DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 28 decembrie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2013 sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare, care modifica si inlocuieste anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale completeaza, modifica si/sau abroga, dupa caz, hotararile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, pana la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale prezentei hotarari.

Art. 2
La data de 1 ianuarie 2013, Hotararea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abroga.


ANEXA (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004)

TABLOUL cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013


I. Codul fiscal Titlul IX Impozite si taxe locale

CAPITOLUL II - Impozitul si taxa pe cladiri

Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)
Tipul cladirii                    Valoarea impozabila
                             - lei/m2 -
                       Cu instalatii de apa, canalizare,   Fara instalatii de apa,
                       electrice si incalzire        canalizare, electrice
                       (conditii cumulative)         sau incalzire 
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
  pereti exteriori din caramida arsa ori 
  din orice alte materiale rezultate in 
  urma unui tratament termic si/sau chimic       935              555

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, 
  piatra naturala, din caramida nearsa, 
  din valatuci sau din orice alte materiale 
  nesupuse unui tratament termic si/sau chimic     254              159

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat ori
  cu pereti exteriori din caramida arsa sau 
  din orice alte materiale rezultate in urma
  unui tratament termic si/sau chimic          159              143

D. Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn, 
  din piatra naturala, din caramida nearsa, 
  din valatuci ori din orice alte materiale 
  nesupuse unui tratament termic si/sau chimic      95               63

E. In cazul contribuabilului care detine la 
  aceeasi adresa incapari amplasate la subsol, 
  demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, 
  in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute 
  la lit. A-D                      75% din suma         75% din suma care
                             care s-ar aplica cladirii   s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la 
  aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 
  la demisol si/sau la mansarda, utilizate 
  in alte scopuri decat cel de locuinta, in 
  oricare dintre tipurile de cladiri prevazute
  la lit. A-D                      50% din suma care s-ar    50% din suma care
                             aplica cladirii       s-ar aplica cladirii  CAPITOLUL III - Impozitul si taxa pe teren

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan Terenuri cu constructii
Art. 258 alin. (2)
Zona in cadrul localitatii
                Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - lei/ha -
                0    I   II   III   IV   V
  A             10353  8597  7553   6545   889  711
  B              8597  6499  5269   4447   711  534
  C              6499  4447  3335   2113   534  355
  D              4447  2113  1763   1230   348  178
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasarte in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
Art. 258 alin. (4)
Nr. crt.  Categoria de folosinta \ Zona         A  B  C  D
 1.    Teren arabil                  28 21 19 15
 2.    Pasune                     21 19 15 13
 3.    Faneata                    21 19 15 13
 4.    Vie                      46 35 28 19
 5.    Livada                     53 46 35 28
 6.    Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera  28 21 19 15
 7.    Teren cu ape                  15 13  8  x
 8.    Drumuri si cai ferate              x  x  x  x
 9.    Teren neproductiv                x  x  x  xImpozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan
Art. 258 alin. (6)
Nr. crt.  Categoria de folosinta \ Zona                A  B  C  D
 1.    Teren cu constructii                     31 28 26 22
 2.    Teren arabil                         50 48 45 42
 3.    Pasune                            28 26 22 20
 4.    Faneata                           28 26 22 20
 5.    Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1.    55 53 50 48
5.1.    Vie pana la intrarea pe rod                  x  x  x  x
 6.    Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1.   56 53 50 48
6.1.    Livada pana la intrarea pe rod                x  x  x  x
 7.    Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia 
      celui prevazut la nr. crt. 7.1.               16 14 12  8
7.1.    Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de 
      protectie                           x  x  x  x
 8.    Teren cu apa, altuldecat cel cu amenajari piscicole      6  5  2  1
8.1.    Teren cu amenajari piscicole                 34 31 28 26
 9.    Drumuri si cai ferate                     x  x  x  x
 10.    Teren neproductiv                       x  x  x  xCAPITOLUL IV - Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 263 alin. (2)^1)
Nr. crt.  Mijloace de transport cu tractiune mecanica
      I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)
 1.    Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv  8
 2.    Autorurisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv               18
 3.    Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv               72
 4.    Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv               144
 5.    Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3                        290
 5.    Autobuze, autocare, microbuze                                      24
 7.    Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv    30
 8.    Tractoare inmatriculate                                         18
      II. Vehicule inregistrate
 1.    Vehicule cu capacitate cilindrica:                                  lei/200 cm3
1.1.    Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3                       2-4
1.2.    Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3                       4-6
 2.    Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                            50-150 lei/an

----------------
^1) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, si nu au fost inexate, deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

Art. 263 alin. (4)^2)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Numarul de axe si greutate bruta               Impozitul (lei/an)
 incarcata maxima admisa
                   Ax(e) motor(oare) cu sistem Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
                   de suspensie pneumatica sau
                   echivalentele recunoscute
I. doua axe
  1. Masa de cel putin 12 tone, 
     dar mai mica de 13 tone         0                133

  2. Masa de cel putin 13 tone, 
     dar mai mica de 14 tone        133                367

  3. Masa de cel putin 14 tone, 
     dar mai mica de 15 tone        367                517

  4. Masa de cel putin 15 tone, 
     dar mai mica de 18 tone        517               1169

  5. Masa de cel putin 18 tone       517               1169

II. 3 axe
  1. Masa de cel putin 15 tone, 
    dar mai mica de 17 tone        133                231
  2. Masa de cel putin 17 tone, 
    dar mai mica de 19 tone        231                474
  3. Masa de cel putin 19 tone, 
    dar mai mica de 21 tone        474                615
  4. Masa de cel putin 21 tone, 
    dar mai mica de 23 tone        615                947
  5. Masa de cel putin 23 tone, 
    dar mai mica de 25 tone        947               1472
  6. Masa de cel putin 25 tone, 
    dar mai mica de 26 tone        947               1472
  7. Masa de cel putin 26 tone       947               1472
III.4 axe
  1. Masa de cel putin 23 tone, 
    dar mai mica de 25 tone        615                623
  2. Masa de cel putin 25 tone, 
    dar mai mica de 27 tone        623                973
  3. Masa de cel putin 27 tone, 
    dar mai mica de 29 tone        973               1545
  4. Masa de cel putin 29 tone, 
    dar mai mica de 31 tone        1545               2291
  5. Masa de cel putin 31 tone, 
    dar mai mica de 32 tone        1545               2291
  6. Masa de cel putin 32 tone       1545               2291

---------------------
^2) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

Art. 263 alin. (5)^3)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Numarul de axe si greutate bruta                Impozitul (lei/an)
 incarcata maxima admisa 
                   Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie
                   pneumatica sau echivalentele recunoscute pentru axele motoare
I. 2+1 axe
  1. Masa de cel putin 12 tone, 
    dar mai mica de 14 tone       0                    0
  2. Masa de cel putin 14 tone, 
    dar mai mica de 16 tone       0                    0
  3. Masa de cel putin 16 tone, 
    dar mai mica de 18 tone       0                   60
  4. Masa de cel putin 18 tone, 
    dar mai mica de 20 tone       60                   137
  5. Masa de cel putin 20 tone, 
    dar mai mica de 22 tone      137                   320
  6. Masa de cel putin 22 tone, 
    dar mai mica de 23 tone      320                   414
  7. Masa de cel putin 23 tone, 
    dar mai mica de 25 tone      414                   747
  8. Masa de cel putin 25 tone, 
    dar mai mica de 28 tone      747                  1310
  9. Masa de cel putin 28 tone     747                  1310

II. 2+2 axe
  1. Masa de cel putin 23 tone, 
    dar mai mica de 25 tone      128                   299
  2. Masa de cel putin 25 tone, 
    dar mai mica de 26 tone      299                   491
  3. Masa de cel putin 26 tone, 
    dar mai mica de 28 tone      491                   721
  4. Masa de cel putin 28 tone, 
    dar mai mica de 29 tone      721                   871
  5. Masa de cel putin 29 tone, 
    dar mai mica de 31 tone      871                  1429
  6. Masa de cel putin 31 tone, 
    dar mai mica de 33 tone      1429                  1984
  7. Masa de cel putin 33 tone, 
    dar mai mica de 36 tone      1984                  3012
  8. Masa de cel putin 36 tone, 
    dar mai mica de 38 tone      1984                  3012
  9. Masa de cel putin 38 tone     1984                  3012

III. 2+3 axe
  1. Masa de cel putin 36 tone, 
    dar mai mica de 38 tone      1579                  2197
  2. Masa de cel putin 38 tone, 
    dar mai mica de 40 tone      2197                  2986
  3. Masa de cel putin 40 tone     2197                  2986
IV. 3+2 axe
  1. Masa de cel putin 36 tone, 
    dar mai mica de 38 tone      1395                  1937
  2. Masa de cel putin 38 tone, 
    dar mai mica de 40 tone      1937                  2679
  3. Masa de cel putin 40 tone, 
    dar mai mica de 44 tone      2679                  3963
  4. Masa de cel putin 44 tone     2679                  3963
V. 3+3 axe
  1. Masa de cel putin 36 tone, 
    dar mai mica de 38 tone      794                   960
  2. Masa de cel putin 38 tone, 
    dar mai mica de 40 tone      960                  1434
  3. Masa de cel putin 40 tone, 
    dar mai mica de 44 tone      1434                  2283
  4. Masa de cel putin 44 tone     1434                  2283

------------------
^3) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin dd 3 ani.

Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totala maxima autorizata                              Impozit - lei -
a) Pana la o tona, inclusiv                                   9
b) Peste o tona, dar nu mai mult de 3 tone                           34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                           52
d) Peste 5 tone                                        64

Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apa

Masa totala maxima autorizata                              Impozit - lei -
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal              21
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri                         56
3. Barci cu motor                                       210
4. Nave de sport si agrement                               Intre 0 si 1119
5. Scutere de apa                                       210
6. Remorchere si impingatoare:                                 x
a) pana la 500 CP, inclusiv                                  559
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv                         909
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv                        1398
d) peste 4000 CP                                       2237
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta                 182
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:                             x
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv                 182
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv    280
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone                     490

CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Art. 267 alin. (1)                                    - lei -
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) pana la 150 m2, inclusiv                                 5-6
b) intre 151 si 250 m2, inclusiv                              6-7
c) intre 251 si 500 m2, inclusiv                              7-9
d) intre 501 si 750 m2, inclusiv                              9-12
e) intre 751 si 1000 m2, inclusiv                             12-14
f) peste 100 m2                                      14+0,01 lei/m2 pentru 
                                        fiecare m2 care depaseste 1000 m2


Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari Intre 0 si 8 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor Intre 0 si 8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie

Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu Intre 0 si 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean Intre 0 si 15 lei, inclusiv

Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificartului de nomenclatura stradala si adresa Intre 0 si 9 lei, inclusiv

Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea ueni activitati economice
1. in mediul rural Intre 0 si 15 lei, inclusiv
2. in mediul urban Intre 0 si 80 lei, inclusiv

Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare Intre 0 si 20 lei, inclusiv

Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale Intre 0 si 32 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 sau fractiune de m2

Art. 268 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator Intre 0 si 80 lei, inclusiv

Art. 268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica Intre 0 si 4195 lei, inclusiv


CAPITOLUL VI - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate: - lei/m2 sau fractiune de m2 -

Art. 271 alin. (2)
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica Intre 0 si 32, inclusiv
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate Intre 0 si 23, inclusiv


CAPITOLUL VII - Impozitul pe spectacole
Manifestarea artistica sau activitatea distractiva:            - lei/m2 -

Art. 275 alin. (2)
a) in cazul videotecilor                        Intre 0 si 2, inclusiv
b) in cazul discotecilor                        Intre 0 si 3, inclusiv
CAPITOLUL XIII - Sanctiuni

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice
Art. 294 alin. (3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 279 lei la 696 lei
Art. 294 alin. (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1578 lei

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice
Art. 294 alin. (6) (6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:
- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei, iar cele prevazute la alit. b)-d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei


II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare


ANEXA - Lista curpinzand taxele extrajudiciare de timbru

Nr. crt. Extras din norma judiciara - lei -
CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare 2
2. Eliberarea certificatului de producator Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 2
4. Certificarea (transcrierea) trasmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 5
5. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie 2
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
8. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 15
9. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2
10. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine 2
11. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila 2
12. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2


CAPITOLUL II - Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit

Acte de identitate:
1.
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani 5
b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie 6
d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 3
4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2


CAPITOLUL III - Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere

1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:
a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E 6
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, C1+E, Tb si TV 28
e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E 84
3. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009


CAPITOLUL IV - Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv 60
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si 3.500 kg, inclusiv Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 145
2. Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neimnatriculate permanent sau temporar 9
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 414


CAPITOLUL IV^1 - Taxa pentru furnizare date

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare 5


CAPITOLUL V - Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

1.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului functiar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere 15
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
29 useri online

Useri autentificati: