DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 131/2013 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. Hotarare nr. 131/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 5 aprilie 2013

Avand in vedere prevederile art. 23 si 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 189 din 20 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 91 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 18 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produse alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prezenta hotarare creeaza cadrul institutional pentru stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in sectorul de agricultura ecologica, avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 834/2007, si ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

Art. 2
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) folosirea frauduloasa a termenilor de "ecologic", "biologic", "organic" sau a abrevierilor acestora, precum "bio", "eco", ca marci comerciale sau practici de utilizare in productia, procesarea, ambalarea, ransportul, depozitarea si distributia produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare si documentele comerciale care pot induce in eroare consumatorul si care nu sunt obtinute in conformitate cu regulile de productie ecologica, prevazute de art. 23-26 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;
b) nerespectarea de catre operatori a regulilor privind productia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea, distributia si importul din tari terte al produselor ecologice, prevazute de art. 8-15, 18-20, 28, 29, 32 si 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007l
c) lipsa documentelor operatorului, respectiv a inregistrarilor obligatorii prin care se poate identifica trasabilitatea produsului in toate etapele de productie, procesare si distributie, prevazute de art. 66, 70, 71-73, 73a, 73b, 74-79, 79a, 79b, 79c, 83, 84, 86, 88 si 89 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) faptele prevazute la lit. a), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei si masura administrativa de oprire temporara de la comercializare a produselor in cauza pana la remedierea deficientelor constatate, conform prevederilor art. 91 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008;
b) faptele prevazute la lit. b), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) faptele prevazute la lit. c), cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei.

Art. 3
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la operatorii din sistemul de agricultura ecologica se efectueaza de catre operatorul personalului cu atributii de inspectii tehnice in domeniul agriculturii ecologice din cadrul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 4
Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.