DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1152/2014 privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine PublicaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 965 din 30 decembrie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, denumit in continuare Centrul National, se organizeaza, potrivit legii, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ca structura interinstitutionala de suport decizional pentru managementul integrat al actiunilor in situatii speciale si de criza.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul National indeplineste, in situatii speciale si de criza, urmatoarele functii:
a) functia de conducere, prin care asigura fundamentarea si elaborarea deciziilor, precum si implementarea acestora;

b) functia de reglementare, prin care asigura elaborarea proiectelor de acte normative si a standardelor/procedurilor operationale in domeniul managementului integrat al situatiilor speciale si de criza;
c) functia de planificare, prin care asigura elaborarea strategiilor si planurilor privind desfasurarea actiunilor, precum si modul de intrebuintare a efectivelor corespunzator specificului situatiilor operative;
d) functia de coordonare, prin care se asigura interoperabilitatea fortelor si mijloacelor, pe timpul desfasurarii actiunilor;

e) functia de management al informatiilor, prin care se asigura procurarea, centralizarea, prelucrarea, protectia si difuzarea datelor si informatiilor privind situatia operativa, precum si evaluarea riscurilor si amenintarilor;
f) functia de comunicare, prin care se asigura notificarea/instiintarea in cadrul sistemului de alerta/alarmare, in functie de evolutia situatiei operative;
g) functia de control, prin care se asigura testarea/verificarea capacitatii operationale a fortelor;
h) functia de cooperare, prin care se desfasoara actiuni in comun, in conformitate cu angajamentele asumate de Ministerul Afacerilor Interne, pe plan intern si international.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) situatii speciale - situatii generate de acele actiuni/evenimente, care, direct sau in mod gradual, pot avea impact major asupra climatului de ordine publica si sigurantei cetateanului si pentru care sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse specializate si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate;
b) criza in domeniul ordinii publice - situatia care prin natura, complexitatea, amploarea si intensitatea sa ameninta sau pune in pericol viata si sanatatea populatiei, mediul, proprietatea, stabilitatea politica, economica ori sociala, ordinea si valorile constitutionale sau indeplinirea obligatiilor internationale ale statului si care face necesara adoptarea de masuri specifice, prin actiunea unitara a institutiilor si autoritatilor cu competente in domeniu;
c) managementul integrat al situatiilor speciale si de criza - ansamblul mecanismelor, procedurilor si activitatilor prin care factorii de decizie, abilitati prin lege, stabilesc si pun in aplicare in mod unitar masurile necesare pentru prevenirea si controlul si pentru inlaturarea efectelor acestora, in scopul revenirii la starea de normalitate;
d) starea de alerta - situatia in care institutiile statului sau persoanele abilitate dispun punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si de masuri, de catre structurile cu competente in domeniu, precum si de avertizare a populatiei, in scopul prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor situatiei speciale sau crizei;
e) sistem de alerta/alarmare - sistemul unic de semnale destinat avertizarii asupra iminentei producerii unei situatii speciale sau crize, in scopul cresterii capacitatii operationale a structurilor cu atributii in domeniu;
f) factori de risc - fenomenele, procesele, evenimentele, situatiile sau conditiile interne ori externe manifestate in acelasi timp si spatiu, care, prin actiune ori inactiune, pot determina sau influenta aparitia si manifestarea unei situatii speciale sau de criza;
g) masurile de raspuns - masurile predefinite, planificate din timp sau adoptate in urma unei decizii, prin care se asigura revenirea la starea de normalitate si care cuprind proceduri de implementare detaliate aplicabile imediat de catre structurile abilitate;
h) ridicarea graduala a capacitatii operationale - totalitatea activitatilor ce se desfasoara, potrivit legii, pentru completarea structurilor prin concentrari si rechizitii, conform organizarii la razboi, precum si a masurilor prevazute a se lua la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, potrivit planurilor elaborate in acest sens din timp de pace;
i) cresterea capacitatii operationale - totalitatea activitatilor desfasurate pentru trecerea in timp scurt si in mod organizat a structurilor la indeplinirea misiunilor specifice pe timpul unor evenimente potential generatoare de situatii speciale sau crize, inclusiv pentru realizarea manevrei de forte si mijloace intre acestea.


Capitolul II - Organizarea si functionarea Centrului National


Art. 3
(1) Centrul National se constituie si functioneaza in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in subordinea nemijlocita a viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, si are in compunere: Centrul de decizie, Centrul de consultanta si Centrul National de Conducere Integrata, denumit in continuare C.N.C.I.
(2) Reprezentarea in cadrul Centrului de decizie si al Centrului de consultanta se stabileste potrivit listei cuprinzand institutiile publice care compun Centrul National, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Pentru indeplinirea obiectivelor sale si pentru asigurarea functiilor de sprijin pentru Ministerul Afacerilor Interne, Centrul National coopereaza cu Centrul operational de comanda al Guvernului, Centrul de Coordonare Operativa Antiterorista, Centrul national militar de comanda nucleu, precum si cu celelalte centre operative constituite la nivelul institutiilor publice reprezentate.
(4) Secretariatul tehnic al Centrului National este asigurat de catre Directia generala management operational.

Art. 4
(1) Centrul de decizie functioneaza ca organism interinstitutional din care fac parte: secretarul de stat pentru ordine publica, secretarul de stat, sef al Departamentului Situatii de Urgenta, secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, subsecretarul de stat pentru ordine publica, secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Informatii si Protectie Interna, directorul general al Directiei generale management operational, inspectorii generali ai Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Imigrari si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si cate un reprezentant din partea fiecarei institutii nominalizate in anexa, la nivel de secretar de stat sau subsecretar de stat, secretar general ori adjunct al conducatorilor acestora.
(2) Componenta nominala a Centrului de decizie se aproba prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pe baza propunerilor facute de conducatorii institutiilor publice reprezentate, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(3) Institutiile publice reprezentate au obligatia de a asigura continuitatea de reprezentare in cadrul Centrului de decizie, sens in care vor face propuneri de nominalizare ori de cate ori intervin schimbari obiective care nu mai permit reprezentarea de catre persoanele nominalizate potrivit alin. (2).

Art. 5
(1) Centrul de decizie se intruneste in sedinte ori de cate ori situatia o impune, la solicitarea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ori a conducatorilor celorlalte institutii publice reprezentate.
(2) Sedintele Centrului de decizie sunt conduse de viceprim- ministru, ministrul afacerilor interne, sau, in lipsa acestuia, de persoana desemnata de acesta.
(3) Centrul de decizie adopta masuri care se pun in aplicare, pe timpul starii de urgenta, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, iar pe timpul celorlalte situatii, prin ordine/dispozitii proprii sau comune ale conducatorilor institutiilor publice reprezentate.
(4) La sedintele Centrului de decizie pot participa in calitate de invitati si reprezentanti ai altor institutii sau autoritati publice, ai organizatiilor patronale si sindicale si ai unor persoane juridice de drept public sau privat care indeplinesc functii de sprijin in prevenirea si gestionarea situatiilor speciale si de criza.

Art. 6
C.N.C.I. functioneaza in cadrul Directiei generale management operational si reprezinta structura operativa cu activitate permanenta destinata realizarii managementului integrat al situatiilor speciale si de criza.

Art. 7
(1) Directia generala management operational asigura, prin structurile de specialitate, simularea reactiilor pentru diferite scenarii, exercitii si antrenamente, precum si standardizarea procedurilor de actiune pe diferite tipuri de riscuri si implementarea bunelor practici recomandate de organismele Uniunii Europene si ale N.A.T.O.
(2) Verificarea nivelului de pregatire a structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor speciale si de criza se realizeaza prin testarea capacitatii operationale in conditiile stabilite prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne.

Art. 8
Centrul de consultanta functioneaza ca o componenta de specialitate, constituita din reprezentanti ai institutiilor publice reprezentate, experti si/sau specialisti in domeniile gestionate de acestea, precum si, in functie de complexitatea si particularitatile situatiei, din experti si/sau specialisti din alte domenii.


Capitolul III - Atributii specifice componentelor Centrului National


Art. 9
Centrul de decizie indeplineste urmatoarele atributii:
a) propune viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, declararea starii de alerta pe timpul situatiilor speciale si de criza sau declararea incetarii acesteia, la nivel national ori la nivelul mai multor judete;
b) propune, prin viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, instituirea starii de urgenta;
c) propune Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prin viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, masuri pentru ridicarea graduala a capacitatii operationale a fortelor si asigura aplicarea acestor masuri, in vederea inlaturarii efectelor situatiilor speciale si contracararii actiunilor indreptate impotriva ordinii constitutionale;
d) asigura executarea misiunilor specifice de catre structurile ministerului, conform competentelor si planurilor de actiune intocmite in acest sens;
e) asigura managementul integrat in situatii speciale si de criza potrivit domeniului de competenta, inclusiv aprobarea conceptiei, standardelor operationale si masurilor de raspuns la criza, precum si a planurilor de interventie si restabilire a starii de normalitate, potrivit legii;
f) solicita, in cadrul cooperarii, participarea la gestionarea situatiilor speciale si de criza in domeniul ordinii publice a institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a altor institutii si autoritati publice, potrivit atributiilor stabilite pentru acestea prin lege;
g) propune, prin viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, prelungirea sau restrangerea perioadei de aplicare a masurilor prevazute pentru starea de urgenta;
h) informeaza, prin viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, prim-ministrul, Presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Parlamentul asupra stadiului realizarii masurilor stabilite si a principalelor evolutii, pe timpul starii de urgenta si in situatii speciale si de criza;
i) asigura comunicarea publica privind evolutia situatiei operative;
j) analizeaza, definitiveaza si promoveaza spre aprobare, potrivit legii, strategiile nationale, precum si planurile nationale de actiune in domeniu;
k) analizeaza evaluarile periodice referitoare la amenintarile si riscurile specifice domeniului de competenta si stabileste masuri de prevenire si contracarare;
l) aproba planul de instiintare/alertare comuna a structurilor proprii ale Ministerului Afacerilor Interne si a institutiilor publice reprezentate in cadrul Centrului National.

Art. 10
C.N.C.I. are urmatoarele atributii:
1. In domeniul integrarii si fuziunea informatiilor:
a) asigura colectarea, sortarea, catalogarea, interpretarea, colationarea, analizarea si diseminarea informatiilor din toate sursele si domeniile avute la dispozitie, care ofera o estimare concreta necesara planificarii si executarii misiunilor din spectrul situatiilor speciale ce pot aparea in teritoriul national, pe spatiul de competenta al Ministerului Afacerilor Interne;
b) raspunde de analiza riscului, a capabilitatilor si resurselor materiale/umane avute la dispozitie din care rezulta nivelurile de eficienta si cerintele de sprijin coroborate cu intregul spectru de surse deschise;
c) executa analiza meteorologica/geografica privind conditiile din zona locului/ariei in care se planifica si executa misiunile specifice, precum si amenintarile si vulnerabilitatile pe cele doua domenii.
2. In plan operational:
a) raspunde de punerea in aplicare a planurilor nationale de interventie in situatii speciale si asigura coordonarea fortelor de interventie la nivel national;
b) asigura cooperarea cu celelalte centre operative ale institutiilor cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor speciale din domeniul ordinii publice si situatiilor de urgenta;
c) realizeaza managementul si diseminarea informatiilor operationale;
d) coordoneaza misiunile pe timpul situatiilor speciale si planifica posibilele misiuni asociate;
e) asigura suportul decizional si, la nevoie, se completeaza cu personal din alte structuri.
3. Pentru asigurarea masurilor de suport si sprijin al actiunilor:
a) asigura coordonarea sprijinului cu resurse umane, sprijin medical si logistic pentru fortele de interventie participante in cadrul gestionarii situatiei speciale sau crizei;
b) coopereaza cu celelalte agentii ce pot asigura capabilitatile de sprijin necesare solutionarii situatiei speciale.
4. Pentru asigurarea comunicatiilor si managementul informational:
a) asigura cadrul dispozitional pentru organizarea comunicatiilor pe timpul desfasurarii actiunilor;
b) urmareste asigurarea continuitatii legaturilor cu toate categoriile de forte implicate in gestionarea situatiilor speciale;
c) asigura, cu sprijinul structurilor specializate, asistenta pe domeniul juridic si al relatiilor publice.

Art. 11
Pentru indeplinirea functiilor Centrului National, Directia generala management operational are urmatoarele atributii:
1. In domeniul planificarii strategice:
a) elaboreaza proiectul strategiei nationale in domeniu;
b) elaboreaza proiectul planurilor nationale de actiune si de intrebuintare a fortelor, in situatii speciale, de criza si la razboi, precum si proiectele de ordine pentru aplicarea acestora, pe care le prezinta spre aprobare, conform competentelor legale;
c) elaboreaza proiectele standardelor operationale.
2. In domeniul gestionarii starii de urgenta:
a) elaboreaza si transmite directiva de actiune, in baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
b) elaboreaza si actualizeaza planul de actiune potrivit prevederilor decretului de instituire a starii de urgenta si transmite extrase din acesta autoritatilor publice civile si militare implicate;
c) coordoneaza aplicarea unitara a masurilor dispuse prin decretul de instituire a starii de urgenta;
d) coordoneaza fortele si resursele de sprijin, potrivit planului national de actiune;
e) verifica executarea masurilor si activitatilor cuprinse in planurile de ridicare graduala a capacitatii operationale si a celorlalte activitati, de catre structurile prevazute a fi angajate in gestionarea situatiilor speciale si de criza, potrivit hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, decretului de instituire a starii de urgenta si ordinelor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne;
f) analizeaza si propune, in cadrul cooperarii, participarea institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a altor institutii si autoritati publice, potrivit atributiilor stabilite pentru acestea prin lege;
g) monitorizeaza activitatile privind anuntarea si trimiterea resurselor umane si materiale la unitatile militare, daca situatia o impune;
h) analizeaza evolutia situatiei operative si propune prelungirea sau restrangerea perioadei de aplicare a masurilor prevazute pentru starea de urgenta;
i) monitorizeaza permanent situatia operativa si propune masurile ce se impun pentru prevenirea si diminuarea consecintelor pe timpul situatiilor speciale si de criza, precum si contracararea actiunilor care pericliteaza securitatea nationala si ordinea constitutionala.
3. In domeniul managementului operational:
a) gestioneaza activitatea de centralizare a datelor si informatiilor referitoare la potentialele riscuri si amenintari, a factorilor de risc la adresa ordinii si sigurantei publice si asigura diseminarea acestora structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si celorlalte institutii ale statului cu atributii in domeniu;
b) initiaza masuri cu caracter imediat, atunci cand se produc evenimente, situatii ori fenomene grave generatoare de riscuri si amenintari la adresa ordinii si sigurantei publice;
c) monitorizeaza situatia operativa si informeaza permanent Centrul de decizie sau, dupa caz, institutiile cu atributii in domeniul ordinii publice si securitatii nationale asupra dinamicii si tendintelor de evolutie a riscurilor, amenintarilor si crizelor in domeniul ordinii si sigurantei publice;
d) stabileste un sistem de alarmare/alertare a structurilor Ministerului Afacerilor Interne si a celorlalte institutii publice reprezentate, cu atributii in domeniu, si asigura transmiterea mesajelor de avertizare, alertare si alarmare;
e) asigura fundamentarea elementelor necesare adoptarii masurilor de catre Centrul de decizie si elaborarea planurilor si documentelor operative;
f) monitorizeaza modul de indeplinire a masurilor adoptate de catre Centrul de decizie;
g) initiaza si realizeaza in situatii speciale si de criza, care impun interventia mai multor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne conceptia de actiune si intrebuintare a fortelor si mijloacelor si, la ordin, coordoneaza in mod unitar indeplinirea acestor misiuni;
h) coordoneaza realizarea dispozitivelor de actiune, precum si a suportului logistic necesar fortelor angajate;
i) coordoneaza, la ordin, prin puncte de conducere inaintate, actiunile fortelor participante;
j) transmite ordinele pentru realizarea manevrei de forte si mijloace si monitorizeaza modul de realizare a acesteia in conditiile stabilite;
k) intocmeste informari periodice privind stadiul indeplinirii masurilor stabilite de Centrul de decizie, care se transmit institutiilor publice reprezentate;
l) coopereaza cu centrele operative existente la nivelul Guvernului, ministerelor si serviciilor de informatii, in vederea realizarii schimbului operativ de date si armonizarii procedurilor de actiune;
m) organizeaza serviciul operativ al structurilor cu activitate permanenta, 24 de ore din 24, pentru asigurarea fluxului informational necesar indeplinirii atributiilor specifice;
n) verifica stadiul de pregatire, masurile de raspuns si de ridicare graduala a capacitatii operationale in situatii speciale si de criza, precum si modul de aplicare a standardelor operationale;
o) asigura masurile necesare pentru protectia informatiilor clasificate si participa la elaborarea comunicatelor de presa.
4. Pentru asigurarea Secretariatului tehnic al Centrului National:
a) gestioneaza documentele Centrului National;
b) asigura convocarea membrilor Centrului National si transmiterea principalelor probleme ce urmeaza a fi analizate;
c) primeste si pregateste documentele pentru sedintele Centrului de decizie si asigura prezentarea mapei de sedinta membrilor acestuia;
d) elaboreaza documentele si executa operatiunile de secretariat pe timpul sedintelor Centrului National;
e) asigura difuzarea la toate institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si la alte autoritati interesate a documentelor emise de Centrul National, primirea si centralizarea rapoartelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
f) consemneaza, in scris, ordinele si dispozitiile transmise verbal de catre viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, precum si ale secretarului de stat pentru ordine publica si ale secretarului de stat, sef al Departamentului pentru situatii de urgenta;
g) asigura cunoasterea permanenta de catre membrii Centrului National a situatiei fortelor care actioneaza si a posibilitatilor acestora de interventie;
h) asigura realizarea suportului logistic pentru sedintele Centrului National;
i) preia, prelucreaza si gestioneaza informatiile referitoare la evolutia situatiei operative si asigura instiintarea oportuna a membrilor Centrului National.

Art. 12
Centrul de consultanta indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura consilierea membrilor Centrului de decizie asupra problemelor operative, tehnice si de specialitate;
b) asigura documentarea tehnica de specialitate pentru toate tipurile de risc ce pot afecta ordinea si siguranta publica;
c) realizeaza alte activitati conexe ce pot contribui la solutionarea operativa a situatiilor create.


Capitolul IV - Asigurarea materiala si financiara


Art. 13
Suportul logistic necesar pentru organizarea si functionarea Centrului National si crearea capabilitatilor de reactie se asigura prin grija directiilor centrale de specialitate din Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne sau subordonate acestora, potrivit domeniului de competenta si atributiilor ce li se vor stabili prin planurile de operationalizare si modernizare elaborate in acest sens.

Art. 14
(1) Centrul National dispune de un sistem propriu de comunicatii si informatica instalat intr-un centru de baza, ce satisface la cele mai inalte standarde tehnice cerintele operationale. In situatii deosebite, cand centrul de baza nu poate functiona, activitatile specifice se vor desfasura intr-un centru de rezerva care va asigura aceleasi conditii de spatiu, tehnice si de lucru dupa principiul "in oglinda".
(2) Aparatura si echipamentele de comunicatii si informatica asigura interconectarea si interoperabilitatea cu dispeceratele si centrele operative constituite atat la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cat si la nivelul celorlalte institutii cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice si in domeniul securitatii nationale.

Art. 15
(1) Pe timpul situatiilor speciale si de criza sau al starii de urgenta, completarea dotarii structurilor operative, precum si a consumurilor se poate realiza cu bunuri materiale existente in rezerva operativa sau de mobilizare, potrivit reglementarilor interne ale institutiilor publice reprezentate.
(2) Reintregirea cu bunuri materiale a rezervei operative sau de mobilizare, precum si completarea dotarii structurilor/institutiilor ce au asigurat interventia operativa pentru restabilirea starii de normalitate, ca urmare a consumarii sau pierderii lor pe timpul indeplinirii misiunilor, se asigura din resurse bugetare.

Art. 16
Finantarea cheltuielilor materiale si servicii si a cheltuielilor de capital ale Centrului National se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, precum si din alte surse interne si externe, potrivit legii.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 17
In vederea reglementarii modului de indeplinire a unor atributii prevazute de lege pentru gestionarea situatiilor speciale si de criza, pe timpul instituirii starii de urgenta, Centrul National elaboreaza "Planul de cooperare pentru indeplinirea atributiilor si sarcinilor ce revin autoritatilor de ordine publica, civile si militare pe timpul instituirii starii de urgenta", care se aproba prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si metodologii si standarde/proceduri operationale, care se aproba prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne.

Art. 18
Declararea starii de alerta sau a incetarii acesteia, la nivel national ori pe teritoriul mai multor judete, se face prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, prin ordin al prefectului, care se publica in Monitorul oficial al judetului sau al municipiului Bucuresti.

Art. 19
(1) C.N.C.I. functioneaza ca punct national standard de contact, prin care se asigura acoperirea tuturor tipurilor de criza transfrontaliera in domeniul ordinii si sigurantei publice in relatiile cu organismele si institutiile internationale si este responsabil de fluxul intern de informatii in acest domeniu.
(2) Pentru coordonarea activitatilor in situatii speciale si de criza se pot constitui, temporar, centre de conducere integrata a actiunilor, la nivel zonal si judetean.
(3) Organizarea si functionarea centrelor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne.

Art. 20
Operationalizarea C.N.C.I. se realizeaza pe baza unui grafic aprobat prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, emis in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 21
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 373/2008 privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 3 aprilie 2008, se abroga.


ANEXA - LISTA cu autoritatile administratiei publice si institutiile publice care compun Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica


1. Ministerul Afacerilor Interne
2. Ministerul Apararii Nationale
3. Ministerul Afacerilor Externe
4. Ministerul Justitiei
5. Ministerul pentru Societatea Informationala
6. Ministerul Transporturilor
7. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
8. Ministerul Finantelor Publice
9. Ministerul Economiei, Comertului si Turismului
10. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
11. Ministerul Sanatatii
12. Serviciul Roman de Informatii
13. Serviciul de Protectie si Paza
14. Serviciul de Informatii Externe
15. Serviciul de Telecomunicatii Speciale
16. Secretariatul General al Guvernului
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: