DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreascaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 11 ianuarie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Hotararea Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"HOTARARE privind stabilirea activitatilor specifice si a finantarii unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si a unitatilor sanitare din reteaua Ministerului Justitiei".


2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Unitatile si structurile sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si unitatile sanitare din reteaua Ministerului Justitiei desfasoara activitatile specifice, finantate de la bugetul de stat, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Unitatile si structurile sanitare din reteaua proprie a ministerelor si institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se finanteaza potrivit prevederilor anexei nr. 2."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Ministrii si conducatorii institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie emit norme proprii de aplicare a prezentei hotarari."

4. Articolul 3 se abroga.

5. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.


6. Anexa nr. 2 se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 584/2005) - ACTIVITATI SPECIFICE desfasurate in unitatile sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si in unitatile sanitare din reteaua Ministerului Justitiei


Activitatile specifice desfasurate in unitatile si structurile sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala finantate din bugetele ministerelor si institutiilor din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si in unitatile sanitare din reteaua Ministerului Justitiei sunt:

1. Serviciile medicale profilactice, precum si examenele medicale obligatorii pentru supravegherea sanatatii personalului militar si politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, magistratilor, personalului asimilat acestora si personalului auxiliar de specialitate, altele decat cele prevazute in Contractul-cadru anual privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si in normele metodologice de aplicare a acestuia

2. Examinarea medicala a:
a) personalului aeronavigant, ambarcat si scafandrilor, la plecarea in/inapoierea din misiuni;
b) personalului, la plecarea in/inapoierea din misiuni si la intrarea in serviciul de paza si garda;
c) personalului care intra in serviciul de zi pe unitate;
d) personalului care executa paza obiectivelor speciale;
e) personalului in rezerva si civil, la chemarea in activitate, in situatii deosebite;
f) magistratilor, asimilatilor acestora si personalului auxiliar de specialitate, potrivit legislatiei in vigoare;
g) persoanelor selectionate pentru incadrarea ca soldati si gradati profesionisti, a personalului chemat/rechemat in activitate;
h) personalului angajat al ministerelor si al institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si a membrilor de familie ai acestuia, la plecarea in/inapoierea din misiune externa;
i) candidatilor, elevilor si studentilor din institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

3. Expertiza medico-militara, medicala si, dupa caz, de evaluare a capacitatii de munca a:
a) personalului care isi desfasoara activitatea in mediul hiperbar si pe navele maritime sau fluviale;
b) personalului aeronavigant;
c) persoanelor private de libertate din unitatile penitenciare si din centrele de retinere si arest preventiv;
d) personalului si membrilor de familie ai acestuia, la plecarea in/inapoierea din misiuni externe;
e) magistratilor, asimilatilor acestora si personalului auxiliar de specialitate;
f) cadrelor militare in activitate, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, soldatilor si gradatilor profesionisti;
g) cadrelor militare trecute in rezerva/retragere, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat sau care beneficiaza de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;
h) elevilor si studentilor din institutiile de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
i) sotului supravietuitor incadrat in grad de invaliditate, beneficiar al pensiei de urmas prin casele sectoriale de pensii;
j) soldatilor si gradatilor profesionisti trecuti in rezerva ca urmare a incetarii raporturilor de munca dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari;
k) personalului trimis de centrele militare judetene/zonale.

4. Asistenta medicala a personalului strain pe timpul activitatilor in cadrul programelor de parteneriat, misiunilor umanitare si acordurilor cu parteneri externi

5. Activitati pentru acordarea primului ajutor medical si a asistentei medicale specifice in cazul folosirii armelor nucleare, biologice si chimice

6. Asistenta medicala in caz de accidente de munca survenite in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare/de serviciu, ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, inclusiv pentru tratamentul personalului ranit in teatrele de operatii

7. Asistenta medicala in cadrul activitatilor desfasurate de persoanele private de libertate din penitenciare si centrele de retinere si arest preventiv

8. Asigurarea recuperarii si a asistentei medicale si psihologice posttraumatice pentru militarii raniti in teatrele de operatii

9. Asigurarea asistentei medicale de urgenta pentru demnitarii romani si membrii delegatiilor straine, precum si a altor categorii de persoane, conform reglementarilor legale in vigoare

10. Asigurarea asistentei medicale pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin unitatilor si structurilor sanitare, stabilite prin hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii

11. Efectuarea imunizarilor pentru cadrele militare si membrii de familie ai acestora, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la plecarea in misiuni externe, in zone cu risc epidemiologic, altele decat cele prevazute in contractul-cadru anual

12. Activitati cu specific militar desfasurate de unitatile si structurile sanitare din reteaua sanitara proprie pentru:
a) participarea in cadrul planului pregatirii pentru lupta: exercitii/antrenamente de alertare, aplicatii, trageri cu armamentul din dotare;
b) constituirea si realizarea capacitatii operationale prin mobilizare, pentru trecerea unitatilor sanitare de la starea de pace la starea de razboi, in vederea indeplinirii functiilor de sprijin si sustinerii efortului de aparare;
c) realizarea, intretinerea si preschimbarea stocurilor potrivit nomenclatorului cu produsele si serviciile pentru aparare, in vigoare;
d) pregatirea si participarea/interventia cu mijloacele si resursele necesare, la situatii de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, dezastre naturale, alte accidente ce reprezinta evenimente cu caracter militar sau nonmilitar si care prin amploare si intensitate ameninta sanatatea populatiei;
e) asigurarea fortelor si mijloacelor necesare pentru securizarea locatiei in care este dispusa unitatea sanitara, printr-un sistem de paza si interventie specializat;
f) asigurarea masurilor privind protectia fizica, protectia documentelor clasificate, protectia industriala, protectia personalului, protectia INFOSEC, protectia bunurilor si a personalului aflat in teatrele de operatii, precum si gestionarea documentelor clasificate nationale, NATO si UE, si a arhivelor constituite;
g) gestionarea structurilor de armament, geniu, chimic, logistic, transmisiuni etc.;
h) participarea personalului medical la misiuni specifice in tara si in strainatate;
i) asigurarea functionarii capabilitatilor medicale operationale de sprijin medical.

13. Activitatile desfasurate in cabinetele si centrele de medicina dentara din unitatile si structurile sanitare, nedecontate sau nesuportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru personalul militar, pentru politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, in conditiile legii

14. Acordarea, in regim gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor, protezelor si dispozitivelor medicale, atat in vederea acoperirii contributiei personale pentru cele care nu sunt suportate integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, cat si pentru cele care nu sunt decontate din Fond, pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale, pentru personalul institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, potrivit legii

15. Acordarea drepturilor de personal specifice categoriilor de personal din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, respectiv: solda de grad/salariul gradului profesional detinut, gradatiile, solda/salariul de comanda, compensatia de risc/pericol deosebit, majorarea soldei/salariului de functie pentru titlurile de specialist de clasa detinute in specialitate, precum si alte elemente care fac parte, potrivit legii, din solda lunara bruta/salariu lunar brut, specifice participarii la misiunile si operatiile prevazute de Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, in conditiile legii

16. Acordarea drepturilor specifice categoriilor de personal din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, respectiv: drepturile de hrana, echipament, compensatia lunara pentru chirie, contravaloarea echipamentului, valoarea financiara a normelor de hrana, in conditiile legii

17. Activitatile desfasurate in cabinetele medicale ale centrelor medicale de diagnostic si tratament ale Ministerului Justitiei, nedecontate sau nesuportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru personalul militar, politisti, functionari publici cu statut special, magistrati, asimilatii acestora si personal auxiliar de specialitate, precum si a persoanelor private de libertate

18. Activitatile specifice penitenciarelor-spital:
a) asigurarea pazei, escortarii, supravegherii, insotirii persoanelor private de libertate, aplicarea regimului de detentie si asigurarea legalitatii detinerii;
b) asigurarea evidentei detinutilor potrivit dispozitiilor specifice legii executarii pedepselor, inclusiv din perspectiva aplicatiilor informatice de gestionare a bazei de date privind detinutii;
c) activitati pe linia organizarii muncii detinutilor si plata salariilor aferente;
d) activitati privind protectia si accesul la informatii clasificate;
e) activitatea compartimentelor de armament, mobilizare si transmisiuni;
f) asigurarea dotarilor specifice unui loc de detinere, inclusiv reparatiile si intretinerea;
g) asigurarea transportului detinutilor la instantele de judecata, institutele de medicina legala si in momentul externarii (transferul catre alta unitate penitenciara);
h) asigurarea efectuarii expertizelor medico-legale solicitate de instantele de judecata sau organele de urmarire penala (expertize psihiatrice, expertize pentru amanarea/intreruperea executarii pedepselor din motive medicale, alte expertize medico-legale - paternitate, in caz de agresiuni etc.) ori a altor investigatii solicitate de catre acestea;
i) asigurarea asistentei medicale in situatii specifice (autoagresiuni, agresiuni, refuz de hrana, sanctiuni disciplinare, transfer, punere in libertate);
j) asigurarea drepturilor prevazute in legislatia executionalpenala pentru detinutii neinternati (hranire, cazare, asigurarea de materiale igienico-sanitare, asistenta medicala si medicamente, tinuta, coplata/contributie personala servicii medicale acordate in conditiile prevazute de Contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondenta, informare, petitionare, vizita), atat pentru cei care desfasoara activitati lucrative, insotitori, ingrijitori, cat si in perioada de la externare pana la realizarea transferului; asigurarea acelorasi drepturi pentru detinutii care refuza internarea, pana la realizarea transferului in alt penitenciar;
k) asigurarea drepturilor prevazute in legislatia executionalpenala pentru detinutii internati (materiale igienico-sanitare, coplata/contributie personala servicii medicale acordate in conditiile prevazute de Contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia, telefonie, corespondenta, informare, petitionare, vizita);
l) activitati desfasurate pe linie de secretariat, registratura, reprezentare juridica si arhiva in ceea ce priveste asigurarea corespondentei cu instantele de judecata, a dreptului la petitionare si informare a persoanelor private de libertate, pentru tinerea si pastrarea evidentei ordinelor, deciziilor, instructiunilor si dispozitiilor emise de conducerea Ministerului Justitiei si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
m) asigurarea instruirii specifice a functionarilor publici cu statut special, specifica misiunilor care revin sistemului penitenciar si in modalitatile anume reglementate de legislatia incidenta;
n) punerea in aplicare a dispozitiilor specifice privind incarcerarea, carantinarea, individualizarea/schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, liberarea conditionata a detinutilor si aplicarea altor institutii de drept executional penal;
o) asigurarea primirii, pastrarii si restituirii bunurilor, obiectelor de valoare si a valorilor proprietate personala a detinutilor, precum si gestionarea pachetelor la care acestia au dreptul pe perioada executarii pedepsei;
p) activitatea de asistenta sociala si reintegrare destinate reinsertiei sociale a detinutilor;
q) activitati care au ca scop prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar, desfasurate in temeiul prerogativelor speciale conferite prin legislatie anumitor functionari publici cu statut special.


ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2005) - FINANTAREA unitatilor si structurilor sanitare din reteaua sanitara proprie a ministerelor si a institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala


I. Unitati si structuri sanitare finantate integral de la bugetul de stat:
1. cabinetele medicale de unitate din structura centrelor medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu, ale centrelor medicale judetene din structura Ministerului Afacerilor Interne, precum si centrele medicale ale Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
2. cabinetele medicale si de medicina dentara, de unitate, ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, sistemului penitenciar, precum si ale Serviciului Roman de Informatii;
3. depozite sanitare;
4. structuri medicale operationale de sprijin medical, precum si structuri/functii militare prevazute a fi incadrate cu medici care desfasoara si activitati de asigurare medicala;
5. Centrul de Hematologie si Transfuzie Sanguina al Armatei si formatiuni similare;
6. structuri de medicina preventiva;
7. directii medicale sau structuri asimilate acestora;
8. Centrul de medicina dentara si implantologie orala;
9. structuri de medicina a muncii;
10. structuri de expertiza medico-militara, expertiza medicala si de evaluare a capacitatii de munca;
11. Centrul de cercetari stiintifice medico-militare.

II. Unitati si structuri sanitare finantate din venituri proprii obtinute in conditiile legii:
1. centrele medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe;
2. spitalele si sanatoriile din reteaua proprie, cu exceptia unitatilor a caror finantare este stabilita prin alte acte normative;
3. Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Academician Vasile Candea";
4. centre de tratament, recuperare medicala, refacere si odihna;
5. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu "Academician Stefan Milcu";
6. centrele medicale judetene din structura Ministerului Afacerilor Interne;
7. servicii de ambulanta si transport sanitar;
8. Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu";
9. Centrul de medicina navala.III. Pentru desfasurarea activitatilor de medicina primara si medicina dentara, prevazute in contractul incheiat intre unitatile care gestioneaza aceste activitati si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, unitatile si structurile sanitare precizate la pct. I pot beneficia de bunuri si servicii specifice activitatii medicale achizitionate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, conform reglementarilor proprii ministerelor si institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.