DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 113/2010 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale. Hotarare nr. 113/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 25 februarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare

Art. 1
(1) Se aproba taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Pentru operatiunile de eliberare duplicat certificat de inregistrare/anexa, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat constatator, prevazuta la nr. crt. 3 din anexa nr. 1, si eliberare de copii certificate, prevazuta la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplica taxe suplimentare de 50% pentru solutionarea cererii in termen de maximum 48 de ore.

Art. 2
(1) Se aproba tarifele pentru eliberarea off-line de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Pentru cererea de eliberare de informatii prevazute in anexa nr. 2 se aplica tarife suplimentare, dupa cum urmeaza:
a) 50% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 48 de ore de la data inregistrarii solicitarii;
b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

Art. 3
(1) Informatiile prevazute in anexa nr. 2 sunt eliberate autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii, fara plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate in acest scop.
(2) Pentru informarea opiniei publice, Oficiul National al Registrului Comertului elibereaza cu titlu gratuit ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa informatii statistice din registrul comertului, care nu pot fi reutilizate in scop comercial.

Art. 4
Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte si informatii prin mijloace de comunicatii posta, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea in limba engleza a certificatelor constatatoare/informatiilor punctuale pentru solicitanti, tehnoredactarea cererilor si declaratiilor, indrumarea pentru completarea corecta a cererilor adresate registrului comertului, altele decat cererile de inregistrare si autorizare a functionarii, si alte asemenea servicii se stabileste, in mod unitar, prin ordin al ministrului justitiei, pe baza de calculatie de pret.

Art. 5
In cazul renuntarii la cerere inainte de solutionarea acesteia, al neprestarii serviciului de inregistrare in registrul comertului ori in situatiile in care se achita eronat sau in plus fata de suma stabilita prin prezenta hotarare, taxele, tarifele si comisioanele se vor restitui in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale actelor normative emise in aplicarea acesteia.

Art. 6
(1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza taxele si tarifele aferente unor activitati si/sau fonduri cu destinatie speciala si, dupa caz, le vireaza in contul entitatilor beneficiare, in temeiul unor prevederi legale exprese.
(2) Entitatile beneficiare, dupa caz, suporta comisioanele percepute pentru operatiunile de plati derulate prin intermediul sistemului de decontare si plati, aferente virarii taxelor si tarifelor prevazute la alin. (1).
(3) Pentru operatiunile de colectare si virare in contul entitatilor beneficiare ale taxelor aferente activitatilor si/sau fondurilor cu destinatie speciala, Oficiul National al Registrului Comertului percepe un comision suportat de entitatea beneficiara, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justitiei, pe baza de fundamentare economica.

Art. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 15 iulie 2009.


Anexa nr. 1 - Taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunal
Nr.  Denumirea operatiunii                                      Taxa
crt.                                                  lei 
 


1. Servicii prealabile inregistrarii in registrul comertului, documente care, potrivit legii, se   10/inregistrare/
inregistreaza sau se elibereaza in/din registrul comertului, comisioane pentru servicii oferite de  element**)/
oficiile registrului comertului de pe langa tribunale: inregistrare verificare denumire firma si   document 
rezervare*) persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala;
inregistrare verificare disponibilitate*) denumire firma/emblema persoana juridica; inregistrare
verificare unicitate*) sediu social/asociat unic/persoana fizica autorizata/titular al intreprinderii
individuale/reprezentant al intreprinderii familiale; modificare*) a unei inregistrari (element)
persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; preschimbare a
certificatului de inregistrare in mod curent, ca urmare a unor modificari*); depunere situatii
financiare*) anuale sau de lichidare; eliberare duplicat certificat de inregistrare/anexa; obtinere
cod unic de inregistrare (CUI); transmitere spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a/a VII-a, a actelor prevazute de lege; transmitere declaratii pe propria raspundere
privind autorizarea functionarii; obtinere informatii din cazierul fiscal; transmitere/obtinere alte
documente/informatii prevazute in mod expres de lege


2. Inregistrare in registrul comertului*) persoane juridice/sucursale/schimbare de sediu social in  120/inregistrare
alt judet/schimbare forma juridica


3. Inregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum si a altor documente/date care,   30/inregistrare/
potrivit legii, se inregistreaza sau se mentioneaza in registrul comertului pentru persoane     operatiune/
juridice;                                              element**) 
rezervare*) denumire firma/emblema persoane juridice; inregistrare*) persoana fizica
autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; mentionare*) a unui document in
registrul comertului pentru persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere
familiala; inregistrare declaratie pe propria raspundere privind autorizarea functionarii*); eliberare
extras de registru; eliberare certificat constatator

4. Eliberare de copii certificate de pe documentele depuse la registrul comertului          4+0,2/pagina
                                                   certificata


----------------
*) La taxele percepute pentru operatiunile in cauza se aplica fondul de lichidare, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Elemente si alte documente sau date care, potrivit legii, se inregistreaza sau se mentioneaza in registrul comertului pentru persoane juridice si persoane fizice autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale:
a) elemente care se inregistreaza in registrul comertului: denumire; emblema; sediu social, inclusiv schimbarea datorata modificarii administrative a denumirii arterei de circulatie/numarului postal; obiect de activitate; durata de functionare; suspendare/reluare activitate; asociati; participare la profit si pierderi; administratori/persoane imputernicite (fizice sau juridice, reprezentanti legali, lichidatori etc.); inscriere structura actionariat; cenzori/auditori persoane fizice sau juridice si reprezentanti cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/divizare; lichidare, radiere inmatriculare/mentiune/alta operatiune; erori materiale generate de solicitant; alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in temeiul altor acte normative; modificare sediu profesional/obiect de activitate/date persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; punct de lucru persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; modificare participare la beneficii si pierderi intreprindere familiala; modificare membri/reprezentant intreprindere familiala; patrimoniu de afectatiune;
b) documente supuse mentionarii in registrul comertului: hotararile adunarii generale a actionarilor/asociatilor; hotararile pronuntate de instantele judecatoresti; recursurile si/sau opozitiile formulate, alte cereri sau actiuni; prospectul de emisiune de actiuni; proiectul de fuziune/divizare; cererile de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; dobandirea de catre societate a unui bun de la un fondator sau actionar; registrele societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni; registrul independent al actionarilor; prelungirea valabilitatii sediului firmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnatura; certificatele de garantie legala pentru administratori si cenzori; dovada varsamantului de capital social; plangerile impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului pentru persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; oricare alt act prevazut de lege.


Anexa nr. 2 - Tarifele pentru eliberarea off-line de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului
de pe langa tribunale de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului
Nr.  Categorii de informatii                                      Tariful
crt.                                                   lei 


1. Eliberare off-line de informatii inregistrate in registrul comertului: numar de ordine in registrul  0,85/informatie
comertului, denumire, forma juridica, cod unic de inregistrare, sediu social, durata de functionare,   distincta sau
activitate principala, activitati secundare, capital social, activitati autorizate; informatii cu numar indicator
variabil de aparitii referitoare la: asociati/actionari, administratori/cenzori/reprezentanti,      financiar 
sucursale/subunitati/sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale, alte categorii de
informatii


2. Eliberare off-line de informatii (date de identificare firme) pe serii de firme grupate pe      7 + 3/date de
criterii*)                                                identificare
(arie geografica; localitate/sector/strada; domeniu/obiect de activitate; capital social; cifra de    firma
afaceri; persoana fizica sau juridica asociat/actionar/administrator/reprezentant/cenzor/auditor in
firmele inregistrate in registrul comertului; alte criterii)


3. Eliberare de raport istoric despre o firma (evolutia firmei de la inmatriculare pana la data     20 + 3/fiecare
solicitarii raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informatii inregistrate)         depunere de act
                                                     sau mentiune 
                                                     inregistrata 


4. Eliberare de date statistice (fisa sintetica a investitiei straine pentru o tara si o perioada    20/fisa
definita; statistica in functie de un criteriu)                             sintetica/ 
                                                     statistica
                                                     unicriteriala 

5. Eliberare on-line de informatii privind date de identificare firma (denumire, forma juridica,     1,6/date de
cod unic de inregistrare, numar de ordine in registrul comertului, sediu social); si de alte informatii identificare
inregistrate in registrul comertului (durata de functionare, activitate principala, activitati      firma + 0,5/
secundare, capital social; informatii cu numar variabil de aparitii referitoare la asociati/actionari,  informatie
administratori/cenzori/reprezentanti, sucursale/subunitati/alte sedii secundare; informatii din     distincta sau 
situatiile financiare anuale; informatii privind cererile depuse la registrul comertului tip/numar   indicator 
si data inregistrare cerere; alte categorii de informatii)                        financiar 
-----------------
*) Tarifele se reduc in functie de numarul de firme despre care se solicita informatii:
 • intre 101 si 500 firme: reducere 20%;
 • intre 501 si 1.000 firme: reducere 30%;
 • intre 1.001 si 10.000 firme: reducere 40%;
 • peste 10.000 firme: reducere 50%.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 85/2010 privind modificarea art. 1 din OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Ordonanta de urgenta 85/2010
  Legea 84/2010 privind aprobarea OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Lege nr. 84/2010
  HG 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
  Ordin nr. 231/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
  OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Ordonanta de urgenta nr. 116/2009
  HG nr. 1409/2009 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
  HG nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunale
  Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
  Editura C.H. Beck

  Pret: 28.9 lei
  24.57 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  63 useri online

  Useri autentificati: