  Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si      Consiliul National al Audiovizualului
     completarile ulterioare                      Autoritatea Nationala pentru Administrare
                                      si Reglementare in Comunicatii
  
  
  5.  Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu   Agentia Nationala a Medicamentului
     modificarile si completarile ulterioare             si a Dispozitivelor Medicale
  
  
  6.  Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de     Autoritatea Nationala pentru Protectia
     comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata  Consumatorilor
                                      Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
  
  7.  Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia       Autoritatea Nationala pentru Protectia
     consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la    Consumatorilor
     distanta, republicata, cu modificarile ulterioare
  
  8.  Ordonanta Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate Autoritatea Nationala pentru Protectia
     in afara spatiilor comerciale, republicata            Consumatorilor
     
  
  9.  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia  Autoritatea Nationala pentru Protectia
     consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind Consumatorilor
     dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
     unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen
     lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de
     vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de
     schimb
  
  10.  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind      Autoritatea Nationala pentru Protectia
     contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari Consumatorilor
     si completari prin Legea nr. 288/2010
   
  
  11.  Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia        Autoritatea Nationala pentru Protectia
     consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la    Consumatorilor
     distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile si
     completarile ulterioare
  
  12.  Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile   Autoritatea Nationala pentru Protectia
     asociate acestora, republicata, cu modificarile si completarile Consumatorilor
     ulterioare
  
  13.  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea Autoritatea Nationala pentru Protectia 
     de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a   Consumatorilor
     furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin
     Legea nr. 68/2010
  
  

  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Legea 25/2015 privind aprobarea OUG 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe term
  Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru compl
  HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
  Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
  HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
  Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
  Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
  OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 34/2014
  Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
  Legea 134/2013 privind aprobarea OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 134/2013
  OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonata de urgenta 73/2012
  Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata 2012
  Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
  Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
  Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010
  OUG 65/2009 pentru modificarea OG 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare
  Legea 196/2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. Lege nr. 196/2010
  Legea 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
  Legea 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumat
  Infractiuni rutiere. Jurisprudenta rezumata. Editia 2
  Raluca-Elena Simonescu-Diaconu,Andreescu Marius

  Pret: 59.9 lei
  50.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  40 useri online

  Useri autentificati: