DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Cursuri mediatori

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Curs mediatori

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional. Hotararea nr. 1062/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 9 noiembrie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 85 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Subventionarea de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional se realizeaza prin Programul national de protectie sociala "Bursa profesionala".

Art. 2
(1) "Bursa profesionala" se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul profesional si consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al carui cuantum poate fi modificat anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) De "Bursa profesionala" beneficiaza si copiii strainilor beneficiari ai unei forme de protectie in Romania sau ai strainilor, respectiv cetatenilor Uniunii Europene/Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de sedere/rezidenta pe teritoriul Romaniei, care frecventeaza invatamantul profesional.

Art. 3
(1) "Bursa profesionala" se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale.
(2) Elevii declarati repetenti nu beneficiaza de "Bursa profesionala" pentru anii de studiu pe care ii repeta.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.

Art. 4
(1) "Bursa profesionala" se acorda pe baza de cerere, formulata de elevul major ori de parintele sau persoana care exercita autoritatea parinteasca pentru elevul minor.
(2) Cererea de acordare a "Bursei profesionale" se inregistreaza pentru fiecare an scolar, in perioada 15-25 septembrie, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.


Art. 5
Elevii din invatamantul profesinal nu pot beneficia simultan de "Bursa profesionala" si de sprijinul financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional se constituie o comisie de acordare a "Bursei profesionale", desemnata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, inainte de inceperea anului scolar.
(2) Comisia are urmatoarele atributii:
a) afisarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la "Bursa profesionala" si a prezentei hotarari;
b) primirea cererilor pentru acordarea "Bursei profesionale", aprobarea listei cu beneficiari si a sumelor cuvenite;
c) afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii "Bursei profesionale";
d) transmiterea catre inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti a listei cu beneficiarii "Bursei profesionale";
e) monitorizarea absentelor elevilor care beneficiaza de "Bursa profesionala" si retragerea sau incetarea acordarii bursei, conform prevederilor art. 7.

Art. 7
(1) "Bursa profesionala" nu se acorda pe o perioada de o luna daca elevul inregistreaza mai mult de 10 absente nemotivate in luna precedenta.
(2) "Bursa profesionala" nu se acorda pe o perioada de 3 luni in cazul in care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scaderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare si functionae a unitatilor de invatamant preuniversitar, sau daca elevul inregistreaza cel putin 20 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel putin 20% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/un singur modul, cumulate pe an scolar.
(3) "Bursa profesionala" nu se acorda pe o perioada de 6 luni daca elevul inregisteaza cel putin 40 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina/un singur modul, cumulate pe an scolar.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica, incepand cu luna urmatoare constatarii situatiilor sus-mentionate, pe o luna, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului scolar, respectiv din anul scolar urmator, dupa caz.
(5) Acordarea "Bursei profesionale" inceteaza la pierderea calitatii de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Art. 8
(1) La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se constituie o comisie de monitorizare a acordarii "Bursei profesionale", stabilita de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) centralizeaza listele cu beneficiarii si cu sumele cuvenite, primite de la unitatile de invatamant, in baza carora solicita Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului fondurile aferente.

Art. 9
(1) La nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se constituie o comisie nationala de monitorizare a acordarii "Bursei profesionale".
(2) Componenta si atributiile comisiei nationale se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 10
(1) Fondurile pentru finantarea "Bursei profesionale" se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Sumele reprezentand "Bursa profesionala" se repartizeaza unitatilor de invatamant de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 11
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (2), pentru anul in curs cererea de acordare a "Bursei profesionale" se inregistreaza in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1), bursa cuvenita pentru luna noiembrie 2012 este in cuantum de 500 lei.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Ordin 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatament superior acreditate, in anul scolar 2014-2015
OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
HG 327/2014 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2014-2015. Hotarare nr. 327/2014
Legea 50/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright romano-americana, semnat la Washington la 22 octombrie 2013. L
Ordin nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externa periodica a domeniilor de studii universitare de master acreditate
Ordin nr. 3111/2014 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015
Legea consortiilor universitare nr. 287/2004 republicata 2014
Ordin 5734/2013 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2014-2015
OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
Dreptul muncii. Raspunderea patrimoniala, contraventionala si penala. Practica judiciara
Lucia Uta, Florentina Rotaru, Simona Cristescu

Pret: 29 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica


Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
206 useri online

Useri autentificati: