DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare. Hotararea 1103/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16 ianuarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale si definitii


Art. 1
Prezenta hotarare aproba obligatiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare care ofera servicii medicale pentru copii.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)unitate sanitara - unitate sanitara care are in structura sectie/compartiment/unitate de specialitate obstetrica-ginecologie si neonatologie/pediatrie sau care ofera servicii medicale pentru copii;
b)copil in situatie de risc de parasire in unitatea sanitara - copilul al carui parinte sau, dupa caz, alt ocrotitor legal ori insotitor nu participa la activitatile de ingrijire, nu viziteaza copilul care necesita spitalizare prelungita sau nu mentine legatura cu acesta, nu se prezinta la data comunicata de medicul curant pentru externarea acestuia, copilul care nu are nasterea inregistrata, copilul internat singur in unitatea sanitara in care este permisa insotirea acestuia, copilul fara insotitor transferat dintr-o alta unitate sanitara;
c)copil parasit - copilul pentru care s-a intocmit proces-verbal de constatare a parasirii, in conditiile art. 12alin. (2)din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)gravida/mama in situatie de risc social - gravida/mama care se poate afla in imposibilitatea de a declara nasterea copilului si/sau de a se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia intrucat nu detine certificat de nastere sau act de identitate;
e)insotitor - persoana, alta decat parintele sau, dupa caz, ocrotitorul legal al copilului, care il insoteste pe acesta pe perioada internarii in unitatea sanitara;
f)bilet de invoire - documentul administrativ eliberat de medicul curant in baza caruia parintele sau, dupa caz, ocrotitorul legal sau insotitorul copilului poate parasi unitatea sanitara o perioada determinata de timp;

g)referat de constatare a revenirii - documentul administrativ intocmit de asistentul social din unitatea sanitara prin care se constata revenirea mamei sau, dupa caz, a ocrotitorului legal sau insotitorului, in unitatea sanitara, in situatia in care mama a revenit dupa momentul sesizarii directiei, dar inainte de intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului;
h)procesul-verbal de constatare a parasirii copilului - documentul administrativ intocmit in conditiile art. 12alin. (2)din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, reprezentantul politiei si al unitatii sanitare, prin care se atesta parasirea copilului de catre mama o perioada mai mare de 24 de ore;
i)procesul-verbal de constatare a revenirii parintelui sau, dupa caz, a ocrotitorului legal sau insotitorului - documentul administrativ semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, reprezentantul politiei si al unitatii sanitare, prin care se atesta revenirea mamei in unitatea sanitara dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului;
j)ocrotitor legal - persoana care exercita, potrivit legii, autoritatea parinteasca asupra unui copil.

Art. 3
(1)In vederea aplicarii prevederilor prezentei hotarari, serviciul public de asistenta sociala desemneaza cel putin un asistent social care are obligatia sa efectueze demersurile necesare inregistrarii nasterii copilului parasit in unitatea sanitara, iar directia generala de asistenta sociala si protectia copilului desemneaza cel putin un asistent social care are obligatia sa efectueze demersurile pentru preluarea acestuia in sistemul de protectie a copilului, atunci cand starea de sanatate ii permite.
(2)In unitatea sanitara, asistentul social sau, dupa caz, persoana desemnata in conditiile art. 10alin. (1)din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia de a aplica prevederile prezentei hotarari.
(3)Personalul desemnat prevazut la alin. (1) are obligatia de a colabora cu asistentul social din unitatea sanitara sau, dupa caz, cu persoana cu atributii de asistenta sociala, precum si cu persoanele desemnate de organele de politie si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, in conditiile art. 10alin. (1)si(2)din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1)Unitatile sanitare au obligatia sa incheie protocoale de colaborare cu directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care acestea functioneaza in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. In protocol sunt nominalizate persoanele desemnate pentru urmarirea si punerea in aplicare a prevederilor prezenteihotararisi atributiile ce revin fiecarei institutii.
(2)Conducerea unitatilor sanitare are obligatia de a se asigura ca atributiile ce revin personalului din sectiile in care sunt internati copii conform prevederilor prezentei hotarari, precum si prevederilor protocoalelor prevazute la alin. (1) sunt prevazute in fisele de post.
(3)Lista cu coordonatele de contact ale tuturor persoanelor desemnate de fiecare autoritate este pusa la dispozitia persoanelor responsabile cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5
Serviciile publice de asistenta sociala sau, dupa caz, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele obligatii pentru prevenirea parasirii copilului in unitati sanitare:
a)colaboreaza cu medicul/medicii de familie, cu asistentii medicali comunitari sau, dupa caz, cu mediatorii sanitari din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificarii precoce a gravidei in situatie de risc social;
b)verifica daca gravida in situatie de risc social este inscrisa pe lista unui medic de familie sau, dupa caz, faciliteaza inscrierea acesteia pe lista unui medic de familie;
c)sprijina si acompaniaza gravida in situatie de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de inregistrare a nasterii si de obtinere a actului de identitate;
d)monitorizeaza gravida identificata in situatie de risc social pe parcursul perioadei de graviditate si efectueaza vizite lunare la domiciliul acesteia in ultimele doua luni de sarcina;
e)colaboreaza cu asistentul social din unitatea sanitara in care gravida urmeaza sa nasca, pe perioada internarii acesteia;
f)informeaza gravida si familia acesteia cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in ceea ce priveste cresterea si ingrijirea viitorului copil;
g)informeaza gravida si familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile disponibile pe plan local;
h)insoteste, la solicitarea acestuia, medicul de familie si/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate conform prevederilor art. 46alin. (6)din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
Orice persoana care, prin natura profesiei sau ocupatiei sale, lucreaza direct cu un parinte sau, dupa caz, ocrotitor legal al copilului, fata de care are suspiciuni in legatura cu existenta unei situatii de risc de parasire a copilului in unitatea sanitara, este obligata sa sesizeze serviciul public de asistenta sociala in a carui raza teritoriala a fost identificat cazul respectiv.


Capitolul II - Prevenirea parasirii copilului in unitatea sanitara


Art. 7
(1)La internarea in unitatea sanitara personalul medical din compartimentul de primire a urgentelor sau, dupa caz, din unitatea de primire a urgentelor are obligatia de a solicita gravidei actul de identitate si de a realiza o copie fata/verso a acestuia, care se ataseaza la Foaia de observatie.
(2)In situatia internarii copilului, personalul medical din compartimentul de primire a urgentelor sau, dupa caz, din unitatea de primire a urgentelor are obligatia de a solicita parintelui sau, dupa caz, ocrotitorului legal sau insotitorului atat actul de identitate al acestuia, cat si certificatul de nastere al copilului si de a realiza copii ale acestora, care se ataseaza la Foaia de observatie. In situatia in care parintele sau, dupa caz, ocrotitorul legal sau insotitorul nu prezinta actul de identitate sau, dupa caz, certificatul de nastere al copilului sunt aplicabile prevederile art. 9lit. b).

Art. 8
(1)Daca la momentul internarii gravida/mama se incadreaza in situatiile prevazute la art. 2lit. d), medicul/asistentul medical/asistentul social din compartimentul de primire a urgentelor sau, dupa caz, din unitatea de primire a urgentelor are urmatoarele obligatii:
a)sa solicite gravidei/mamei completarea Formularului-declaratie prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;
b)sa ataseze la Foaia de observatie formularul prevazut la lit. a);
c)sa fotografieze gravida/mama si sa aplice fotografia pe Formularul-declaratie;
d)sa solicite organului de politie competent la care este arondata unitatea sanitara desemnarea unui reprezentant care sa se deplaseze de urgenta la sediul unitatii sanitare in vederea identificarii gravidei/parintelui/ocrotitorului legal/insotitorului care nu detine act de identitate.
(2)In situatia in care gravida/mama, din pricina infirmitatii, a bolii sau din orice alte cauze nu poate completa Formularul- declaratie, asistentul medical completeaza formularul si face mentiunea despre aceasta imprejurare, mentiunea astfel facuta tinand loc de semnatura.

Art. 9
Medicul/asistentul medical din compartimentul de primire a urgentelor sau, dupa caz, din unitatea de primire a urgentelor are urmatoarele obligatii:
a)sa completeze in Foaia de observatie adresa din cartea de identitate a gravidei/mamei, iar in situatia in care aceasta a fost transportata cu ambulanta se consemneaza adresa interventiei conform Fisei de urgenta prespitaliceasca si se anexeaza o copie a acesteia la Foaia de observatie;
b)sa consemneze in Foaia de observatie sintagma "In atentia asistentului social", daca persoana internata se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2lit. d);
c)sa informeze asistentul social din unitatea sanitara sau, dupa caz, persoana desemnata cu privire la internarea unei gravide/mame care se afla in situatie de risc social;
d)sa informeze asistentul social din unitatea sanitara sau, dupa caz, persoana desemnata cu privire la internarea unui copil ce prezinta semne de abuz/neglijare/exploatare;
e)in situatia prevazuta la lit. d), sa consemneze in Foaia de observatie sintagma "In atentia asistentului social - copil victima a abuzului/neglijarii/exploatarii".

Art. 10
(1)Asistentul social din unitatea sanitara are urmatoarele obligatii:
a)sa analizeze la inceputul programului de lucru foile de observatie din ziua precedenta sau, dupa caz, registrul de internare si cel de evidenta nasteri in vederea preluarii in evidenta sa a tuturor gravidelor/mamelor aflate in situatie de risc social;
b)sa informeze imediat gravida/mama internata fara act de identitate cu privire la obligatia prezentarii actului de identitate si, dupa caz, a certificatului de nastere al copilului in termen de 24 de ore de la internare;
c)sa informeze gravida/mama cu privire la faptul ca nu poate parasi unitatea sanitara fara bilet de invoire semnat de medicul curant al copilului si, dupa caz, medicul curant al mamei sau fara biletul de externare;
d)sa informeze gravida/mama intr-un limbaj clar si accesibil cu privire la consecintele legale ce deriva din declararea unei identitati false, in conformitate cu prevederileart. 326si327din Legeanr. 286/2009privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la falsul in declaratii si la falsul privind identitatea;
e)sa informeze gravida/mama cu privire la:
1.obligatia declararii nasterii copilului in termen de 15 zile de la nastere;
2.documentele necesare pentru declararea nasterii copilului: certificatul medical constatator al nasterii, actul de identitate al mamei, actul de identitate al declarantului, certificatul de casatorie sau, dupa caz, hotararea de divort sau certificatul de divort si certificatele de nastere ale parintilor;
3.datele de contact ale serviciului de stare civila caruia trebuie sa i se adreseze pentru inregistrarea nasterii copilului;
4.consecintele nedeclararii nasterii copilului, conform prevederilorart. 63din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.tipurile de beneficii/servicii de care pot beneficia pentru cresterea si ingrijirea copilului;
f)sa solicite in scris serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea sanitara confirmarea veridicitatii datelor privind identitatea inscrise in Formularul-declaratie, in situatia in care gravida/mama nu prezinta actul de identitate in termenul prevazut la lit. b);
g)sa solicite in scris serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul declarat sau, dupa caz, de la locuinta declarata al/a gravidei/mamei care se afla in situatie de risc o informare cu privire la situatia familiala a acesteia, inclusiv detalii cu privire la familia extinsa;
h)sa informeze in scris serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul/locuinta gravidei/mamei inregistrata ca fiind in risc social in cel mult 24 de ore de la externarea copilului in familie;
i)sa sesizeze imediat directia generala de asistenta sociala si protectia copilului cu privire la internarea unui copil ce prezinta semne de abuz/neglijare/exploatare, in vederea initierii procedurilor prevazute de lege in astfel de cazuri;
j)sa transmita directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului situatia centralizatoare a copiilor internati fara acte de identitate, a celor pentru care a fost intocmit proces-verbal de constatare a parasirii copilului in primele 5 zile ale fiecarei luni, in vederea identificarii unei solutii pentru preluarea acestora in cadrul sistemului de protectie speciala;
k)sa monitorizeze mentinerea relatiei mamei sau a membrilor familiei acesteia cu copilul, in situatia spitalizarii prelungite a acestuia, prin pastrarea unei evidente a vizitelor acestora. In acest sens intocmeste un tabel de vizite in care consemneaza toate vizitele mamei sau ale membrilor familiei;
l)sa solicite serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul declarat sau, dupa caz, de la locuinta declarata a mamei sprijin pentru facilitarea mentinerii relatiilor personale cu copilul care necesita spitalizare prelungita, daca in urma analizarii tabelului de vizite prevazut la lit. k) constata ca nu a mentinut legatura cel mult 7 zile;
m)sa urmareasca situatia copilului internat in unitatea sanitara sau, dupa caz, a celui transferat de la o alta unitate sanitara fara a fi insotit de mama, in vederea prevenirii aparitiei situatiei de risc de parasire a acestuia;
n)sa redacteze procesul-verbal de constatare a parasirii copilului in unitatea sanitara si procesul-verbal de constatare a revenirii parintelui.
(2)Prevederile alin. (1) lit. g) sunt aplicabile si in situatia copilului internat sau, dupa caz, transferat din alta unitate sanitara fara acte de identitate.
(3)Prevederile alin. (1) lit. g) si h) sunt aplicabile si in situatia in care gravida sau, dupa caz, mama sau ocrotitorul legal al copilului in unitatea sanitara se afla in una dintre urmatoarele situatii:
1.este minor;
2.este victima a violentei in familie;
3.este sau a fost beneficiar al sistemului de protectie speciala;
4.a avut/are copii in sistemul de protectie speciala;
5.a avut/are copii polispitalizati, care nu se afla in evidenta cu diagnostice ce presupun dependenta de ingrijiri medicale;
6.este consumator de droguri si/sau dependent de consumul de alcool;
7.prezinta o dizabilitate sau o boala cronica grava;
8.orice alta cauza similara care poate conduce la imposibilitatea acesteia de a se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului.
(4)In situatia in care asistentul social considera ca mama are nevoie de consiliere psihologica, solicita sprijinul psihologului din unitatea sanitara.

Art. 11
Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si serviciul public de asistenta sociala comunica unitatii sanitare rezultatul verificarilor, telefonic, in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii prevazute la art. 10 alin. (1)lit. f)sig)si in termen de 72 de ore in scris.

Art. 12
(1)Asistentul medical-sef al sectiei in care este internat copilul sau, dupa caz, personalul medical desemnat de acesta are obligatia de a informa asistentul social din unitatea sanitara cu privire la:
a)disparitia mamei sau, dupa caz, a ocrotitorului legal/insotitorului;
b)revenirea mamei sau, dupa caz, a ocrotitorului legal/insotitorului;
c)eliberarea biletelor de invoire pentru mama/ocrotitor legal/insotitor sau transferul in alta unitate sanitara;
d)internarea unui copil singur sau prin transfer din alta unitate sanitara fara insotitor;
e)orice alta informatie relevanta pentru prevenirea si interventia in situatiile de risc de parasire a copilului.
(2)In situatia in care se constata absenta parintelui sau, dupa caz, a ocrotitorului legal ori insotitorului din unitatea sanitara pentru o perioada mai mare de 24 de ore, medicul curant sau, dupa caz, medicul de garda consemneaza acest lucru in Foaia de observatie si, dupa caz, in documentele administrative de predare/primire a turei, cu specificarea orei si a imprejurarilor in care s-a constatat lipsa. Medicul curant sau, dupa caz, medicul de garda consemneaza in Foaia de observatie si revenirea mamei sau, dupa caz, a ocrotitorului legal/insotitorului.
(3)Inainte de a efectua transferul unui copil internat fara acte de identitate, asistentul medical-sef al sectiei din care urmeaza sa fie transferat copilul sau, dupa caz, personalul medical desemnat de acesta are obligatia sa verifice realizarea demersurilor prevazute la art. 14alin. (1)si(2)si sa anunte asistentul social cu privire la transfer.
(4)Asistentul social care are in evidenta un copil internat fara acte de identitate are obligatia de a transmite fotocopia dosarului social al copilului asistentului social din unitatea sanitara in care acesta este transferat.

Art. 13
(1)In situatia in care, in urma primirii rezultatului verificarilor efectuate de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor conform prevederilorart. 11, se confirma inexistenta actului de nastere al mamei, asistentul social din cadrul unitatii sanitare are obligatia de a asigura informarea si consilierea acesteia in vederea initierii demersurilor legate de inregistrarea tardiva a nasterii.
(2)In situatia prevazuta la alin. (1), asistentul social din unitatea sanitara informeaza in scris serviciul public de asistenta sociala sau, dupa caz, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului a sectorului municipiului Bucuresti de la domiciliu sau, dupa caz, de la locuinta declarata a mamei in vederea continuarii si finalizarii demersurilor legate de inregistrarea nasterii.
(3)In situatia in care mama internata fara acte de identitate nu detine carte de identitate valabila sau aceasta este furata/pierduta, asistentul social din cadrul unitatii sanitare are obligatia de a informa si consilia mama in vederea realizarii demersurilor legale necesare eliberarii cartii de identitate.
(4)Serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul declarat al mamei care a nascut si nu are inregistrata nasterea sau, dupa caz, nu are carte de identitate valabila are obligatia de a o sprijini sa depuna actiunea de inregistrare tardiva a nasterii si de a urmari eliberarea actului de identitate pentru mama si, ulterior, inregistrarea nasterii copilului.

Art. 14
(1)In cazul constatarii absentei nemotivate, respectiv fara bilet de invoire a mamei/ocrotitorului legal/insotitorului, asistentul social din unitatea sanitara are obligatia de a sesiza imediat telefonic si in maximum 24 de ore in scris directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si organul de politie competent in a caror raza de competenta functioneaza unitatea sanitara.
(2)In situatia in care se cunoaste domiciliul mamei care a parasit unitatea sanitara fara bilet de invoire sau exista informatii/indicii cu privire la acesta, asistentul social din unitatea sanitara solicita telefonic si in maximum 24 de ore in scris serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul mamei sau, dupa caz, de la locuinta declarata a acesteia informatii cu privire la situatia familiala a acesteia.
(3)In situatia prevazuta la alin. (2), serviciul public de asistenta sociala are obligatia de a contacta in regim de urgenta mama/familia acesteia si de a o sprijini in vederea externarii copilului, a declararii nasterii copilului si monitorizarii evolutiei acestuia.

Art. 15
(1)Serviciul public de asistenta sociala monitorizeaza situatia mamelor care au fost inregistrate in situatie de risc social in spital cel putin un an de la externare, prin vizite semestriale la domiciliu, si intocmeste rapoarte cu privire la modul de crestere si ingrijire a copilului. Vizitele semestriale se efectueaza si pentru situatiile prevazute la art. 10alin. (3).
(2)Daca in urma vizitelor efectuate in baza prevederilor alin. (1) se constata ca viata, integritatea corporala sau sanatatea copilului este pusa in pericol, sesizeaza de urgenta directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

Art. 16
Personalului unitatii sanitare ii este interzis sa furnizeze altor persoane date si informatii cu privire la copilul aflat in situatie de risc de parasire sau parasit, cu exceptia personalului unitatii sanitare care ofera servicii medicale acestuia, parintilor, membrilor familiei extinse si reprezentantilor serviciului public de asistenta sociala sau ai directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului responsabili cu aplicarea prevederilor prezentei hotarari.


Capitolul III - Protectia copilului parasit in unitatea sanitara


Art. 17
(1)In termen de 5 zile de la sesizarea prevazuta la art. 14 alin. (1) se intocmeste procesul-verbal de constatare a parasirii copilului, conform prevederilor art. 12alin. (2)din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Procesul-verbal de constatare a parasirii copilului se intocmeste in 4 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara si unul pentru serviciul de stare civila.
(3)De la momentul sesizarii disparitiei mamei pana la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, reprezentantul fiecarei institutii semnatare initiaza actiuni specifice de identificare a acesteia:
a)reprezentantul politiei realizeaza, in regim de urgenta, verificari specifice;
b)asistentul social desemnat de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului solicita de urgenta serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul declarat de mama/ocrotitor legal/insotitor in Formularul-declaratie realizarea evaluarii initiale a acesteia si transmiterea rezultatelor evaluarii in cel mult 24 de ore.
(4)In situatia in care mama/ocrotitorul legal/insotitorul revine in unitatea sanitara, in vederea externarii copilului, pana la momentul incheierii procesului-verbal prevazut la alin. (1), asistentul social din unitatea sanitara anunta imediat directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si reprezentantul politiei si intocmeste un referat de constatare a revenirii mamei/ocrotitorului legal/insotitorului, ce va fi contrasemnat de medicul curant sau, dupa caz, medicul sef de sectie.
(5)In situatia in care mama/ocrotitorul legal/insotitorul revine in unitatea sanitara dupa momentul incheierii procesului-verbal prevazut la alin. (1) si isi exprima intentia de a externa copilul, asistentul social din unitatea sanitara anunta imediat directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si reprezentantul politiei si intocmeste un proces-verbal de constatare a revenirii acesteia.
(6)Procesul-verbal de constatare a revenirii mamei se intocmeste in 3 exemplare originale si va fi semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, reprezentantul politiei si al unitatii sanitare.
(7)In termen de cel mult 48 de ore lucratoare de la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, daca starea de sanatate a copilului permite externarea, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din judetul sau, dupa caz, sectorul de la domiciliul mamei, daca aceasta a fost identificata de politie, are obligatia de a dispune plasamentul in regim de urgenta si asigurarea transportului in vederea preluarii copilului.
(8)In situatia in care la expirarea termenului de la alin. (7) nu se cunoaste domiciliul mamei/ocrotitorului legal/insotitorului, obligatia de a dispune plasamentul in regim de urgenta si de a prelua copilul revine directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza unitatea sanitara.
(9)Daca in termen de 3 zile de la dispunerea plasamentului in regim de urgenta directia generala de asistenta sociala si protectia copilului primeste de la politie informatii cu privire la domiciliul mamei, iar acesta nu se afla in aria de competenta a acesteia, anunta imediat directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din judetul/sectorul in care domiciliaza aceasta in vederea instituirii masurii plasamentului in regim de urgenta pe raza sa de competenta.
(10)Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul mamei are obligatia de a prelua copilul in regim de urgenta, astfel incat masura de plasament in regim de urgenta sa fie revocata in conditiile art. 70alin. (2)din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11)In situatia in care starea de sanatate a copilului nu permite externarea, termenul de la alin. (7) curge de la momentul deciziei medicului curant privind externarea copilului.

Art. 18
Prelucrarea datelor cu caracter personal in exercitarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare se face cu respectarea prevederilor Legiinr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarii acestora, altii decat persoanele vizate, sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii.


Capitolul IV - Raspunderi si sanctiuni


Art. 19
(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a)nerespectarea prevederilor art. 3alin. (1),
b)nerespectarea prevederilor art. 4alin. (1)si(2);
c)nerespectarea prevederilorart. 11de catre serviciul public de asistenta sociala;
d)nerespectarea prevederilor art. 13alin. (4);
e)nerespectarea prevederilor art. 15alin. (1);
f)nerespectarea prevederilorart. 16;
g)nerespectarea prevederilor art. 17alin. (7)-(10)
(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a)cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei cea prevazuta la lit. a)-e);
b)cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei cele prevazute la lit. f) si g).
(3)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii in acest sens din cadrul:
a)Ministerului Sanatatii pentru contraventiile de la alin. (1) lit. b) si f);
b)Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie pentru contraventiile de la alin. (1) lit. a), c), d), e) si g).

Art. 20
Dispozitiileart. 19referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernuluinr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a)Ordinul ministrului sanatatii si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copiluluinr. 756/276/2005privind coordonarea activitatilor de prevenire a abandonului in unitatile sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 693 din 2 august 2005;
b)orice alte dispozitii contrare.


ANEXA


UNITATEA SANITARA

FORMULAR-DECLARATIE

Loc pentru fotografie

Subsemnata, ................................................., nascuta la data de ......................... in ......................, judetul ........................, domiciliata in localitatea ............................, str. ............................................................. nr. .........., bl. ........., sc. ......., et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ..........., fiica lui ......................... si a ......................, domiciliati in localitatea ........................................., str. .................................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, judetul/sectorul ......................., declar pe propria raspundere ca acestea sunt datele mele de identificare.
Actul de identitate nu il am asupra mea intrucat acesta este:
- pierdut;
- furat;
- deteriorat;
- expirat;
- nu am intocmit act de identitate.
Am luat la cunostinta de prevederile legii privind declararea unei identitati false.
Declar ca ma aflu/nu ma aflu in urmatoarele situatii
- detin/nu detin certificat de nastere
Date despre tatal copilului:
Numele si prenumele .......................................
Domiciliul in localitatea ............................, str. ..................................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ....................
Declar pe propria raspundere ca voi externa copilul la data precizata de medicul curant, va fi anuntata directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din judetul sau, dupa caz, sectorul de domiciliu de care apartine unitatea sanitara.
Persoana care insoteste gravida/mama:
Numele .......................... prenumele ................................, cu domiciliul in localitatea ......................., str. .......................... nr. ...., bl. ....., sc. ......., et. ......, ap. ......, judetul/sectorul .................., se legitimeaza cu B.I./C.I. seria ..... nr. ............., eliberat/eliberata de ............... la data de ...................... .
A fost transportata cu auto marca .......... nr. de inmatriculare ...................

Asistent medical,
............................. (numele si prenumele)
Data ...............
Ora prezentarii .............