DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1100/2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordarii de majorari salariale in temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin Programul general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratoriiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 15 decembrie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Prin prezenta hotarare se stabilesc:
a) structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin Programul general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii", denumit in continuare PG SOLID;
b) numarul si structura posturilor;
c) criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice;
d) numarul de clase de salarizare suplimentare ce urmeaza a fi acordate personalului;
e) procedura determinarii numarului de clase de salarizare suplimentare ce se acorda personalului in functie de rezultatele activitatii si corespunzator atributiilor din fisa postului.

Art. 2
(1) In intelesul prezentei hotarari, prin gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID se intelege totalitatea activitatilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare si control tehnic si financiar, efectuare a platilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a functionarii adecvate a sistemelor de management si control, precum si activitati de natura financiar-contabila si activitati specifice de coordonare cu privire la PG SOLID.
(2) Prezenta hotarare utilizeaza termeni si epresii avand semnificatiile prevazute in cuprinsul urmatoarelor acte normative:
a) Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional si de monitorizare a implementarii proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii", cu modificarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului fianntelor publice nr. 277/2.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategica si financiara, gestionarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Fondul european pentru refugiati, Fondul european de returnare si Fondul european de integrare a resortisantilor tarilor terte din cadrul Programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii";
c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, si al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategica si financiara, gestionarea, implementarea si auditarea utilizarii asistentei financiare acordate Romaniei prin intermediul Gondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii".

Art. 3
Structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID sunt urmatoarele:
a) structura desemnata in calitate de autoritate responsabila;
b) structura desemnata pentru indeplinirea functiei de autoritate delegata;
c) structura desemnata pentru indeplinirea functiei de autoritate de certificare.

Art. 4
Numarul de posturi cu atributii privind gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, este de 13 posturi de conducere si 51 posturi de executie.

Art. 5
Pentru incadrarea pe functiile specifice necesare gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID, personalul cu functie de conducere sau de executie trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele criterii:
a) este numit sau incadrat pe un post din cadrul structurilor prevazute la art. 3;
b) are prevazute in fisa postului si indeplineste efectiv in cadrul structurilor prevazute la art. 3 atributii de gestionare a fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID;
c) aloca pentru indeplinirea atributiilor de gestionare a fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID minimum 30% din timpul total alocat indeplinirii tuturor atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului.

Art. 6
(1) Salariile de baza, soldele de functie, salariile de de functie sau indemnizatiile de incadrare, dupa caz, corespunzatoare functiilor specifice in care este incadrat personalul care indeplineste criteriile prevazute la art. 5, se majoreaza cu un numar de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, stabilite, pana la prima evaluare, potrivit criteriilor prevazute la alin. (2), iar dupa prima evaluare, prin cumularea criteriilor prevazute la alin. (2) si (3).
(2) Numarul de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta se stabileste proportional cu timpul alocat pentru indeplinirea atributiilor de gestionare a fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID din timpul total alocat indeplinirii tuturor atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, dupa cum urmeaza:
a) 10 clase de salarizare pentru minimum 30% din timpul total alocat;
b) 15 clase de salarizare pentru minimum 45% din timpul total alocat;
c) 20 de clase de salarizare pentru minimum 60% din timpul total alocat;
d) 25 de clase de salarizare pentru minimum 75% din timpul total alocat.
(3) Dupa evaluarea activitatii/performantelor profesionale individuale ale personalului prevazut la art. 5 realizata in conformitate cu dispozitiile statutare incidente fiecarei categorii de personal, numarul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat salariul de baza poate fi mentinut, crescut, diminuat ori neacordat, pana la urmatoarea evaluare, dupa cum urmeaza:
a) in cazul obtinerii calificativului "foarte bine" majorarea salariala va fi de pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta;
b) in cazul obtinerii calificativului "bine" majorarea salariala va fi de pana la 15 clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta;
c) in cazul obtinerii calificativelor "satisfacator" sau "nesatisfacator" nu se aplica majorarea salariala.
(4) Numarul de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta se stabileste potrivit alin. (1) fara a depasi in total numarul de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

Art. 7
(1) Majorarea salariala prevazuta la art. 6 se acorda de catre persoanele competente sa stabileasca drepturile salariale potrivit legislatiei in vigoare, in baza avizului ministrului afacerilor interne.
(2) Avizul ministrului afacerilor interne se emite:
a) in cazul ofiterului responsabil de program, la propunerea secretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care coordoneaza activitatea structurii desemnate in calitate de autoritate responsabila, formulata in baza documentelor prevazute la alin. (3) lit. b) si d);
b) in cazul personalului din cadrul structurii desemnate in calitate de autoritate responsabila, la propunerea ofiterului responsabil de program, formulata in baza documentelor prevazute la alin. (3) lit. b)-d);
c) in cazul personalului din cadrul structurilor prevazute la art. 3 lit. b) si c), la propunerea ofiterului responsabil de program, formulata in baza rezultatului analizei efectuate de catre structura desemnata in calitate de autoritate responsabila asupra documentelor prevazute la alin. (3).
(3) Pentru obtinerea avizului ministrului afacerilor interne, conducatorii institutiilor sau structurilor, dupa caz, in cadrul carora functioneaza structurile prevazute la art. 3 lit. b) si c), depun la structura desemnata in calitate de autoritate responsabila urmatoarele documente:
a) cererea cuprinzand solicitarea de aviz;
b) regulamentul de organizare si functionare si organigrama unitatii, institutiei sau structurii, dupa caz, in cadrul careia functioneaza structura prevazuta la art. 3 din care face parte personalul pentru care se solicita avizul;
c) nota cu privire la structura functiilor pentru structura prevazuta la art. 3 din care face parte personalul pentru care se solicita avizul;
d) fisele de post ale personalului pentru care se solicita avizul, aprobate in conditiile legii, care sa cuprinda toate atributiile si timpul alocat in procente pentru indeplinirea acestora.
(4) Ofiterul responsabil de program formuleaza propunerea prevazuta la alin. (2) lit. c) in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii la structura desemnata in calitate de autoritate responsabila a documentelor prevazute la alin. (3).
(5) In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 5, procedura prevazuta la prezentul articol inceteaza. Incetarea procedurii se motiveaza de persoanele care pot formula propuneri potrivit alin. (2).

Art. 8
(1) Avizul ministrului afacerilor interne se emite in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data formularii propunerilor prevazute la art. 7 alin. (2).
(2) Prin avizul ministrului afacerilor interne se constata, in raport cu personalul pentru care a fost solicitat, ca sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 5.
(3) In cazul in care se constata ca sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 5, se emite aviz, prin care se stabileste:
a) numarul de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta cu care se majoreaza, potrivit art. 6 alin. (1), salariul de baza, solda de functie, salariu de functie sau indemnizatia de incadrare, dupa caz;
b) data de la care se acorda majorarea salariala.
(4) Data de la care se acorda majorarea salariala se stabileste in raport cu data de la care sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 5, care nu poate fi anterioara emiterii avizului.

Art. 9
(1) Cuantumul majorarii salariale acordate potrivit art. 7 alin. (1) se modifica de catre persoanele competente sa stabileasca drepturile salariale potrivit legislatiei in vigoare, in baza unui nou aviz al ministrului afacerilor interne.
(2) Avizul prevazut la alin. (1) se emite in situatia in care:
a) dupa acordarea majorarii salariale, timpul alocat pentru indeplinirea atributiilor de gestionare a fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID se modifica, iar aceasta modificare determina stabilirea unui nou numar de clase de salarizare potrivit art. 6 alin. (2);
b) dupa realizarea evaluarii performantelor individuale ale personalului, calificativul obtinut determina stabilirea unui nou numar de clase de salarizare prin aplicarea cumulata a criteriilor prevazute la art. 6 alin. (2) si (3).
(3) Avizul prevazut la alin. (1) se emite potrivit procedurii prevazute la art. 7 alin. (2)-(4). In cazul personalului din cadrul structurilor prevazute la art. 3 lit. b) si c), avizul prevazut la alin. (1) se emite si la propunerea directa a ofiterului responsabil de program, formulata in baza rezultatului analizei efectuate de structura desemnata in calitate de autoritate responsabila.
(4) Avizul prevazut la alin. (1) stabileste:
a) noul numar de clase de salarizare succesive fata de casa detinuta cu care se majoreaza, potrivit art. 6, salariul de baza, solda de functie, salariu de functie sau indemnizatia de incadrare;
b) data de la care se acorda majorarea salariala in noul cuantum.
(5) Data de la care se acorda majorarea salariala in noul cuantum se stabileste in raport cu data de la care se modifica timpul alocat pentru indeplinirea atributiilor de gestionare a fondurilor acordate Romaniei prin PG SOLID sau cu data stabilirii calificativului in urma evaluarii performantelor individuale ale personalului, care poate fi anterioara emiterii avizului.

Art. 10
(1) In cazul personalului care isi reia activitatea in cadrul structurilor prevazute la art. 3 dupa o perioada de modificare temporara sau suspendare a raporturilor de serviciu ori de munca, dupa caz, majorarea salariala prevazuta la art. 6 se acorda de la data reluarii activitatii, in baza avizului ministrului afacerilor interne emis anterior.
(2) In termen de maximum 20 de zile de la reluarea activitatii, structura desemnata in calitate de autoritate responsabila prezinta ofiterului responsabil de program o analiza cu privire la incidenta dispozitiilor cuprinse la art. 9.

Art. 11
(1) Acordarea majorarii salariale prevazute la art. 6 inceteaza in cazul in care avizul ministrului afacerilor interne se retrage.
(2) Avizul se retrage la propunerea ofiterului responsabil de program, formulata in baza rezultatului analizei efectuate de structura desemnata in calitate de autoritate responsabila, in situatiile in care nu mai sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 5 sau in cazul obtinerii calificativului "satisfacator" sau "nesatisfacator" la evaluarea performantelor individuale ale personalului.
(3) Avizul se retrage prin act administrativ al ministrului afacerilor interne. Prin acesta se stabileste data de la care inceteaza acordarea majorarii salariale, in raport cu data de la care nu mai sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 5 sau de la data obtinerii calificativului "satisfacator" sau "nesatisfacator" la evaluarea performantelor individuale ale personalului, care poate fi anterioara emiterii actului.

Art. 12
Conducatorii unitatilor, institutiilor sau structurilor, dupa caz, in cadrul carora functioneaza structurile prevazute la art. 3 lit. b) si c) din care face parte personalul ce beneficiaza de majorarea salariala prevazuta la art. 6 comunica structurii desemnate in calitate de autoritate responsabila, in termen de 5 zile lucratoare, orice modificare de personal, atributii, structura, organizare si/sau functionare.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
14 useri online

Useri autentificati: