DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1147/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicapPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 29 noiembrie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
(1) Organizatiile prevazute la art. 98 din lege pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual, denumite in continuare sume.
(2) Sumele se vor utiliza pentru urmatoarele cheltuieli necesare functionarii organizatiilor:
a) cheltuieli de administrare;
b) cheltuieli pentru activitati specifice de interes general.
(3) Cheltuielile de administrare prevazute la alin. (2) lit. a) sunt urmatoarele:

a) cheltuieli de personal, in limita a doua posturi la nivel de filiala si 5 posturi la nivel central; b) cheltuieli de intretinere, cu exceptia chiriilor, care reprezinta cheltuielile cu utilitati: energie electrica, apa, canal, salubrizare, energie termica, cablu TV si internet, doua abonamente de telefonie, unul telefax si unul mobil de grup la nivel central, si cate unul telefax pentru fiecare filiala."


2. Dupa articolul 54 se introduc patru noi articole, articolele 54^1-54^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 54^1
(1) In intelesul prezentelor norme metodologice, activitatea specifica de interes general reprezinta activitatea de importanta sociala sau utila unei colectivitati/unui grup, desfasurata in conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele stabilite prin statutul organizatiei sau in interesul membrilor pe care aceasta ii reprezinta.
(2) Caracteristicile activitatii specifice de interes general sunt urmatoarele:
a) este definitorie pentru organizatia care solicita suma, conform statutului sau;
b) concura la indeplinirea obiectivelor proprii;
c) se adreseaza unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-tinta specificat in statutul organizatiei care solicita suma;
d) satisface nevoile si interesele acestor beneficiari, este utila celor carora ii este destinata;
e) diminueaza riscul de excludere sociala a acestora si creste gradul de incluziune sociala;
f) implica beneficiarii directi si membrii comunitatii in organizare si derulare, facilitand coeziunea si solidaritatea sociala;
g) nu urmareste obtinerea unui profit.

Art. 54^2
(1) Activitatile specifice de interes general pot fi:
a) activitati cu caracter permanent;
b) activitati de tip eveniment.
(2) Activitatile specifice de interes general cu caracter permanent sunt servicii indispensabile vietii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecarui tip de handicap in parte si se clasifica dupa cum urmeaza:
a) tiparituri Braille, inregistrari de carte audio, masterizare de carte audio, publicatii in format Braille, in format audio, in format vizual cu caractere marite si in format vizual obisnuit, tehnici de audio descriptie a documentarelor filamte si a filmelor artistice romanesti, servicii si programe sportive, servicii de cercetare si identificare a handicapului vizual in randul populatiei, specifice tipului de handicap vizual;
b) servicii de comunicare in limbaj mimico-gestual, publicatii in scriere obisnuita, specifice tipului de handicap auditiv;
c) servicii de identificare si cercetare a tuturor situatiilor de handicap si a conditiilor de sanatate handicapante, servicii de informare, consiliere si promovare a persoanelor cu handicap, specifice Consiliului National al Dizabilitatii din Romania, organizatie de tip federatie.
(3) Activitatile specifice de interes general de tip eveniment sunt activitati cu desfasurare limitata in timp, valabile pentru toate tipurile de handicap: seminare, expozitii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinte, spectacole.

Art. 54^3
(1) Cheltuielile pentru activitatile specifice de interes general prevazute la art. 54 alin. (2) lit. b) sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectieisociale, pentru fiecare organizatie, la solicitarea motivata a acesteia, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei de catre aceasta, in baza evaluarii de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a proiectului activitatilor specifice depus de organizatii la registratura acestuia, iar sumele aferente acestora se platesc astfel:
a) lunar pentru luna precedenta, dar nu mai tarziu de data de 27 a lunii, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activitati specifice de interes general cu caracter permanent;
b) dupa incheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activitatile specifice de interes general tip eveniment.
(2) In vederea obtinerii sumelor, organizatiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in fiecare an, dupa aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
a) adresa de inaintare a documentatiei pentru obtinerea sumelor;
b) statutul organizatiei, insotit de actele aditionale;
c) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunara generala a membrilor organizatiei;
d) statul de functii;
e) contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli;
f) bilantul contabil si dovada depunerii acestuia la administratia financiara;
g) proiectul programelor organizatiei, denumit in continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliata a activitatilor specifice de interes general ale acesteia, propuse pentru a fi suportate din sume, aprobat de adunarea generala a membrilor organizatiei;
h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative si cheltuieli cu activitatile specifice de interes general.
(3) Descrierea activitatilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu, pentru fiecare activitate, urmatoarele:
a) denumirea activitatii;
b) obiectivele urmarite;
c) o scurta motivatie a organizarii/derularii activitatii respective;
d) rezultatele asteptate;
e) costurile implicate de activitatea respectiva, atat cele suportate de organizatie, cat si cele solicitate din sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
f) perioada de desfasurare a activitatii;
g) statul de functii pentru fiecare dintre activitatile specifice de interes general.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) documentele mentionate la lit. c) si f), care trebuie depuse pana la data de 15 mai a anului pentru care s-au solicitat sumele.
(5) Documentele prevazute la alin. (2) lit. b) si d) se depun in copii conforme cu originalele, certificate prin semnatura de catre reprezentantul legal al organizatiei.

Art. 54^4
(1) In vederea planificarii bugetare, organizatiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale proiectul activitatilor specifice si estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul urmator, aprobate de adunarea generala a membrilor organizatiei, pana la data de 31 iulie a fiecarui an.
(2) Pot fi finantate din sume cheltuieli pentru activitatile specifice de interes general, astfel:
a) pentru activitati educative, culturale, sportive, concursuri si semnare: transport si cazare numai pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar; taxe de participare, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora; taxe de intrare la muzee si sali de spectacol, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in strainatate; plata arbitrului, instructorului, contravaloarea inchirierii salii, amenajarii si sonorizarii; mediatizarea activitatii prin afise, pliante si anunturi; materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii; combustgibilul pentru transportul persoanelor si/sau al materialelor necesare desfasurarii activitatii cu autoturismul aflat in dotarea organizatiei sau autoturisme proprietate personala pentru transportul de persoane, conduse de insotitori, cu conditia ca insotitorii sa fie angajati permanenti ai organizatiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
b) pentru activitati tip seminar/workshop: transport si cazare;
c) pentru activitati de informare si crestere a gradului de accesibilizare la mediul informational si comunicational publicatii, interpreti de limbaj mimico-gestual si surdocecitte: materiale consumabile necesre realizarii obiectivelor activitatii hartie, carton, cleiuri, hartie speciala Braille, sisteme de legatorie, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri; servicii si materiale de intretinere pentru aparatura de tipografie si multiplicare; taxe postale in vederea transmiterii publicatiilor catre membrii organizatiei; servicii prestate de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in scopul realizarii obiectivelor acestor activitati; salarii pentru persoanele care participa la realizarea obiectivelor acestor activitati, precum si pentru interpretii de limbaj mimico-gestual, cu conditia ca acestia sa fie autorizati sau calificati.
(3) Cheltuielile ce pot fi sustinute din sume trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a) sa fie indispensabile desfasurarii activitatilor respective;
b) sa aiba o valoare in conformitate cu pretul de pe piata al bunului/serviciului respectiv;
c) sa respecte prevederile legale in vigoare cu privire la limitele de cheltuieli utilizate in sistemul bugetar."

Art. II
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
Legea 125/2015 privind aprobarea OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Legea privind cresterea alocatiei pentru copii
OG 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Legea 103/2014 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. Lege nr. 103/2014
OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordo
Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
HG 924/2012 pentru modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin HG 1447/2007. Hotararea nr. 924/2012
Ordinul 1169/2011 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promov
Ordinul 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap. Ordin nr. 1507/2010
OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Hotarare nr. 23/2010
Lege nr. 359/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Lege nr. 360/2009
Ordin nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustina
Ordin nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Lege nr. 207/2009 privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
HG nr. 629/2009 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor
HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Curierul Judiciar, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: