DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 6 ianuarie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Legea nr. 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La capitolul II, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 1 - Pasaportul diplomatic electronic si pasaportul de serviciu electronic"

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Pasaportul diplomatic electronic si pasaportul de serviciu electronic sunt documentele de calatorie care se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe, prin Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, la solicitarea institutiilor sau a autoritatilor publice interesate ori, dupa caz, a organismelor interesate, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
(2) Solicitarile privind eliberarea pasapoartelor diplomatice electronice sau a pasapoartelor de serviciu electronice trebuie sa fie insotite de documente justificative in care se precizeaza scopul si calitatea in care titularii urmeaza sa se deplaseze in strainatate, intocmite de institutiile sau autoritatile ori, dupa caz, de organismele interesate.
(3) Procedurile de eliberare si de anulare, documentele necesare si termenele de emitere a pasapoartelor diplomatice electronice si a pasapoartelor de serviciu electronice se stabilesc prin instructiuni ale Ministerului Afacerilor Externe, care se comunica institutiilor, organismelor si autoritatilor interesate."


3. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 2 - Pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar"

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare se depun de catre solicitanti, in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple in a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
(2) In situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 15 alin. (3) respectiv, art. 17^1 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice sau a pasapoartelor simple temporare pot fi depuse, in tara, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de catre solicitanti, insotite de urmatoarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original;
b) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, completate pe numele titularului, in original;
c) pasaportul anterior, daca acesta exista.
(2) In situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 15 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pasaportului simplu electronic trebuie insotite de documentele prevazute la alin. (1), precum si de hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie, ramasa definitiva si irevocabila, ori hotararea judecatoreasca ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013 insotita, dupa caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal."

6. La articolul 6 alineatul (1) se abroga.

7. La articolul 6 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La depunerea cererii pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea faciala."

8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu electronic pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre:
a) ambii parinti;
b) parintele imputernicit de celalalt parinte printr-o procura speciala ori care are acordul scris al celuilalt parinte pentru eliberarea pasaportului;
c) parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
d) parintele in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte pentru eliberarea pasaportului;
e) parintele supravietuitor;
f) reprezentantul legal al minorului;
g) persoana imputernicita printr-o procura speciala de persoanele prevazute la lit. a), c), d), e) si f).
(2) Cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (1) se depun insotite de urmatoarele documente:
a) certificat de nastere al minorului, in original;
b) document(e) de identitate ale parintilor sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal ori, dupa caz, al persoanei imputernicite, aflate in termen de valabilitate, in original;
c) hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, ori hotararea judecatoreasca in temeiul careia parintele exercita singur autoritatea parinteasca, ramasa definitiva si irevocabila sau ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, in original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de catre acestea potrivit alin. (1) lit. g);
d) hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte pentru eliberarea pasaportului, in original, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de catre acesta potrivit alin. (1) lit. g);
e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, in cazul minorilor care la data punerii sub interdictie nu se afla sub ocrotirea parintilor;
f) act de deces al parintelui, pentru cererile formulate de parintele supravietuitor prevazut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de catre persoana imputernicita de acesta potrivit alin. (1) lit. g), in original;
g) procura speciala sau declaratie privind acordul celuilalt parinte, pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. b), in original sau duplicat de pe actul original pentru procura speciala si declaratia celuilalt parinte, autentificate si eliberate incepand cu data de 1 ianuarie 2013:
h) procura speciala, pentru cererile formulate de persoana imputernicita potrivit alin. (1) lit. g), in original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate si eliberate incepand cu data de 1 ianuarie 2013;
i) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, completate pe numele minorului, in original;
j) pasaportul anterior al minorului, daca acesta exista.
(3) La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui pasaport simplu electronic, prezenta minorului care nu a implinit varsta de 14 ani este obligatorie.
(4) Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu electronic pentru minorii care au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de acestia numai cu acordul:
a) ambilor parinti;
b) parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
c) parintelui in favoarea caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte pentru eliberarea pasaportului;
d) parintelui supravietuitor;
e) reprezentantului legal al minorului.
(5) Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu electronic pot fi formulate si de minorul casatorit in conditiile legii, fara a mai fi necesar acordul parintilor sau al reprezentantului legal.
(6) Cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (4) sau (5) se depun insotite de urmatoarele documente:
a) cartea de identitate sau, dupa caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate avand forma si continutul stabilite potrivit Hotararii Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile ulterioare, trebuie insotite de certificatul de nastere, in original;
b) declaratie, hotarare judecatoreasca sau act de stare civila, astfel:
1. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de ambii parinti, in original sau duplicat de pe actul original pentru declaratiile autentificate si eliberate incepand cu data de 1 ianuarie 2013; sau
2. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de parintele caruia i-a fost incredintat minorul ori care exercita singur autoritatea parinteasca sau reprezentantul legal, in original sau duplicat de pe actul original pentru declaratiile autentificate si eliberate incepand cu data de 1 ianuarie 2013, insotita de hotararea instantei, in original, ramasa definitiva si irevocabila sau ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013; sau
3. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de parintele supravietuitor, in original, insotita de actul de deces al celuilalt parinte, in original sau duplicat de pe actul original pentru declaratiile autentificate si eliberate incepand cu data de 1 ianuarie 2013; sau
4. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de un parinte, in original sau duplicat de pe actul original pentru declaratiile autentificate si eliberate incepand cu data de 1 ianuarie 2013 si hotarare judecatoreasca prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte, ramasa definitiva si irevocabila sau ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, in original; sau
5. certificat de casatorie al minorului casatorit in conditiile legii, in original.
c) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, completata pe numele minorului, in original;
d) pasaportul anterior, daca acesta exista."

9. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare se depun personal de catre solicitanti, insotite de urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 5 alin. (1);
b) dovada achitarii tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, in conditiile prevazute de lege."

10. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 17^1 alineatul (4^1) din lege, cererile pentru eliberarea pasaportului simplu temporar trebuie insotite de documentele prevazute la alin. (1) si, dupa caz, de urmatoarele:
a) hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie, ramasa definitiva si irevocabila, ori hotararea judecatoreasca ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013 insotita, dupa caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau
b) documente privind situatia medicala a titularului pe numele caruia se solicita eliberarea pasaportului simplu temporar, care sa ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii emise sau avizate de autoritatile medicale romane;
c) doua fotografii color identice ale titularului, avand dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situatiile in care titularul nu este prezent la depunerea cererii."

11. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care solicitantul nu poseda documente eliberate de autoritatile romane care sa ii dovedeasca identitatea, functionarul consular are obligatia de a efectua la autoritatile romane competente verificarile necesare pentru stabilirea identitatii persoanei pentru care se solicita eliberarea pasaportului simplu temporar, precum si pentru verificarea indeplinirii conditiilor necesare solutionarii cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare. In acest sens, Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe incheie protocol de colaborare cu Directia Generala de Pasapoarte si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne."

12. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
(1) Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu temporar pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre:
a) persoanele prevazute la art. 7 alin. (1);
b) unul dintre parinti, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, numai pentru situatiile prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege.
(2) Cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (1) se depun insotite de urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 7 alin. (2);
b) documentele emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la alin. (1) lit. b) ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de acesta, in original;
c) dovada achitarii tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, completata pe numele minorului, in original;
d) doua fotografii color identice ale minorului, avand dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situatiile in care acesta nu este prezent la depunerea cererii.
(3) Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu temporar pentru minorii care au implinit varsta de 14 ani se formuleaza de acestia numai cu acordul:
a) persoanelor prevazute la art. 7 alin. (4);
b) unui parinte, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, doar in situatiile prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege.
(4) Cererile formulate de persoanele prevazute la alin. (3) se depun insotite de urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 7 alin. (6);
b) declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor data de un parinte, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte, in original, insotita de documentele emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, in original;
c) dovada achitarii tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, completata pe numele minorului, in original.
(5) Dispozitiile art. 7 alin. (5) se aplica in mod corespunzator si cererilor care privesc eliberarea pasapoartelor simple temporare minorilor care au implinit varsta de 14 ani."

13. La articolul 9 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare sunt acceptate numai daca indeplinesc urmatoarele conditii:".

14. La articolul 9, alineatele (3)-(5) si (7)-(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minor se dau in fata functionarului care primeste cererea, caz in care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original.
(4) Declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minor, date in alte conditii decat cele prevazute la alin. (3), precum si procura speciala trebuie sa fie autentificate, in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de autoritatile straine competente.
(5) Hotararile pronuntate in strainatate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru recunoastere si punere in executare.
......
(7) Declaratiile si procura speciala prevazute la alin. (4), precum si actele de stare civila ale strainilor si ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Confederatiei Elvetiene si Spatiului Economic European emise de autoritatile straine trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) documentele eliberate de autoritatile statelor semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, se apostileaza;
b) documentele eliberate de autoritatile statelor cu care Romania a incheiat tratate de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate, potrivit prevederilor cuprinse in tratatele respective;
c) extrasele eliberate de autoritatile straine potrivit Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976, la care Romania a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate;
d) documentele care nu se incadreaza in categoriile prevazute la lit. a)-c) se supralegalizeaza in conditiile prevazute la art. 1.092 din Codul de procedura civila.
(8) Declaratiile si procura speciala prevazute la alin. (4), autentificate de autoritatile straine competente, hotararea pronuntata in strainatate care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru recunoastere si punere in executare, precum si documentele emise de institutia straina care organizeaza studiile sau concursurile ori care urmeaza sa efectueze tratamentul medical trebuie sa fie insotite de o traducere legalizata.
(9) Fotografiile prevazute la art. 8 alin. (1^1) lit. c), art. 8^1 alin. (2) lit. d) si art. 28 alin. (4) lit. e) se confirma in fata functionarului care primeste cererea de catre persoana care o formuleaza si trebuie sa reprezinte fizionomia actuala a titularului, sa fie realizate din fata, pe un fond clar, neutru si deschis la culoare, astfel incat sa permita identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie sa aiba capul acoperit, ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna. Prin exceptie, fotografia poate fi realizata cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza barbiei si pana la frunte, sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina. Ochelarii sunt acceptati in fotografii numai daca lentilele nu sunt colorate, nu reflecta lumina, nu provoaca umbre si nu au portiuni care sa ascunda ochii. Rama ochelarilor nu trebuie sa acopere nicio portiune a ochilor."

15. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Declaratiile date in conditiile art. 9 alin. (3) si datele inscrise in formular se certifica de functionarul care primeste cererea.
(2) Functionarul care primeste cererea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9, iar in cazul in care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine daca datele de identitate ale titularului sunt reale, solicita suplimentar prezentarea oricaruia dintre urmatoarele documente, dupa caz:
a) certificat de nastere;
b) certificat de casatorie;
c) permis de conducere auto;
d) livret militar;
e) alte documente care pot servi la stabilirea identitatii titularului.
(3) In situatia in care se constata indeplinirea conditiilor legale pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice, autoritatile competente sa solutioneze cererile transmit datele necesare la Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in vederea personalizarii acestora.
(4) In cazul cererilor depuse in tara, documentele prezentate in original se scaneaza si se restituie solicitantului, cu exceptia procurii speciale, a declaratiei privind acordul parintilor, a dovezii achitarii taxelor si tarifelor aferente eliberarii pasaportului si, dupa caz, a tarifului suplimentar, impreuna cu un tichet care contine mentiuni privind data primirii cererii, numele si prenumele solicitantului, data programata pentru eliberarea pasaportului si, dupa caz, numele si prenumele persoanei imputernicite sa ridice pasaportul.
(5) In cazul cererilor depuse in strainatate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei aplica procedurile de lucru pentru eliberarea pasapoartelor, stabilite prin norme interne, si restituie solicitantului, dupa scanare, documentele prezentate in original, cu exceptia procurii speciale si a declaratiei privind acordul parintilor.
(6) Pasapoartele se anuleaza si se restituie titularului in urmatoarele situatii:
a) la depunerea cererii, pentru pasapoartele eliberate anterior;
b) la inmanarea catre titular a pasaportului simplu electronic, in cazul pasapoartelor aflate in termen de valabilitate, daca exista o cerere scrisa a titularului;
c) la inmanarea catre titular a pasaportului simplu electronic, pentru pasapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. a), e) si f) din lege;
d) la predarea de catre titular a pasaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) din lege, cu exceptia situatiei in care acesta solicita, in scris, pastrarea la autoritatea emitenta, pe perioada valabilitatii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleasi motive pentru care a fost eliberat;
e) la solicitarea scrisa a titularului, in situatiile prevazute de art. 26 alin. (3) si art. 27 alin. (3^1) din lege."

16. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Competneta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara sau in strainatate si a pasapoartelor simple temporare depuse in tara revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza teritoriala solicitantii au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) In cazul cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, potrivit art. 4 alin. (2), competenta de solutionare ii revine acestuia.
(3) In cazul cererilor prevazute la alin. (1) si (2) depuse, dupa caz, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza teritoriala solicitantii au resedinta sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, eliberarea documentelor solicitate se face numai dupa consultarea datelor si a documentelor serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza teritoriala solicitantii au domiciliul, din Sistemul national informatic de evidenta a pasapoartelor simple. Dupa inmanarea pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cererea impreuna cu documentatia care o insoteste se transmit la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a carui raza teritoriala solicitantii au domiciliul.
(4) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare depuse in strainatate revine misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei la care au fost depuse cererile."

17. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Cererile se solutioneaza de autoritatile competente, in termene care curg de la data depunerii acestora si care nu pot depasi:
a) 3 zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple temporare;
b) 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;
c) 90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate."

18. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Pasaportul simplu electronic se ridica de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice si de la oficiile consulare ale Romaniei in strainatate unde a fost depusa cererea ori, dupa caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate pentru care a optat solicitantul.
(2) In functie de optiunea solicitantilor, pasaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la resedinta titularului ori, dupa caz, la domiciliul sau la resedinta persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de catre acestia a cheltuielilor de expeditie.
(3) Pasaportul simplu temporar se ridica de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate unde a fost depusa cererea.
(4) Pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar se ridica de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acesta/aceasta printr-o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9.
(5) Pasapoartele neridicate in conditiile alin. (1) si (3) se pastreaza pe intreaga perioada de valabilitate a acestora.
(6) La eliberarea pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar, persoanele prevazute la alin. (4) prezinta un document de identitate valabil, insotit, dupa caz, de certificatul de nastere al minorului sub 14 ani, in original.
(7) La ridicarea pasaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor inscrise in mediul de stocare electronica, sens in care i se asigura conditiile corespunzatoare de securitate si confidentialitate."

19. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 15^1
Autoritatile prevazute la art. 17^1 alin. (4^3) din lege, abilitate sa suporte costurile aferente producerii pasapoartelor simple temporare eliberate de misiunile diplomatice si de oficiile consulare ale Romaniei in conditiile art. 17^1 alin. (4^2) din lege sunt, dupa caz, Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru pasapoartele simple temporare produse potrivit art. 5 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu modificarile si completarile ulterioare, pana la epuizarea stocului acestor documente, respectiv Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. pentru pasapoartele simple temporare produse potrivit art. 6 lit. A.b^4) din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si completarile ulterioare."

20. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Titlul de calatorie este documentul care se elibereaza de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei cetatenilor romani aflati in strainatate care nu mai poseda document de calatorie valabil, numai pentru ca titularul sa se intoarca in tara."

21. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 27 alin. (3^1) din lege, titularul sau, dupa caz, persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) din lege prezinta documentul gasit, in tara, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sau in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei."

22. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In situatiile prevazute la alin. (1) si (3) organele politiei de frontiera care au permis iesirea din Romania vor aduce la cunostinta cetateanului ca nerespectarea obligatiei de a nu calatori in statul/statele cu privire la care s-a instituit masura restrangerii dreptului la libera circulatie sau ca sederea in statul/statele in care persoana poate calatori, peste perioada dispusa de instanta, poate determina dispunerea instituirii masurii suspendarii dreptului la libera circulatie pentru o perioada de pana la 3 ani, in conformitate cu art. 42 alin. (1) din lege."

23. La articolul 24 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului, ramasa definitiva si irevocabila ori hotarare judecatoreasca in temeiul careia parintele exercita singur autoritatea parinteasca, ramasa definitiva si irevocabila sau ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
d) declaratia ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor in statul sau in statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate ale insotitorului;".

24. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) In vederea punerii in executare a masurilor de limitare a exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate, comunicate de instante in conditiile legii, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera procedeaza la instituirea consemnului in sistemul de evidenta a traficului la frontiera de stat, cu privire la persoana impotriva careia a fost instituita masura, perioada si, dupa caz, statul/statele pentru care se aplica. Ridicarea consemnului se face in baza hotararii instantei, ramasa definitiva si irevocabila sau ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, prin care s-a dispus incetarea masurii sau, dupa caz, la expirarea perioadei pentru care a fost dispusa masura.
(2) Consemnul instituit cu privire la cetateanul roman impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului la libera circulatie in conditiile art. 42 alin. (1) din lege se inlocuieste temporar, pe perioada stabilita prin hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau hotararea judecatoreasca ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, prin care s-au dispus suspendarea temporara a executrii masurii suspendarii dreptului la libera circulatie si inlocuirea, pentru o perioada limitata de timp, cu masura restrangerii dreptului la libera circulatie. In acest caz, consemnul nominal va contine referiri la perioada si statul/statele in care persoana nu poate calatori."

25. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
In vederea punerii in executare a masurii suspendarii dreptului la libera circulatie in strainatate, comunicata potrivit legii, autoritatile competente sa elibereze pasaportul vor refuza temporar eliberarea documentului de calatorie, iar daca a fost eliberat, vor intreprinde demersuri pentru a-l retrage."

26. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1) Cetateanul roman care si-a stabilit domiciliul in strainatate poate depune cerere pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic sau a unui pasaport simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu.
(2) Cererile prevazute la alin. (1) se depun personal, in strainatate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza titularul a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta.
(3) In situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 15 alin. (3), respectiv art. 17^1 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare cu mentionarea statului de domiciliu pot fi depuse, in tara, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
(4) Cererile prevazute la alin. (1) trebuie insotite de urmatoarele documente:
a) pasaportul anterior, daca acesta exista;
b) dovada achitarii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului prevazute de lege, precum si, dupa caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, completata pe numele titularului;
c) certificate de stare civila, in original;
d) documente eliberate de autoritatile statului de domiciliu, in original, impreuna cu traducerea in limba romana, dupa caz, din care sa rezulte una dintre urmatoarele situatii:
1. a dobandit un drept de sedere pentru o perioada de cel putin un an sau, dupa caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de sedere, in decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
2. a dobandit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, in scopul reunificarii familiale cu o pesoana care domiciliaza pe teritoriul acelui stat;
3. a dobandit un drept de lunga sedere sau, dupa caz, un drept de sedere permanenta pe teritoriul statului respectiv;
4. a dobandit si cetatenia statului respectiv;
5. a dobandit un drept de munca ori este inscris intr-o institutie privata sau publica cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionala;
6. a dobandit un certificat de inregistrare sau document care atesta rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana;
e) doua fotografii color identice ale titularului, avand dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respecta conditiile prevazute la art. 9, numai in cazul cererilor de eliberare a pasaportului simplu temporar pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate in situatia prevazuta la art. 17^1 alin. (4^1) din lege, daca titularul nu este prezent la depunerea cererii.
(5) In cazul in care exista diferente intre numele si prenumele inscrise in documentele prezentate potrivit alin. (4) si cele solicitate a fi inscrise in pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbarii numelui sau prenumelui intervenite in strainatate, cererea poate fi acceptata numai dupa inscrierea mentiunii privitoare la aceasta schimbare pe actul de stare civila, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

27. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Dovada domiciliului in strainatate al minorului se face cu:
a) pasaportul acestuia, in care este mentionat statul de domiciliu;
b) pasaportul parintilor, al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal, dupa cum urmeaza:
1. pasapoartele ambilor parinti, in cazul in care acestia au domiciliul in acelasi stat; sau
2. pasaportul unuia dintre parinti si declaratia celuilalt parinte, prin care isi exprima acordul cu privire la domiciliul minorului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin care instanta a stabilit domiciliul minorului la unul dintre parinti, ramasa definitiva si irevocabila ori ramasa definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
3. pasaportul parintelui supravietuitor;
4. pasaportul parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila ori a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
5. pasaportul reprezentantului legal.
(2) In cazul in care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre parinti, eliberarea pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar cu mentionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt parinte privind schimbarea domiciliului minorului. Dispozitiile art. 9 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in privinta acordului celuilalt parinte privind schimbarea domiciliului minorului.
(3) Emiterea pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar cu mentionarea statului de domiciliu pentru minor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre parinti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa, se efectueaza numai dupa solutionarea acestor situatii de catre instanta de judecata, care se pronunta in conditiile legii.
(4) Dispozitiile art. 9 se aplica in mod corespunzator si cu privire la pasapoartele simple electronice sau pasapoartele simple temporare, cu mentionarea domiciliului in strainatate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu respectarea dispozitiilor art. 10 alin. (4)."

28. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, depuse in tara, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple la care acestea au fost depuse, cu aplicarea, dupa caz, a dispozitiilor art. 12 alin. (3).
(2) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, cu mentionarea tarii de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a caror raza titularul a avut ultimul domiciliu sau, dupa caz, resedinta.
(3) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, cu mentionarea tarii de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, certificate de functionarul consular, se transmit impreuna cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (4) la Directia Generala de Pasapoarte in vederea verificarii acestora. Dupa verificare, cererile se transmit serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple prevazute la alin. (2), in vederea solutionarii.
(4) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, depuse in strainatate, revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale Romaniei la care au fost depuse cererile."

29. La articolul 32, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Ridicarea pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, se face cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 14.
(2) Eliberarea pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea urmatoarelor documente ale titularului:
a) actul de identitate care atesta domiciliul in Romania, emis de autoritatile romane competnete;
b) pasaportul anterior, daca este cazul."

30. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Modelul formularelor necesare pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, modelul declaratiei privind acordul parintilor/celuilalt parinte cu privire la eliberarea unui pasaport pentru minor, modelul declaratiei in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii pasaportului, precum si procedura de anulare si modelul comunicarii privind anularea pasapoartelor se stabilesc prin dispozitie a directorului general al Directiei Generale de Pasapoarte, iar modelul declaratiei pe propria raspundere, prezentata in punctul de trecere a frontierei, precum si modelul declaratiei privind acordul parintilor pentru iesirea din tara a minorului insotit de o persoana fizica majora se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera."

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.