DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si completarea HG 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Hotararea nr. 150/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 1 martie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:A. Titlul II "Impozitul pe profit"


1.
Punctul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"50. Cota de 5% reprezentand rezerva prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, si totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, inregistrate in contabilitate. Rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual, dupa caz. In veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. 20 din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. c). Rezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului. In situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale, la nivelul prevazut de lege, nu este obligatorie."

2.
Dupa punctul 93^2 se introduce un nou punct, punctul 93^3, cu urmatorul cuprins:
"93^3. Cand o persoana juridica rezidenta in Romania realizeaza profituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent care, potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri «metoda scutirii», profiturile vor fi scutite de impozit pe profit in Romania. Aceste profituri sunt scutite de impozit pe profit daca se prezinta documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate. In scopul aplicarii «metodei scutirii», pentru determinarea profitului impozabil la nivelul persoanei juridice romane, veniturile si cheltuielile inregistrate prin intermediul sediului permanent reprezinta venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile."

3.
Dupa punctul 99^1 se introduc trei noi puncte, punctele 99^2—99^4, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
(15) Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipata, dupa caz, aferente trimestrului III al anului 2010, pana la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor in vigoare la data de 30 septembrie 2010.
(16) Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010:
— determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
— stabilirea impozitului pe profit datorat;
— prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010:
— contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).
(17) In aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II «Impozitul pe profit» in mod corespunzator pentru cele doua perioade, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate.
(18) Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010 fiind considerata an fiscal in sensul celor 7 ani consecutivi.

Norme metodologice:

99^2.
In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) si (17) din Codul fiscal, contribuabilii obligati la plata trimestriala a impozitului pe profit depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 numai daca, pana la data de 1 octombrie 2010, au datorat impozit minim cel putin intr-un trimestru. Contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie— 30 septembrie 2010, ca urmare a efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim, au datorat, in cele 3 trimestre, impozit pe profit depun declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.
Pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) si (17) din Codul fiscal, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) si alin. (5) din Codul fiscal calculeaza in Registrul de evidenta fiscala impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie— 30 septembrie 2010, in vederea efectuarii comparatiei cu impozitul minim recalculat in mod corespunzator pentru aceasta perioada. In cazul in care, in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mare decat impozitul pe profit, acesti contribuabili depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010. In cazul in care, in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim pentru perioada 1 ianuarie— 30 septembrie 2010, impozitul minim este mai mic decat impozitul pe profit, acesti contribuabili depun declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.
Contribuabilii care depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 vor avea in vedere urmatoarele:
a) pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, prin exceptie de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, depunerea declaratiei privind impozitul pe profit si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii se efectueaza pana la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010, contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv:
— pana la data de 25 februarie 2011, contribuabilii care definitiveaza perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010 pana la aceasta data, situatie in care, pentru trimestrul IV, prin declaratia 100 nu se declara impozitul pe profit;
— pana la data de 25 aprilie 2011, situatie in care sunt aplicabile prevederile art. 34 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv, pentru trimestrul IV, prin declaratia 100 se declara impozitul pe profit la nivelului impozitului calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2010.

99^3.
In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (16) si (17) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil aferent perioadei 1 ianuarie—30 septembrie 2010, respectiv 1 octombrie—31 decembrie 2010, se vor avea in vedere urmatoarele:
a) cheltuielile deductibile limitat se stabilesc in functie de baza de calcul corespunzatoare, aferenta fiecarei perioade, sumele deductibile determinate pentru fiecare perioada fiind definitive;
b) pentru aplicarea prevederilor titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata» referitoare la colectarea taxei aferente depasirii plafonului pentru cheltuielile de protocol, taxa colectata se calculeaza asupra depasirii plafonului aferent fiecarei perioade, prin insumarea acestora;
c) pentru determinarea limitei fiscale a cheltuielilor prevazute la art. 21 alin. (3) lit. j) si k) si la art. 21 alin. (4) lit. s) din Codul fiscal, in situatia in care limita de 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro nu este depasita in perioada 1 ianuarie— 30 septembrie 2010, in perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010 limitele respective se vor determina ca diferenta intre 400 euro, 250 euro, respectiv 4.000 euro si limitele pana la care cheltuielile respective au fost deduse in perioada 1 ianuarie— 30 septembrie 2010;
d) provizioanele fiscale se deduc la calculul profitului impozabil in fiecare perioada daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 din Codul fiscal;
e) limita de deducere a rezervei legale se stabileste in functie de baza de calcul corespunzatoare, aferenta fiecarei perioade, sumele deductibile determinate pentru fiecare perioada fiind definitive;
f) gradul de indatorare potrivit prevederilor art. 23 din Codul fiscal se determina luand in calcul capitalul imprumutat si capitalul propriu aferente fiecarei perioade, astfel:
— pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, gradul de indatorare se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul acestei perioade;
— pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010, gradul de indatorare se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul si sfarsitul acestei perioade;
g) in aplicarea prevederilor art. 31 din Codul fiscal, veniturile si cheltuielile realizate in anul 2010 de o persoana juridica romana prin intermediul unui sediu permanent situat intr-un stat strain se vor lua in calcul la determinarea profitului impozabil aferent perioadei 1 octombrie—31 decembrie 2010, prin inscrierea veniturilor si cheltuielilor la rd. 11, respectiv rd. 12 in declaratia privind impozitul pe profit aferenta acestei perioade;
h) in aplicarea prevederilor art. 19^2 din Codul fiscal, pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010, profitul investit in aceasta perioada reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, din care se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010.

99^4.
In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (18) din Codul fiscal, pierderea fiscala aferenta perioadei 1 ianuarie— 30 septembrie 2010 se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, potrivit art. 26 din Codul fiscal, perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010 fiind considerata primul an de recuperare a pierderii fiscale. Pierderea fiscala aferenta perioadei 1 octombrie— 31 decembrie 2010 se recupereaza potrivit art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, din profiturile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, respectiv 5 ani consecutivi in cazul pierderilor realizate prin intermediul unui sediu permanent situat intr-un stat strain.
Pierderea fiscala inregistrata in anii anteriori anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, respectiv art. 32 din Codul fiscal, anul 2010 fiind considerat un singur an fiscal in sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi."

4.
Punctul 100^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"100^2. In aplicarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. Pentru dividendele distribuite si platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
Intra sub incidenta prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal si dividendele distribuite si platite dupa data de 1 ianuarie 2007, chiar daca acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exercitiilor financiare anterioare anului 2007, in masura in care beneficiarul indeplineste aceste conditii.
In sensul prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, conditia privitoare la perioada de detinere a participatiei minime are in vedere o perioada de 2 ani consecutivi, impliniti la data platii dividendelor. In situatia in care la data platii dividendului pentru care a fost retinut si platit impozitul pe dividende, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Codul fiscal, persoana juridica romana beneficiara indeplineste conditiile stabilite prin prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, persoana juridica romana care plateste dividendul poate solicita restituirea impozitului, in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala."


B. Titlul III "Impozitul pe venit"


1.
Dupa punctul 7^1 se introduce un nou punct, punctul 7^2, cu urmatorul cuprins: "

Codul fiscal:
[...]
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decat cele definite la cap. VIII^1;

Norme metodologice:
7^2. In intelesul Codului fiscal nu sunt cuprinse in bunurile mobile din patrimoniul personal deseurile valorificate prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, veniturile realizate fiind supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IX «Venituri din alte surse»."

2.
Punctul 23^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"23^2. Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net anual pentru aceasta categorie, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla. Aplicarea acestei reglementari se efectueaza potrivit prevederilor ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

3.
La punctul 36, ultimul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"36.
[...]
In cazul reorganizarii activitatii independente in timpul anului, venitul net/pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata de contribuabil intr-o forma de organizare prevazuta de lege. Venitul net anual/Pierderea anuala se determina prin insumarea venitului net/pierderii inregistrat/inregistrate in toate perioadele fiscale din anul fiscal in care a avut loc reorganizarea.
Venitul net anual/Pierderea anuala se inscrie in declaratia privind venitul realizat.
Pierderea fiscala inregistrata in anul in care a avut loc reorganizarea se reporteaza si se compenseaza potrivit regulilor de reportare prevazute la art. 80 din Codul fiscal."

4.
Punctul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit Art. 49. — (1) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri comerciale definite la art. 46 alin. (2), venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.
(2) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:
— stabilirea nomenclatorului, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala — CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit;
— stabilirea nivelului normelor de venit;
— publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.
(2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.
(3) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti sunt cele prevazute in normele metodologice.
(4) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.
(5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.
(6) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate desemnata conform alin. (2) si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48.
(7) Abrogat.
(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva.

Norme metodologice:

42.
In sensul art. 49 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care realizeaza venituri comerciale si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul stabilit de directiile generale ale finantelor publice teritoriale, venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit. Pentru determinarea venitului net anual se aplica criteriile specifice de corectie asupra normei de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti vor fi consultate consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor stabili activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala — CAEN, actualizata prin ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, care genereaza venituri comerciale in sensul art. 49 din Codul fiscal, care stau la baza elaborarii nomenclatorului de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale si a municipiului Bucuresti.
In situatia in care un contribuabil desfasoara aceeasi activitate in doua sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfasurare a activitatii.
In cazul in care un contribuabil desfasoara mai multe activitati pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit de la locul desfasurarii fiecarei activitati, corectate potrivit criteriilor specifice."

5.
Punctul 42^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"42^2. Norma anuala de venit pentru fiecare activitate de la locul desfasurarii acesteia nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12."

6.
Dupa punctul 42^2 se introduce un nou punct, punctul 42^3, cu urmatorul cuprins:
"42^3. In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma anuala de venit corespunzatoare fiecarui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.
Pentru determinarea venitului net anual al fiecarui membru asociat se aplica criteriile specifice de corectie asupra normei de venit."

7.
La punctul 43, dupa a saptea liniuta se introduc cinci noi liniute, cu urmatorul cuprins:
"— caracterul sezonier al unor activitati;
— durata concediului legal de odihna;
— desfasurarea activitatii cu salariati;
— contributia fiecarui asociat in cazul activitatii desfasurate in cadrul unei asocieri;
— informatiile cuprinse in declaratia informativa depusa in scop de TVA potrivit prevederilor art. 156^3 din Codul fiscal."

8.
Punctul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"49. Contribuabilii care in cursul anului fiscal isi completeaza obiectul de activitate cu o alta activitate care nu este cuprinsa in nomenclator vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu venitul net rezultat din evidenta contabila."

9.
La punctul 53, dupa primul paragraf se introduc doua noi paragrafe, cu urmatorul cuprins:
"In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala se includ in venitul brut atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.
Evaluarea veniturilor in natura se face la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora."

10.
Punctul 64^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente - Art. 52
(1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
e^1) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica;
f) abrogata.
(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a)—e), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut.
a^1) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;
b) abrogata.
(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV^1.
(4) Abrogat.

Norme metodologice:

64^1.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual este stabilit in sistem real si pentru care platitorii de venituri au obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate in conformitate cu art. 52 din Codul fiscal determina venitul net anual pe baza contabilitatii in partida simpla. Fac exceptie de la determinarea venitului net anual pe baza contabilitatii in partida simpla contribuabilii care realizeaza venituri prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)—e) din Codul fiscal care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal."

11.
Dupa punctul 64^1 se introduce un nou punct, punctul 64^2, cu urmatorul cuprins:
"64^2. Pentru contribuabilii care desfasoara o activitate care genereaza venituri comerciale pentru care venitul net anual este stabilit pe baza normelor de venit, aceasta fiind prevazuta la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, platitorii de venituri nu au obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate potrivit art. 52 din Codul fiscal, cu conditia prezentarii de catre contribuabilii respectivi a copiei formularului 260 «Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit»."

12.
Punctul 66^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"66^1. Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, precum si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, a contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil si de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, au dreptul sa opteze pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 52^1 din Codul fiscal."

13.
Punctul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"81. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, Zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase se aplica pentru fiecare copil minor al fiecarui angajat, precum si pentru cadourile oferite angajatelor cu ocazia Zilei de 8 martie, in ceea ce priveste atat darurile constand in bunuri, cat si cele constand in bani, in cazul tuturor angajatorilor de forta de munca."

14.
Punctul 87^1 se abroga.

15.
Punctul 135^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"135^1. Reprezinta venit brut si valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, si care sunt efectuate de cealalta parte contractanta. In termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor, partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea investitiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal are obligatia sa declare la organul fiscal competent valoarea investitiei, in declaratia privind venitul realizat."

16.
Punctul 144^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"144^2. Plata anticipata aferenta fiecarui trimestru se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului pentru care se face calculul si impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului anterior.
Impozitul pe castigul net cumulat de la inceputul anului, luat in calcul la stabilirea platii anticipate, se determina aplicandu-se cota de impozit de 16% asupra diferentei pozitive dintre totalul castigurilor si pierderilor inregistrate pana la sfarsitul trimestrului."

17.
Punctul 151^1 se abroga.

18.
La punctul 152, liniuta a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"— veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea;".

19.
Dupa punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 153^1, cu urmatorul cuprins: "

Codul fiscal:
Stabilirea venitului net anual impozabil Art. 80
(1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.
[...]

Norme metodologice:
153^1. Venitul net anual impozabil/Castigul net anual impozabil se determina de organul fiscal competent."

20.
La punctul 161, dupa primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins: "Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, iar prin efectul legii trec in anul urmator la sistemul real de impunere au obligatia depunerii unei declaratii referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai a anului de impunere."

21.
Punctul 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Stabilirea platilor anticipate de impozit Art. 82
[...]
(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv.
[...]
(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1)
[...]

Norme metodologice:

168.
Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie, cu exceptia veniturilor din activitati agricole, pentru care sumele reprezentand plati anticipate se achita pana la 1 septembrie si 15 noiembrie. Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor sub forma arendei, plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat."

22.
Punctele 175—178 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Declaratia privind venitul realizat Art. 83
(1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
(1^1) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).
(2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:
a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen. [...]
(3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
b) venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)—e), a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
d) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
e) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
f) venituri din pensii;
g) venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
i) venituri din alte surse.

Norme metodologice:

175.
Declaratiile privind venitul realizat sunt documentele prin care contribuabilii declara veniturile si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii veniturilor, pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.

176.
Declaratiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real.
Fac exceptie de la depunerea declaratiei privind venitul realizat contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal si cei care obtin venituri potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a)—e) din Codul fiscal si care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 52^1din Codul fiscal, pentru care impozitul retinut este final.
Declaratiile privind venitul realizat se depun, in intervalul 1 ianuarie—15 mai inclusiv al anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie.
Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuita din asociere.

177.
Contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate impozabile in Romania au obligatia sa declare in Romania veniturile respective pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

178.
Contribuabilii care inceteaza sa mai aiba domiciliul fiscal in Romania vor depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal o declaratie privind venitul realizat.
Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care contribuabilii au avut domiciliul in Romania."

23.
Punctul 181^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"181^2. Organul fiscal competent stabileste venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil si impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul realizat si emite decizia de impunere la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

24.
Dupa punctul 181^2 se introduce un nou punct, punctul 181^3, cu urmatorul cuprins:
"181^3. Decizia de impunere anuala se emite de organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie."

25.
Punctul 186 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"186. Asociatia, prin asociatul desemnat, depune, pana la data de 15 martie a anului urmator, la organul fiscal la care asociatia este inregistrata in evidenta fiscala o declaratie anuala care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
O copie de pe declaratie se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei in declaratia privind venitul realizat".

26.
Punctul 201^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"201^1. Persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri din Romania si carora le revin potrivit prezentului titlu obligatii privind declararea acestora depun declaratiile privind venitul realizat la organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei in materie."

27.
Punctul 202 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Venituri obtinute din strainatate Art. 90. — (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.
(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.
(3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.
(4) Abrogat.
(5) Abrogat.
(6) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(7) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.

Norme metodologice:

202.
Contribuabilii care obtin venituri din strainatate potrivit art. 90 alin. (1) din Codul fiscal au obligatia declararii acestora.
Pentru veniturile din pensii si sume asimilate acestora, obtinute din strainatate, pentru care Romania are drept de impunere, contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind venitul realizat.
Impozitul datorat in Romania se determina prin aplicarea cotei de impunere asupra venitului brut anual diminuat cu suma lunara neimpozabila, stabilita potrivit prevederilor art. 69 din Codul fiscal, calculata la nivelul anului. Suma lunara neimpozabila se acorda pentru fiecare sursa de venit din pensii."

28.
Punctul 207 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"207. Calcularea creditului fiscal extern se face de catre organul fiscal competent, separat pe fiecare sursa de venit. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii prevazute mai sus, pentru fiecare sursa de venit si pe fiecare tara."

29.
Punctul 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"208. In cazul veniturilor prevazute la art. 41 lit. b), d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal extern se acorda pentru fiecare venit similar din Romania. Creditul fiscal extern pentru veniturile din statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, a caror impunere in Romania este finala, se va acorda astfel:
a) in situatia in care in strainatate cota de impozit este mai mare decat cea prevazuta in titlul III din Codul fiscal pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat, aplicandu-se cota prevazuta in acest titlu;
b) in situatia in care cota de impozit este mai mica in strainatate decat cota de impozit pentru un venit similar din Romania, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului platit in strainatate, iar impozitul anual ramas de achitat in Romania se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe venit calculat aplicandu-se cota de impozit prevazuta la titlul III din Codul fiscal si impozitul pe venit platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
Pentru veniturile prevazute la art. 41 lit. b), d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal se acorda potrivit prevederilor pct. 205."

30.
Dupa punctul 209^1 se introduce un nou punct, punctul 209^2, cu urmatorul cuprins:
"209^2. Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele prevazute la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal care realizeaza un venit si care, potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri «metoda scutirii», respectivul venit va fi scutit de impozit in Romania. Acest venit se declara in Romania, dar este scutit de impozit daca se anexeaza documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate."

31.
Punctul 210 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"210. La sfarsitul anului fiscal vizat, contribuabilul anexeaza la declaratia privind venitul realizat documentele justificative privind venitul realizat si impozitul platit, eliberate de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul si cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri. Aceste documente sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri."

32.
Punctul 211 se abroga.


C. Titlul IV^1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor"

— Dupa titlul IV se introduce un nou titlu, titlul IV^1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor", cu urmatorul cuprins:

TITLUL IV^1 Impozitul pe veniturile microintreprinderilor


Codul fiscal:
Definitia microintreprinderii Art. 112^1
In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);
b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Norme metodologice:

1.
Pentru incadrarea in conditia prevazuta la art. 112^1 lit. a) din Codul fiscal, persoana juridica romana nu trebuie sa inregistreze venituri din activitatile prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal.
Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.

2.
Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.

3.
La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati se numara si contractele de munca suspendate, potrivit legii.
Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisioneaza in cursul unei luni, precum si in situatia in care raportul de munca inceteaza ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod, conditia prevazuta la art. 112^1 lit. b) din Codul fiscal se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.

4.
Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.

Codul fiscal:
Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii Art. 112^2
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.
(2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.
(3) Pentru anul 2011, persoanele juridice romane pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu daca indeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, conditiile prevazute la art. 112^1.
(4) O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 112^1 lit. d) este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 112^1 lit. b) este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii.
(5) Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112^1.
(6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:
a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
(7) Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Norme metodologice:

5.
Persoana juridica romana nou-infiintata care a optat pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit art. 112^2 alin. (4) din Codul fiscal, si care nu a angajat in termenul de 60 de zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare este platitoare de impozit pe profit de la data inregistrarii acesteia la registrul comertului. Persoanele juridice romane pentru care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza in cursul anului pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu anul urmator celui in care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza, daca la data de 31 decembrie a anului respectiv indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 si art. 112^2 alin. (2) din Codul fiscal.

6.
Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:
a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (societatile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu, societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu, burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.

7.
Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul respectiv.

8.
In ceea ce priveste incadrarea in conditia privind capitalul social, nu poate fi microintreprindere persoana juridica romana care are capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

Codul fiscal:
Anul fiscal Art. 112^4
(1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
(2) In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

Norme metodologice:

9.
In cazul infiintarii unei microintreprinderi intr-un an fiscal, perioada impozabila incepe:
a) de la data inregistrarii acesteia la registrul comertului, daca are aceasta obligatie;
b) de la data inregistrarii acesteia in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, daca are aceasta obligatie;
c) de la data incheierii sau, dupa caz, a punerii in aplicare a contractelor de asociere, in cazul asocierilor care nu dau nastere unei noi persoane juridice.

10.
Perioada impozabila a unei microintreprinderi se incheie, in cazul divizarilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanei juridice prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:
a) la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente a noii societati sau a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau a mai multor societati noi;
b) la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor, in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
c) la data stabilita potrivit legii, in alte cazuri decat cele mentionate la lit. a) si b). Perioada impozabila a microintreprinderii se incheie, in cazul dizolvarii urmate de lichidare, la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a fost inregistrata, potrivit legii, infiintarea persoanei juridice respective.

Codul fiscal:
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro Art. 112^6
Prin exceptie de la prevederile alin. (5) al art. 112^2 si de la prevederile art. 112^8 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in acest articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Norme metodologice:

11.
In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, contribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea unei declaratii de mentiuni, potrivit Codului de procedura fiscala.

12.
Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 100.000 euro sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal.

13.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent.

Codul fiscal:
Baza impozabila Art. 112^7
(1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din subventii de exploatare;
e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
(2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.

Norme metodologice:

14.
Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% este reprezentata de totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a «Conturi de venituri», cu exceptia celor inregistrate in:
— Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
— Veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
— Veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
— Veniturile din subventii de exploatare;
— Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; — Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
— Veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

15.
Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, si care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit, la calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor, nu includ in baza impozabila: rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente capitalului social in devize sau disponibilului in devize, precum si sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare, potrivit legii, care au fost constituite in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.
Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, si care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit includ in baza impozabila si rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.

16.
In cazul in care se achizitioneaza case de marcat, din baza impozabila se scade valoarea caselor de marcat, in conformitate cu documentul justificativ, in luna punerii in functiune. Punerea in functiune se face potrivit prevederilor legale."


D. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania"


1.
La punctul 2, dupa alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)—(14), cu urmatorul cuprins:
"(12) Sumele platite operatorilor de sateliti de catre societatile de radio sau televiziune ori de catre alti clienti, in baza unor contracte care permit utilizarea capacitatii de a transmite in mai multe zone geografice, nu reprezinta redeventa daca nu este transferata nicio tehnologie legata de satelit si daca clientul nu se afla in posesia satelitului cand realizeaza transmisiile, ci are numai acces la capacitatea de transmisie a acestuia. In situatia in care proprietarul satelitului inchiriaza satelitul unei alte parti, suma platita de operatorul de satelit proprietarului este considerata ca reprezentand inchirierea unui echipament industrial, comercial sau stiintific. In mod similar sumele platite pentru inchirierea sau achizitionarea capacitatii unor cabluri pentru transmiterea energiei sau pentru comunicatii ori a unor conducte pentru transportul gazului sau petrolului reprezinta redeventa.
(13) Sumele platite de un operator de retea de telecomunicatii catre un alt operator, in baza unor acorduri clasice de roaming, nu reprezinta redevente daca nu este utilizata sau transferata o tehnologie secreta. Sumele platite in cadrul acestui tip de contract nu pot fi interpretate ca fiind sume platite pentru utilizarea unui echipament comercial, industrial sau stiintific, daca nu este utilizat efectiv un echipament. Aceste sume reprezinta o taxa pentru utilizarea serviciilor de telecomunicatii furnizate de operatorul de retea din strainatate.
In mod similar sumele platite pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza frecventele radio nu reprezinta redevente.
(14) Sumele platite pentru difuzarea unor filme la cinematograf sau prin televiziune reprezinta redeventa."

2.
La punctul 9^5, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins: "c) Prin plata a unui venit se intelege indeplinirea obligatiei de a pune fonduri la dispozitia creditorului in maniera stabilita prin contract sau prin alte intelegeri convenite intre parti care conduc la stingerea obligatiilor contractuale."

3.
La punctul 9^6, literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"9^6. a) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va depune si la societatea ale carei valori mobiliare/parti sociale sunt transferate.
Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) se depune la reprezentantul fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va anexa la declaratia de impunere, respectiv la declaratia de venit.
Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul titlurilor de participare obtinute de o persoana juridica nerezidenta, atunci cand acest castig este generat de transferul titlurilor de participare, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicitul desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. O copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizata si tradusa de organul autorizat din Romania, se va depune si la societatea ale carei titluri de participare sunt transferate.
............................................
d) In cazul in care transferul oricaror titluri de valoare detinute de o persoana fizica nerezidenta se realizeaza printr-un intermediar, obligatia de calcul si virare a impozitului pe castigul din transferul unor astfel de titluri, precum si celelalte obligatii declarative revin beneficiarului nerezident al castigului sau reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar pentru cazurile prevazute astfel in titlul III din Codul fiscal. In acest caz, intermediarul va indeplini obligatiile ce ii revin potrivit art. 66 alin. (6) din Codul fiscal, iar beneficiarul nerezident al castigului sau reprezentantul fiscal/imputernicitul desemnat va depune declaratia de impunere, respectiv declaratia de venit, va indeplini obligatiile fiscale si va anexa la declaratia de impunere/de venit o copie a certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1), legalizat si tradus de organul autorizat din Romania.
In situatiile prevazute in mod expres in titlul III din Codul fiscal, cand intermediarul are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozitul pe castigul din transferul oricaror titluri de valoare, acesta are obligatia de a pastra certificatul de rezidenta fiscala al beneficiarului venitului, precum si de a indeplini celelalte obligatii declarative.
In situatia in care beneficiarul castigului din transferul oricaror titluri de valoare este o persoana fizica nerezidenta, iar transferul acestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului, precum si celelalte obligatii declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala al beneficiarului castigului revin, dupa caz, reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar."

4.
La punctul 12, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Prevederile Acordului incheiat intre Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana de stabilire a unor masuri echivalente cu cele prevazute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi se aplica de la data aderarii la Uniunea Europeana."

5.
La punctul 12, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In situatia in care pentru acelasi venit sunt cote diferite de impunere in legislatia interna, legislatia comunitara sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cota de impozit mai favorabila, daca beneficiarul venitului face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si, dupa caz, indeplineste conditia de beneficiar al legislatiei Uniunii Europene."


E. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"


1.
La punctul 3 alineatul (8), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) livrarea de catre organismele de cult religios a urmatoarelor obiecte: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, cruci, crucifixe, cruciulite si medalioane cu imagini religioase specifice cultului, obiecte de colportaj religios, calendare religioase, produse necesare exercitarii activitatii de cult religios, precum tamaia, lumanarile, cu exceptia celor decorative si a celor pentru nunti si botezuri."

2.
Punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Livrarea de bunuri Art. 128
(1) Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.
(2) Se considera ca o persoana impozabila, care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, in calitate de intermediar, intr-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea insasi, in conditiile stabilite prin norme.
(3) Urmatoarele operatiuni sunt considerate, de asemenea, livrari de bunuri, in sensul alin. (1):
a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, ca urmare a unui contract care prevede ca plata se efectueaza in rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing;
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite;
c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri.
(4) Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:
a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
c) preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei;
d) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)—c).
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevazut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.
(6) In cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a bunului, chiar daca bunul este transportat direct beneficiarului final.
(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.
(8) Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin. (1):
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevazute prin norme;
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, in conditiile stabilite prin norme;
c) perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege;
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
e) acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice, in conditiile stabilite prin norme;
f) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin norme.
(9) Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri, in intelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora.
(10) Este asimilat cu livrarea intracomunitara cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt stat membru, cu exceptia nontransferurilor prevazute la alin. (12).
(11) Transferul prevazut la alin. (10) reprezinta expedierea sau transportul oricaror bunuri mobile corporale din Romania catre alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, pentru a fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii sale economice.
(12) In sensul prezentului titlu, nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din Romania in alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, pentru a fi utilizat in scopul uneia din urmatoarele operatiuni:
a) livrarea bunului respectiv realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat in conditiile prevazute la art. 132 alin. (5) si (6) privind vanzarea la distanta;
b) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrarile cu instalare sau asamblare, efectuate de catre furnizor sau in numele acestuia;
c) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat in teritoriul Comunitatii, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. d);
d) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila, in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) cu privire la livrarile intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1) lit. a) si b) cu privire la scutirile pentru livrarile la export si la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) si m) cu privire la scutirile pentru livrarile destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale si fortelor NATO;
e) livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, livrarea de electricitate, livrarea de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire, in conformitate cu conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrarii acestor bunuri;
f) prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile, care implica lucrari asupra bunurilor corporale efectuate in statul membru in care se termina expedierea sau transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din Romania de la care fusesera expediate sau transportate initial;
g) utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in scopul prestarii de servicii in statul membru de destinatie, de catre persoana impozabila stabilita in Romania;
h) utilizarea temporara a bunului respectiv, pentru o perioada care nu depaseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, in conditiile in care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, in vederea utilizarii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala de drepturi de import.
(13) In cazul in care nu mai este indeplinita una din conditiile prevazute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din Romania in alt stat membru. In acest caz, transferul se considera efectuat in momentul in care conditia nu mai este indeplinita.
(14) Prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot introduce masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (10) — (13).

Norme metodologice:

6.
(1) In sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, preluarea de bunuri produse de catre o persoana impozabila pentru a fi folosite in cursul desfasurarii activitatii sale economice sau pentru continuarea acesteia nu se considera ca fiind o livrare de bunuri, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Aceleasi prevederi se aplica si prestarilor de servicii.
(2) Valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare constituie livrare de bunuri in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal.
(3) In sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar, primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau, dupa caz, de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori, dupa caz, catre client, se considera ca actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor, indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului, respectiv se considera ca furnizorul ori, dupa caz, comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si, la randul sau, comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau, dupa caz, catre client. Daca, potrivit contractului, comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar, dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau, acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica sub denumirea de structura de comisionar in cazurile prevazute la pct. 19 alin. (4).
(5) In sensul art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, casarea activelor corporale fixe de natura bunurilor de capital prevazute la art. 149 din Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri. Se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal pentru activele corporale fixe de natura bunurilor de capital casate, daca la achizitia sau, dupa caz, transformarea, modernizarea, fabricarea, constructia acestora taxa a fost dedusa total ori partial si daca urmatoarele operatiuni au intervenit in legatura cu un bun de capital dupa data aderarii: achizitia sau, dupa caz, fabricarea, constructia, prima utilizare dupa modernizare ori transformare.
(6) In cazul contractelor de leasing financiar avand ca obiect bunuri mobile corporale, care se reziliaza, se considera ca bunurile sunt lipsa din gestiunea locatorului/finantatorului, in sensul art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, la expirarea termenului-limita prevazut in contract pentru restituirea bunului de catre utilizator, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data rezilierii contractului. Baza de impozitare a livrarii catre sine se determina potrivit prevederilor pct. 18 alin. (4). In cazul in care locatorul/finantatorul reintra in posesia bunurilor, aceasta are dreptul sa anuleze livrarea catre sine efectuata conform primei teze a prezentului alineat.
(7) Pierderile tehnologice stabilite potrivit legii sau, dupa caz, stabilite de persoana impozabila in norma proprie de consum nu intra sub incidenta prevederilor art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Deducerea taxei pentru achizitiile de bunuri utilizate in activitati economice care dau nastere la pierderi tehnologice se realizeaza pe baza prevederilor generale ale art. 145 alin. (2) sau, dupa caz, ale art. 147 din Codul fiscal. Pierderile care depasesc normele de consum sunt asimilate livrarilor de bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal. Atunci cand norma de consum este stabilita de persoana impozabila, organul de inspectie fiscala poate modifica coeficientul stabilit in scopul aplicarii art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, daca sunt indicii obiective ca pierderea tehnologica a fost supradimensionata.
(8) In sensul art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite se considera livrare de bunuri numai daca debitorul executat silit este o persoana impozabila.
(9) Transferul de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal este un transfer universal de bunuri si/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabila cedenta, indiferent daca este un transfer total sau partial de active. Se considera transfer partial de active, in sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor sau al unei parti din activele investite intr-o anumita ramura a activitatii economice, daca acestea constituie din punct de vedere tehnic o structura independenta, capabila sa efectueze activitati economice separate, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. De asemenea, se considera ca transferul partial are loc si in cazul in care bunurile imobile in care sunt situate activele transferate de cedent nu sunt instrainate, ci realocate altor ramuri ale activitatii aflate in uzul cedentului. Simplul transfer al unor active nu garanteaza posibilitatea continuarii unei activitati economice in orice situatie. Pentru ca o operatiune sa poata fi considerata transfer de active, in sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, primitorul activelor trebuie sa intentioneze sa desfasoare activitatea economica sau partea din activitatea economica care i-a fost transferata, si nu sa lichideze imediat activitatea respectiva si, dupa caz, sa vanda eventualele stocuri. Primitorul activelor are obligatia sa transmita cedentului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea acestei conditii. Pentru calificarea unei activitati ca transfer de active nu este relevant daca primitorul activelor este autorizat pentru desfasurarea activitatii care i-a fost transferata sau daca are in obiectul de activitate respectiva activitate. In acest sens a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul C-497/01 — Zita Modes.
(10) Persoana impozabila care este beneficiarul transferului prevazut la alin. (9) este considerata ca fiind succesorul cedentului, indiferent daca este inregistrata in scopuri de taxa sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile si obligatiile cedentului, inclusiv cele privind livrarile catre sine prevazute la art. 128 alin. (4) din Codul fiscal, ajustarile deducerii prevazute la art. 148 si 149 din Codul fiscal. Daca beneficiarul transferului este o persoana impozabila care nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nu se va inregistra in scopuri de TVA ca urmare a transferului, va trebui sa plateasca la bugetul de stat suma rezultata ca urmare a ajustarilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, dupa caz, si sa depuna in acest sens declaratia prevazuta la art. 156^3 alin. (8) din Codul fiscal. Momentul de referinta pentru determinarea datei de la care incepe ajustarea taxei, in cazul bunurilor de capital, nu este data transferului, ci data obtinerii bunului de catre cedent, conform art. 149 sau 161 din Codul fiscal, dupa caz. Cedentul va trebui sa transmita cesionarului o copie de pe registrul bunurilor de capital, daca acestea sunt obtinute dupa data aderarii. Aplicarea regimului de taxare pentru transferul de active de catre persoanele impozabile nu va fi sanctionata de organele de inspectie fiscala, in sensul anularii dreptului de deducere a taxei la beneficiar, daca operatiunile in cauza sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune, cu exceptia situatiei in care se constata ca tranzactia a fost taxata in scopuri fiscale.
(11) In sensul art. 128 alin. (8) lit. a) din

Codul fiscal: a) prin cauze de forta majora se intelege:
1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale;
2. razboi, razboi civil, acte de terorism;
3. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora;
b) prin bunuri pierdute se intelege bunurile disparute in urma unor calamitati naturale, cum ar fi inundatiile, alunecarile de teren, sau a unor cauze de forta majora;
c) prin bunuri furate se intelege bunurile lipsa din gestiune, neimputabile, pentru care persoana impozabila poate prezenta dovada constatarii furtului de catre organele de politie, care este acceptata la despagubire de societatile de asigurari.
(12) In sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) bunurile nu sunt imputabile;
b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii in cadrul antrepozitului fiscal;
c) se face dovada ca bunurile au fost distruse.
(13) Prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal, referitoare la ajustarea dreptului de deducere, nu se aplica in situatiile in care, conform art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, nu se considera ca are loc o livrare de bunuri cu plata.
(14) In sensul art. 128 alin. (8) lit. e) din

Codul fiscal:
a) se cuprind in categoria bunurilor acordate in mod gratuit in scopul stimularii vanzarilor bunurile care sunt produse de persoana impozabila in vederea vanzarii sau sunt comercializate in mod obisnuit de catre persoana impozabila, acordate in mod gratuit clientului, numai in masura in care sunt bunuri de acelasi fel ca si cele care sunt sau au fost livrate clientului. Atunci cand bunurile acordate gratuit in vederea stimularii vanzarilor nu sunt produse de persoana impozabila si/sau nu sunt bunuri comercializate in mod obisnuit de persoana impozabila si/sau nu sunt de acelasi fel ca si cele care sunt sau au fost livrate clientului, acordarea gratuita a acestora nu va fi considerata livrare de bunuri daca:
1. se poate face dovada obiectiva a faptului ca acestea pot fi utilizate de catre client in legatura cu bunurile/serviciile pe care le-a achizitionat de la respectiva persoana impozabila; sau
2. bunurile/serviciile sunt furnizate catre consumatorul final si valoarea bunurilor acordate gratuit este mai mica decat valoarea bunurilor/serviciilor furnizate clientului;
b) bunurile acordate in scop de reclama cuprind, fara a se limita la acestea, bunurile oferite in mod gratuit ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor, pentru demonstratii la punctele de vanzare;
c) bunurile acordate in mod gratuit pentru scopuri legate de desfasurarea activitatii economice a persoanei impozabile cuprind bunurile oferite cu titlu gratuit, altele decat cele prevazute la lit. a) sau b), pentru care persoana impozabila poate face dovada ca sunt strans legate de desfasurarea activitatii sale economice. In aceasta categorie se cuprind, fara a se limita la acestea, bunurile pe care persoana impozabila le acorda gratuit angajatilor sai si care sunt legate de desfasurarea in conditii optime a activitatii economice, cum sunt, de exemplu: masa calda pentru mineri, echipamentul de protectie si uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu este suportata de angajati, materiale igienico-sanitare in vederea prevenirii imbolnavirilor. Nu se incadreaza in aceasta categorie orice gratuitati acordate propriilor angajati sau altor persoane, daca nu exista nicio legatura cu desfasurarea in conditii optime a activitatii economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrica acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane si altele de aceeasi natura.
(15) In sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din

Codul fiscal:
a) bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul microintreprinderilor sau al persoanelor impozabile care nu trebuie sa depuna situatii financiare anuale conform prevederilor legale;
b) bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3‰ din cifra de afaceri determinata potrivit art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.
(16) Incadrarea in plafoanele prevazute la alin. (15) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. In cazul persoanelor impozabile care nu sunt obligate sa depuna situatii financiare anuale conform prevederilor legale, incadrarea in plafoanele prevazute la alin. (15) se determina pe baza datelor raportate prin declaratiile privind veniturile realizate.
Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi, acordate in numerar, precum si bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale sau, dupa caz, declaratiile privind veniturile realizate, respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile.
(17) In sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, transferul este o operatiune asimilata unei livrari intracomunitare cu plata de bunuri, fiind obligatoriu sa fie respectate toate conditiile si regulile aferente livrarilor intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxa. Caracteristic acestei operatiuni este faptul ca in momentul expedierii bunurilor dintr-un stat membru in alt stat membru, acestea nu fac obiectul unei livrari in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal si, pe cale de consecinta, aceeasi persoana impozabila care declara transferul in statul membru unde incepe transportul bunurilor va declara si achizitia intracomunitara asimilata in statul membru in care aceasta are loc. Exemple de transferuri: transportul in alt stat membru de bunuri importate in Romania, efectuat de persoana care a realizat importul, in lipsa unei tranzactii in momentul expedierii, transportul/expedierea de bunuri mobile corporale din Romania in alt stat membru in vederea constituirii unui stoc care urmeaza a fi vandut in respectivul stat membru, transportul de bunuri in alt stat membru in vederea incorporarii intr-un bun imobil in respectivul stat membru de catre persoana impozabila, precum si alte operatiuni care initial au constituit nontransferuri, dar ulterior au devenit transferuri.
(18) Nontransferul cuprinde si expedierea sau transportul de produse accizabile din Romania in alt stat membru, de catre persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, in vederea efectuarii unei vanzari la distanta catre persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile.
(19) Furnizarea de programe informatice software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care interzice copierea si distribuirea acestora si care permite doar instalarea lor pe un anumit numar de statii de lucru, care este egal cu numarul de dischete sau de alte suporturi purtatoare de date furnizate, constituie livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal. Programele informatice software standard reprezinta orice software produs ca un bun de folosinta generala care contine date preinregistrate, este comercializat ca atare si, dupa instalare si eventual o perioada scurta de training, poate fi utilizat in mod independent de catre clienti in formatul standard pentru aceleasi aplicatii si functii.
(20) Procesarea fotografiilor digitale constituie livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal, atunci cand fotografiile tiparite sunt predate clientului."

3.
Punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Prestarea de servicii Art. 129
(1) Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128.
(2) Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective.
(3) Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:
a) inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing;
b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt: transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
c) angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;
d) prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii;
e) servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
(4) Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;
b) serviciile prestate in mod gratuit de catre o persoana impozabila pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice.
(5) Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata in sensul alin. (4), fara a se limita la acestea, operatiuni precum:
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile sau prestarea de servicii in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, in conditiile stabilite prin norme;
b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in mod gratuit in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor;
c) serviciile prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.
(6) Abrogat.
(7) Prevederile art. 128 alin. (5) si (7) se aplica in mod corespunzator si prestarilor de servicii.

Norme metodologice:

7.
(1) In sensul art. 129 alin. (1) din Codul fiscal, atunci cand nu exista un contract de comision sau intermediere intre parti si nu se refactureaza cheltuielile conform pct. 19 alin. (4), dar pentru aceeasi prestare de servicii intervin mai multe persoane impozabile care actioneaza in nume propriu, prin tranzactii succesive, se considera ca fiecare persoana a primit si a prestat in nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.
(2) Normele metodologice prevazute la pct. 6 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii prevazute la art. 129 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfarsitul perioadei de leasing, daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta, inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. Daca transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator se realizeaza inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing, se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Daca in cursul derularii unui contract de leasing financiar intervine o cesiune intre utilizatori cu acceptul locatorului/finantatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimba locatorul/finantatorul, operatiunea nu constituie livrare de bunuri, considerandu-se ca persoana care preia contractul de leasing continua persoana cedentului. Operatiunea este considerata in continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing avand aceleasi obligatii ca si cedentul in ceea ce priveste taxa.
(4) Este considerata prestare de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea efectuata de o persoana care actioneaza in numele si in contul altei persoane atunci cand intervine intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In sensul prezentelor norme, intermediarul care actioneaza in numele si in contul altei persoane este persoana care actioneaza in calitate de mandatar potrivit Codului comercial. In cazul in care mandatarul intermediaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, furnizorul/prestatorul efectueaza livrarea de bunuri/prestarea de servicii catre beneficiar, pentru care emite factura direct pe numele beneficiarului, iar mandatarul efectueaza o prestare de servicii, pentru care intocmeste factura de comision care reprezinta contravaloarea serviciului de intermediere prestat catre mandant, respectiv catre beneficiar sau, dupa caz, catre furnizor/prestator.
(5) Emiterea de catre mandatar a unei facturi in numele sau catre cumparator, pentru livrarea de bunuri intermediata, este suficienta pentru a-l transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, astfel cum este prevazut la pct. 6 alin. (3). De asemenea, mandatarul devine din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata un cumparator revanzator, daca primeste de la vanzator o factura intocmita pe numele sau.
(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile si in cazul in care mandatarul intermediaza o prestare de servicii.
(7) Prevederile pct. 6 alin. (14)—(16) se aplica corespunzator si pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal.
(8) In sensul art. 129 alin. (5) din Codul fiscal, utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau serviciile prestate in mod gratuit de catre persoana impozabila pentru uzul propriu sunt asimilate unei prestari de servicii cu plata numai in situatia in care sunt destinate pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice. De exemplu, o societate comerciala care produce frigidere pe care le pune la dispozitia gradinitei de copii organizate in cadrul societatii comerciale se considera ca utilizeaza in folosul propriu bunurile respective, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice.
(9) Prevederile pct. 6 alin. (9) si (10) se vor aplica corespunzator si pentru prevederile art. 129 alin. (7) din Codul fiscal.
(10) Transferul cu plata al unui sportiv de la un club sportiv la un alt club sportiv este considerat o prestare de servicii cu plata in sensul art. 129 din Codul fiscal. Sumele platite drept compensatie pentru incetarea contractului sau drept penalitati pentru neindeplinirea unor obligatii prevazute de partile contractante nu sunt considerate prestari de servicii efectuate cu plata.
(11) In sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt considerate prestari de servicii urmatoarele:
a) furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice alta retea electronica si care este in principal automatizata, necesitand interventie umana minima, fiind un serviciu furnizat pe cale electronica, conform art. 125^1 alin. (1) pct. 26 din Codul fiscal;
b) furnizarea de licente in cadrul unui contract de licenta privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse statii de lucru, impreuna cu furnizarea de programe software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, conform art. 129 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.
c) furnizarea de programe informatice software personalizate, chiar si in cazul in care programul software este furnizat pe discheta sau pe un alt purtator de date. Programul software personalizat reprezinta orice program software creat sau adaptat nevoilor specifice ale clientilor, conform cerintelor exprimate de acestia."

4.
Punctele 10 si 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Locul livrarii de bunuri Art. 132
(1) Se considera a fi locul livrarii de bunuri:
a) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza in afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj;
c) locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
d) locul de plecare a transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii, daca:
1. partea transportului de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii reprezinta partea transportului, efectuata fara nicio oprire in afara Comunitatii, intre locul de plecare si locul de sosire ale transportului de pasageri;
2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezinta primul punct de imbarcare a pasagerilor in interiorul Comunitatii, eventual dupa o oprire in afara Comunitatii;
3. locul de sosire a transportului de pasageri reprezinta ultimul punct de debarcare prevazut in interiorul Comunitatii pentru pasagerii care s-au imbarcat in interiorul Comunitatii, eventual inainte de o oprire in afara Comunitatii;
e) in cazul livrarii de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, al livrarii de energie electrica ori al livrarii de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii se considera a fi locul in care acel comerciant persoana impozabila isi are sediul activitatii economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile ori, in absenta unui astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita. Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de gaz, de energie electrica si de energie termica sau agent frigorific, o reprezinta revanzarea de astfel de produse si al carei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;
f) in cazul livrarii de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, al livrarii de energie electrica ori al livrarii de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire, in situatia in care unei astfel de livrari nu i se aplica lit. e), locul livrarii reprezinta locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv bunurile. Atunci cand cumparatorul nu consuma efectiv gazul, energia electrica, energia termica sau agentul frigorific ori le consuma doar partial, se considera ca bunurile in cauza neconsumate au fost utilizate si consumate in locul in care cumparatorul isi are sediul activitatii economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile. In absenta unui astfel de sediu, se considera ca acesta a utilizat si a consumat bunurile in locul in care isi are domiciliul sau resedinta obisnuita.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), in cazul unei vanzari la distanta care se efectueaza dintr-un stat membru spre Romania, locul livrarii se considera in Romania daca livrarea este efectuata catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de derogarea de la art. 126 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila si daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) valoarea totala a vanzarilor la distanta al caror transport sau expediere in Romania se realizeaza de catre un furnizor, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste prin norme; sau
b) furnizorul a optat in statul membru din care se transporta bunurile pentru considerarea vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru in Romania ca avand loc in Romania.
(3) Locul livrarii este intotdeauna in Romania, in cazul vanzarilor la distanta de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, fara sa se aplice plafonul prevazut la alin. (2) lit. a).
(4) Derogarea prevazuta la alin. (2) nu se aplica vanzarilor la distanta efectuate din alt stat membru in Romania:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau in numele acestuia;
c) de bunuri taxate in statul membru de plecare, conform regimului special prevazut la art. 313, 326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de arta, obiectele de colectie si antichitatile, astfel cum sunt definite la art. 152^2 alin. (1);
d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, de energie electrica, de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire;
e) de produse accizabile, livrate catre persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrarii pentru vanzarile la distanta efectuate din Romania catre alt stat membru se considera in acest alt stat membru, in cazul in care livrarea este efectuata catre o persoana care nu ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de statul membru in care se incheie transportul sau expedierea, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) valoarea totala a vanzarilor la distanta, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din Romania catre un anumit stat membru, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata din statul membru respectiv, astfel de vanzari avand locul livrarii in statul respectiv; sau
b) furnizorul a optat in Romania pentru considerarea tuturor vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din Romania intr-un anumit stat membru, ca avand loc in respectivul stat membru. Optiunea se exercita in conditiile stabilite prin norme si se aplica tuturor vanzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, in anul calendaristic in care se exercita optiunea si in urmatorii doi ani calendaristici.
(6) In cazul vanzarilor la distanta de produse accizabile efectuate din Romania catre persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile, locul livrarii este intotdeauna in celalalt stat membru.
(7) Derogarea prevazuta la alin. (5) nu se aplica vanzarilor la distanta efectuate din Romania catre un alt stat membru:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;
c) de bunuri taxate in Romania, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, prevazut la art. 152^2;
d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, de energie electrica, de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire;
e) de produse accizabile, livrate catre persoane juridice neimpozabile si persoane impozabile.
(8) In aplicarea alin. (2)—(7), atunci cand o vanzare la distanta presupune expedierea sau transportul bunurilor vandute dintr-un teritoriu tert si importul de catre furnizor intr-un stat membru, altul decat statul membru in care se expediaza sau se transporta in vederea livrarii acestora catre client, se va considera ca bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru in care se efectueaza importul.

Norme metodologice:

10.
(1) In sensul art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, bunurile sunt considerate a fi transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert care actioneaza in numele si in contul unuia dintre acestia, daca transportul este in sarcina furnizorului sau a cumparatorului. Terta persoana care realizeaza transportul in numele si in contul furnizorului sau al cumparatorului este transportatorul sau orice alta persoana care intervine in numele si in contul furnizorului ori al cumparatorului in realizarea serviciului de transport.
(2) Prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu se aplica in situatia in care cumparatorul a optat pentru calitatea de importator al bunurilor conform prevederilor pct. 59 alin. (1) lit. b).
(3) Conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, locul livrarii este locul unde bunurile sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul in care bunurile nu sunt transportate sau expediate. In categoria bunurilor care nu sunt transportate sau expediate se cuprind bunurile imobile, precum si orice alte bunuri mobile corporale care, desi sunt livrate, intre vanzator si cumparator nu exista relatie de transport. Exemplu: o persoana impozabila A stabilita in Romania livreaza bunuri unei alte persoane impozabile B stabilite in alt stat membru sau in Romania. Bunurile sunt transportate direct la C, o alta persoana, care cumpara bunurile de la B. In primul caz persoana obligata sa realizeze transportul este A sau B. Pe relatia A—B se considera o livrare cu transport, iar pe relatia B—C se considera o livrare fara transport. In al doilea caz, daca persoana obligata sa realizeze transportul este C, pe relatia A—B se considera o livrare fara transport, locul livrarii fiind locul unde bunurile sunt puse la dispozitia lui B, iar in relatia B—C se considera o livrare cu transport, locul livrarii fiind locul unde incepe transportul, respectiv in statul membru al furnizorului A, unde se afla bunurile atunci cand incepe transportul.

11.
(1) In sensul art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, echivalentul in lei al plafonului de 35.000 de euro pentru vanzarile la distanta se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, cand cifra sutelor este egala cu sau mai mare decat 5, si prin reducere, cand cifra sutelor este mai mica decat 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.
(2) In cazul in care vanzarile la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania depasesc plafonul prevazut la alin. (1), se considera ca toate vanzarile la distanta efectuate de furnizor din acel stat membru in Romania au loc in Romania pe perioada ramasa din anul calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru anul calendaristic urmator. Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, la depasirea plafonului calculat conform alin. (4) si (5). Inregistrarea ramane valabila pana la data de 31 decembrie a anului calendaristic urmator celui in care furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta in Romania, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3).
(3) In cazul in care plafonul prevazut la alin. (1) este depasit si in anul calendaristic urmator, se aplica prevederile alin. (2) referitoare la locul acestor vanzari.
(4) La calculul plafonului prevazut la alin. (1) se iau in considerare:
a) valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriu tert si care sunt considerate ca au fost livrate in Romania din statul membru de import, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
b) valoarea vanzarii la distanta ce conduce la depasirea plafonului.
(5) La calculul plafonului prevazut la alin. (1) nu se iau in considerare:
a) valoarea vanzarilor la distanta de bunuri accizabile;
b) valoarea oricarei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi;
c) valoarea oricarei livrari de bunuri cu instalare sau montare, efectuata in Romania de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia, conform art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) valoarea oricarei livrari efectuate de furnizor in statul membru de plecare in cadrul tranzactiei supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, prevazute la art. 152^2 din Codul fiscal;
e) valoarea oricarei livrari de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, de energie electrica, de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire, conform art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.
(6) Furnizorul unei vanzari la distanta in Romania poate opta in statul membru in care este stabilit sa schimbe locul livrarii in Romania pentru toate vanzarile sale la distanta din acel stat membru in Romania. Optiunea se comunica si organelor fiscale competente din Romania printr-o scrisoare recomandata in care furnizorul va specifica data de la care intentioneaza sa aplice optiunea. Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru, potrivit art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, care trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, inainte de prima livrare care va fi realizata ulterior exprimarii optiunii. Inregistrarea ca urmare a optiunii ramane valabila pana la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an calendaristic urmator celui in care furnizorul si-a exercitat optiunea, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (7).
(7) Daca plafonul prevazut la alin. (1) este depasit in cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevazut la alin. (6), se aplica prevederile alin. (2)—(5) in privinta locului pentru vanzarile la distanta in Romania.
(8) Vanzarea la distanta are loc intr-un stat membru, altul decat Romania, conform art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, daca valoarea totala a vanzarilor la distanta efectuate de furnizorul din Romania depaseste plafonul vanzarilor la distanta stabilit de statul membru de destinatie, care poate sa difere de cel stabilit la alin. (1), valabil pentru Romania, sau in cazul in care furnizorul si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (6). Plafonul pentru vanzari la distanta se calculeaza pe fiecare an calendaristic. In sensul art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele din alt stat membru care nu comunica furnizorului din Romania un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA sunt persoanele care beneficiaza in statul lor membru de derogarea prevazuta la art. 3 alin. (2) din Directiva 112, al carei echivalent in Codul fiscal este art. 126 alin. (4).
(9) In cazul in care furnizorul depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de statul membru de destinatie, se considera ca toate vanzarile la distanta efectuate de furnizorul din Romania in statul membru de destinatie au loc in acel stat membru pentru perioada ramasa din anul calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru anul calendaristic urmator. Daca se depaseste plafonul si in anul urmator, se aplica aceleasi reguli referitoare la locul acestor vanzari. Furnizorii trebuie sa comunice printr-o scrisoare recomandata transmisa catre organul fiscal competent din Romania, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in alt stat membru, pentru vanzari la distanta ca urmare a depasirii plafonului pentru vanzari la distanta din alt stat membru, locul acestor livrari nemaifiind in Romania, ci in statul membru in care s-a depasit plafonul.
(10) La calculul plafonului pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru se iau in considerare:
a) valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor din Romania catre un anumit stat membru, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri expediate dintr-un teritoriu tert si importate in Romania, care se considera ca au fost expediate din Romania, in conditiile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;
b) valoarea vanzarii care conduce la depasirea plafonului in celalalt stat membru.
(11) La calculul plafonului pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru nu se iau in considerare:
a) valoarea vanzarilor la distanta de bunuri accizabile;
b) valoarea oricarei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi;
c) valoarea livrarilor de bunuri cu instalare, efectuate in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;
d) valoarea oricarei livrari efectuate de un furnizor din Romania in cadrul unei tranzactii supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform art. 152^2 din Codul fiscal;
e) valoarea oricarei livrari de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, de energie electrica, de energie termica sau agent frigorific, prin intermediul retelelor de incalzire ori de racire.
(12) Furnizorul poate opta sa schimbe locul livrarii intr-un alt stat membru pentru toate vanzarile sale la distanta efectuate din Romania catre acel stat membru. Optiunea se comunica printr-o scrisoare recomandata transmisa catre organul fiscal competent din Romania si se exercita de la data trimiterii scrisorii recomandate, ramanand valabila pana la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an calendaristic urmator celui in care furnizorul si-a exercitat optiunea, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (13).
(13) Daca plafonul pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru este depasit si in cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevazut la alin. (12), se aplica prevederile alin. (9)—(11) pentru locul vanzarilor la distanta in celalalt stat membru."

5.
Punctele 13—15^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Locul prestarii de servicii Art. 133
(1) In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor:
a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)—(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.
(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
(3) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:
a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;
b) locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de calatori;
c) abrogata;
d) locul prestarii efective, pentru serviciile de restaurant si catering, cu exceptia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii;
e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului, in cazul inchirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Prin termen scurt se intelege posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile;
f) locul de plecare a transportului de calatori, pentru serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate. Parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate inseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala in afara Comunitatii, intre punctul de plecare si punctul de sosire a transportului de calatori.
Punctul de plecare a unui transport de calatori inseamna primul punct stabilit pentru imbarcarea calatorilor in interiorul Comunitatii, daca este cazul, dupa o oprire in afara Comunitatii. Punctul de sosire a unui transport de calatori inseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea in interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au imbarcat in Comunitate, daca este cazul inaintea unei opriri in afara Comunitatii. In cazul unei calatorii dus-intors, traseul de retur este considerat o operatiune de transport separata.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), locul urmatoarelor servicii este considerat a fi:
a) locul in care este efectuata operatiunea principala in conformitate cu prevederile prezentului titlu, in cazul serviciilor prestate de un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane si beneficiarul este o persoana neimpozabila;
b) locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile;
c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate catre persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se intelege orice transport de bunuri ale carui loc de plecare si loc de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite. Loc de plecare inseamna locul unde incepe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile, iar loc de sosire inseamna locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri;
d) locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile, in cazul urmatoarelor:
1. servicii constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora;
2. servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
3. evaluari ale bunurilor mobile corporale;
e) locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, in cazul urmatoarelor servicii:
1. inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
2. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
3. transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate;
5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
6. operatiunile de natura financiar-bancara si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
7. punerea la dispozitie de personal;
8. acordarea accesului la un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau la o retea conectata la un astfel de sistem, la reteaua de energie electrica ori la retelele de incalzire sau de racire, transportul si distributia prin intermediul acestor sisteme ori retele, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;
9. serviciile de telecomunicatii. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii. In cazul in care serviciile de telecomunicatii sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
10. serviciile de radiodifuziune si televiziune. In cazul in care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii sale economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;
11. serviciile furnizate pe cale electronica. In cazul serviciilor furnizate pe cale electronica, prestate de o persoana care isi are sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau care detine un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, in absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, se considera ca locul prestarii este in Romania;
12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezenta litera;
f) locul in care activitatile se desfasoara efectiv, in cazul serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv in cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activitati, prestate catre persoane neimpozabile.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru serviciile de inchiriere de mijloace de transport, altele decat cele de inchiriere pe termen scurt, si pentru serviciile de leasing de mijloace de transport, se considera ca locul prestarii este:
a) in Romania, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care isi are sediul activitatii economice sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;
b) in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediul fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), locul urmatoarelor servicii este considerat a fi:
a) in Romania, pentru serviciile constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;
b) locul in care evenimentele se desfasoara efectiv, pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi targurile si expozitiile, precum si pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de bunuri efectuate in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila stabilita in Romania, locul prestarii se considera a fi in afara Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.
In aplicarea prezentului alineat serviciile de transport de bunuri efectuate in afara Comunitatii sunt serviciile de transport al carui punct de plecare si punct de sosire se afla in afara Comunitatii, acestea fiind considerate efectiv utilizate si exploatate in afara Comunitatii. Norme metodologice

13.
(1) Pentru stabilirea locului prestarii serviciilor potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, se are in vedere notiunea de persoana impozabila, astfel cum este aceasta definita din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata. Identificarea altor elemente, cum ar fi faptul ca persoana impozabila realizeaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata sau ca aceasta aplica regimul special de scutire pentru intreprinderi mici, nu influenteaza modul in care regulile care guverneaza locul prestarii se aplica atunci cand persoana impozabila presteaza sau primeste servicii. Regulile prevazute la art. 133 alin. (2) sau (3) din Codul fiscal se aplica numai in situatia in care serviciile nu se pot incadra in niciuna dintre exceptiile prevazute la art. 133 alin. (4)—(8) din Codul fiscal. Daca serviciile pot fi incadrate in una dintre exceptiile prevazute la art. 133 alin. (4)—(8), intotdeauna exceptia prevaleaza, nemaifiind aplicabile regulile generale stabilite la art. 133 alin. (2) si (3).
(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana juridica neimpozabila se determina conform art. 133 alin. (3)—(6) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care respectiva persoana este deja inregistrata in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 153^1 sau, pentru alte operatiuni, conform art. 153 din Codul fiscal ori conform echivalentului acestor articole din legislatia altui stat membru. In aceasta situatie, locul prestarii serviciilor catre persoana juridica neimpozabila se determina, ca regula generala, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(3) Pentru a se califica drept sediu fix al unei persoane impozabile, gradul de permanenta si structura acestuia in ceea ce priveste resursele tehnice si umane trebuie sa fie suficiente pentru a efectua regulat prestari de servicii impozabile, in cazul sediului fix de la care sunt prestate servicii conform art. 133 alin. (3) din Codul fiscal, sau pentru a fi capabil sa primeasca si sa utilizeze serviciile respective, in cazul sediului fix catre care sunt furnizate servicii, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.
(4) In situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre:
a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fix/fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fix/fixe din Romania;
b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fix/fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fix/fixe din afara Romaniei.
Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii.
(5) In cazul serviciilor care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoana impozabila nestabilita in Romania catre o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, se considera ca locul prestarii nu este in Romania, daca beneficiarul poate face dovada ca serviciul este prestat catre un sediu fix situat in afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre un sediu fix sunt cele mentionate la alin. (4).
(6) Un contract global reprezinta un acord de afaceri care poate acoperi toate serviciile prestate catre o persoana impozabila. Pentru serviciile prestate in baza unui astfel de contract global, care urmeaza sa fie utilizate in mai multe locuri, locul de prestare este considerat in principiu locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice. In situatia in care serviciile care fac obiectul unui astfel de contract sunt destinate a fi utilizate de catre un sediu fix si acest sediu fix suporta costurile respectivelor servicii, locul prestarii acestora este locul in care se afla respectivul sediu fix.
(7) Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Comunitatii, se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara in declaratia recapitulativa, conform prevederilor art. 156^4 din Codul fiscal, daca nu beneficiaza de o scutire de taxa. Persoanele impozabile care presteaza astfel de servicii si care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de inregistrare in scopuri de TVA prevazute la art. 153 si 153^1 din Codul fiscal.
(8) Serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti in afara Comunitatii sau, dupa caz, prestate de prestatori stabiliti in afara Comunitatii catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Romaniei, urmeaza aceleasi reguli ca si serviciile intracomunitare in ceea ce priveste determinarea locului prestarii si celelalte obligatii impuse de prezentul titlu, dar nu implica obligatii referitoare la declararea in declaratia recapitulativa, conform prevederilor art. 156^4 din Codul fiscal, indiferent daca sunt taxabile sau daca beneficiaza de scutire de taxa, si nici obligatii referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevazute la art. 153 si 153^1 din Codul fiscal.
(9) In cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile stabilite in Romania, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix aflat in alt stat membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in Comunitate. Se considera ca aceasta conditie este indeplinita atunci cand beneficiarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice sau, dupa caz, a unui sediu fix din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, inclusiv in cazul persoanelor juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA. Se considera ca prestatorul a actionat de buna-credinta in ceea ce priveste stabilirea faptului ca beneficiarul sau este o persoana impozabila atunci cand a obtinut confirmarea validitatii codului de TVA atribuit beneficiarului sau de autoritatile fiscale din alt stat membru prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar. Daca beneficiarul care este stabilit in alt stat membru decat Romania nu comunica un cod valabil de TVA si/sau prestatorul nu obtine confirmarea validitatii codului de TVA al clientului sau, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului. Totusi, in situatia in care ulterior emiterii facturii de catre prestator beneficiarul comunica un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera ca operatiunea nu este impozabila in Romania, fiind impozabila la locul unde este stabilit beneficiarul, daca beneficiarul poate face dovada ca avea calitatea de persoana impozabila in momentul in care taxa a devenit exigibila. Dovada consta intr-o confirmare oficiala a autoritatii fiscale din statul membru in care beneficiarul este stabilit. In cazul reconsiderarii locului prestarii serviciului, prestatorul aplica prevederile art. 159 din Codul fiscal. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu prevederile alin. (4).
(10) In cazul serviciilor pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre un beneficiar persoana impozabila stabilit in alt stat membru, care a comunicat prestatorului un cod valabil de TVA, pentru a stabili daca serviciile prestate sunt utilizate in scop personal sau pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile, prestatorul va tine cont de natura serviciilor prestate. Numai atunci cand datorita naturii serviciilor prestate se prezuma ca acestea ar putea fi utilizate in scopuri personale prestatorul va solicita o declaratie din partea clientului sau in ceea ce priveste scopul in care serviciile vor fi utilizate. Daca din aceasta declaratie reiese ca beneficiarul nu va utiliza respectivele servicii in scop personal sau pentru uzul personal al angajatilor, se considera ca prestatorul a actionat cu buna-credinta in ceea ce priveste determinarea locului prestarii serviciilor si este scutit de orice viitoare obligatie de plata a taxei. Atunci cand serviciul urmeaza a fi utilizat de beneficiar partial pentru scopuri personale sau pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile si partial in scopul activitatii economice sau integral in scopuri personale ori pentru uzul personal al angajatilor persoanei impozabile, prestarea respectivului serviciu va fi tratata ca fiind realizata in relatia cu o persoana neimpozabila. In ceea ce priveste utilizarea fiecarui serviciu pentru stabilirea locului prestarii, vor fi luate in considerare numai circumstantele existente in momentul prestarii serviciului. Orice modificare subsecventa a uzului serviciului respectiv de catre beneficiar in sensul acestui alineat nu va avea consecinte in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii, cu exceptia situatiei in care se poate face dovada abuzului de lege.
(11) Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul fiscal, prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre un beneficiar persoana neimpozabila care nu este stabilit pe teritoriul Comunitatii, nu au locul in Romania. De asemenea, nu au locul in Romania aceleasi servicii care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii, fiind aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. In ambele situatii este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul, indiferent de statutul sau, este stabilit in afara Comunitatii. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice sau a sediului fix ori, in absenta acestora, a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite, din afara Comunitatii. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente.
(12) Pentru alte servicii decat cele prevazute la alin. (11), prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul prestarii nu este considerat a fi in Romania, daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila, atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit, insotite de alte informatii relevante, cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului, informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila, formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica.
Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila, aplicandu-se celelalte reguli prevazute de art. 133 din Codul fiscal, in functie de natura serviciului. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu prevederile alin. (4).
(13) Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de care beneficiaza persoane impozabile stabilite in Romania si care sunt prestate de un prestator persoana impozabila care nu este stabilit in Romania, au locul prestarii in Romania, fiind aplicabile cotele de TVA prevazute la art. 140 din Codul fiscal sau, dupa caz, scutirile de TVA prevazute la art. 141, 143, 144 sau 144^1 din Codul fiscal.
Atunci cand prestatorul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru, beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania realizeaza o achizitie intracomunitara de servicii care se declara in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal, daca serviciul nu este scutit de taxa. In situatia in care beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania nu este inregistrat in scopuri de taxa, trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de inregistrare pentru achizitii intracomunitare de servicii prevazute la art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
(14) In aplicarea prevederilor art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) si alin. (7) lit. a) din Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Ambalajele sau alte bunuri utilizate, in legatura directa cu bunurile asupra carora au fost realizate lucrari ori evaluari, sau bunurile incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. In situatia in care pe teritoriul Romaniei se efectueaza lucrari si evaluari ale bunurilor mobile corporale de origine comunitara, persoana care primeste bunurile in vederea realizarii lucrarilor trebuie sa inscrie bunurile in registrul bunurilor primite prevazut la pct. 79.
Beneficiarul persoana impozabila stabilit in Romania, care trimite bunuri mobile corporale pentru a fi efectuate lucrari sau evaluari intr-un alt stat membru, va tine evidenta bunurilor cu ajutorul registrului nontransferurilor prevazut la pct. 79. Pentru determinarea locului prestarii acestor servicii se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) lit. a) din Codul fiscal.
(15) Tiparirea cartilor sau a altor tiparituri poate fi considerata fie o livrare de bunuri, fie o prestare de servicii, in functie de modul de derulare a operatiunilor, astfel:
a) in situatia in care clientul care detine drepturile de editare a unei carti sau a altei tiparituri se limiteaza la a transmite continutul acestora pe hartie, pe CD, discheta sau pe alt suport, iar tipografia se obliga sa tipareasca sau, dupa caz, sa si editeze cartea sau alta tiparitura, utilizand hartia si/sau alte materiale proprii necesare realizarii cartii sau altei tiparituri, se considera ca tipografia realizeaza o livrare de bunuri catre clientul sau, in sensul art. 128 din Codul fiscal, locul livrarii bunurilor stabilindu-se conform prevederilor art. 132 din Codul fiscal;
b) in situatia in care clientul care detine drepturile de editare a unei carti sau a altei tiparituri transmite tipografiei continutul acestora pe hartie, pe CD, discheta sau pe alt suport, precum si hartia necesara realizarii acestora si/sau, dupa caz, alte materiale care servesc la realizarea cartii/tipariturii, se considera ca tipografia realizeaza o prestare de servicii catre clientul sau, in sensul art. 129 din Codul fiscal. Locul prestarii serviciilor, in acest caz, se stabileste conform prevederilor art. 133 alin. (2) sau, dupa caz, art. 133 alin. (5) lit. d) sau alin. (7) lit. a) din Codul fiscal, in functie de statutul beneficiarului.
(16) Transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera efectuat cu plata de catre o persoana impozabila reprezinta o prestare de servicii, pentru care locul prestarii se stabileste conform prevederilor art. 133 alin. (2) sau, dupa caz, art. 133 alin. (5) lit. e) din Codul fiscal. Daca locul prestarii pentru un astfel de serviciu este in Romania, niciuna dintre scutirile prevazute la art. 141 din Codul fiscal nu poate fi aplicata.
(17) In sensul art. 133 alin. (5) lit. f) din Codul fiscal, conceptul «activitati» include si evenimentele la care se face referire in art. 133 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal.

14.
(1) Serviciile prevazute la art. 133 alin. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. 133 alin. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. 156^4 din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.
(2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Pe langa serviciile mentionate la art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind, printre altele, operatiuni precum:
a) lucrarile de constructii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparatii, intretinere, curatare si demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor;
b) studiile si activitatile de supervizare, care fac parte in mod obisnuit din ocupatia arhitectilor, supervizorilor sau inginerilor si care au ca obiectiv pregatirea si coordonarea unei activitati prevazute la lit. a);
c) activitatile de evaluare a unui bun imobil;
d) punerea la dispozitie de spatii de parcare;
e) punerea la dispozitie de spatii de depozitare a bunurilor;
f) inchirierea de seifuri ce sunt bunuri imobile prin natura lor;
g) operatiunile de inchiriere, arendare, concesionare sau leasing al bunurilor imobile;
h) serviciile de administrare a bunurilor imobile prin natura lor;
i) acordarea accesului si a drepturilor de folosinta pentru cai rutiere si structuri care fac parte din acestea, de exemplu poduri si tuneluri;
j) serviciile de natura juridica in legatura cu cesiunea sau transferul titlului de proprietate asupra unui bun imobil, atat timp cat acestea au drept scop modificarea naturii juridice a bunurilor imobile;
k) serviciile constand in elaborarea unui contract de vanzare sau de cumparare a unui bun imobil, chiar daca acestea reprezinta servicii distincte de cele mentionate la lit. j).
(3) Atunci cand sunt prestate servicii juridice avand drept scop transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, dar tranzactia finala ce ar fi avut ca rezultat modificarea naturii juridice a respectivului bun imobil nu are loc, aceste servicii se incadreaza totusi in prevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.
(4) Serviciile juridice mentionate la alin. (3) nu se cuprind in prevederile art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal atunci cand prestarea acestora are loc in legatura cu diferite aspecte referitoare la contracte care, in termeni generali, pot privi orice alte chestiuni de natura juridica si care nu sunt specifice transferului proprietatii unui bun imobil.
(5) Pentru a determina daca prestarea unui serviciu juridic complex, format din diferite elemente, intra sau nu sub incidenta prevederilor art. 133 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, trebuie stabilit scopul final al acestui serviciu, de la caz la caz.

14^1.
(1) Conform art. 133 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, locul prestarii pentru serviciile ce constau in transportul, de calatori este locul in care se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse.
(2) Transporturile nationale de calatori sunt transporturi care au locul prestarii in Romania, avand punctul de plecare si punctul de sosire pe teritoriul Romaniei.
(3) Transporturile internationale de calatori sunt transporturile care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire in afara tarii, fie ambele puncte sunt situate in afara tarii. Locul prestarii serviciilor de transport international de calatori este considerat a fi in Romania pentru partea din parcursul efectuat in interiorul tarii, denumita traseu national.
(4) Pentru transportul international de calatori, partea din parcursul efectuat in Romania este parcursul efectuat intre locul de plecare si locul de sosire a transportului de calatori, determinata dupa cum urmeaza:
a) pentru transportul care are punctul de plecare in Romania, locul de plecare este considerat a fi primul punct de imbarcare a pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre Romania in strainatate;
b) pentru transportul care are punctul de plecare in afara Romaniei si punctul de sosire in Romania, locul de plecare este punctul de trecere a frontierei din strainatate spre Romania, iar locul de sosire este ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost imbarcati in afara Romaniei;
c) pentru transportul care tranziteaza Romania, fara a avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire in Romania, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a frontierei dinspre strainatate in Romania, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre Romania in strainatate;
d) in cazurile prevazute la lit. a)—c), pentru pasagerii care s-au imbarcat si debarcat in interiorul tarii, calatorind cu un mijloc de transport in trafic international, partea de transport dintre locul de imbarcare si locul de debarcare pentru acesti pasageri se considera a fi transport national.
(5) Facturile sau alte documente specifice pentru transportul international de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, prestat catre persoane neimpozabile, precum si pentru transportul international de calatori se emit pentru parcursul integral, fara a fi necesara separarea contravalorii traseului national si a celui international. Orice scutire de taxa pentru servicii de transport, prevazuta de art. 143 sau 144 din Codul fiscal, se acorda pentru parcursul efectuat in interiorul tarii, in timp ce distanta parcursa in afara tarii se considera ca nu are locul prestarii in Romania si nu se datoreaza taxa. Persoana care efectueaza servicii de transport international de bunuri, altul decat transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile si/sau servicii de transport international de calatori beneficiaza de dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii si pentru partea din transport care nu are locul prestarii in Romania, in baza art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

14^2.
In sensul art. 133 alin. (4) lit. d) si f) din Codul fiscal, atat serviciile de restaurant, cat si cele de catering sunt caracterizate printr-un complex de activitati in care predomina serviciile, iar furnizarea de hrana si/sau de bauturi este doar o componenta. Serviciile de restaurant constau in furnizarea, la locatia prestatorului, de hrana preparata sau nepreparata si/sau bauturi pentru consum uman, insotite de suficiente servicii aferente care sa permita consumul imediat, in timp ce serviciile de catering constau in aceleasi activitati, desfasurate insa in afara locatiei prestatorului.

14^3.
(1) In scopul aplicarii prevederilor art. 133 alin. (2), (3), alin. (4) lit. e) si alin. (6) din Codul fiscal, sunt considerate mijloace de transport vehiculele, motorizate sau nu, si alte echipamente si dispozitive destinate transportului de persoane ori de obiecte dintr-un loc in altul si care au capacitatea de a fi utilizate efectiv pentru desfasurarea transportului, care ar putea fi trase, tractate sau impinse de vehicule. Aceasta categorie cuprinde bunuri precum:
a) vehiculele terestre motorizate si nemotorizate, precum autoturismele, motocicletele, bicicletele, tricicletele si rulotele care nu sunt fixate de sol;
b) navele motorizate si nemotorizate;
c) aeronavele motorizate si nemotorizate;
d) vehiculele special amenajate pentru transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate;
e) tractoarele si alte vehicule agricole;
f) vehiculele utilizate pentru scopuri militare, supraveghere sau de aparare civila;
g) dispozitivele mecanice sau electronice pentru propulsia carucioarelor pentru invalizi.
(2) Conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata, remorcile, semiremorcile si vagoanele feroviare reprezinta mijloace de transport.
(3) Containerele nu sunt considerate mijloace de transport.
(4) In sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, durata posesiei sau utilizarii continue a mijlocului de transport se stabileste pe baza prevederilor contractului incheiat intre partile implicate. Totusi, organele fiscale competente pot stabili prin orice element de fapt sau de drept durata reala a posesiei si utilizarii continue a mijlocului de transport.
(5) In situatia in care doua sau mai multe contracte de inchiriere a aceluiasi mijloc de transport incheiate cu acelasi client se succed cu o intrerupere de doua zile sau mai putin, termenul primului contract va fi luat in considerare pentru a se stabili daca al doilea contract va fi considerat sau nu pe termen scurt, in sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal.
(6) Atunci cand se incheie cu un client contracte in aceleasi conditii pentru aceleasi mijloace de transport, durata fiecaruia dintre contractele precedente se ia in considerare la stabilirea duratei contractelor urmatoare, in sensul aplicarii prevederilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal. Cu toate acestea, durata unui contract pe termen scurt, derulat anterior unui contract care se califica drept contract pe termen lung ca urmare a contractelor anterioare, nu va fi reevaluata retroactiv, cu exceptia situatiei in care se poate face dovada abuzului de lege.
(7) In situatia in care un contract pe termen scurt, in sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, face obiectul unei prelungiri care are ca efect depasirea termenului de 30, respectiv 90 de zile, este necesara o reevaluare a respectivului contract, cu exceptia cazului in care prelungirea contractului se datoreaza unor circumstante independente de vointa partilor, datorate unor cauze de forta majora.
(8) Atunci cand un contract pe termen scurt este urmat de un alt contract pe termen scurt incheiat intre aceleasi parti, dar pentru mijloace de transport diferite, fiecare contract va fi analizat separat, in vederea incadrarii sau neincadrarii in prevederile art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, daca nu se dovedeste o incalcare a legii.
(9) In sensul art. 133 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, un mijloc de transport este considerat ca fiind pus efectiv la dispozitia clientului la locul in care se afla mijlocul de transport atunci cand clientul preia efectiv controlul fizic asupra acestuia. Controlul juridic, respectiv semnarea contractului, intrarea in posesia cheilor, nu este suficient pentru a determina locul efectiv al punerii la dispozitia clientului a mijlocului de transport.
(10) Acordarea de catre o persoana impozabila care detine vagoane de tren a dreptului de utilizare a acestora reprezinta, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, o prestare de servicii asimilata inchirierii de mijloace de transport, locul prestarii fiind stabilit in functie de perioada de utilizare. Acelasi regim se aplica si pentru acordarea de catre intreprinderile feroviare a dreptului de utilizare a vagoanelor in trafic international, pentru care se incaseaza taxa stabilita prin Regulamentul pentru folosirea reciproca a vagoanelor de marfa in trafic international, aprobat de Uniunea Internationala a Cailor Ferate.

14^4.
(1) Locul prestarii este locul de plecare a transportului de calatori, pentru serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate, astfel cum este prevazut la art. 133 alin. (4) lit. f) din Codul fiscal. Caracteristicile serviciilor de restaurant si catering sunt cele prevazute la pct. 14^2.
(2) Pentru a identifica partea transportului de calatori efectuata in interiorul Comunitatii, mijlocul de transport este decisiv, si nu calatoria individuala a fiecarui pasager. Prin urmare, se considera ca se efectueaza o singura parte de transport de calatori in interiorul Comunitatii, chiar si atunci cand exista opriri in afara Comunitatii, in situatia in care calatoria este efectuata cu un singur mijloc de transport.
(3) O calatorie efectuata cu aeronave, careia i s-a atribuit un singur numar de zbor si care implica escale in interiorul Comunitatii, se considera ca reprezentand o singura parte de transport de calatori efectuata in Comunitate. Pentru calatoriile cu trenul, in vederea identificarii partii unice a transportului de calatori in interiorul Comunitatii, itinerarul este decisiv.
(4) Pentru aplicarea art. 133 alin. (4) lit. f) din Codul fiscal, locurile in care pasagerii, in mod individual, se imbarca sau debarca in/din mijlocul de transport nu au relevanta in stabilirea partii unei operatiuni de transport efectuate in interiorul Comunitatii.
(5) Partea din serviciile de catering si restaurant oferite in timpul unei parti a unei operatiuni de transport care nu este considerata a fi efectuata in Comunitate, dar totusi este efectuata pe teritoriul unui stat membru, intra sub incidenta art. 133 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, respectiv are locul la locul prestarii efective.

15.
(1) Locul serviciilor prestate catre persoane neimpozabile se determina in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (3) din Codul fiscal, daca nu se aplica exceptiile prevazute la art. 133 alin. (4)—(6) din Codul fiscal.
(2) In aplicarea prevederilor art. 133 alin. (6) din Codul fiscal, un mijloc de transport se considera ca este efectiv exploatat si utilizat pe teritoriul Romaniei daca mijlocul de transport este utilizat in principal in Romania. Se considera ca mijlocul de transport este efectiv utilizat si exploatat in afara Comunitatii, daca mijlocul de transport este utilizat in principal in afara Comunitatii. Dovada faptului ca mijlocul de transport este utilizat in principal in Romania sau in afara Comunitatii consta in declaratia pe propria raspundere data de beneficiar. Pentru incadrarea corecta a mijloacelor de transport se vor aplica prevederile pct. 14^3.

15^1.
(1) In aplicarea art. 133 alin. (7) lit. a) din

Codul fiscal:
a) serviciile constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt prestate pe teritoriul Romaniei;
b) serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei;
c) serviciile de transport de bunuri efectuate in Romania sunt serviciile al caror punct de plecare si punct de sosire se afla pe teritoriul Romaniei, acestea fiind considerate efectiv utilizate si exploatate pe teritoriul Romaniei.
(2) Daca locul prestarii serviciilor conform art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal este situat pe teritoriul Romaniei, operatiunile sunt impozabile in Romania, fiind aplicabile cotele de taxa prevazute la art. 140 din Codul fiscal sau, dupa caz, scutirile de taxa prevazute la art. 141, 143, 144, 144^1 si 152 din Codul fiscal.
(3) Prevederile art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal nu se aplica in situatia in care beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Comunitatii, dar comunica prestatorului un cod valabil de TVA din alt stat membru si adresa unui sediu fix din Comunitate catre care sunt prestate serviciile. Se considera ca prestatorul a actionat de buna-credinta in ceea ce priveste determinarea faptului ca beneficiarul este o persoana impozabila atunci cand a obtinut confirmarea validitatii codului de TVA atribuit beneficiarului de autoritatile fiscale din alt stat membru, prin intermediul procedurilor de securitate existente la nivel comunitar.
(4) In sensul art. 133 alin. (7) lit. b) din

Codul fiscal:
a) acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau la alte evenimente similare cuprinde servicii constand in acordarea dreptului de intrare la un eveniment, in schimbul unui bilet sau al unei taxe. Numai serviciile care au drept caracteristica esentiala garantarea unui astfel de drept de intrare sunt privite ca acces la un eveniment;
b) conceptul de acces la un eveniment cuprinde urmatoarele servicii, fara a se limita la acestea:
1. acordarea dreptului de intrare la spectacole, piese de teatru, reprezentatii de circ, parcuri de distractii, concerte, targuri, expozitii si alte evenimente similare, inclusiv pe baza de abonamente;
2. acordarea dreptului de intrare la evenimente sportive, precum meciuri sau competitii, inclusiv pe baza de abonamente;
3. acordarea dreptului de intrare la evenimente educationale sau stiintifice, precum conferinte sau seminare, altele decat cele prevazute la lit. c) pct.1;
c) conceptul de acces la un eveniment nu cuprinde operatiuni precum:
1. participarea la conferinte si seminare pentru care accesul este acordat/permis numai pe baza inregistrarii in prealabil a participantilor;
2. utilizarea unor facilitati precum cele oferite de o sala de gimnastica sau alte facilitati similare, in schimbul unei cotizatii de membru;
d) serviciile auxiliare legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau la alte evenimente similare, prestate unei persoane impozabile, cuprind numai serviciile furnizate separat persoanei care participa la un astfel de eveniment, in schimbul platii unei sume de bani facute de respectiva persoana, in legatura cu accesul la respectivul eveniment. Aceste servicii includ in special utilizarea vestiarului sau a instalatiilor sanitare si nu includ serviciile de intermediere in vanzarea biletelor."

6.
Punctul 16^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii Art. 134^2. — (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare.
(3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

Norme metodologice:

16^1.
(1) Prevederile art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se aplica in situatia in care facturile totale ori partiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii au fost emise inaintea faptului generator de taxa si includ si situatia in care sunt emise facturi pentru avansuri inainte de incasarea acestora.
(2) In aplicarea art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, in cazul in care intervin evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare este cota operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. Pentru operatiunile a caror baza impozabila este determinata in valuta, cursul de schimb valutar utilizat pentru ajustarea bazei de impozitare este acelasi ca si al operatiunii de baza care a generat aceste evenimente, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunea de baza. Totusi, in cazul in care nu se poate determina operatiunea de baza care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul si, corespunzator, si cursul de schimb valutar de la aceasta data, in cazul operatiunilor pentru care baza de impozitare este determinata in valuta.
<(3) In cazul in care intervin evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, pentru achizitii intracomunitare de bunuri, cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare este cota in vigoare la data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara potrivit art. 135 din Codul fiscal. In situatia in care nu se poate determina achizitia intracomunitara care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul.
Exemplu: Societatea A din Romania a primit o factura pentru un avans la o achizitie intracomunitara de bunuri in suma de 1.000 euro, emisa la data de 12 mai 2010. Taxa aferenta achizitiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb in vigoare la data de 12 mai 2010, respectiv 4,18 lei/euro, aplicandu-se cota de TVA de 19%, astfel:
1.000 euro x 4,18 lei/euro x 19% = 794,2 lei.
In luna iulie, societatea primeste factura emisa la data de 16 iulie 2010 pentru diferenta pana la valoarea integrala a bunurilor care sunt achizitionate intracomunitar, in suma de 5.000 euro, valoarea integrala a bunurilor fiind de 6.000 euro.
Taxa aferenta achizitiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb in vigoare la data de 16 iulie 2010, respectiv 4,26 lei/euro, aplicandu-se cota de TVA de 24%, astfel:
5.000 euro x 4,26 lei/euro x 24% = 5.112 lei.
La data de 5 august 2010, furnizorul extern emite un creditnote prin care acorda o reducere de pret de 10% aferenta livrarii intracomunitare care a generat achizitia intracomunitara de bunuri la societatea A din Romania. Societatea A are obligatia sa ajusteze baza de impozitare a achizitiei intracomunitare cu sumele calculate astfel:
1.000 euro x 10% x 4,18 lei/euro x 19% = 79,42 lei
5.000 euro x 10% x 4,26 lei/euro x 24% = 511,2 lei."

7.
Punctul 16^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa Art. 134^3
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 134^2, in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevazute la art. 155 alin. (1) sau, dupa caz, la emiterea autofacturii prevazute la art. 155 alin. (4), daca factura sau autofactura este emisa inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

Norme metodologice:

16^2.
(1) In sensul art. 134^3 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa, exigibilitatea intervine la data emiterii unei facturi inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, indiferent daca factura a fost emisa pentru incasarea unui avans sau pentru contravaloarea integrala ori partiala a livrarii.
(2) Exigibilitatea determina perioada fiscala in care livrarea intracomunitara scutita se inregistreaza in decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal si in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal."

8.
Punctul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri Art. 135. — (1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia.
(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1) sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin. (4), daca factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.]

Norme metodologice:

17.
Exista o relatie clara intre faptul generator in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri si faptul generator in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, care intervin in acelasi moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri. Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari, in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal, in Romania, momentul exigibilitatii a fost stabilit fie in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, fie la data facturii pentru contravaloarea totala sau partiala, atat pentru livrarile intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.
Exemplul 1. Factura pentru livrarea intracomunitara este emisa in luna urmatoare celei in care se efectueaza livrarea
Alt stat            Romania
Livrare intracomunitara     Achizitie intracomunitara
scutita de TVA         supusa TVA si taxabila

Data livrarii: 25.01.2010
Data facturii: 12.02.2010

Faptul generator: 25.01.2010  Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 12.02.2010   Exigibilitatea: 12.02.2010

Livrarea este inclusa in    Achizitia intracomunitara se
declaratia recapitulativa si  evidentiaza in declaratia
decontul de TVA aferente    recapitulativa si decontul de 
lunii februarie 2010.      TVA aferente lunii februarie 2010.


Exemplul 2. Factura pentru livrarea intracomunitara este emisa in aceeasi luna in care se efectueaza livrarea intracomunitara. Alt stat Romania Livrare intracomunitara Achizitie intracomunitara scutita de TVA supusa TVA si taxabila Data livrarii: 25.01.2010 Data facturii: 29.01.2010 Faptul generator: 25.01.2010 Faptul generator: 25.01.2010 Exigibilitatea: 29.01.2010 Exigibilitatea: 29.01.2010 Livrarea este inclusa in Achizitia intracomunitara este declaratia recapitulativa inclusa in declaratia aferenta lunii ianuarie si se recapitulativa aferenta lunii evidentiaza in decontul de ianuarie si se evidentiaza in TVA din luna ianuarie 2010. decontul de TVA din luna ianuarie 2010."

9.
La punctul 18, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In sensul art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, altele decat bunurile imobile, este constituita din valoarea de inregistrare in contabilitate diminuata cu amortizarea contabila, dar nu mai putin decat valoarea la care bunurile au fost imputate, in cazul bunurilor constatate lipsa din gestiune. Daca activele corporale fixe sunt complet amortizate, baza de impozitare este zero sau, dupa caz, valoarea imputata, in cazul lipsurilor imputabile. Pentru bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar si care constituie pentru locator/finatator o livrare de bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, baza de impozitare este valoarea capitalului ramas de facturat.
(5) In situatiile prevazute la art. 128 alin. (4) lit. a)—c) din Codul fiscal, baza de impozitare a activelor corporale fixe, altele decat bunurile imobile, se determina conform prevederilor alin. (4)."

10.
La punctul 37, alineatele (3)—(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Se considera a fi data primei ocupari, in cazul unei constructii sau al unei parti din constructie care nu a suferit transformari de natura celor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul fiscal, data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a constructiei sau a unei parti din constructie. Prin proces-verbal de receptie definitiva se intelege procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform legislatiei in vigoare. In cazul unei constructii realizate in regie proprie, data primei ocupari este data documentului pe baza caruia constructia sau partea din constructie este inregistrata in evidentele contabile drept activ corporal fix.
(4) Data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4 din Codul fiscal. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. Prin proces-verbal de receptie definitiva se intelege procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform legislatiei in vigoare. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective.
(5) Daca livrarea unei constructii intervine inainte de data primei ocupari, astfel cum este definita prima ocupare la alin. (3), se considera ca are loc livrarea unei constructii noi."

11.
Dupa punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare Art. 142
(1) Sunt scutite de taxa:
[...]
e^1) importul de bunuri de catre Comunitatea Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau de catre organismele instituite de Comunitati carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si in conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere in aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea concurentei;

Norme metodologice:
40^1. Scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. e^1) din Codul fiscal se acorda de catre directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale de frontiera si de interior si punctele vamale, pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea limitelor si conditiilor precizate in Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene sau in acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea concurentei."

12.
Punctul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare Art. 142
(1) Sunt scutite de taxa:
[...]
f) importul de bunuri efectuat in Romania de organismele internationale, altele decat cele mentionate la lit. e^1), recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, precum si de catre membrii acestora, in limitele si in conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a acestor organisme sau in acordurile de sediu;

Norme metodologice:

41.
Scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal se acorda de catre directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale de frontiera si de interior si punctele vamale, pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea limitelor si conditiilor precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii sau in acordurile de sediu."

13.
Punctul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Scutiri pentru importul de bunuri si pentru achizitii intracomunitare Art. 142
(1) Sunt scutite de taxa:
[...]
h) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, in aceeasi stare in care se aflau la momentul exportului, si care beneficiaza de scutire de taxe vamale;

Norme metodologice:

42.
In sensul art. 142 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, bunurile reimportate beneficiaza de scutirea de TVA in masura in care sunt scutite de taxe vamale potrivit legislatiei vamale care se refera la marfurile reintroduse pe teritoriul Comunitatii, respectiv art. 185—187 din Regulamentul (CE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar."

14.
La punctul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Scutirea partiala mentionata la alin. (1) se acorda in urmatoarele conditii:
a) bunurile trebuie sa fi fost exportate din Romania in afara Comunitatii, dupa plasarea acestora in regim de perfectionare pasiva;
b) exportul si reimportul bunurilor trebuie efectuate de aceeasi persoana."

15.
Punctul 44^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri Art. 144
(1) Sunt scutite de taxa urmatoarele:
a) livrarea de bunuri care urmeaza:
1. sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata drepturilor de import;
2. sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si, dupa caz, plasate in depozit necesar cu caracter temporar;
3. sa fie introduse intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber;
4. sa fie plasate in regim de antrepozit vamal;
5. sa fie plasate in regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
6. sa fie plasate in regim de tranzit vamal extern;
7. sa fie admise in apele teritoriale:
— pentru a fi incorporate pe platforme de forare sau de productie, in scopul construirii, repararii, intretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la continent;
— pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea platformelor de forare sau de productie;
8. sa fie plasate in regim de antrepozit de TVA, definit dupa cum urmeaza:
— pentru produse accizabile, orice locatie situata in Romania, care este definita ca antrepozit fiscal, in sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare;
— pentru bunuri, altele decat produsele accizabile, o locatie situata in Romania si definita prin norme;
b) livrarea de bunuri efectuata in locatiile prevazute la lit. a), precum si livrarea de bunuri care se afla in unul dintre regimurile sau situatiile precizate la lit. a);
c) prestarile de servicii aferente livrarilor prevazute la lit. a) sau efectuate in locatiile prevazute la lit. a), pentru bunurile aflate in regimurile sau situatiile prevazute la lit. a);
d) livrarile de bunuri care inca se afla in regim vamal de tranzit intern, precum si prestarile de servicii aferente acestor livrari, altele decat cele prevazute la art. 144^1;
e) importul de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de TVA.
(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de taxa.

Norme metodologice:

44^1.
(1) Scutirile de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 144 din Codul fiscal nu se aplica in cazul regimurilor vamale suspensive care nu se regasesc la alin. (1) lit. a) al aceluiasi articol, cum sunt cele de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import, transformare sub control vamal, perfectionare activa in sistemul de rambursare.
(2) In sensul art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Codul fiscal, prin ape teritoriale se intelege marea teritoriala a Romaniei, astfel cum este definita la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

16.
Punctul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Sfera de aplicare a dreptului de deducere Art. 145
(1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.
(2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:
a) operatiuni taxabile;
b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania;
c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 143, 144 si 144^1;
d) operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1—5 si lit. b), in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni; e) operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.
(3) Daca nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. 128 alin. (8) si la art. 129 alin. (5).
(4) In conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA conform art. 153.
(4^1) In conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre o persoana impozabila de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala potrivit art. 11 sau de la o persoana impozabila in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.
(5) Nu sunt deductibile:
a) taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);
b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.

Norme metodologice:

45.
(1) In sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa pentru achizitiile efectuate de aceasta inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, din momentul in care aceasta persoana intentioneaza sa desfasoare o activitate economica, cu conditia sa nu se depaseasca perioada prevazuta la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Intentia persoanei trebuie evaluata in baza elementelor obiective, cum ar fi faptul ca aceasta incepe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare necesare initierii acestei activitati economice. Deducerea se exercita prin inscrierea taxei deductibile in decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal, depus dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. In cazul persoanelor impozabile nestabilite pe teritoriul Romaniei, se aplica prevederile art. 147^2 din Codul fiscal in perioada in care nu au fost inregistrate in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, in situatia in care persoanele respective au solicitat rambursarea taxei in baza art. 147^2 din Codul fiscal si in perioada respectiva indeplineau conditiile pentru a beneficia de rambursare conform prevederilor art. 147^2 din Codul fiscal. Persoanele impozabile nestabilite in Romania, dar inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, aplica prevederile art. 147^1 din Codul fiscal inclusiv pentru achizitiile efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA, in situatia in care pentru respectivele achizitii nu au solicitat rambursarea taxei conform art. 147^2 din Codul fiscal.
(2) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevazut la alin. (1) trebuie indeplinite conditiile si formalitatile prevazute la art. 145—147^1 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru operatiunile efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
(3) In cazul micilor intreprinderi care au aplicat regimul special de scutire in conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal si care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achizitii efectuate inainte de inregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (6)—(8) si pct. 62 alin. (4)—(6).
(4) In aplicarea prevederilor art. 145 alin. (4^1) din Codul fiscal, in cazul bunurilor supuse executarii silite pentru care se aplica procedura prevazuta la pct. 75, se acorda dreptul de deducere a taxei, in limitele si in conditiile prevazute la art. 145—147^1 din Codul fiscal, pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit art. 11 din Codul fiscal, sau de la o persoana impozabila in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, daca livrarea bunurilor ar fi fost taxabila, prin efectul legii sau prin optiune, in situatia in care respectiva persoana impozabila nu ar fi fost inactiva.
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentru achizitiile de bunuri efectuate in situatiile prevazute la alin. (4) nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit furnizorului conform art. 153 din Codul fiscal."

17.
Punctul 45^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Limitari speciale ale dreptului de deducere Art. 145^1
(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.
(2) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (1), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(4) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2011 inclusiv.
(5) In cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146—147^1.

Norme metodologice:

45^1.
(1) In aplicarea art. 145^1alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparatii si/sau interventie reprezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat in vederea repararii bunurilor, precum si cele utilizate pentru deplasarea in actiuni de interventie;
b) vehiculele utilizate exclusiv pentru paza si protectie sunt vehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezinta vehiculele care servesc la primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si pachetelor;
d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezinta vehiculele rutiere special amenajate pentru a gazdui tehnica specifica pentru inregistrari audio video sau transmisii complexe video, audio si/sau date prin unde hertziene ori medii optice, capabile sa efectueze productii de televiziune sau radio inregistrate ori transmise in direct sau sa transmita la distanta prin tehnologii de radiofrecventa (radiorelee, transmisii prin satelit) ori prin fibra optica semnalul unei productii de televiziune sau de radio catre alte care de reportaj ori catre un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;
e) vehiculele destinate exclusiv utilizarii de agenti de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari. In aceasta categorie sunt cuprinse si vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;
f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea ori la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii, atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport;
g) vehiculele utilizate exclusiv de agenti de recrutare a fortei de munca sunt vehiculele utilizate in cadrul activitatii agentiilor de plasare a fortei de munca de catre personalul care se ocupa in principal cu recrutarea si plasarea fortei de munca. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a fortei de munca.
(2) In sensul art. 145^1 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prin vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plata se intelege vehiculele care contribuie in mod esential la prestarea directa a serviciilor cu plata si fara de care serviciile nu pot fi efectuate."

18.
La punctul 46, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul continut:
"(1^1) In cazul utilizarii Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale de import, justificarea deducerii taxei se face cu exemplarul pe suport hartie al declaratiei vamale care certifica inscrisurile din documentul electronic de import/documentul electronic de import cu elemente de securitate si siguranta pentru care s-a acordat liber de vama, autentificat prin aplicarea semnaturii si a stampilei lucratorului vamal."

19.
La punctul 49 alineatul (1) litera c), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. prestarea de servicii de transport si de servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal;".

20.
La punctul 50 alineatul (1) litera b), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. prestarea de servicii de transport si de servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—m), art. 144 alin. (1) lit. c ) si art. 144^1 din Codul fiscal;".

21.
La punctul 53, alineatele (3) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care persoana impozabila care aplica regimul special de scutire, prevazut la art. 152 din Codul fiscal, se inregistreaza potrivit legii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum si in cazul in care persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, se aplica ajustarile de taxa prevazute la pct. 61 si 62.
................................................
(7) In cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi conform art. 11 din Codul fiscal, precum si al persoanelor in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata de catre organele fiscale competente, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, se considera ca activele corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, care nu sunt amortizate integral, sunt alocate pe perioada de inactivitate unei activitati fara drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 148 lit. c) din Codul fiscal pentru valoarea ramasa neamortizata. Ajustarea se efectueaza in functie de cota de taxa in vigoare la data achizitiei activului corporal fix. In sensul prezentelor norme, prin valoare ramasa neamortizata se intelege valoarea de inregistrare in contabilitate diminuata cu amortizarea contabila.
Ajustarea va fi reflectata in ultimul decont de taxa depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a incetarii situatiei care a condus la scoaterea din evidenta, persoanele impozabile pot ajusta, in conformitate cu prevederile alin. (2) lit. b), taxa aferenta activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital potrivit art. 149 din Codul fiscal, pentru valoarea ramasa neamortizata, inclusiv in situatia in care acestea au fost livrate in regim de taxare in perioada de inactivitate, in cadrul procedurii de executare silita. Ajustarea va fi reflectata in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior."

22.
La punctul 54, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"54. (1) Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor care fac obiectul inchirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane se efectueaza de catre persoana care inchiriaza, da in leasing sau pune la dispozitia altei persoane bunurile respective, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (2). Data la care bunul se considera achizitionat din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata de locatar/utilizator este data la care se face transferul dreptului de proprietate de catre locator/finantator. Pentru taxa aferenta achizitiei bunurilor de capital care au fost cumparate de locatar/utilizator printr-un contract de leasing, perioada de ajustare incepe la data de 1 ianuarie a anului in care a avut loc transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, dar ajustarea se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunurilor de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate. In sensul art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin durata normala de functionare se intelege durata normala de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala, in cazul activelor corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile conform prevederilor legale in vigoare. Activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este egala sau mai mare de 5 ani.
(2) Taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta transformarii sau modernizarii unui bun imobil sau a unei parti a acestuia se ajusteaza de catre persoana la dispozitia careia este pus bunul imobil sau o parte a acestuia in situatia in care lucrarile de transformare ori modernizare sunt efectuate de catre aceasta persoana, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala dupa transformare ori modernizare a bunului imobil sau a partii de bun imobil. In sensul prezentelor norme metodologice sunt luate in considerare operatiunile de transformare sau modernizare care conduc la majorarea valorii bunului imobil. In scopul calcularii acestei depasiri se vor avea in vedere valorile reevaluate ale bunurilor respective, asa cum sunt inregistrate in contabilitate.
Se considera ca bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital prevazute la art. 149 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, la data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza. Prin proces-verbal de receptie definitiva se intelege procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea activului corporal fix cu valoarea transformarii respective.
......................................................
(4) In cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi conform art. 11 din Codul fiscal, precum si al persoanelor in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata de catre organele fiscale competente, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, se considera ca bunurile de capital nu sunt alocate pe perioada de inactivitate unei activitati economice, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal. Ajustarea va fi reflectata in ultimul decont de taxa depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a incetarii situatiei care a condus la scoaterea din evidenta, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferenta bunurilor de capital proportional cu perioada ramasa din perioada de ajustare, in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. In situatia bunurilor de capital livrate in regim de taxare in perioada de inactivitate, in cadrul procedurii de executare silita, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferenta acestora proportional cu perioada ramasa din perioada de ajustare, determinata in functie de anul in care a avut loc livrarea bunurilor respective.
Ajustarea va fi reflectata in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior."

23.
Punctul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei Art. 151^2. — (1) Beneficiarul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5):
a) nu este emisa;
b) cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare;
c) nu mentioneaza valoarea taxei sau o mentioneaza incorect.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), daca beneficiarul dovedeste achitarea taxei catre persoana obligata la plata taxei, nu mai este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei.
(3) Furnizorul sau prestatorul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)—(4) si (6), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 155^1 alin. (1):
a) nu este emisa;
b) cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: numele/denumirea, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.
(4) Furnizorul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 155^1 alin. (1):
a) nu este emisa;
b) cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.
(5) Persoana care il reprezinta pe importator, persoana care depune declaratia vamala de import sau declaratia de import pentru TVA si accize si proprietarul bunurilor sunt tinuti raspunzatori individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu importatorul prevazut la art. 151^1.
(6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul si transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabila pentru transport sunt tinuti raspunzatori individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu persoana obligata la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1), (5) si (6) si art. 151^1.
(7) Persoana care desemneaza o alta persoana ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) si/sau art. 151 alin. (2), este tinuta raspunzatoare individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu reprezentantul sau fiscal.

Norme metodologice:

60.
Obligatiile beneficiarului prevazute la art. 151^2 alin. (1) din Codul fiscal nu afecteaza exercitarea dreptului de deducere in conditiile prevazute la art. 145 din Codul fiscal."

24.
Punctele 61 si 62 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici Art. 152
(1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate aplica scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa in situatia prevazuta la alin. (7) si (7^1), a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(3) Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.
(4) O persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, conform alin. (2), sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).
(5) Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevazut la alin. (1) se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1) ori, dupa caz, la alin. (5) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153.
Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa conform art. 153.
(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul unui an calendaristic nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita pana pe data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din data de 1 februarie. Pe baza informatiilor din jurnalele pentru vanzari aferente operatiunilor efectuate in cursul unui an calendaristic, persoanele impozabile stabilesc daca cifra de afaceri determinata conform alin. (2) este inferioara plafonului de scutire. Pana la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta in termenul stabilit de prezentul alineat, are obligatia sa depuna decontul de taxa prevazut la art. 156^2 pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 februarie inclusiv. In ultimul decont depus, persoana impozabila are obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu.
(7^1) Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, potrivit alin. (7), persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri, determinata conform alin. (2), mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1), are obligatia sa respecte prevederile prezentului articol si, dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 153, are dreptul sa efectueze ajustarile de taxa conform prezentului titlu. Ajustarile vor fi reflectate in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
(7^2) Persoana impozabila care solicita, conform alin. (7), scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, dar are obligatia de a se inregistra in scopuri de taxa, conform art. 153^1, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153. Inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, va fi valabila incepand cu data de 1 februarie a anului respectiv. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care persoana impozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
(8) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile art. 145 si 146;
b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau alt document;
c) abrogata.
(9) Prin norme se stabilesc regulile de inregistrare si ajustarile de efectuat in cazul modificarii regimului de taxa.

Norme metodologice:

61.
(1) In sensul art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, o operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la pct. 47 alin. (3).
(2) La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal. Echivalentul in lei al plafonului de 35.000 euro prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, determinat in functie de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii, rotunjit la urmatoarea mie, este de 119.000 lei.
(3) Persoanele impozabile care, daca ar fi inregistrate normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, ar aplica un regim special de taxa conform prevederilor art. 152^1 si 152^2 din Codul fiscal vor lua in calculul determinarii cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal numai baza impozabila pentru respectivele operatiuni determinata in conformitate cu prevederile art. 152^1 si 152^2 din Codul fiscal.
(4) Activele fixe corporale prevazute la art. 152 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sunt cele definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, iar activele necorporale sunt cele definite de legislatia contabila si care din punctul de vedere al taxei sunt considerate servicii.
(5) In sensul art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, persoana impozabila care opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa trebuie sa solicite inregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal si sa aplice regimul normal de taxa incepand cu data inregistrarii.
(6) Persoana impozabila care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, are obligatia sa ajusteze taxa deductibila aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, in momentul trecerii la regimul de scutire;
b) activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate in curs de executie, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul de scutire, inclusiv bunurilor de capital, pentru care perioada de ajustare a deducerii, prevazuta la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, nu a expirat.
(7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, prevazuta la alin. (6), se realizeaza potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.
Ajustarea pentru activele corporale fixe in curs de executie si pentru serviciile neutilizate se efectueaza potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea taxei deductibile. Ajustarile de taxa realizate conform art. 128 alin. (4) lit. c) si art. 148 din Codul fiscal se efectueaza in functie de cota de taxa in vigoare la data achizitiei bunurilor mobile corporale.
(8) Valoarea rezultata ca urmare a efectuarii ajustarilor de taxa conform alin. (6) se evidentiaza in ultimul decont de taxa depus conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal. In cazul in care persoana impozabila nu a evidentiat corect sau nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute la alin. (6), organele de inspectie fiscala vor stabili valoarea corecta a ajustarilor de taxa si, dupa caz, vor solicita plata sau vor dispune restituirea taxei rezultate ca urmare a ajustarii.
(9) In cazul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatorului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, acesta are obligatia, pana cel tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, sa ajusteze:
a) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, inclusiv taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal si pct. 54;
b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul transferului dreptului de proprietate, conform art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili procedura de declarare si plata a sumelor rezultate din ajustarea taxei.
(10) In sensul art. 152 alin. (9) din Codul fiscal, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa prin optiune conform prevederilor art. 152 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa in cazul depasirii plafonului de scutire in termenul stabilit la art. 152 alin. (6) din Codul fiscal au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, in momentul trecerii la regimul normal de taxare;
b) activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate in curs de executie, aflate in proprietatea lor in momentul trecerii la regimul normal de taxa, cu conditia, in cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevazuta la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, sa nu fi expirat. In cazul activelor corporale fixe, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxa.
(11) Ajustarile efectuate conform alin. (10) se inscriu in primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal a persoanei impozabile sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
(12) Pentru ajustarea taxei prevazute la alin. (10), persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. 145—149 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.

62.
(1) Persoanele care aplica regimul special de scutire, conform art. 152 din Codul fiscal, au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vanzari, precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.
(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa;
b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata.
(3) In cazul in care persoana impozabila a solicitat in mod eronat scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care persoana impozabila nu s-a inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pana la data identificarii acestei erori de catre organele de inspectie fiscala, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze pe perioada cuprinsa intre data anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si data identificarii acestei erori. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa;
b) in cazul in care persoana impozabila s-a inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pana la data identificarii acestei erori de catre organele de inspectie fiscala, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze pe perioada cuprinsa intre data la care persoanei respective i s-a anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si data la care a fost inregistrata.
(4) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. (2) si (3), organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare.
(5) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege, indiferent daca au facut sau nu obiectul inspectiei fiscale, au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, in conditiile prevazute la art. 145—149 din Codul fiscal:
a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege;
b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate in curs de executie, aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, cu conditia, in cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevazuta la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, sa nu fi expirat;
c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata.
(6) Persoanele impozabile care au solicitat in mod eronat scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, indiferent daca au facut sau nu obiectul inspectiei fiscale, au dreptul sa anuleze ajustarile de taxa efectuate potrivit art. 152 alin. (7) din Codul fiscal si sa isi exercite dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoanei respective i s-a anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si data la care a fost inregistrata, in primul decont depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, in conditiile prevazute la art. 145— 149 din Codul fiscal.
(7) Pentru ajustarea taxei prevazute la alin. (5) si (6), persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. 145—149 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.
(8) Persoanele impozabile care au aplicat regimul special pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 din Codul fiscal si care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, daca ulterior inregistrarii realizeaza numai operatiuni fara drept de deducere, vor solicita scoaterea din evidenta conform art. 153 alin. (11) din Codul fiscal. Daca, ulterior scoaterii din evidenta, aceste persoane impozabile vor realiza operatiuni care dau drept de deducere a taxei, vor aplica prevederile art. 152 din Codul fiscal."

25.
La punctul 64 alineatul (4) litera c), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. suma totala, egala cu preturile de vanzare totale stabilite conform art. 152^2 alin. (1) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal, a livrarilor de bunuri supuse regimului special efectuate de persoana impozabila revanzatoare in anul respectiv; si".

26.
La punctul 64, alineatele (1), (2) si litera c) si partea introductiva a literei e) ale alineatului (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In sensul art. 152^2 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, bunurile second-hand includ orice obiecte vechi care mai pot fi utilizate «ca atare» sau in urma unor reparatii, dar nu cuprind bunurile prevazute la alin. (2).
(2) Nu sunt considerate bunuri second-hand in sensul art. 152^2 alin. (1) lit. d) din

Codul fiscal:
a) aurul, argintul si platina prezentate sub forma de bare, plachete, lingouri, pulbere, foite, folie, tuburi, sarma sau in orice alt mod, ce pot fi folosite ca materie prima pentru producerea altor bunuri, fie pure, fie in aliaj cu alte metale;
b) aurul de investitii conform definitiei prevazute la art. 152^3 alin. (1) din Codul fiscal;
c) monedele din argint sau platina care nu constituie obiecte de colectie in sensul art. 152^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) reziduuri de obiecte vechi formate din metale pretioase recuperate in scopul topirii si refolosirii ca materii prime;
e) pietrele pretioase si semipretioase si perlele, indiferent daca sunt sau nu taiate, sparte in lungul fibrei, gradate sau slefuite insa nu pe fir, montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice si fantezie, obiecte de aurarie si argintarie si similare;
f) bunurile vechi reparate sau restaurate astfel incat nu se pot deosebi de bunuri noi similare;
g) bunurile vechi care au suferit inainte de revanzare o astfel de transformare incat la revanzare nu mai este posibila nicio identificare cu bunul in starea initiala de la data achizitiei;
h) bunurile care se consuma la prima utilizare;
i) bunurile ce nu mai pot fi refolosite in niciun fel;
j) obiectele vechi care sunt executate din metale pretioase sau si cu pietre pretioase sau semipretioase, cum ar fi bijuteriile (clasice si fantezie, obiectele de aurarie si argintarie si toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele, integral sau partial formate din aur, argint, platina, pietre pretioase si/sau perle, indiferent de gradul de puritate a metalelor si pietrelor pretioase).
.................................................................
(7) [...]
c) va tine un registru care permite sa se stabileasca, la finele fiecarei perioade fiscale, alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrarile efectuate in respectiva perioada fiscala si, dupa caz, taxa colectata;
................................................................
e) va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura. Factura emisa prin autofacturare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:".

27.
La punctul 65, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In aplicarea prevederilor art. 152^3 alin. (10) din Codul fiscal cumparatorul, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, este persoana obligata la plata taxei pentru:
a) livrarile in interiorul tarii de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325‰;
b) livrarile de aur de investitii efectuate in interiorul tarii de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare pentru respectivele livrari."

28.
La punctul 65, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Regulile de aplicare a taxarii inverse prevazute la art. 160 din Codul fiscal se aplica in mod corespunzator si in situatiile prevazute la art. 153 alin. (10) din Codul fiscal."

29.
Punctele 66 si 66^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "

Codul fiscal:
Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA Art. 153
(1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:
a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:
1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;
c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
(2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix conform art. 125^1 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, astfel:
a) inaintea primirii serviciilor, in situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita in sensul art. 125^1 alin. (2) in alt stat membru;
b) inainte de prestarea serviciilor, in situatia in care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din Romania pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita in sensul art. 125^1 alin. (2) in alt stat membru care are obligatia de a plati TVA in alt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2);
c) inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) si c) care implica:
1. livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2);
2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);
3. operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
4. achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.
(3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.
(4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2), si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153, va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)—(6). Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania conform acestui articol persoanele stabilite in afara Comunitatii care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitate.
(5) Va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care intentioneaza:
a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 151; sau
b) sa efectueze o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa.
(6) Persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate, in conditiile stabilite prin norme, sa isi indeplineasca aceasta obligatie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Comunitate care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa se inregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal.
(7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5). Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pe baza carora sa fie conditionata inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA.
(8) In cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
(9) Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11, precum si a persoanelor impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenta este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA, daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta, fara a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 in anul calendaristic respectiv.
(9^1) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, in situatia prevazuta la art. 152 alin. (7).
(10) Persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta in scris organele fiscale competente cu privire la modificarile informatiilor declarate in cererea de inregistrare sau furnizate prin alta metoda organului fiscal competent, in legatura cu inregistrarea sa, sau care apar in certificatul de inregistrare in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente.
(11) In cazul incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei sau in cazul incetarii activitatii sale economice, orice persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta in scris organele fiscale competente in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente in scopul scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc scoaterea din evidenta si procedura aplicabila.

Norme metodologice:

66.
(1) In cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau (5) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera valabila incepand cu:
a) data comunicarii certificatului de inregistrare, in cazurile prevazute la art. 153 alin. (2), (4) si (5) din Codul fiscal;
b) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal;
c) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
d) prima zi a lunii urmatoare celei in care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul prevazut la art. 153 alin. (1) lit. c) si alin. (8) din Codul fiscal;
e) data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul prevazut la art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
(2) In aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economica se considera ca fiind inceputa din momentul in care o persoana intentioneaza sa efectueze o astfel de activitate.
Intentia persoanei trebuie apreciata in baza elementelor obiective, de exemplu, faptul ca aceasta incepe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare necesare initierii unei activitati economice.
(3) Institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau care sunt inregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 127 din Codul fiscal, in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila, respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica, li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila, respectiv operatiuni taxabile, scutite fara drept de deducere conform art. 141 din Codul fiscal sau scutite cu drept de deducere conform art. 143, 144, 144^1 din Codul fiscal, si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu, conform art. 153 alin. (8) din Codul fiscal, li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA, acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, pe care le va realiza ulterior. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal va fi considerata persoana impozabila conform art. 133 alin. (1) din Codul fiscal, dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor conform art. 133 din Codul fiscal.
(4) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si care are pe teritoriul Romaniei sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, va fi identificata printr-un singur cod de inregistrare in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal.
(5) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si este stabilita in Romania printr-unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, va fi identificata printr-un singur cod de inregistrare in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal. In acest scop persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei va desemna unul dintre sediile fixe aflate pe teritoriul Romaniei sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform acestui titlu, ale tuturor sediilor fixe stabilite in Romania ale acestei persoane impozabile. Sediul fix este intotdeauna o structura fara personalitate juridica si poate fi, de exemplu, o sucursala, un birou de vanzari, un depozit, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
(6) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si nu este stabilita prin sediu/sedii fix/fixe in Romania este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru operatiunile prevazute la art. 153 alin. (4) si (5) din Codul fiscal. In cazul operatiunilor prevazute la art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, organul fiscal competent nu va inregistra in scopuri de TVA persoana impozabila nestabilita in Romania daca aceasta urmeaza sa realizeze in Romania numai operatiuni pentru care, potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)— (6) din Codul fiscal, beneficiarul este persoana obligata la plata TVA. In scopul inregistrarii, persoana impozabila nestabilita in Romania trebuie sa furnizeze o declaratie pe propria raspundere organului fiscal competent, in care sa mentioneze ca va realiza in Romania operatiuni taxabile pentru care este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal si/sau ca urmeaza sa desfasoare operatiuni scutite cu drept de deducere, cu exceptia serviciilor de transport si a serviciilor auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 144^1 din Codul fiscal, pentru care inregistrarea este optionala. Pe langa declaratia pe propria raspundere, vor fi prezentate contractele sau comenzile din care rezulta aceste informatii. In cazul in care persoana impozabila nestabilita in Romania solicita inregistrarea conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, va trebui sa prezinte contractele/comenzile in baza carora urmeaza sa efectueze livrari si/sau achizitii intracomunitare care au locul in Romania.
(7) Persoana impozabila nestabilita in Romania se va inregistra la autoritatea fiscala competenta dupa cum urmeaza:
a) fie direct, fie prin desemnarea unui reprezentant fiscal, daca persoana este stabilita in spatiul comunitar. In cazul inregistrarii directe, aceasta persoana va declara adresa din Romania la care pot fi examinate toate evidentele si documentele ce trebuie pastrate in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
b) prin desemnarea unui reprezentant fiscal, daca persoana nu este stabilita in spatiul comunitar.
(8) Daca, ulterior inregistrarii directe in scopuri de taxa conform alin. (7) lit. a), persoana impozabila nestabilita in Romania va fi stabilita in Romania printr-un sediu fix, inclusiv o sucursala, organele fiscale competente nu vor atribui un alt cod de inregistrare in scopuri de taxa, fiind pastrat codul de inregistrare in scopuri de taxa acordat initial.
(9) In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si care se inregistreaza in scopuri de taxa conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal prin sedii fixe, altele decat sucursalele, si ulterior vor infiinta sucursale in Romania, organele fiscale competente nu vor atribui un alt cod de inregistrare in scopuri de taxa, fiind pastrat codul de inregistrare in scopuri de taxa acordat initial.
(10) Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si care, ulterior inregistrarii respective, desfasoara exclusiv operatiuni ce nu dau dreptul la deducere va solicita anularea inregistrarii in termen de 15 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere. Dovada faptului ca persoana nu mai realizeaza operatiuni cu drept de deducere trebuie sa rezulte din obiectul de activitate si, dupa caz, din declaratia pe propria raspundere data de imputernicitul legal al persoanei impozabile in cazul operatiunilor scutite pentru care persoana impozabila poate opta pentru taxare conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
(11) Anularea inregistrarii in scopuri de TVA se va efectua in prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a solicitat anularea inregistrarii conform art. 153 alin. (11) din Codul fiscal sau inregistrarea este anulata in conditiile art. 153 alin. (9) din Codul fiscal. Persoana impozabila care a solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (10) are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pana la data de 25 a lunii in care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.
(12) Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si care isi inceteaza activitatea economica va solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt. Persoanele impozabile care s-au inregistrat in Romania conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal pot solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care nu mai realizeaza achizitii sau livrari intracomunitare in Romania pentru care sunt obligate la plata taxei in Romania conform art. 151 din Codul fiscal.
Persoanele impozabile care s-au inregistrat in Romania conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal pot solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul in care nu mai realizeaza livrari de bunuri/prestari de servicii in Romania pentru care sunt obligate la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus declaratia de incetare a activitatii. Persoana impozabila care a solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pana la data de 25 a lunii in care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.
(13) In situatia in care art. 153 din Codul fiscal prevede ca persoana impozabila trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA anticipat, respectiv inainte de realizarea unei operatiuni, dar aceasta obligatie este indeplinita ulterior, organele fiscale vor inregistra persoana respectiva atunci cand aceasta solicita inregistrarea, daca intre timp nu a fost inregistrata din oficiu.
Pentru neinregistrarea anticipata prevazuta de lege, organele fiscale vor stabili consecintele acesteia in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, precum si ale Codului de procedura fiscala.
(14) Organele fiscale competente vor inregistra din oficiu persoanele impozabile obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1), (2), (4) sau
(5) din Codul fiscal, si care nu solicita inregistrarea, indiferent daca sunt persoane care au sediul activitatii economice in Romania, un sediu fix in Romania sau sunt nestabilite in Romania.
(15) Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, datorita inscrierii in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11 din Codul fiscal sau datorita inactivitatii temporare, inscrise in registrul comertului, potrivit legii, au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA, daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta, astfel:
a) persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, datorita inscrierii in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11 din Codul fiscal trebuie sa solicite organului fiscal competent inregistrarea in scopuri de TVA, daca au fost scoase din evidenta contribuabililor declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data afisarii ordinului respectiv pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal se va considera valabila incepand cu data reactivarii;
b) persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, datorita inactivitatii temporare, inscrise in registrul comertului, potrivit legii, trebuie sa solicite organului fiscal competent inregistrarea in scopuri de TVA, daca inceteaza starea de inactivitate temporara. Solicitarea se transmite organului fiscal competent, in termen de cel mult 10 zile de la efectuarea inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, insotita de certificatul din care rezulta inregistrarea in registrul comertului a acestei mentiuni. Inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal se va considera valabila incepand cu data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii.
(16) In situatia in care persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute la alin. (15) nu solicita organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA in termenul stabilit, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu in scopuri de TVA aceste persoane, data inregistrarii fiind cea prevazuta la alin. (15).

66^1.
(1) Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana impozabila nestabilita in Romania la organul fiscal competent la care reprezentantul propus este inregistrat in scopuri de TVA. Cererea trebuie insotita de:
a) declaratia de incepere a activitatii, care va cuprinde: data, volumul si natura activitatii pe care o va desfasura in Romania. Ulterior inceperii activitatii, volumul si natura activitatii pot fi modificate potrivit prevederilor contractuale, aceste modificari urmand a fi comunicate si organului fiscal competent la care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, conform art. 153 din Codul fiscal;
b) copie de pe actul de constituire in strainatate al persoanei impozabile nestabilite in Romania;
c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care aceasta se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legii si in care aceasta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.
(2) Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor desfasurate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania. Nu se admite coexistenta mai multor reprezentanti fiscali cu angajamente limitate. Pot fi desemnate ca reprezentanti fiscali orice persoane impozabile stabilite in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
(3) Organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei impozabile nestabilite in Romania, cat si persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta. In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indica si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care trebuie sa fie diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. In cazul respingerii cererii, decizia se comunica ambelor parti, cu motivarea refuzului.
(4) Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor si obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania atat timp cat dureaza mandatul sau. In situatia in care mandatul reprezentantului fiscal inceteaza inainte de sfarsitul perioadei in care, potrivit legii, persoana impozabila nestabilita in Romania ar avea obligatia platii taxei pe valoarea adaugata in Romania, aceasta este obligata fie sa prelungeasca mandatul reprezentantului fiscal, fie sa mandateze alt reprezentant fiscal pe perioada ramasa sau sa se inregistreze conform art. 153 alin. (4) sau art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, daca este o persoana impozabila stabilita in Comunitate. Operatiunile efectuate de reprezentantul fiscal in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania nu se evidentiaza in contabilitatea proprie a persoanei desemnate ca reprezentant fiscal. Prevederile art. 152 din Codul fiscal cu privire la intreprinderile mici nu sunt aplicabile persoanelor impozabile nestabilite in Romania.
(5) Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat printr-o cerere adresata organului fiscal competent. In cerere trebuie sa precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata pe care il va depune in aceasta calitate si sa propuna o data ulterioara depunerii cererii cand va lua sfarsit mandatul sau. De asemenea, este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat se datoreaza incetarii activitatii in Romania a persoanei impozabile nestabilite in Romania sau se datoreaza inregistrarii directe in Romania, fara reprezentant fiscal, a persoanei impozabile stabilite in Comunitate pe care o reprezinta.
(6) In cazul in care persoana impozabila nestabilita in Romania isi continua activitatea economica in Romania, cererea poate fi acceptata numai daca persoana impozabila nestabilita in Romania a intocmit toate formalitatile necesare desemnarii unui alt reprezentant fiscal, iar acest nou reprezentant fiscal a fost acceptat ca atare de catre organul fiscal competent sau, dupa caz, in situatia in care persoana impozabila, daca este stabilita in Comunitate, opteaza sa se inregistreze in Romania fara sa desemneze un reprezentant fiscal.
(7) Persoana impozabila nestabilita in Romania poate mandata reprezentantul fiscal sa emita factura destinata beneficiarului sau. Persoana impozabila nestabilita in Romania sau, dupa caz, reprezentantul fiscal emite factura pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila nestabilita in Romania, aplicand regimul de taxa corespunzator operatiunilor respective, pe care o transmite beneficiarului. Prezentele norme metodologice nu instituie obligatii privind moneda in care se fac decontarile sau privind modalitatea in care se realizeaza decontarile, respectiv prin reprezentantul fiscal sau direct intre persoana impozabila nestabilita in Romania si clientii/furnizorii acesteia.
(8) Factura emisa de persoana impozabila nestabilita in Romania trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, inclusiv denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ale reprezentantului fiscal.
(9) Reprezentantul fiscal depune decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pentru operatiunile desfasurate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania pe care o reprezinta, in care include si facturile emise de persoana impozabila nestabilita in Romania sub codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal conform art. 153 din Codul fiscal. In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane impozabile stabilite in strainatate, trebuie sa depuna cate un decont de taxa pentru fiecare persoana impozabila nestabilita in Romania pe care o reprezinta. Nu ii este permis reprezentantului fiscal sa evidentieze in decontul de taxa depus pentru activitatea proprie, pentru care este inregistrat in scopuri de TVA, operatiunile desfasurate in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania, pentru care depune un decont de taxa separat.
(10) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente achizitiilor efectuate in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania, reprezentantul fiscal trebuie sa detina documentele prevazute de lege.
(11) Orice persoana stabilita printr-un sediu fix in Romania, conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu mai poate sa isi desemneze un reprezentant fiscal in Romania.
Aceasta persoana se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal la organul fiscal competent.
(12) Daca ulterior desemnarii unui reprezentant fiscal persoana impozabila nestabilita in Romania va avea unul sau mai multe sedii fixe pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal este preluat de persoana impozabila care devine inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ca persoana stabilita in Romania. Suma negativa de taxa sau taxa de plata din ultimul decont de taxa depus de reprezentantul fiscal este preluata de persoana impozabila care a devenit stabilita in Romania. Din punctul de vedere al taxei, operatiunile realizate prin reprezentant fiscal sunt operatiuni apartinand persoanei impozabile care initial nu a fost stabilita in Romania, iar ulterior a devenit stabilita in Romania prin sediu fix."

30.
La punctul 70, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul depasirii plafoanelor stabilite la pct. 6 alin. (15) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (8) lit. f) si art. 129 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligatia sa intocmeasca autofactura conform prevederilor alin. (1) numai in scopuri de TVA. Autofactura va cuprinde la rubrica «Cumparator» informatiile de la alin. (1) lit. c), iar in cazul bunurilor/serviciilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, in loc de denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate se poate mentiona, dupa caz: depasire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat."

31.
La punctul 72, alineatele (4), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal referitoare la adresa furnizorului/prestatorului vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii: localitatea, strada si numarul. In cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in Romania, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului activitatii economice a persoanei juridice si, optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile. In cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului fix din Romania care a realizat livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii. Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si au sedii fixe in alte state de la care livreaza bunuri sau presteaza servicii vor inscrie pe facturi adresa sediului fix prin care au fost realizate aceste operatiuni.
(5) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. f) din Codul fiscal referitoare la adresa beneficiarului vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii: localitatea, strada si numarul. In cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice in Romania, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti in Romania se va inscrie adresa persoanei juridice si, optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile. In cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti in Romania se va inscrie adresa sediului fix din Romania catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile. De asemenea, in cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe in alt stat decat cel in care isi au stabilit sediul activitatii economice, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti in Romania se va inscrie adresa sediului fix din Romania catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.
.......................................................... (8) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii:
a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;
b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii;
c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate;
d) atat furnizorul/prestatorul, cat si cumparatorul, in cazul in care sunt inregistrati in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de a se emite facturi de catre cumparator in numele si in contul furnizorului/prestatorului, si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. a) si, respectiv, lit. b). In situatia in care numai una dintre parti este inregistrata in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, numai partea respectiva are obligatia notificarii organului fiscal competent;
e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului;
f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator, daca este inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal."

32.
La punctul 73 alineatul (1) punctul 2, punctele (i) si (ii) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(i) semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica; sau (ii) schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandarile Comisiei 1994/820/CE din 19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date; sau".

33.
La punctul 75, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"75. (1) In sensul art. 155 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal, in cazul bunurilor supuse executarii silite care sunt livrate prin organele de executare silita, factura se va intocmi de catre organele de executare silita pe numele si in contul debitorului executat silit. In factura se face o mentiune cu privire la faptul ca facturarea este realizata de organul de executare silita catre care se fac si platile de catre cumparator. Originalul facturii se transmite cumparatorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit. Prin organe de executare silita se intelege persoanele abilitate prin lege sa efectueze procedura de executare silita. Organele de executare silita vor emite facturi cu TVA numai in cazul operatiunilor taxabile, cu exceptia celor pentru care sunt aplicabile prevederile art. 160 din Codul fiscal. In cazul in care debitorul executat silit este inactiv la data livrarii, organul de executare silita are obligatia sa emita factura cu TVA daca livrarea bunurilor ar fi fost taxabila in situatia in care respectivul debitor executat silit nu ar fi fost inactiv. In cazul operatiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, debitorul executat silit poate sa opteze pentru taxare conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, prin depunerea notificarii prevazute la pct. 39.
(2) Daca organul de executare silita incaseaza contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa de la cumparator sau de la adjudecatar, are obligatia sa vireze la bugetul de stat taxa incasata de la cumparator sau adjudecatar in termen de 5 zile lucratoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie.
Pe baza documentului de plata a taxei pe valoarea adaugata transmis de organele de executare silita, debitorul executat silit evidentiaza suma achitata, cu semnul minus, in decontul de taxa pe valoarea adaugata la randul de regularizari taxa colectata din decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal. Prin exceptie, in cazul in care debitorul executat silit nu este inregistrat la data livrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a declararii sale ca inactiv, acesta va inregistra documentul de plata in primul decont depus in calitate de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dupa incetarea situatiei de inactivare.
..............................................................
(5) In situatia in care valorificarea bunurilor supuse executarii silite a fost realizata prin organele de executare silita, debitorul executat silit trebuie sa inregistreze in evidenta proprie operatiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de executare silita transmise de organele de executare silita, inclusiv taxa colectata aferenta. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru situatiile prevazute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversa. In cazul in care debitorul executat silit nu este inregistrat la data livrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a declararii sale ca inactiv sau a inactivitatii temporare inscrise in registrul comertului, acesta va inregistra in evidenta proprie factura si taxa colectata aferenta in primul decont depus in calitate de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dupa incetarea situatiei de inactivare."

34.
La punctul 79^1, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) In situatiile prevazute la alin. (5) lit. a) si b), asociatul administrator va aplica regulile privind ajustarea taxei din perspectiva persoanei care detine aceste bunuri/servicii. In situatia prevazuta la alin. (5) lit. c), momentul de referinta pentru determinarea datei de la care incepe ajustarea taxei, in cazul bunurilor de capital, este data obtinerii bunului de catre asociatul care le-a pus la dispozitia asocierii. Membrii asocierii trebuie sa transmita asociatului administrator o copie de pe registrul bunurilor de capital, daca acestea sunt obtinute dupa data aderarii, iar in cazul altor bunuri decat cele de capital sau in cazul serviciilor, o copie de pe facturile de achizitie. Asociatul administrator va pastra copia de pe registrul bunurilor de capital pe perioada prevazuta la art. 149 alin. (6) din Codul fiscal si va mentiona ajustarile pe care le-a efectuat in perioada de existenta a asocierii. In cazul altor bunuri decat cele de capital sau in cazul serviciilor, asociatul administrator va pastra copii de pe facturile de achizitie transmise de membrii asociati, pe perioada prevazuta la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Atunci cand asocierea isi inceteaza existenta sau unul ori mai multi asociati se retrag din asociere, asociatul administrator are dreptul/obligatia sa ajusteze taxa aferenta bunurilor/serviciilor prevazute la alin. (5) lit. c) restituite membrului asocierii caruia i-au apartinut. In cazul bunurilor de capital, ajustarea se va realiza pentru perioada ramasa din perioada de ajustare. Se considera, din perspectiva asociatului administrator, ca bunurile/serviciile restituite membrului asociat caruia ii apartin sunt alocate unei activitati cu drept de deducere, pentru a permite continuarea ajustarii de catre acesta din urma in functie de activitatile pe care le va realiza dupa incetarea existentei asocierii."

35.
Punctul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Perioada fiscala Art. 156^1
(1) Perioada fiscala este luna calendaristica.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
(3) Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului trebuie sa declare, cu ocazia inregistrarii conform art. 153, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.
Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
(4) Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 153, in cursul anului, trebuie sa declare cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri obtinuta, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul respectiv perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala, cu exceptia situatiei in care a efectuat in cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri inainte de inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Daca cifra de afaceri efectiv obtinuta in anul inregistrarii, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri efectiva nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
(6) Persoana impozabila care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata, si o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care, in conformitate cu prevederile art. 152 alin. (7), solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire.
(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)—(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156^2 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(6^2) Persoana impozabila care potrivit alin. (6^1) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica pentru anul curent si pentru anul urmator. Daca in cursul anului urmator nu efectueaza nicio achizitie intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va reveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala. In acest sens va trebui sa depuna declaratia de mentiuni prevazuta la alin. (6).
(7) Prin norme se stabilesc situatiile si conditiile in care se poate folosi o alta perioada fiscala decat luna sau trimestrul calendaristic, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca un an calendaristic.

Norme metodologice:

80.
(1) In sensul art. 156^1 alin. (1) din Codul fiscal, in orice situatie, echivalentul in lei al plafonului de 100.000 de euro se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in cursul anului. La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 156^1 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate si alte facturi emise inainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.
(2) In sensul art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificata a persoanei impozabile, o alta perioada fiscala, respectiv:
a) semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
b) anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.
(3) Solicitarea prevazuta la alin. (2) se va transmite autoritatilor fiscale competente pana la data de 25 februarie a anului in care se exercita optiunea si va fi valabila pe durata pastrarii conditiilor prevazute la alin. (2).
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si pentru unitatile cu personalitate juridica din subordinea acesteia, perioada fiscala este anul calendaristic."

36.
Punctul 80^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Decontul special de taxa si alte declaratii Art. 156^3
(1) Decontul special de taxa se depune la organele fiscale competente de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, astfel:
a) pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153^1;
b) pentru achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, de catre orice persoana, indiferent daca este sau nu inregistrata conform art. 153^1;
c) pentru achizitii intracomunitare de produse accizabile, de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1;
d) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2)—(4) si (6);
e) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5), cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri.
(2) Decontul special de taxa trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la alin. (1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1, sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, inainte de inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 125^1 alin. (3), au obligatia sa depuna decontul special de taxa pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.
(3) In aplicarea alin. (2), organele fiscale competente in administrarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1, in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat care sa ateste plata taxei in Romania sau din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.
(6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care presteaza servicii de transport international, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din Romania.
(7) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136.
(8) Persoana impozabila care este beneficiar al transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7), care nu este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 si nu se va inregistra in scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul, o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161.

Norme metodologice:

80^1.
In aplicarea prevederilor art. 156^3 alin. (3) din Codul fiscal, in cazul persoanelor care realizeaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport, organele fiscale competente trebuie sa analizeze daca din documentatia care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca acesta se incadreaza sau nu in categoria mijloacelor de transport noi in sensul art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal si daca se datoreaza sau nu taxa aferenta respectivei achizitii intracomunitare in Romania, astfel:
a) in cazul in care achizitia intracomunitara este realizata de orice persoana care nu este inregistrata si care nu avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este sau nu inregistrata conform art. 153^1 din Codul fiscal, si in urma analizei rezulta ca mijlocul de transport este nou, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte:
1. fie ca s-a efectuat plata taxei de catre persoana care a achizitionat intracomunitar mijlocul de transport respectiv, dupa depunerea decontului special si achitarea taxei, in conditiile prevazute la art. 156^3 alin. (2) si art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;
2. fie ca nu se datoreaza taxa:
(i) in situatia in care respectiva persoana realizeaza in Romania o achizitie intracomunitara, dar aceasta nu este impozabila in Romania conform art. 126 din Codul fiscal sau este scutita de taxa conform art. 142 din Codul fiscal;
(ii) in situatia transferului unui mijloc de transport nou din alt stat membru in Romania de catre o persoana neimpozabila cu ocazia unei schimbari de resedinta, daca la momentul livrarii nu a putut fi aplicata scutirea prevazuta la echivalentul din legislatia altui stat membru a art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, avand in vedere ca respectivul transfer nu determina o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania;
b) in cazul in care, in urma analizei, rezulta ca mijlocul de transport nu este nou, iar achizitia intracomunitara a fost efectuata de o persoana care nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal si care nu are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania;
c) in cazul in care achizitia intracomunitara este realizata de o persoana impozabila care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care este sau ar trebui sa fie inregistrata conform art. 153^1 din Codul fiscal, si in urma analizei rezulta ca mijlocul de transport nu este nou, organele fiscale competente vor elibera, la solicitarea acestei persoane, un certificat din care sa rezulte:
1. fie ca s-a efectuat plata taxei de catre persoana care a achizitionat intracomunitar mijlocul de transport respectiv, dupa depunerea decontului special si achitarea taxei, in conditiile prevazute la art. 156^3 alin. (2) si art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal;
2. fie ca nu se datoreaza taxa in Romania, daca din documentele care atesta dobandirea mijlocului de transport rezulta ca achizitia intracomunitara nu este taxabila in Romania in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal. De exemplu, mijloacele de transport care nu sunt noi si sunt achizitionate intracomunitar de la persoane fizice, mici intreprinderi, de la persoane impozabile care au aplicat regimul special pentru bunuri second-hand potrivit unor prevederi din alte state membre similare art. 152^2 din Codul fiscal nu sunt achizitii intracomunitare impozabile in Romania, potrivit art. 126 alin. (3) lit. a) si alin. (8) lit. c) din Codul fiscal."

37.
Punctul 81 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Plata taxei la buget Art. 157
(1) Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 156^2 si 156^3.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 156^2, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145—147^1, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (2)—(6).
(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de alt stat membru, sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punctul de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. De la data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Persoanele impozabile prevazute la alin. (4) evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. 156^2, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145—147^1.
(6) In cazul in care persoana impozabila nu este stabilita in Romania si este scutita, in conditiile art. 154 alin. (3), de la inregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie sa emita o decizie in care sa precizeze modalitatea de plata a taxei pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei.
(7) Pentru importul de bunuri scutit de taxa in conditiile prevazute la art. 142 alin. (1) lit. l), organele vamale pot solicita constituirea de garantii privind taxa pe valoarea adaugata. Garantia privind taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri se constituie si se elibereaza in conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Norme metodologice:

81.
(1) In scopul aplicarii prevederilor art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, organele vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru importuri de bunuri persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2013, organele vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru importuri de bunuri persoanelor care fac dovada ca sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Nu se aplica aceste prevederi in cazul persoanelor care sunt inregistrate in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 153^1 din Codul fiscal, care fac plata taxei in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (3) din Codul fiscal.
(3) In cursul perioadei fiscale, importatorii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care au obtinut certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, reflecta taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri in jurnalele pentru cumparari pe baza declaratiei vamale de import sau, dupa caz, a documentului pentru regularizarea situatiei emis de autoritatea vamala. Contabil, taxa aferenta importului se inregistreaza concomitent atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. In decontul de taxa pe valoarea adaugata, taxa se evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile prevazute la art. 145—147^1 din Codul fiscal."

38.
La punctul 81^2, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) In cazul autofacturilor emise conform art. 155 alin. (2) si (4) si art. 155^1 alin. (2) din Codul fiscal, daca persoana impozabila emitenta constata ca a inscris informatii in mod eronat in respectivele autofacturi, fie va emite o noua autofactura care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din autofactura initiala, numarul si data autofacturii corectate, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie va emite o noua autofactura continand informatiile si valorile corecte si concomitent va emite o autofactura cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data autofacturii corectate. In situatia in care autofactura a fost emisa in mod eronat sau prin norme se prevede ca in anumite situatii se poate anula livrarea/prestarea catre sine, persoana impozabila emite o autofactura cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data autofacturii anulate."

39.
Punctul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Masuri de simplificare Art. 160
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 150 alin. (1), in cazul operatiunilor taxabile persoana obligata la plata taxei este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin. (2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153.
(2) Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:
a) livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu articolul 12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva.
(3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii prevazute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia in decontul prevazut la art. 156^2 , atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. 145—147^1.
(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii, cat si beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilitatile partilor implicate in situatia in care nu s-a aplicat taxare inversa.
(5) Prevederile prezentului articol se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.

Norme metodologice:

82.
(1) In sensul art. 160 alin. (5) din Codul fiscal, prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. 132, respectiv art. 133 din Codul fiscal, si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal.
(2) In sensul art. 160 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin alte unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu Directiva 2003/87/CE se intelege unitatile prevazute la art. 3 lit. (m) si (n) din Directiva 2003/87/CE, cu modificarile ulterioare.
(3) In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.
(4) Inregistrarea taxei de catre cumparator atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata. Colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situatii in care se aplica taxarea inversa.
(5) Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achizitii supuse taxarii inverse, conform art. 160 din Codul fiscal, vor deduce taxa in decontul de taxa in limitele si in conditiile stabilite la art. 145, 145^1, 146, 147 si 147^1 din Codul fiscal.
(6) Furnizorii/Prestatorii care sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua in calculul pro rata, ca operatiuni taxabile, valoarea livrarilor/prestarilor pentru care au aplicat taxarea inversa.
(7) In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor prezentelor norme metodologice. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.
(8) Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxarea inversa in cadrul art. 160 din Codul fiscal, se aplica prevederile art. 134 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa. In acest sens se va proceda conform urmatorului exemplu:
Exemplu. O persoana impozabila aflata in stare de insolventa a emis facturi partiale si/sau de avansuri in cursul anului 2009. Faptul generator de taxa are loc dupa data de 1 ianuarie 2010. La regularizarea facturilor partiale si/sau de avansuri emise in anul 2009 se va mentine regimul aplicat la data exigibilitatii de taxa, respectiv taxarea inversa, furnizorul/prestatorul fiind obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal numai pentru diferenta dintre valoarea livrarii/prestarii si sumele facturate in anul 2009."


F. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"


1.
Punctul 5^2 se abroga.

2.
Punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Codul fiscal:
Calculul accizei pentru tigarete Art. 177
(1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem.
(2) Acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, procent prevazut in anexa nr. 6.
(3) Acciza specifica exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete se determina anual, pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale al carei nivel este prevazut in anexa nr. 6. Aceasta acciza specifica se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice. Hotararea Guvernului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu cel putin 15 zile inainte de intrarea in vigoare a nivelului accizei totale.
(4) Acciza datorata determinata potrivit alin. (1) nu poate fi mai mica decat nivelul accizei minime exprimate in echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazuta in anexa nr. 6.
(5) Pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul se calculeaza in functie de valoarea totala a tuturor tigaretelor eliberate pentru consum, pe baza pretului de vanzare cu amanuntul incluzand toate taxele, impartit la cantitatea totala de tigarete eliberate pentru consum. Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la data de 1 martie in fiecare an, pe baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent.
(6) Pretul de vanzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete se stabileste si se declara de catre persoana care elibereaza pentru consum tigaretele in Romania sau care importa tigaretele si este adus la cunostinta publica, in conformitate cu cerintele prevazute de normele metodologice.
(7) Este interzisa vanzarea de catre orice persoana a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi de vanzare cu amanuntul.
(8) Este interzisa vanzarea de tigarete de catre orice persoana la un pret ce depaseste pretul de vanzare cu amanuntul declarat.

Norme metodologice:

6.
(1) Preturile de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru productie sau persoanele afiliate acestuia care elibereaza pentru consum, de destinatarul inregistrat sau de importatorul autorizat de astfel de produse si se notifica la autoritatea fiscala centrala — directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.
(2) Inregistrarea de catre autoritatea fiscala centrala a preturilor de vanzare cu amanuntul se face pe baza declaratiei scrise a antrepozitarului autorizat, a destinatarului inregistrat sau a importatorului autorizat, modelul-tip al acesteia fiind prevazut in anexa nr. 4.
(3) Declaratia se va intocmi in 3 exemplare, care se vor inregistra la autoritatea fiscala centrala — directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor. Dupa inregistrare, un exemplar ramane la autoritatea fiscala centrala, exemplarul al doilea ramane la persoana care a intocmit declaratia, iar exemplarul al treilea se va transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre.
(4) Declaratia, care va cuprinde in mod expres data de la care se vor practica preturile de vanzare cu amanuntul, va fi depusa la autoritatea fiscala centrala cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi.
(5) Cu minimum 24 de ore inainte de data efectiva a intrarii in vigoare, lista cuprinzand preturile de vanzare cu amanuntul, cu numarul de inregistrare atribuit de autoritatea fiscala centrala, va fi publicata, prin grija antrepozitarului autorizat, a destinatarului inregistrat sau a importatorului autorizat, in doua cotidiene de mare tiraj. Cate un exemplar din cele doua cotidiene va fi depus la autoritatea fiscala centrala in ziua publicarii.
(6) Ori de cate ori se intentioneaza modificari ale preturilor de vanzare cu amanuntul, antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau importatorul autorizat are obligatia sa redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent daca modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiasi model de declaratie prevazut la alin. (2) si cu respectarea termenelor prevazute la alin. (4) si (5).
(7) Dupa primirea declaratiilor privind preturile de vanzare cu amanuntul si dupa publicarea acestora in doua cotidiene de mare tiraj, autoritatea fiscala centrala va publica aceste liste pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.
(8) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau importatorul autorizat de astfel de produse, care renunta la comercializarea pe piata interna a unui anumit sortiment de tigarete, are obligatia de a comunica acest fapt autoritatii fiscale centrale si de a inscrie in continuare preturile aferente acestor sortimente in declaratia preturilor de vanzare cu amanuntul, pe perioada de pana la epuizare, dar nu mai putin de 3 luni.
(9) In situatia destinatarului inregistrat care achizitioneaza doar ocazional tigarete dintr-un alt stat membru, acesta va urma procedura prevazuta la alin. (1)—(6).
(10) In situatiile in care nu se pot identifica preturile de vanzare cu amanuntul pentru tigaretele provenite din confiscari, calculul accizelor se face pe baza accizei totale prevazute in anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal.
(11) Pretul de vanzare al tigaretelor practicat de orice persoana nu poate depasi pretul de vanzare cu amanuntul declarat in vigoare la momentul vanzarii."

3.
Dupa punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu urmatorul cuprins:

Codul fiscal:

SECTIUNEA 3 - Tutun prelucrat

Tutun prelucrat Art. 206^15
(1) In intelesul prezentului capitol, tutun prelucrat reprezinta:
a) tigarete;
b) tigari si tigari de foi;
c) tutun de fumat:
1. tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete;
2. alte tutunuri de fumat.
(2) Se considera tigarete:
a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu sunt tigari sau tigari de foi, in sensul alin. (3);
b) rulourile de tutun care se pot introduce intr-un tub de hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala;
c) rulourile de tutun care se pot infasura in hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala; d) orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, dar care respecta criteriile prevazute la lit. a), b) sau c).
(3) Se considera tigari sau tigari de foi, daca, avand in vedere proprietatile acestora si asteptarile obisnuite ale clientilor, pot si au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare, dupa cum urmeaza:
a) rulourile de tutun cu un invelis exterior din tutun natural;
b) rulourile de tutun cu umplutura mixta maruntita si cu invelis exterior de culoarea obisnuita a unei tigari de foi, din tutun reconstituit, care acopera in intregime produsul, inclusiv, dupa caz, filtrul, cu exceptia varfului in cazul tigarilor de foi cu varf, daca masa unitara, fara a include filtrul sau mustiucul, nu este mai mica de 2,3 g si nici mai mare de 10 g si circumferinta a cel putin o treime din lungime nu este mai mica de 34 mm;
c) produsele alcatuite partial din substante altele decat tutun si care indeplinesc criteriile prevazute la lit. a) si b).
(4) Se considera tutun de fumat:
a) tutunul taiat sau faramitat intr-un alt mod, rasucit ori presat in bucati si care poate fi fumat fara prelucrare industriala ulterioara;
b) deseuri de tutun puse in vanzare cu amanuntul care nu intra sub incidenta alin. (2) si (3) si care pot fi fumate. In sensul prezentului articol, deseurile de tutun sunt considerate ca fiind resturi de foi de tutun si produse secundare obtinute la prelucrarea tutunului sau fabricarea produselor din tutun;
c) orice produs care consta total sau partial din alte substante decat tutunul, dar care indeplineste, pe de alta parte, criteriile prevazute la lit. a) sau b).
(5) Se considera tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete:
a) tutunul de fumat, asa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime de taiere sub 1,5 mm;
b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun care au o latime de taiere mai mare de 1,5 mm sau mai mult, daca tutunul de fumat este vandut ori destinat vanzarii pentru rularea in tigarete.
(6) Un rulou de tutun prevazut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca doua tigarete, atunci cand are o lungime, excluzand filtrul sau mustiucul, mai mare de 8 cm, fara sa depaseasca 11 cm, ca 3 tigarete, excluzand filtrul sau mustiucul, cand are o lungime mai mare de 11 cm, fara sa depaseasca 14 cm, si asa mai departe;
(7) Toti operatorii economici platitori de accize pentru tutunul prelucrat, potrivit prezentului capitol, au obligatia de a prezenta autoritatii competente liste cuprinzand date cu privire la produsele accizabile eliberate pentru consum, in conformitate cu prevederile din normele metodologice.

Norme metodologice:

77^1.
(1) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligati sa prezinte lunar, odata cu situatia utilizarii marcajelor, situatia produselor eliberate pentru consum de astfel de produse in luna de raportare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31^1 sau in anexa nr. 31^2, dupa caz.
(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramane la operatorul economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale — directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor."

4.
La punctul 82, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(14) Deplasarea produselor energetice de la un destinatar inregistrat catre utilizatorul final, atunci cand nu se aplica prevederile aferente locului de livrare directa, va fi insotita de un document comercial care va contine aceleasi informatii ca exemplarul pe suport hartie al documentului administrativ electronic, al carui model este prezentat in anexa nr. 40.1, mai putin codul de referinta administrativ unic. Documentul comercial va fi certificat atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea destinatarul inregistrat, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea utilizatorul final."

5.
La punctul 83, alineatul (29) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(29) Bioetanolul reprezinta alcoolul etilic realizat in antrepozitele fiscale de productie a alcoolului etilic, produs destinat utilizarii in productia de produse energetice si in alte industrii, exclusiv industria alimentara."

6.
La punctul 90 subpunctul 90.3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"90.3. (1) In cazul produselor de natura aditivilor sau al produselor din biomasa realizate in antrepozite fiscale de productie produse energetice si destinate aditivarii sau amestecului cu produse energetice, al caror cod de produs nu se regaseste in Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, deplasarea produselor in cauza catre alte antrepozite fiscale ale antrepozitarului autorizat pentru productie de produse energetice ori ale unui alt antrepozitar autorizat din Romania se realizeaza in regim suspensiv de accize si va fi insotita de un document comercial care va contine aceleasi informatii ca acelea din documentul administrativ electronic pe suport hartie prevazut in anexa nr. 40.1, mai putin codul de referinta administrativ unic. Documentul comercial va fi certificat atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal expeditor, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal primitor."

7.
Punctul 112 se abroga.

8.
La punctul 113 subpunctul 113.2, alineatul (18) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(18) Destinatarii inregistrati, importatorii sau operatorii economici prevazuti la alin. (1), care achizitioneaza produse energetice in vederea livrarii in regim de scutire directa catre centralele de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica, precum si catre operatorii economici prevazuti la alin. (4), vor livra produsele catre acesti beneficiari la preturi fara accize si vor solicita autoritatii fiscale teritoriale restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate cu aceasta destinatie care au fost platite, dupa caz, la momentul receptiei, importului sau al achizitiei. Nu intra sub incidenta acestor prevederi beneficiarii scutirilor care utilizeaza produse energetice provenite din operatiuni proprii de import, pentru care scutirea se acorda direct, iar deplasarea acestora de la un birou vamal de intrare pe teritoriul comunitar este insotita de un document administrativ unic."

9.
La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatele (4) si (5) se abroga.

10.
Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se abroga.

11.
Anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

12.
Dupa anexa nr. 31 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se introduc doua noi anexe, anexele nr. 31^1 si 31^2, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.


G. Titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii"

— Dupa titlul IX se introduce un nou titlu, titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii", cu urmatorul cuprins:


TITLUL IX^2 Contributii sociale obligatorii


Codul fiscal:
Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale Art. 296^3
Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale sunt, dupa caz:
a) persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, atat pe perioada in care desfasoara activitate, cat si pe perioada in care beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si cele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 55 alin. (2);

Norme metodologice:

1.
Prin persoane fizice rezidente in sensul art. 296^3 din Codul fiscal se intelege persoanele fizice care isi au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, precum si strainii si apatrizii care sunt titulari ai drepturilor legale de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei si au obligatia platii contributiilor sociale obligatorii potrivit legislatiei specifice sistemelor de asigurari sociale.

Codul fiscal:

b)
persoanele fizice nerezidente care realizeaza veniturile prevazute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;

Norme metodologice:

2.
In aceasta categorie se includ persoanele fizice nerezidente care realizeaza, pe teritoriul Romaniei, veniturile prevazute la art. 296^3 lit. a) din Codul fiscal si care, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, sunt obligate la plata contributiilor sociale prevazute in titlul IX^2 din Codul fiscal. Prin instrumente juridice internationale se intelege regulamentele comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si acordurile si conventiile in domeniul securitatii sociale la care Romania este parte.

Codul fiscal:

e)
persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, atat pe perioada in care persoanele prevazute la lit. a) si b) desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

Norme metodologice:

3.
In aceasta categorie se includ si contribuabilii nerezidenti care au calitatea de angajatori, respectiv persoanele fizice si juridice care nu au sediul, respectiv domiciliul sau resedinta in Romania si care, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, datoreaza in Romania contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania.
Prin entitate asimilata angajatorului care are calitatea de platitor de venituri din activitati dependente se intelege orice entitate care nu are calitatea de persoana fizica sau juridica si care, potrivit legii, are dreptul sa foloseasca personal angajat, cum ar fi: cabinete/birouri profesionale, societati civile si altele.

Codul fiscal:
Baza de calcul al contributiilor sociale individuale Art. 296^4
(1) Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include: []
g) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;

Norme metodologice:

4.
Sumele realizate de persoanele prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal intra in baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi societati sau din afara ei, indiferent daca sunt pensionari sau angajati cu contract individual de munca.

5.
Se includ in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale de sanatate sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si ai comisiei de cenzori.

Codul fiscal:

m)
indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;

Norme metodologice:

6.
In cazul depasirii limitei respective, partea care depaseste reprezinta venit asimilat salariilor si se cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale individuale. Prin persoane juridice fara scop patrimonial si entitati neplatitoare de impozit pe profit se intelege: organizatiile nonprofit de orice fel si societatile civile care nu datoreaza impozit pe profit potrivit titlului II din Codul fiscal, precum si cele platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, prevazute la titlul IV^1 din Codul fiscal.

Codul fiscal:

o)
orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.

Norme metodologice:

7.
Avantajele includ, fara a fi limitate la acestea, urmatoarele:
a) imprumuturi nerambursabile;
b) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului.

8.
Veniturile care se includ in castigul brut realizat din activitati dependente, care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal sunt cele prevazute la art. 296^4 din Codul fiscal si la pct. 68 din normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal, date in aplicarea art. 55 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, cu exceptia veniturilor asupra carora nu exista obligatia platii contributiilor sociale potrivit reglementarilor specifice fiecarei contributii sociale, precum si celor din legislatia privind asigurarile sociale.
In baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii se includ si veniturile realizate ca urmare a activitatilor de creare de programe pentru calculator si cele realizate de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat care sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
La incadrarea sumelor si avantajelor acordate in exceptiile generale de la baza de calcul se aplica regulile stabilite pentru titlul III din Codul fiscal.

9.
In baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal, se include si suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3) din Codul fiscal, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

Codul fiscal:
Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor Art. 296^5— (1) In sistemul public de pensii, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut. In situatia depasirii acestui plafon, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat, diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza aceasta contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.

Norme metodologice

10.
In baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat se includ sumele care fac parte din baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, tinandu-se seama de exceptiile prevazute la art. 296^15 si 296^16 din Codul fiscal, precum si de cele mentionate la pct. 20.
Exemplu de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator.
Se folosesc urmatoarele simboluri:
N = cota de contributie pentru conditii normale de munca (31,3%);
D = cota de contributie pentru conditii deosebite de munca (36,3%);
S = cota de contributie pentru conditii speciale de munca (41,3%);
BCA = baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale (castig brut realizat, dar nu mai mult de 5 ori castigul salarial mediu brut);
TV = suma castigurilor realizate la nivel de angajator;
TVN = suma castigurilor realizate in conditii normale de munca la nivel de angajator;
TVD = suma castigurilor realizate in conditii deosebite de munca la nivel de angajator;
TVS = suma castigurilor realizate in conditii speciale de munca la nivel de angajator;
NA = 20,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii normale de munca (31,3% – 10,5% = 20,8%);
DA = 25,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca (36,3% – 10,5% = 25,8%);
SA = 30,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii speciale de munca (41,3% – 10,5% = 30,8%);
BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contributiei de asigurari sociale datorate de angajator (numarul de asigurati x 5 castiguri salariale medii brute).
CAS datorata de asigurat = BCA x 10,5%
CAS datorata de angajator:
Varianta I. Daca suma castigurilor realizate nu depaseste BCP:
CAS datorata de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA
Varianta II . Daca suma castigurilor realizate depaseste BCP:
CAS datorata de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TV
Castigul salarial mediu brut luat in calcul = 2.022 lei
Se presupune ca angajatorul are 4 salariati. In aceste conditii:
BCP este 4 salariati x 5 x 2.022 lei = 40.440 lei
Nr. crt.  Suma castigurilor  Suma castigurilor    Suma castigurilor     Suma castigurilor    CAS datorata
asigurati realizate      realizate in conditii  realizate in conditii   realizate in conditii  pentru asigurat
       (lei)       normale de munca    deosebite de munca    speciale de munca    (lei)
                (lei)          (lei)           (lei) 


1      1.000       1.000             0          0             105
2      1.500        750            525         225             158
3      25.000      13.750           11.250          0            2.625
4      28.000         0             0        28.000            2.940
Total    55.500      15.500           11.775        28.225            5.828


CAS datorata de angajator:
(15.500 x 20,8/100 + 11.775 x 25,8/100 + 28.225 x 30,8/100) x 40.440/55.500 = (3.224 lei + 3.038 lei + 8.693 lei) x 0,72864 = 10.897 lei

Codul fiscal:
(2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b). La contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.

Norme metodologice:

11.
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal, corectata cu exceptiile prevazute la art. 296^15 din Codul fiscal.
Baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal, corectata cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si art. 296^16 alin. (3) din Codul fiscal.

12.
In baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate si pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator se includ si urmatoarele venituri realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal:
a) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator;
b) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.

13.
Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in anexa 1.1 «Anexa angajator» la «Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate», aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a «Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate».

Codul fiscal:
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari pentru somaj prevazuta de lege reprezinta suma castigurilor brute acordate persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), asupra carora exista, potrivit legii, obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e), care pot sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, baza lunara de calcul a acestei contributii reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, cu exceptia veniturilor de natura celor prevazute la art. 296^15.

Norme metodologice:

14.
Prin castig brut realizat de un salariat incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv salariatul care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, se intelege orice castig in bani primit de la angajator de catre aceste persoane, ca plata a muncii lor sau pe perioada in care sunt incadrate in munca, inclusiv in perioadele de suspendare ca urmare a statutului de salariat pe care il detin, cu exceptia veniturilor prevazute la pct. 24.

Codul fiscal:
(5) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul al contributiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale reprezinta suma castigurilor brute realizate lunar de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

Norme metodologice:

15.
Pe perioada in care persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale o reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.

Codul fiscal:
Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1 Art. 296^6. — (1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv al contributiei datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu exceptia situatiilor in care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel. (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunara de calcul pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o constituie totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj.

Norme metodologice:

16.
Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1 din Codul fiscal, contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in anexa 1.1 «Anexa angajator» la «Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate», aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010.

Codul fiscal:
(4) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul somerilor, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste in cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva reprezentand indemnizatia de somaj.

Norme metodologice:

17.
Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se calculeaza prin aplicarea cotei de 1%, prevazuta de lege, asupra drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj care se acorda pe perioada efectuarii de catre somerii care se afla in plata acestui drept a practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate, potrivit legii, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti.

Codul fiscal:
Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5 Art. 296^9. — Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 de lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.

Norme metodologice:

18.
Pentru pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei, contributia datorata se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra intregului venit si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 lei.
Exemplul nr. 1 — In situatia in care veniturile din pensii sunt in cuantum de 741 lei, contributia datorata va fi determinata astfel:
741 x 5,5% = 40,76 lei, rotunjit la 41 lei potrivit legii.
In aceasta situatie, pentru a rezulta o pensie neta de 740 lei, contributia datorata este de 1 leu.
Exemplul nr. 2 — In situatia in care veniturile din pensii sunt in cuantum de 784 lei, contributia datorata va fi determinata astfel:
784 x 5,5% = 43,12 lei, rotunjit la 43 lei potrivit legii.
In aceasta situatie, contributia datorata este de 43 lei, iar pensia neta este de 741 lei.

Codul fiscal:
Exceptii generale Art. 296^15
Nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, prevazuta la art. 296^4, urmatoarele:
[...]
b) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intra in baza de calcul, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Norme metodologice:

19.
In cazul depasirii sumei de 150 lei pentru cadourile oferite, partea care depaseste reprezinta venit din salarii si se cuprinde in baza de calcul prevazuta la art. 296^4 si 296^5 din Codul fiscal.

Codul fiscal:
Exceptii specifice Art. 296^16
(1) Suma cuvenita pentru participarea salariatilor la profit, potrivit legii, nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, respectiv al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Contributia de asigurare la accidente de munca si boli profesionale, precum si drepturile ce se cuvin din aceasta asigurare nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat in sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si in sistemul Ministerului Justitiei — Administratia Nationala a Penitenciarelor si Directia generala de protectie si anticoruptie.
(3) Sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate urmatoarele venituri:
a) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale cadrelor militare in activitate si ale functionarilor publici cu statut special, acordate potrivit legii;
b) veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), i), l), m), n), precum si lit. j), cu exceptia indemnizatiilor primite de administratori;
c) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de munca, realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g);
d) indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali si judeteni.
(4) Contributiile de asigurari pentru somaj prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu se datoreaza pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, precum si asupra:
a) veniturilor in bani si/sau in natura, prevazute la art. 296^4, acordate persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care au calitatea de pensionari;
b) veniturilor in bani prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), i), j), l) si n), precum si lit. g), cu exceptia remuneratiilor primite de membrii directoratului;
c) compensatiilor acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere;
d) veniturilor realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior incetarii raporturilor juridice, cu exceptia sumelor reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei de asigurare pentru somaj stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
e) prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul national unic pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
f) veniturilor acordate conform prevederilor legale sub forma de participare a salariatilor la profit;
g) sumelor primite de reprezentantii in cadrul consiliilor de administratie, consiliilor consultative si comisiilor constituite conform legii;
h) indemnizatiilor de sedinta pentru consilierii locali si judeteni.
(5) Contributiile sociale prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si e) nu se datoreaza asupra:
a) indemnizatiilor de sedinta pentru consilierii locali si judeteni;
b) avantajelor sub forma suportarii de catre angajator a contributiilor platite la fondurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;
c) veniturilor in bani prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) si j).
(6) Prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de munca si boli profesionale, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(7) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), platitorul de venit asimilat angajatorului in conditiile art. 296^18 alin. (2) nu datoreaza contributia de asigurari sociale si contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj in calitatea sa de angajator.
(8) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c) nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru veniturile de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala definite potrivit art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare, in conditiile in care se incadreaza in situatia prevazuta la art. III alin. (5), (6) sau (15) din aceeasi ordonanta de urgenta.

Norme metodologice:

20.
Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale si urmatoarele sume:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de munca si boli profesionale acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

21.
Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate individuale, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal, urmatoarele:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) sumele acordate in momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii.

22.
Sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate urmatoarele venituri realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal:
a) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi acordate potrivit legislatiei specifice cadrelor militare in activitate si functionarilor publici cu statut special din cadrul ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
b) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
c) indemnizatia lunara a asociatului unic;
d) indemnizatiile lunare platite potrivit legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;
e) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit;
f) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
g) suma din profitul net, cuvenita administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilita de adunarea generala a actionarilor;
h) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de munca, realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal, care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) din Codul fiscal;
i) indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali si judeteni.

23.
Sunt exceptate de la plata contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributiei datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj urmatoarele:
a) sumele si avantajele prevazute la art. 296^15 si art. 296^16 alin. (4) din Codul fiscal;
b) veniturile obtinute de membrii structurilor prevazute la art. 296^16 alin. (4) lit. g) din Codul fiscal, constituite potrivit legii;
c) drepturile de hrana acordate de angajatori salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta prevazute la art. 296^15 lit. p) din Codul fiscal si cele prevazute ca neimpozabile la cap. III al titlului III din Codul fiscal si in normele de aplicare a acestui titlu sunt exceptate de la plata contributiei individuale si a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj.
In situatia in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, pe perioada de incapacitate temporara de munca, contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj se datoreaza numai pe perioada de incapacitate temporara de munca, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii. Prin incapacitate temporara de munca se intelege incapacitatea temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii si incapacitatea temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale.

24.
Sunt exceptate de la plata contributiei la Fondul de garantare a creantelor salariale urmatoarele:
a) veniturile de natura celor prevazute la art. 296^15 din Codul fiscal;
b) compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor;
c) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) drepturile de hrana acordate de angajatori salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
e) veniturile acordate potrivit prevederilor legale sub forma de participare a salariatilor la profit.

25.
Contributia pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale nu se datoreaza pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor si studentilor.

Codul fiscal:
Alte sume pentru care se calculeaza si se retine contributia de asigurari sociale de sanatate Art. 296^17
(1) Se datoreaza si se retine contributie de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii.

Norme metodologice:

26.
In cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordata in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, si se suporta de catre angajator ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituit in conditiile legii.

Codul fiscal:
Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale Art. 296^18.
[...]
(5) Calculul contributiilor sociale individuale se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 296^4, corectata cu veniturile specifice fiecarei contributii in parte, cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si, dupa caz, la art. 296^16.

Norme metodologice:

27.
Pentru calculul contributiei de asigurari sociale in cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii punctajului lunar prevazut de legea privind sistemul unitar de pensii publice, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.

28.
Pentru calculul contributiilor individuale si celor datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj si pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si al contributiei datorate de angajator pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in situatia hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile prin care se stabilesc obligatii de plata a unor sume sau drepturi reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiilor sociale, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.

Codul fiscal:
(6) In cazul in care din calcul rezulta o baza de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3), cota contributiei individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.

Norme metodologice:

29.
Prin loc de realizare al venitului se intelege persoana fizica sau juridica care are calitatea de angajator sau entitatea asimilata angajatorului.
In cazul in care persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal obtin venituri ca urmare a incheierii mai multor contracte individuale de munca cu acelasi angajator, aceste venituri se cumuleaza, dupa care se plafoneaza in vederea obtinerii bazei lunare de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.
In cazul in care persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal obtin venituri ca urmare a incheierii mai multor contracte individuale de munca cu angajatori diferiti, veniturile obtinute se plafoneaza separat de catre fiecare angajator in parte.

Codul fiscal:
(8) Calculul contributiilor sociale datorate de angajator si de entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296^5—296^13, dupa caz.

Norme metodologice:
30. Bazele de calcul prevazute la art. 296^5—296^13 din Codul fiscal sunt cele rezultate dupa aplicarea exceptiilor generale si specifice."

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1.
Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
Organizatorii de jocuri de noroc au obligatia sa declare la organul fiscal competent taxele prevazute la art. 14 alin. (2) si taxa de acces definita la art. 13 alin. (4) din ordonanta de urgenta, pana la termenul de plata."

2.
La articolul 74 alineatul (1), dupa litera u) se introduc doua noi litere, literele v) si w), cu urmatorul cuprins:
"v) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si de jocuri de noroc tip slot-machine au obligatia sa inscrie cu datiera data si ora emiterii biletului catre client, atat pe marca de control, cat si pe biletul de intrare;
w) organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa pastreze in arhiva toate marcile de control de la biletele de intrare vandute, pe o perioada de 5 ani, acestea constituind documente justificative."

3.
La articolul 76 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. v) si w)."

4.
La articolul 76 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) intre 2.000—5.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. f)."

5.
La articolul 76, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura suspendarii autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pana la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc in parte sau pentru toate mijloacele de joc situate intr-o locatie, in functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. d), e) si f)."

Art. III
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Anexe


Anexe - click
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Legislatia proprietatii intelectuale. Cod 570. Actualizat la 20.04.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 16.9 lei
14.4 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
44 useri online

Useri autentificati: