DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolaraPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 7 ianuarie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 27 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 24 din Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Metodologia de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, preazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - METODOLOGIE de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolaraCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, denumite in continuare unitati, sunt cresele sau, dupa caz, gradinita sau centrul de zi, in situatia in care se infiinteaza grupe de educatie anteprescolara in aceste unitati.

(2) Cresa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara.
(3) In situatia in care copilul anteprescolar inscris in unul dintre serviciile de educatie timpurie anteprescolara prevazute la alin. (1) implineste varsta de 3 ani in timpul anului scolar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv pana la finalizarea anului scolar, fara a depasi varsta de 4 ani.

Art. 2
(1) Cresele si, dupa caz, centrele de zi in care se organizeaza grupe de educatie timpurie anteprescolara fac parte atat din sistemul national de servicii sociale reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, prin furnizarea de servicii de ingrijire si supraveghere, cat si din sistemul de invatamant preuniversitar reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prin furnizarea de servicii de educatie timpurie anteprescolara.
(2) Gradinitele in care se organizeaza grupe de educatie timpurie anteprescolara fac parte din sistemul de invatamant preuniversitar reglementat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 3
(1) Serviciile de educatie timpurie anteprescolara oferite in cadrul unitatilor publice prevazute la art. 1 alin. (1) sunt gratuite.
(2) Activitatea de educatie anteprescolara se organizeaza pe niveluri si tipuri, in conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea invatamantului.

Art. 4
Obiectivele generale ale educatiei timpurii anteprescolae vizeaza urmatoarele aspecte:
a) stimularea diferentiata a copilului in vederea dezvoltarii sale individuale in plan intelectual, socio-afectiv si psihomotric, tinand cont de particularitatile specifice de varsta ale acestuia si de potentialul sau evaluat;
b) realizarea unui demers educational bazat pe interactiunea activa a adultului, rutina zilnica, organizarea eficienta si protectiva a mediului si a activitatilor de invatare;
c) promovarea jocului ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la varstele timpurii;
d) promovarea interactiunii cu ceilalti copii prin activitati de grup specifice varstei;
e) sprijinirea parintilor si familiei in educatia timpurie a copiilor.


CAPITILUL II - Organizarea si functionarea creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolaraSECTIUNEA 1 - Infiinrtarea si acreditarea creselor si a altor unitati care ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara


Art. 5
(1) Untiatile cae ofera servicii de educatie anteprescolara pot fi infiintate si organizate in sistem public si privat, in conformtiate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Unitatile prevazute la alin. (1) pot fi infiintate de sine statator sau ca structuri de educatie anteprescolara pe langa gradinite.
(3) In cazul in care se infiinteaza grupe de educatie anteprescolara in gradinita sau in centru de zi, acestea sunt considerate ca sectii ale unitatii respective, finantarea si incadrarea personalului asigurandu-se conform prevederilor prezentei hotarari.

Art. 6
(1) Unitatile publice care ofera servicii de educatie anteprescolara se organizeaza cu avizul conform al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
(2) Unitatile private care ofera servicii de educatie anteprscolare, altele decat gradinitele care infiinteaza grupe de educatie anteprescolara, se organizeaza cu avizul conform al autoritatii administratiei publice locale a municipiului, orasului, comunei sau, dupa caz, sectorului municipiului Bucuresti din raza administrativ-teritoriala in care urmeaza sa se infiinteze si cu avizul conform al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Art. 7
(1) In vederea obtinerii avizului conform, prevazut la art. 6 alin. (2), furnizorii de servicii prezinta serviciului public de asistenta sociala de la nivelul municipiului, orasului, comunei sau, dupa caz, sectorului municipiului Bucuresti din raza administrativ-teritoriala in care urmeaza sa se infiinteze, urmatoarele documente:
a) un raport care cuprinde o descriere succinta a unitatii, datele de identificare, amplasarea in localitate, regimul juridic al spatiului, utilizarea spatiului, structura si numarul de personal, numarul de copii pentru care se furnizeaza servicii si argumentarea necesitatii infiintarii acestuia;
b) hotararea organului de conducere al persoanei juridice cu privire la infiintarea unitatii;
c) copie dupa actele de infiintare ale furnizorului de servicii, persoana fizica sau juridica ori altele asemenea;
d) copie dupa titlul de proprietate asupra imobilului in care va functiona cresa sau, dupa caz, actul care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului respectiv.
(2) Pentru infiintarea creselor ca unitati care ofera servicii de educatie anteprescolara furnizorul de servicii prezinta serviciului public de asistenta sociala prevazut la alin. (1) urmatoarele:
a) autorizatia sanitara de functionare;
b) autorizatia sanitar-veterinara;
c) autorizatia de mediu;
d) autorizatia de securitate la incendiu;
e) autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
f) autorizatia de functionare provizorie, eliberata de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
g) certificatul de acreditare a furnizorului de servicii sociale.

Art. 8
Unitatile prevazute la art. 1 alin. (1) in calitate de furnizori de educatie anteprescolara se autorizeaza/acrediteaza in baza Metodologiei de evaluare institutionala inv ederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a furnizorilor de educatie timpurie, elaborata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 9
(1) Suspendarea sau retragerea acreditarii/autorizarii acordate in calitate de furnizor de servicii de educatie timpurie se realizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la solicitarea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerii autoritatilor administratiei publice locale sau din proprie initiativa, in conformitate cu prevederile legale.
(2) In cazul suspendarii sau anularii acreditarii/autorizarii, autoritatile administratiei publice locale realizeaza transferarea anteprescolarilor catre alte unitati in care se ofera servicii de educatie timpurie, cu respectarea interesului copiilor si cu asigurarea logisticii necesare.

Art. 10
(1) Unitatile private, care ofera servicii de educatie anteprescolara, se organizeaza conform principiului nonpropfit, cu respectarea legislatiei in vigoare, si trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii, standarde si indicatori de performanta ca si unitatile de invatamant publice.
(2) Unitatile prevazute la alin. (1) dispun de autonomie organizatorica si economico-financiara, in conformitate cu reglementarile legale referitoare la organizarea si functionarea sistemului de invatamant particular si confesional.

Art. 11
Pentru asigurarea continuitatii si unitatii de cerinte in activitatea de educatie timpurie, cresele si grupele de educatie anteprescolara din centrele de zi sunt coordonate metodologic de unitati de invatamant prescolar cu personalitate juridica desemnate de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

SECTIUNEA 2 - Forme de organizare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara. Structura anului scolar


Art. 12
(1) La nivelul unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara exista urmatoarele documente de evidenta:
a) registru de evidenta/prezenta a copiilor;
b) registru de evidenta a meniurilor pe grupe de varsta a copiilor, pentru programul prelungit sau saptamanal;
c) registru de evidenta a starii de sanatate a copiilor;
d) dosar personal pentru fiecare copil.
(2) Dosarul personal al copilului cuprinde cel putin urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 22 alin. (1);
b) rezultatele evaluarii realizate de catre psihologul cu care unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara colaboreaza;
c) jurnalul copilului;
d) evaluarile periodice realizate de echipa multidisciplinara din centrul judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
e) planul de servicii, in situatia copilului expus riscului de separare de familie;
f) copie a dispozitiei primarului privind sustinerea din bugetul local al unitatii adminstrativ-teritoriale a contributiei ce revine parintilor/reprezentantilor legali;
g) contractul privind furnizarea de servicii incheiat intre parintele/reprezentantul legal al copilului si conducerea unitatii.

Art. 13
(1) Programul de functionare al unitatilor/structurilor/sectiilor in care se ofera servicii de educatie anteprescolara este flexibil, urmareste acoperirea nevoilor copiilor si parintilor si poate fi:
a) program normal, pana la 5 ore pe zi, in functie de solicitarile parintilor;
b) program prelungit, 10 ore pe zi;
c) program saptamanal, de luni pana vineri.
(2) Programul de functionare al creselor, ca unitati de educatie timpurie, este de luni pana vineri, in intervalul orar 6,00-18,00.
(3) In cadrul unitatilor/structurilor/sectiilor cu program saptamanal serviciile pot fi furnizate pe timpul noptii numai in situatii deosebite si de urgenta ale parintilor/reprezentantilor legali, respectiv:
a) program de lucru pe timpul noptii pentru ambii parinti/reprezentanti legali sau pentru familiile monoparentale;
b) urgente medicale ale parintilor/reprezentantilor legali sau ale altor membri din familia acestora;
c) deces in familie.
(4) Se recomanda parintilor ca, in limita posibilitatilor, sa nu lase copilul in serviciile de educatie timpurie anteprescolara mai mult de 10 ore pe zi.

Art. 14
(1) Tipurile de servicii pe care le ofera unitatile de educatie anteprescolara sunt:
a) servicii de educatie timpurie realizate in baza unui curriculum national, centrat pe dezvoltare fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultati/deficiente de dezvoltare;
b) servicii de ingrijire, protectie si nutritie a copiilor;
c) servicii de supraveghere a starii de sanatate a copilului;
d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educatie parentala, de informare.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) se ofera in baza unui contract, incheiat intre parinte/reprezentantul legal al copilului si conducerea unitatii, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
(3) Modelul-cadru al contractului prevazut la alin. (2) se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 15
(1) In unitatile care ofera servicii de educatie timpurie, se recomanda urmatoarea modalitate de organizare:
a) grupa mica copii pana la 1 an;
b) grupa mijlocie copii de 1-2 ani;
c) grupa mare copii de 2-3 ani.
(2) Se recomanda constituirea grupelor eterogene si repartizarea fratilor si prietenilor de varste diferite in aceeasi grupa.

Art. 16
(1) Numarul copiilor la grupa de anteprescolari este in medie de 7 copii, dar nu mai putin de 5 copii si nu mai mult de 9 copii.
(2) Raportul adult/copil si marimea maxima a grupei se stabileste conform anexei 1a).
(3) Raportul adult/copil creste atunci cand in aceeasi grupa exista copii cu cerinte educative speciale, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 17
(1) La nivelul aceleiasi unitati de educatie anteprescolara pot functiona grupe cu forme de organizare diferite, cu program normal, prelungit sau saptamanal.
(2) Organizarea grupelor prevazute la alin. (1) se va face in functie de solicitarile parintilor, de conditiile materiale si de functionare ale unitatii, de nivelul de protectie si educatie pe care il necesita copiii, precum si de necesitatea asigurarii coerentei activitatii de educatie timpurie, a protectiei copiilor proveniti din medii defavorizate si dezvoltarii relatiilor socio-afective intre acestia.
(3) Pentru asigurarea continuitatii intre invatamantul anteprescolar si cel prescolar si pentru a raspunde nevoii de educatie si ingrijire a copiilor, in gradinite se pot organiza grupe de nivel anteprescolar, cu copii de 2-3 ani.

Art. 18
(1) Structura anului scolar pentru serviciile de educatie timpurie nivel anteprescolar prevazute la art. 1 alin. (1) este aceeasi cu cea stabilita pentru invatamantul preuniversitar.
(2) In situatii cu totul exceptionale, inspectoratele scolare pot schimba structura anului scolar, la propunerea autoritatilor administratiei publice locale sau a parintilor, cu respectarea numarului de saptamani stabilit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3) Schimbarea structurii anului scolar nu trebuie sa impiedice activitatea de educatie timpurie, realizarea planului de invatamant, a prevederilor programei scolare, pregatirea corespunzatoare a copiilor, protectia acestora si activitatea personalului didactic din unitatile de educatie anteprescolara.

Art. 19
(1) Planul de scolarizare in unitatile publice care ofera servicii de educatie anteprescolara se stabileste de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, si se aproba de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Planul de scolarizare a copiilor in unitatile private care ofera servicii de educatie anteprescolara se stabileste de catre persoana fizica sau juridica initiatoare, cu consultarea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
(3) Planul de scolarizare prevazut la alin. (1) si (2) este adus la cunostinta parintilor/reprezentantilor legali prin afisare la avizier sau prin posare pe site-ul unitatii respective.

Art. 20
(1) Unitatile de educatie anteprescolara cu program prelungit si saptamanal functioneaza pe tot parcursul anului, inclusiv in timpul vacantelor scolare, perioada in care nu se organizeaza proces instructiv-educativ.
(2) Unitatile prevazute la alin. (1) pot fi inchise temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu informarea parintilor, cel mult 30 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si creselor cu program normal.
(4) La cererea parintilor si in masura posibilitatilor, pe perioada inchiderii acestora unitati, conducerea unitatilor de educatie anteprescolara si inspectoratul scolar iau masuri pentru asigurarea protectiei copiilor, contactand unitati care furnizeaza servicii de educatie timpurie apropiate, care functioneaza in perioada respectiva si la care acestia pot fi transferati temporar.
(5) Cheltuielile si raspunderea corespunzatoare cresterii, ingrijirii si educatii copilului, pe perioada transferului, sunt in sarcina unitatii care preia copiii.
(6) Decontarea cheltuielilor se realizeaza pe baza documentelor justificative inaintate de catre unitatea care a preluat copilul, in termen de 45 de zile de la incetarea acordarii serviciilor.
(7) Perioadele prevazute la alin. (2) se aduc la cunostinta tuturor reprezentantilor legali cu cel putin 45 de zile inainte de inchidere. Durata vacantei se stipuleaza in contractul prevazut la art. 14 alin. (2).

SECTIUNEA 3 - Inscrierea, transferul, scoaterea din evidenta a copiilor in/din cresa si din alte unitati de educatie timpurie anteprescolara


Art. 21
(1) Inscrierea copiilor in unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara se face de regula la inceputul anului scolar sau, in situatii deosebite, in timpul anului scolar, in ordinea depunerii dosarului si in limita locurilor disponibile si a planului de scolarizare aprobat.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care se solicita inscrierea fratilor sau a copiilor aflati in ingrijirea aceluiasi parinte/reprezentant legal si nu este liber decat un loc la grupa de varsta a copiilor, se va suplimenta numarul de locuri din grupa de varsta corespunzatoare cu numarul de copii aflati in aceasta situatie.
(3) Procedurile si criteriile pentru departajarea copiilor la inscriere sunt stabilite de catre conducerea unitatii in colaborare cu consiliul de administratie al unitatii de invatamant care coordoneaza metodologic activitatea de educatie anteprescolara si sunt facute publice prin afisarea la sediul unitatii de educatie anteprescolara.
(4) La inscrierea copiilor in unitatile publice care ofera servicii de educatie anteprescolara nu se percep taxe de inscriere.
(5) Este interzis refuzul inscrierii copiilor in unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara pe criterii discriminatorii bazate pe: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o categorie defavorizata.
(6) In unitatile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) se recomanda inscrierea copiilor dupa implinirea varstei de 3 luni.

Art. 22
(1) Actele necesare inscrierii copiilor in unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara sunt:
a) cerere de inscriere;
b) copie de pe certificatul de nastere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de nastere ale fratilor minori si, dupa caz, copie a hotararii/sentinei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea adoptiei;
d) adeverinta de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;
e) adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca respectivul copil este sanatos clinic;
f) fisa imunizarii, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
g) analize medicale:s testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.
(2) Cererea de inscriere este insotita de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore inainte de a incepe frecventarea unitatii.
(3) Avizul epidemiologic prevazut la alin. (2) se prezinta si in cazul absentei copilului din unitate pentru o perioada mai mare de 3 zile.
(4) Datele personale extrase din actele cuprinse in dosarul de inscriere se consemneaza in Registrul de evidenta/prezenta a copiilor.
(5) Registrul prevazut la alin. (4) cuprinde: numele si prenumele copilului, data nasterii, domiciliul, numele si prenumele parintilor, locul d emunca al acestora, data intrarii copilului in unitate, copiii prezenti/absenti si, dupa caz, motivul absentei si o rubrica de observatii, unde se va scrie data transferului copilului si unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidentele unitatii si motivul acesteia.
(6) Prelucrarea dcatelor cu caracter personal in procesul de inscriere/transfer/scoatere din evidenta a copiilor trebuie sa se faca in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23
In vederea adaptarii copilului, dupa inscriere, parintele/reprezentantul legal poate insoti copilul la programul din cresa pe o perioada de maximum 15 zile.

Art. 24
Transferarea copilului de la o unitate care ofera servicii de educatie anteprescolara la alta se face la cererea parintilor sau a reprezentantului legal, cu avizul unitatii primitoare, in limita locurilor aprobate prin planul de scolarizare.

Art. 25
Scoaterea copilului din evidenta unitatii care ofera servicii de educatie anteprescolara se face in urmatoarele situatii:
a) in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului;
b) in cazul in care copilul absenteaza 4 saptamani consecutiv, fara motivare;
c) la cererea parintelui sau a reprezentantului legal al copilului.

SECTIUNEA 4 - Mediul educational in cresa si in alte unitati de educatie timpurie anteprescolara


Art. 26
Unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara respecta prevederile legale in vigoare referitoare la spatiul aferent salilor de grupa, la terenurile destinate jocurilor si activitatilor in aer liber, la mobilierul si instalatiile necesare asigurarii conditiilor de functionare, la conditiile igienico-sanitare, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii pentru unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.955/1995, cu modificarile ulterioare, precum si la conditiile de siguranta care ii privesc pe copii.

Art. 27
(1) In unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara, mediul fizic trebuie sa stimuleze dezvoltarea si invatarea activa a copiilor, sa creeze ocazii de explorare si descoperire si sa vina in intampinarea nevoilor indificuale ale acestora.
(2) Spatiul trebuie organizat in asa fel incat sa asigure sanatatea si protectia copiilor, fara a le impune multe restrictii.

Art. 28
(1) Spatiul din unitatile care ofea servicii de educatie anteprescolara va fi amenajat primitor si atractiv si va fi organizat astfel incat sa existe sali de grupa si spatii in aer liber, incaperi pentru primire (vestiare), spatii pentru servirea mesei, spatii de somn si, eventual, camera/centru de resurse pentru parinti.
(2) Spatiul pentru intalniri cu parintii sau cu persoane din afara unitatii va fi amenajat in asa fel incat sa incurajeze si sa promoveze comunicarea si valorile familiei si ale comunitatii, precum si pentru a stimula implicarea acestora in programul institutiei.
(3) Spatiul pentru desfasurarea activitatilor in aer liber va asigura dezvoltarea, invatarea activa a copilului si promovarea starii de sanatate, fara risc de accidente si imbolnaviri.

Art. 29
(1) Incaperea pentru primire, respectiv vestiarul va fi iluminat si ventilat natural, dimensionat astfel incat sa se evite aglomeratia la orele de primire/plecare si va fi dotat cu mobilier functional, adaptat varstei copiilor si usor de igienizat.
(2) Incaperea va avea acces direct la un grup sanitar (cel putin la o chiuveta, pentru spalarea mainilor) si va contine cuiere la inaltimea copiilor, dulapuri pentru pastrarea imbracamintei copiilor in saci individuali, banci de dimeniuni adecvate pe care sa fie asezati copiii pentru a fi imbracati/incaltati.

Art. 30
(1) Spatiul salii de grupa va fi impartit in cel putin doua zone: zona pentru joc liber, unde se pot desfasura activitati mai zgomotoase, si zona pentru activitate/invatare, unde se vor desfasura activitatile care necesita liniste si concentrare.
(2) In afara celor doua zone, in sala de grupa trebuie sa existe si cel putin doua colturi privilegiate de joaca, dotate cu materiale si jucarii specifice activitatilor pe care copiii le vor desfasura. Acestea pot fi infiintate si amenajate in functie de nevoile si interesele copiilor si de continutul educativ parcurs cu acestia la un moment dat.
(3) In zona pentru activitate trebuie sa existe si un spatiu linistit si confortabil pentru odihna. Acest spatiu va fi dotat cu o saltea ori cu pernute moi pe cae copiii se pot aseza si se pot odihni sau pot fi singuri cu ei insisi atunci cand simt nevoia.

Art. 31
Microclimatul unitatii pentru educatie anteprescolara va fi realizat in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii pentru unitatile pentru ocrotirea, educatia si instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.955/1995, cu modificarile ulteiroare.

Art. 32
Mobilierul utilizat in serviciile de educatie anteprescolara trebuie sa fie adecvat varstei, sa ofere copilului o ambianta familiala, sigura si confortabila, sa contribuie la crearea unui climat educational favorabil si sa permita modularea, dupa necesitatile grupei.

Art. 33
Jucariile, materialele si echipamentele pentru dezvoltarea si invatarea copiilor vor fi adecvate varstei si nivelului de dezvoltare ale copiilor, vor asigura stimularea acestuia si ii vor oferi ocazia sa isi exprime optiunile si sa isi dezvolte creativitatea. Ele nu vor constitui un pericol, prin forma, dimensiuni sau natura materialului.


Capitolul III - Continutul educativ al activitatii de educatie timpurie


Art. 34
(1) Educatia anteprescolara se realizeaza pe baza unui curriculum national, centrat pe dezvolarea fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe evaluarea, diagnosticarea si remedierea timpurie a eventualelor deficiente de dezvoltare.
(2) Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate in curriculumul specific varstei anteprescolare, precum dezvoltarea fizica, igiena personala, dezvoltarea socio-emotionala, dezvoltarea cognitiva, dezvoltarea limbajului si a comunicarii, dezvoltarea capacitatilor si aptitudinilor de invatare sunt esentiale pentru realizarea unei educatii particularizate, prin identificarea de catre cadrul didactic atat a potentialului copilului, cat si a dificultatilor/deficientelor fiecarui copil in parte.
(3) Educatia anteprescolara in perioada copilariei timpurii vizeaza dezvoltarea generala a copilului, care urmeaza sa ii asigure acestuia un start bun in viata.

Art. 35
Continutul educatiei anteprescolare se realizeaza conform prevederilor curriculumului specific aprobat potriit art. 27 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 36
In unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, strategiile personalizate aplicate in demersul didactic valorizeaza copilul, il diferentiaza si il individualizeaza potrivit ritmului si nevoilor proprii, in vederea sprijinirii dezvoltarii sale.

Art. 37
(1) In activitatea desfasurata in unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se respecta dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educationale la varste timpurii, precum si ca metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.
(2) Tipurile de activitati desfasurate cu copiii in unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara sunt:
a) jocul cu jucaria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip si apa, jocul de constructie, jocul didactic;
b) activitati artistice si d eindemanare: desen, pictura, modelaj, activitati practice si gospodaresti;
c) activitati de muzica si de miscare: auditii, jocuri muzicale, jocuri cu text si cant, cantece, euritmie;
d) activitati de creatie si de comunicare: povestiri, memorizari, lucrul cu cartea, citire de imagini;
e) activitati de cunoastere: observari, lecturi dupa imagini, activitati matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente;
f) activitati in aer liber: plimbari, jocuri la nisipar, jocuri si intreceri sportive, utilizarea aparatelor de joaca.
(3) Numarul activitatilor de invatare si tipurile de activitati recomandate pe varste sunt prezentate in anexa nr. 1c care face parte integranta din prezenta metodologie.

Art. 38
(1) Durata activitatilor desfasurate cu copiii anteprescolari variaza in functie de nivelul de varsta si de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea. Indiferent de durata recomandata pentru desfasurarea unei activitati, educatoarea isi va adapta demersul didactic in fucntie de reactia copilului/copiilor.
(2) Pentru sugari, durata unei activitati este de cel mult 5 minute, pentru copiii cu varste intre 1 si 2 ani durata activitatii creste pana la cel mult 10 minute, iar pentru copiii cu varste intre 2 si 3 ani activitatile dureaza 15-20 minute.
(3) Activitatile in educatia anteprescolara vor fi alternate cu pauze. Acestea vor avea o durata cel putin egala cu durata activitatii.

Art. 39
(1) In unitatile de educatie anteprescolara se intocmeste un orar zilnic orientativ, dar predictibil pentru succesiunea activitatilor, cu valoare de ghid, in functie de numarul si varsta copiilor inscrisi, de nivelul de dezvoltare si caracteristicile nevoilor lor individuale, tinandu-se seama si de preferintele parintilor.
(2) In alcatuirea orarului pentru grupele de copii 1-2 ani si 2-3 ani se vor avea in vedere imbinarea activitatilor dinamice de invatare cu activitati linistite, respectiv: 30-60 de minute de activitate, de doua ori pe zi, constand in desenat, ascultat povesti, somn, in functie de personalitatea si dorinta copilului si imbinarea acestor activitati din sala de grupa cu cele de afara.
(3) Programul sugarilor va fi strict individualizat.

Art. 40
(1) Scopul evaluarii progresului copiilor anteprescolari in unitatile care ofera servicii de educatie timpurie este acela de a orienta si de a optimiza dezvoltarea si invatarea copilului in intervalul de la nastere la 3 ani.
(2) Evaluarea progresului copiilor anteprescolari se face pe baza standardelor nationale specifice, aprobate ca Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea copilului de la nastere la 7 ani, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 41
(1) Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, denumit in continuare CJRAE, si, respectiv, Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationale, denumit in continuare CMBRAE, constituie echipe mixte, multidisciplinare de interventie timpurie, in componenta carora vor fi cuprinse si cadrele didactice din unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara.
(2) Echipa mutidisciplinara de intereventie timpurie va evalua anual toti copiii din unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, pentru a depista eventualele dificultati/deficiente in dezvoltarea competentelor personale ale acestora.
(3) Interventia timpurie si monitorizarea evolutiei copiilor cu cerinte educationale speciale sunt asigurate de catre echipa multidisciplinara de educatie anteprescolara, pe baza unui plan de interventie personalizat.

Art. 42
Activitatile de ingrijire si educatie destinate copiilor anteprescolari se desfasora pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii, respectand programul zilnic stabilit de curriculumul pentru educatie anteprescolara si metodologia specifica de aplicare a acestuia.


Capitolul IV - Resursa umana angajata in crese si in alte unitati in care se ofera servicii de educatie anteprescolara


Art. 43
(1) Activitatea unitatilor in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se organizeaza in baza prevederilor prezentei metodologii si a regulamentului intern, aprobat de Consiliul de administratie al acestora, in cazul grupelor de anteprescolari din gradinite, sau de catre autoritatea administratiei publice locale in subordinea careia functioneaza, in cazul grupelor de anteprescolari din crese sau centre de zi.
(2) Regulamentul intern stabileste normele cu caracter de obligativitate pentru intregul personal didactic, nedidactic si voluntari din unitatea respectiva, pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, precum si norme pe domenii de activitate.
(3) Personalul si voluntarii isi desfasora activitatea in conformitate cu proiectul institutional al unitatilor in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, stabilit si aprobat de catre consiliul de administratie al unitatilor sau, dupa caz, de catre autoritatea administratiei publice locale.
(4) Proiectul institutional al unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara cuprinde misiunea, scopul, obiectivele si activitatile specifice.

Art. 44
(1) Structura orientativa a personalului din crese, ca unitati in care se ofera servicii de ecucatie anteprescolara, este formata din:
a) personal de conducere: director/sef de centru;
b) personal didactic: educator-puericultor;
c) personal de specialitate: asistent medical;
d) personal nedidactic: administrator, bucatar, contabil, ajutor de bucatar, ingrijitoare.
(2) Structura orientativa a personalului din gradinite si centre de zi, ca unitati de educatie anteprescolara, este stabilita in conformitate cu prevederile prezentei metodologii in ceea ce priveste personalul didactic.

Art. 45
(1) Unitatile in care se ofera servicii de educatie anterprescolara colaboreaza cu serviciul public de asistenta sociala din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in situatia in care au fost inscrisi copii cu risc de separare de familie.
(2) Pentru asigurarea ingrijirilor medicale in caz de urgenta, unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara solicita servicii de urgenta teritoriale.
(3) In vederea evaluarii potentialului copilului si stimularii dezvoltarii optime a acestuia, unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara colaboreaza cu psihologi, mentori, metodisti ai inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, precum si cu alti specialisti.
(4) Activitatile din cadrul unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara au ca principiu fundamental munca in echipa.

Art. 46
Personalul didactic din unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se normeaza pe ture in situatia functionarii acestora cu programul prelungit si/sau saptamanal.

Art. 47
(1) Numarul de personal si functiile pentru unitatea cu o capacitate de 50 de copii se stabilesc conform anexei nr. 1b.
(2) Ponderea categoriilor de personal prevazute la alin. (1) se stabileste luandu-se in considerare necesitatea asigurarii unei ingrijiri de calitate si adaptata nevoilor beneficiarilor unitatilor, in functie de specificul activitatilor derulate putand fi antrenate si alte categorii de personal, in conformitate cu prevederile art. 45.

Art. 48
(1) Asigurarea personalului didactic din unitatile publice in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale impreuna cu inspectoratele scolare/al municipiului Bucuresti, cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare.
(2) Asigurarea personalului nedidactic din unitatile publice in care se ofera servicii de educatie anteprescolara si formarea continua a acestuia sunt in responsabilitatea autoritatii administratiei publice locale.

Art. 49
(1) Personalul nedidactic al unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara trebuie sa parcurga un modul de formare continua specifica privind educatia timurie, cu o durata de cel putin 30 de ore.
(2) Modulul trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele teme:
a) principiile educatiei timpurii;
b) abordarea globala a copilului si munca in echipa;
c) educarea si sustinerea familiilor pentru dezvoltarea competentelor parentale.
(3). Pentru personalul existenta in unitati la momentul intrarii in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului, formarea profesionala prevazuta la alin. (1) se va suporta de angajator si se va realiza etapizat, pana la data de 1 ianuarie 2015.

Art. 50
(1) Organizarea si coordonarea activitatii creselor sau, dupa caz, a centrelor de zi care infiinteaza grupe de educatie timpurie anteprescolara se asigura de catre director/sef de centru, iar in cazul gradinitelor cu personalitate juridica in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se asigura de consiliul de administratie prin director.
(2) Coordonarea activitatii de educatie timpurie desfasurata in crese sau, dupa caz, in centre de zi care infiinteaza grupe de educatie timpurie anteprescolara se asigura de catre directorul unitatii coordonatoare, respectiv al gradinitei, prin directorul acesteia.

Art. 51
(1) Directorul/Seful de centru asigura coordonarea activitatii din cadrul unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara si raspunde de organizarea si coordonarea activitatii personalului, de relatia cu parintii/preprezentantul legal, de activitatea metodica si de perfectionare, de pastrarea si gestionarea patrimoniului unitatii respective.
(2) Directorul/Seful de centru indeplineste orice alte atributii stabilite prin actele normative in vigoare sau prin hotarare a autoritatilor ori persoanelor juridice care au infiintat sau, dupa caz, finanteaza unitatea.
(3) Directorul/Seful de centru reprezinta unitatea in relatia cu inspectoratul scolar, cu autoritatea administratiei publice locale, cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor si cu alti factori interesati in educatia copiilor anteprescolari.
(4) In cazul creselor, directorul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) exercita atributiile ce revin cresei in calitate de persoana juridica;
b) exercita functia de ordonator de credite;
c) intocmeste proiectul bugetului propriu al cresei si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
d) propune autoritatilor sau persoanelor juridica care au infiintat sau, dupa caz, finanteaza crese aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal;
e) numeste si elibereaza din functie personalul didactic si nedidactic din cadrul cresei, in conditiile legii;
f) elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea cresei;
g) desfasoara activitati pentru promovarea imaginii cresei in comunitate;
h) raspunde de calitatea serviciilor de educatie anteprescolara, precum si de asigurarea formarii continue a pesonalului didactic si nedidactic;
i) asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul cresei si aplica sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile.
(5) Candidatii pentru ocuparea postului de director de cresa trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului universitar de lunga durata intr-unul din domeniile: stiinte economice, juridice, administrative, medicina, sociologie, psihologie si stiinte ale educatiei, cu vechime de minimum 2 ani in specialitate.
(6) Prin exceptie, candidatii prevazuti la alin. (5) pot fi absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului superior, cu experienta de minimum 3 ani in unitati in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara sau in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, cu conditia respectarii prevederilor art. 49.
(7) Seful de centru pentru cresa fara responsabilitate juridica indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) exercita atributiile ce revin cresei fara personalitate juridica;
b) propune proiectul de buget al cresei;
c) propune autoritatilor sau persoanelor juridice care au infiintat sau, dupa caz, care finanteaza cresa aprobarea structurii organizatorice si a numarului si categoriilor de personal;
d) participa la selectarea personalului din cadrul cresei;
e) elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea cresei;
f) desfasoara activitati pentru promovarea imagbinii cresei in comunitate;
g) raspunde de calitatea serviciilor de educatie anteprescolara, precum si de asigurarea formarii continue a personalului didactic si nedidactic;
h) asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor desfasurate de personalul cresei si propune sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu isi indeplinesc in mod corespunzator atributiile.

Art. 52
(1) Asistentul medical din crese si alte unitati de educatie timpurie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) efectueaza triajul zilnic al copiilor;
b) verifica avizele epidemiologice si cauzele absentei copiilor, colaborand cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor;
c) asigura asistenta medicala de urgenta si solicita serviciul de ambulanta, cand este cazul;
d) anunta imediat parintii privind situatia de urgenta in care se gaseste copilul;
e) colaboreaza cu medicul scolar si cu medicul de familie al copiilor;
f) administreaza copiilor, cu acordul parintilor, tratamentul prescris de medicul curant si tratamentul in regim de urgenta prescris de medicul de ambulanta;
g) intocmeste si tine evidenta fiselor medicale ale copiilor;
h) intocmeste meniurile, respectand normativele nutritionale pentru fiecare categorie de copii in parte;
i) monitorizeaza modul in care se pregateste, se distribuie si se administreaza alimentatia copiilor, in functie de varsta acestora;
j) controleaza zilnic conditiile de functionare ale blocului alimentar si verifica respectarea meniurilor;
k) controleaza rezultatele evaluarilor periodice ale personalului;
l) controleaza starea igienico-sanitara a tuturor incaperilor;
m) tine evidenta medicamentelor aflate in cresa, prin inscrierea acestora in centralizatorul de consum;
n) izoleaza copiii bolnavi sau suspecti de a fi bolnavi/purtatori de boli infecto-contagioase si informeaza conducerea unitatii asupra acestor cazuri;
o) efectueaza educatia pentru sanatate a parintilor si copiilor;
p) efectueaza termometrizarea copiilor, cantareste si masoara copiii, consemnand datele in fisa medicala.
(2) Activitatea asistentului medical este coordonata metodologic de medicul scolar din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza unitatea.

Art. 53
(1) Educatorul-puericultor din cresa si din alte unitati de educatie anteprescolara are, in principal, urmatoarele atributii:
a) realizeaza activitati de ingrijire si de stimulare psihomotorie a copiilor in vederea cresterii gradului de independenta;
b) realizeaza activitati care vizeaza dezvoltarea comportamentului socio-afectiv;
c) asigura formarea si perfectionarea comportamentului verbal;
d) realizeaza programe care cuprind activitati ce urmaresc cresterea receptivitatii generale la stimuli in vederea dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare;
e) inregistreaza progresele realizate de copil in jurnalul acestuia;
f) colaboreaza activ cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza unitatea.
(2) Activitatea educatorului puericultor din cresa sau centru de zi este coordonata metodologic de consiliul profesoral din cadrul gradinitei desemnate de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti pentru supervizarea activitatilor educationale.

Art. 54
(1) Educatorul-puericultor are obligatia de a comunica in scris parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor, prin jurnalul de legatura al copilului, trimestrial sau ori de cate ori este necesar, cel putin urmatoarele informatii, cu avizul directorului/sefului de centru:
a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare;
b) starea emotionala si afectiva a copiilor;
c) dificultati/deficiente identificate;
d) orice alte elemente care necesita luarea unor amsuri sau a caror cunoastere de catre parinti/reprezentanti legali este necesara pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor.
(2) Educatorul-puericultor poate comunica prin orice mijloace de comunicare parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor informatii cu privire la activitatile desfasurate cu copiii si rezultatele acestora.

Art. 55
(1) Organizarea si coordonarea activitatilor care vizeaza educatia anteprescolara din cadrul gradinitei se asigura de catre consiliul profesoral.
(2) Organizarea si coordonarea activitatilor care vizeaza educatia anteprescolara din cadrul cresei/centrului de zi se asigura de catre consiliul profesoral al gradinitei desemnate de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, care asigura si supervizarea activitatilor educationale.
(3) Consiliul profesoral se subordoneaza consiliului de administratie si colaboreraza cu acesta, sprijinindu-l in luarea si aplicarea deciziilor referitoare la educatia anteprescolara in unitatile in care se ofera servicii de educatie anterprescolara.


Capitolul V - Relatia cu parintii si comunitatatea


Art. 56
(1) Valorile si misiunea unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, conditiile de inscriere, programul de functionare, informatiile cu privire la categoriile de personal si atributiile acestora, drepturile si obligatiile parintilor/reprezentantilor legali vor fi aduse la cunostinta acestora de catre conducerea unitatii, in momentul depunerii dosarului.
(2) Parintilor/Reprezentantilor legali li se vor pune la dispozitie numele si numerele de telefon ale persoanelor responsabile din cresa, precum si regulamentul intern al acesteia.

Art. 57
(1) Parintii/Reprezentantul legal al copilului au/are dreptul la:
a) consiliere si sprijin din partea personalului unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta in ceea ce priveste educatia timpurie a copilului, dezvoltarea psihologica a acestuia, precum si pentru probleme de ordin medical si/sau social;
b)primirea oricaror informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului, pe care personalul didactic si nedidactic le poate furniza, in functie de evolutia copilului.
(2) Parintii/Reprezentantul legal al copilului au/are urmatoarele obligatii:
a) sa comunice reprezentantilor unitatii in care se ofera servicii de edcuatie anteprescolara orice informatii cu privire la starea de sanatate a copilului, precum si informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului;
b) sa respecte regulamentul intern al unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara;
c) sa achite contributia lunara pentru copilul/copiii inscris/inscrisi la unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara potrivit prevederilor prezentei metodologii.

Art. 58
(1) Unitatile de educatie anteprescolara sunt obligate sa dezvolte o retea de suport profesional, putand apela ori de cate ori au nevoie la servicii specializate, cum ar fi servicii de consiliere psihologica si sociala, servicii specializate de sanatate etc.
(2) Urmataorele institutii publice sau private pot face parte din reteaua de suport profesional a unitatilor de educatie anteprescolara:
a) inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
b) centrul judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipkiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
c) Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
d) Directia de Sanatate Publica;
e) agentia judeteana de plati si inspectie sociala;
f) inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucresti;
g) inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti;
h) serviciul public de asistenta sociala;
i) autoritati ale administratiei publice locale;
j) institutii de cult;
k) organisme private acreditate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului;
l) alte insitutii publice sau private acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 59
(1) In vederea formarii unor retele de sprijin comunitar, complementare serviciilor de educatie timpurie, unitatea de educatie anteprescolara ofera:
a) indrumare si consiliere parintilor;
b) cursuri de educatie parentala sau alte cursuri solicitate de parintii/reprezentantii legali ai copiilor;
c) materiale suport (brosuri, carti, studii, postere, pliante etc.) pentru informarea parintilor/reprezentantilor legai ai copilului si a cerintelor educatio0nale ale acestuia;
d) consilierea parintilor/reprezentantului legal in vederea identificarii de solutii la problemele identificate in cazul copiilor cu cerinte educationale speciale.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi oferite de catre institutia de educatie timpurie, independent sau prin centrele de resurse pentru parinti, centrele de resurse pentru educatie si dezvoltare, centrele de resurse si perfectionare, centrele de documentare si informare ori, in parteneriat, prin centrele judetene de resurse si asistenta educationala, Casa Corpului Didactic sau alti parteneri educationali cu preocupari in acest domeniu.

Art. 60
(1) Orice persoana care lucreaza in unitatea de educatie anteprescolara, precum si parinti/reprezentanti legali pot identifica potentiali parteneri comunitari, institutiipublice/private sau alte persoane care sa contribuie la cresterea calitatii ingrijirii copiilor in cadrul unitatii de educatie anteprescolara si, eventual, sa devina persoane de sprijin pentru perioadele de criza ale unora dintre familii.
(2) Unitatile de educatie anteprescolara pot incheia parteneriate cu parteneri identificati, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 61
(1) Unitatile de educatie anteprescolara vor incurarja participarea voluntarilor la activitatile desfasurate in unitate, tinandu-se cont de corespondenta dintre competentele personale si activitatile prestate.
(2) Voluntarii care doresc sa participe la activitatile din unitatile de educatie anteprescolara vor solicita acest lucru, in scris, directorului/sefului de centru, urmand ca in contractul de voluntariat incheiat conform prevederilor legale in vigoare sa se precizeze rolul, programul, limitele de competenta stabilite si agreate de comun acord.
(3) Voluntarii beneficiaza de o formare de minimum 8 ore inainte de a-si incepe activitatea in cadrul unitatii de educatie anteprescolara si prezinta un certificat medical din care sa rezulte ca acesta nu se afla in evidentele medicale cu boli transmisibile si este apt sa desfasoare activitati cu copii.

Art. 62
In vederea asigurarii transparentei si cresterii prestigiului social al unitatii si al profesionistilor care lucreaza in ea, conducerea unitatii de educatie anteprescolara va aloca un spatiu destinat promovarii parteneriatului cu familia si comunitatea, a serviciilor oferite, precum si a altor informatii utile legate de dezvoltarea si educarea copilului in intervalul de la nastere la 4 ani.


Capitolul VI - Monitorizarea activitatilor din crese din alte unitati de educatie timpurie anteprescolara

Art. 63
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii elaboreaza standarde nationale de calitate pentru evaluarea activitatilor specializate vizate in cadrul unitatii in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, cum ar fi activitatile de educatie, mentinere a starii de sanatate, nutritie si ingrijire a copiilor.
(2) Controlul utilizarii si respectarii reglementarilor din standardele nationale de evaluare a progresului copiilor anteprescolari se realizeaza prin inspectie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Inspectia se realizeaza prin misiuni comune ale reprezentantilor institutiilor/departamentelor care au atributii de control la nivel central si/sau judetean/local, printr-un mecanism articulat de inspectie.
(4) Metodologia de lucru pentru inspectia in unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se elaboreaza si se aproba prin ordin comun de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii.

Art. 64
Inspectoratul Scolar Judetean/al municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii specifice: a) asigura incadrarea cu personal didactic a unitatilor in care se ofera servicii de educatie anteprescolara pe baza unei metodologii specifice elaborate si aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; b) asigura perfectionarea profesionala a educatorilor-puericultori; c) realizeaza indrumarea metodologica a educatorilor-puericultori cu privire la organizarea si desfasurarea activitatilor de educatie anteprescolara a copiilor; d) asigura servicii specializate pentru copiii cu cerinte educative speciale; e) monitorizeaza activitatea desfasurata de personalul didactic din unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara; f) monitorizeaza aplicarea standardelor specifice de calitate, de referinta, pentru nivelul anteprescolar; g) monitorizeaza aplicarea curriculumului national specific si a standardelor privind progresul copilului, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului ca Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea copilului de la nastere la 7 ani.

Art. 65
Directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii specifice: a) realizeaza supravegherea starii de sanatate a colectivitatilor de copii din unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara; b) urmareste realizarea in perioadele stabilite a programului de vaccinari a copiilor; c) urmareste participarea anuala a personalului medical la programe de perfectionare a pregatirii profesionale; d) controleaza respectarea de catre unitatile in care se ofera servicii de educatie anteprescolara a normelor igienico-sanitare; e) controleaza daca meniurile sunt stabilite in conformitate cu normele prevazute de lege si nevoile nutritionale ale copiilor; f) monitorizeaza activitatea specifica domeniului sanatatii desfasurata in unitatile cre ofera servicii de educatie anterprescolara din sistem public si privat.

Art. 66
Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul municipiului, orasului, comunei sau, dupa caz, sectorului municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii specifice: a) fundamenteaza si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contributiei parintilor/reprezentantilor legaili; b) realizeaza planul de servicii pentru copiii expusi riscului de separare de parintii lor inscrisi in unitatile de educatie anteprescolara; c) realizeaza evidentga creselor existente in sistem public si privat si a numarului de locuri disponibile; d) colaboreaza permanent cu inspectoratul scolar judetean si autoritatea de sanatate publica a judetului; e) comunica trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului numarul de crese care functioneaza la nivel local si numarul copiilor inscrisi.

Art. 67
Agentia judeteana pentru plati si inspectie sociala indeplineste urmatoarele atributii specifice: a) controleaza respectarea prevederilor legale privind diminuarea contributiei parintilor; b) controleaza respectarea prevederilor legale privinde accesul egal si nediscriminatoriu al copiilor la serviciile oferite de crese; c) controleaza respectarea standardelor minime de calitate specifice creselor; d) constata contraventii si, dupa caz, aplica sanctiunile preazute de legile speciale care reglementeaza serviciile sociale, precum si de art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2012; e) comunica trimestrial serviciilor publice de asistenta sociala, prin intermediul agentiilor teritoriale, evidenta furnizorilor de servicii sociale acreditati sa infiinteze unitatile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2).

Art. 68
Se recomanda efectuarea misiunilor de inspectie si control in echipe mixte formate din reprezentanti ai institutiilor mentionate la art. 64-67.


Capitolul VII - Finantarea creselor si a altor unitati de educatie anteprescolara

Art. 69
Finantarea unitatilor de educatie anteprescolara organizate in sistem public, prevazute la art. 5 din prezenta metodologie, se realizeaza din urmatoarele surse: a) bugete locale, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic si nedidactic si a cheltuielilor de organizare si functionare a crestei, inclusiv pentru grupele/structurile din gradinite si centre de zi; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) contributii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali, stabilite conform prezentei metodologii; d) donatii; e) sponsorizari; f) alte surse legal constituite.

Art. 70
(1) Parintii/Reprezentantii legali ai caror copii beneficiaza de servicii in cadrul creselor si al altor unitati de educatie timpurie anteprescolara publice sunt obligati la plata unei contributii lunare, a carei valoare este stgabilita prin dispozitie a primarului, in functie de numarul de copii din familie si de venitul mediu lunar brut cumulat al parintilor/reprezentantilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioara inscrierii copilului, certificat prin adeverinta prevazua la art. 22 alin. (1) lit. d). (2) Sunt scutiti d ela plata contributiei, sarcina fiind preluata de bugetul local, parintii/reprezentantul legal care au in ingrijire copii ce sunt expusi riscului de separare de familie si au aprobate planuri de servicii. (3) Contributia poate fi achitata si prin tichete de cresa, tichete sociale si/sau cupoane sociale, potrivit legii.

Art. 71
(1) Contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, suportata de parintii/reprezentantul legal al acestora, se stabileste in functie de numarul efectiv de zile de prezenta a copilului la programul zilnic. (2) Numarul de zile in care copiii au frecventat unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara este monitorizat prin registrul de evidenta/prezenta completat de asistenta medicala in colaborare cu educatorul-puericultor. (3) Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii inscrisi la unitatea in care se ofera servicii de educatie anteprescolara se realizeaza cu plata in avans pentru o luna calendaristica. (4) Contributia lunara parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care au frecventat programul de cresa pe o perioada de pana la 3 zile lucrataore este reportata pentru luna urmatoare.

Art. 72
(1) Contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile in care se ofera servicii de educatie timpurie anteprescolara, suportata de parintii/reprezentantul legal al acestora, se determina in functie de cheltuielile de intretinere, hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienico-sanitare si altele asemenea, precum si de numarul de zile frecventate de copil in aceste unitati. (2) Valoarea contributiei se stabileste in urmatoarele cote procentuale si nu poate depasi 20% din costul mediu lunar de intretinere in unitatea publica in care se ofera servicii de educatie anteprescolara.
Venit mediu brut lunar cumulat     Numar copii      Cota procentuala
al parintilor/reprezentantilor legali             contributie parinti

peste 700 lei              un copil        20%
                    2 sau mai multi copii 10%
intre 225-699 lei            un copil        10%
                    2 sau mai multi copii  5%

(3) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste diferentiat, in functie de tipul cresei, respectiv centru de zi sau grupe de educatie anteprescolara infiintate pe langa gradinite, si se aproba anual prin act administrativ al institutiei care are in administrare cresa.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 73
Prevederile prezentei hotarari sunt aplicabile si creselor infiintate conform Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 74
La data aprobarii prezentei metodologii, conducerile unitatilor care ofera servicii de educatie anteprescolara vor lua toate masurile necesare pentru reorganizarea acestora, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale si al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, pana la inceperea anului scolar 2013-2014.

Art. 75
Autoritatile administratiei publice locale, in colaborare cu inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu participarea parintilor, a operatorilor economici, a societatilor umanitare, a organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane fizice sa juridice asigura conditiile necesare organizarii si functionarii unitatilor care ofera servicii de educatie anteprescolara, inclusiv hrana, odihna, transportul, protectia vietii si sanatatii anteprescolarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare si a drepturilor copilului.

Art. 76
Unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara elaboreaza, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii, Regulamentul intern.

Art. 77
Anexele nr. 1a)-1c) fac parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA Nr. 1a) la metodologie - Recomandari privind raportul adult/copil si marimea maxima a grupei
Varsta copiilor          Raport adult/copii pe luna Marimea maxima a grupei
Sugari (grupa mica)        1/4             7
Copii de 1-2 ani (grupa mijlocie) 1/5             9
Copii de 2-3 ani (grupa mare)   1/6             9
ANEXA Nr. 1b) la metodologie - Estimarea numarului si a structurii pe functii a personalului necesar intr-o unitate cu 50 de copii


Functia        Nr. norme
Director/Sef centru  1 pe unitate
Administrator     1/2 pe unitate
Educator-puericultor  1 pe tura, la nivel de grupa
Medic         1/4 pe unitate
Asistent medical    1 pe tura, la nivel de unitate*
Bucatar        1 pe unitate
Ajutor bucatar     1 pe unitate
Ingrijitor       1 pe tura, la nivel de grupa

* In unitatile cu mai mult de 50 de copii se va adauga cate 1/4 norma de asistent medical/tura pentru fiecare 50 de copii in plus.


ANEXA Nr. 1c) la metodologie - Estimarea numarului si a structurii pe functii a personalului necesar intr-o unitate cu 50 de copii


Nr. crt. Categorii de activitati de invatare   Sugari Copii de 1-2 ani Copii de 2-3 ani
  1.   Jocuri                   2       4         6
  2.   Activitati artistice si de indemanare   1       2         2
  3.   Activitati de muzica si de miscare     1       2         3
  4.   Activitati de creatie si de comunicare   1       3         4
  5.   Activitati de cunoastere          1       2         3
  6.   Activitati in aer liber          3       4         6
     Total activitati/saptamana         9      17        24
NOTA: Numarul de activitati mentionat in tabel este recomandat de specailisti ca minim. Activitatile de invatare prezentate se desfasoara cu intreaga grupa sau cu grupuri mici, conform unei planificari, astfel incat sa fie cuprinse toate de-a lungul unei saptamani.