DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala. Hotararea 1069/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 24 decembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 1 si al art. 4 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se infiinteaza Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala, denumit in continuare Institutul, ca urmare a reorganizarii in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii.
(2) Institutul este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Culturii.
(3) Institutul are sediul in municipiul Bucuresti, str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1.
(4) In subordinea Institutului functioneaza doua filiale, cu personalitate juridica:
a) filiala Maramures, cu sediul in comuna Repedea;
b) filiala Mehedinti, cu sediul in municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Art. 2
Institutul are ca obiective de activitate:
a) indeplinirea strategiei Ministerului Culturii in domeniile formarii profesionale continue, educatiei permanente, managementului cultural si cercetarii;
b) realizarea activitatilor specifice formarii profesionale continue, educatiei permanente si managementului in domeniul culturii, in beneficiul institutiilor publice de cultura, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural si al persoanelor fizice, prin elaborarea si implementarea de programe si proiecte;
c) elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice din sectorul cultural;
d) acordarea asistentei tehnice in domeniul programelor europene cu incidenta in domeniul culturii, potrivit prezentei hotarari.

Art. 3
Institutul are urmatoarele atributii principale:

1. In domeniul formarii profesionale continue si al educatiei permanente:
a) determina nevoile de formare profesionala ale angajatilor institutiilor publice si persoanelor juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural;
b) elaboreaza, in colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Calificari, cu Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si cu alte autoritati si organisme in domeniu, standardele de pregatire profesionala si standardele ocupationale, tematici si programe specifice domeniului culturii;
c) propune Ministerului Culturii proiecte de formare a specialistilor in domeniul protejarii monumentelor istorice;

d) gestioneaza Registrul specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici, precum si procedurile de atestare si inscriere in acesta, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului culturii;
e) ofera servicii de educatie recurenta sau compensatorie, formare profesionala si educatie civica, prin organizarea si desfasurarea de programe, cursuri si alte activitati specifice;
f) ofera servicii de orientare profesionala in colaborare cu entitatile educationale din sistemul educational national;
g) organizeaza si desfasoara activitati de evaluare si atestare a competentelor profesionale dobandite pe cale nonformala si informala;
h) organizeaza si desfasoara cursuri sau alte forme specifice de pregatire postliceala si postuniversitara, potrivit obiectului sau de activitate, in conditiile legii;
i) elaboreaza si realizeaza aplicatii practice pentru programele, cursurile si celelalte activitati organizate;
j) organizeaza si desfasoara, in colaborare cu directiile de specialitate ale Ministerului Culturii si cu alte institutii ale acestuia, atestarea specialistilor si expertilor in domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din institutiile de spectacole;
k) sprijina activitatea si colaboreaza cu institutiile de invatamant artistic si cu persoanele juridice de drept privat fara scop lucrativ din acest domeniu;
l) elibereaza, in conditiile legii, diplome educationale si certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele si cursurile organizate;
m) dezvolta, perfectioneaza si pune la dispozitia persoanelor interesate aplicatii informatice necesare formarii profesionale si educatiei permanente specifice domeniului culturii;
n) organizeaza si desfasoara programe, cursuri si alte activitati de formare profesionala a personalului institutiilor publice de cultura, indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum si a persoanelor fizice;
o) participa la organizarea de programe si activitati de formare profesionala a personalului din domeniul cultelor, in ceea ce priveste conservarea, evidenta si punerea in valoare a patrimoniului cultural mobil si imobil detinut de unitatile de cult;
p) asigura indrumarea metodologica pentru activitatile de formare profesionala desfasurate de asezamintele culturale;
q) asigura atestarea in domeniul managementului si formarea profesionala a managerilor si operatorilor culturali, conform legii.

2. In domeniul managementului cultural:
a) elaboreaza si pune la dispozitia persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management si marketing cultural;
b) elaboreaza studii, lucrari si metodologii cu aplicabilitate in domeniul culturii;
c) dezvolta aplicatii informatice specifice managementului cultural;
d) asigura consultanta si asistenta metodologica si de specialitate in domeniul managementului si marketingului cultural institutiilor publice de cultura, indiferent de subordonare, si persoanelor juridice de drept privat;
e) elaboreaza si propune, in vederea aprobarii prin ordin al ministrului culturii, sistemul multianual de planificare si management al pregatirii profesionale a personalului din institutiile publice de cultura;
f) colaboreaza cu alte institutii publice care au atributii si dezvolta programe in domeniul cultural.

3. In domeniul dezvoltarii institutionale:
a) acorda consultanta la solicitarea persoanelor juridice de drept privat si realizeaza examinari pentru evaluarea caracteristicilor profesionale si de personalitate ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilitatilor pentru activitatea de conducere;
b) pregateste si perfectioneaza specialisti in domenii care sunt solicitate de economia de piata, pentru sectorul culturii - legislatie, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, informatica etc.;
c) elaboreaza proiectele metodologiilor si criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate in domeniul culturii, precum si modalitatile de examinare finala si de certificare a pregatirii profesionale, pe care le supune aprobarii Ministerului Culturii.

4. In domeniul cercetarii sectorului cultural:
a) efectueaza studii, cercetari, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru programele si politicile Ministerului Culturii;
b) colecteaza, gestioneaza si analizeaza date statistice despre sectoarele culturale si creative din Romania;
c) fundamenteaza politicile publice in domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii, si elaboreaza strategii in vederea promovarii valorilor culturale, in corelare cu alte strategii si programe ale institutiilor publice romanesti care au acelasi obiectiv;
d) efectueaza studii despre audientele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piata fortei de munca in sectorul cultural, precum si despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din Romania;
e) identifica, evalueaza si prognozeaza nevoile culturale si cerceteaza tendintele de consum cultural;
f) efectueaza, la cerere, studii, cercetari, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele si programele operatorilor publici si privati din sectorul cultural;
g) furnizeaza, la cerere, date si analize solicitate Ministerului Culturii de catre organismele internationale preocupate de sectorul cultural;
h) efectueaza studii privind monitorizarea insertiei socioprofesionale pe piata muncii;
i) realizeaza studii privind cultura antreprenoriala si propune strategii de promovare a antreprenoriatului in sectorul cultural;
j) efectueaza studii de evaluare a mediului intern organizational al operatorilor culturali pentru imbunatatirea eficacitatii organizationale;
k) valorifica studiile, analizele, cercetarile;
l) dezvolta programe si proiecte de cercetare fundamentala si aplicativa privind conservarea, restaurarea, managementul, promovarea si valorificarea patrimoniului cultural;
m) realizeaza activitati privind educarea la locul de munca si formare profesionala continua prin oferirea stagiilor de practica in cadrul institutiei sau al institutiilor partenere.

5. In domeniul asistentei tehnice si promovarii programelor culturale europene, pana la finalizarea actualului cadru financiar:
a) asigura promovarea programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale si creative, faciliteaza participarea la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale si creative a unui numar cat mai mare de operatori, asigura comunicarea la nivel national si regional dintre operatorii culturali si realizeaza schimbul de informatii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectoarelor culturale si creative;
b) disemineaza informatii privind licitatiile de proiecte organizate in cadrul programelor comunitare dedicate sectoarelor culturale si creative si face cunoscute mecanismele de finantare;
c) elaboreaza evaluari, sinteze si metodologii cu aplicabilitate in domeniul dezvoltarii de proiecte cu finantare nerambursabila in cadrul sectorului cultural;
d) asigura functionarea birourilor de asistenta tehnica, informare si promovare ale Uniunii Europene in Romania pentru programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013, Europa Creativa 2007-2013, pana la finalizarea actualului cadru financiar;
e) intretine si dezvolta portalul web www.eurocult.ro;
f) sprijina Comisia Europeana prin acordarea de asistenta tehnica privind sectoarele culturale si creative prin furnizarea datelor referitoare la aceste sectoare;
g) realizeaza si editeaza publicatii specifice pe orice tip de suport;
h) colaboreaza cu institutii similare din tara si din strainatate;
i) asigura, la cerere, asistenta metodologica de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile si structurale, inclusiv prin incheierea de contracte.

6. Alte atributii:
a) editeaza si comercializeaza publicatii de specialitate, potrivit obiectului sau de activitate, precum Revista Muzeelor si altele;
b) propune Ministerului Culturii, in vederea aprobarii prin ordin, tarife pentru serviciile oferite;
c) organizeaza si intretine o baza de date, precum si un centru de documentare specifice obiectului sau de activitate;
d) organizeaza manifestari stiintifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienta si de informare documentara - in domeniile sale de competenta;
e) desfasoara activitati de cazare si masa in spatiile pe care le are in administrare.

Art. 4
Institutul stabileste si realizeaza programul de activitate, proiectele si programele educationale si de formare profesionala proprii, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 5
Functionarea Institutului se asigura prin activitatea personalului angajat in baza contractului individual de munca si prin colaborarea cu formatori si instructori.

Art. 6
(1) Institutul este condus de un manager, pe baza contractului de management, incheiat in urma concursului de management, potrivit legii.
(2) Managerul Institutului conduce intreaga activitate a institutiei, pe care o reprezinta in raporturile cu tertii.
(3) Managerul Institutului poate delega personalului de conducere din subordine sarcini si responsabilitati, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
(4) Managerul Institutului este ordonator secundar de credite.
(5) Managerul Institutului numeste, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu.
(6) In exercitarea atributiilor sale, managerul Institutului emite decizii.

Art. 7
(1) Managerul Institutului este asistat in activitatea sa de urmatoarele organisme colegiale:
a) Consiliul administrativ - organ consultativ;
b) Consiliul de specialitate - organ consultativ care are misiunea de a stabili, documenta, implementa, mentine si imbunatati sistemul de management al calitatii din Institut si care asigura coordonarea stiintifica a acestuia.
(2) Infiintarea, organizarea si functionarea consiliilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii.
(3) Numarul membrilor consiliului de specialitate prevazut la alin. (1) lit. b) se aproba prin ordin al ministrului culturii si nu poate depasi 5 membri.

Art. 8
(1) Numarul maxim de posturi se aproba prin ordin al ministrului culturii si se stabileste in limita numarului maxim de posturi prevazut la pct. II din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale in vigoare aplicabile personalului platit din fonduri publice.

Art. 9
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari se aproba Regulamentul de organizare si functionare interna, precum si organigrama Institutului, prin ordin al ministrului culturii care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10
(1) Patrimoniul Institutului este format din patrimoniul Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura, care se completeaza cu activul si pasivul Centrului de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii, conform ultimei situatii financiare intocmite, si este preluat pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Protocolul de predare-preluare prevazut la alin. (1) va cuprinde:
a) prevederile bugetare pe anul 2013, executia bugetara la momentul predarii-preluarii, inclusiv creditele bugetare ramase neutilizate;
b) structurile de personal preluate;
c) patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite de fiecare institutie; bunul imobil proprietate publica a statului, aflat in administrarea Centrului de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte din prezenta hotarare;
d) bazele de date, precum si orice documente si informatii referitoare la Registrul specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici, de la Institutul National al Patrimoniului.

Art. 11
(1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.
(2) Veniturile proprii necesare realizarii activitatilor specifice se pot realiza din:
a) activitati de evaluare a competentelor profesionale;
b) activitati de formare profesionala;
c) activitati de consultanta;
d) tarife percepute pentru activitatile prestate;
e) contracte de cercetare stiintifica;
f) valorificarea studiilor, analizelor, cercetarilor, in conditiile legii;
g) organizarea de congrese, seminare, conferinte;
h) editarea pe orice tip de suport si comercializarea de materiale de specialitate din domeniile proprii de activitate, inclusiv privind initierea, desfasurarea si finalizarea programelor europene specifice;
i) realizarea de studii, analize si cercetari, precum si derularea de programe si proiecte specifice, pe baza de contracte, inclusiv in parteneriat public-privat;
j) furnizarea de servicii de consultanta si expertiza, in beneficiul altor persoane juridice, prin incheierea de contracte;
k) valorificarea drepturilor de autor pe care le detine in raport cu alte persoane fizice sau juridice;
l) sponsorizari sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, romane sau straine;
m) inchirierea bunurilor imobile pe care le are in administrare, in conditiile legi;
n) cursuri si programe de formare profesionala;
o) participarea in proiecte cu finantare externa;
p) servicii de cazare si masa in spatiile pe care le are in administrare;
q) alte activitati specifice realizate de Institut, in conformitate cu atributiile sale legale.
(3) Tarifele pentru serviciile si activitatile Institutului se aproba prin ordin al ministrului culturii.
(4) Institutul poate accesa fonduri comunitare, inclusiv structurale, cu exceptia programelor comunitare pe care le promoveaza prin birourile de informare ale Uniunii Europene in Romania.

Art. 12
(1) Personalul existent in Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura, in Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii, precum si personalul aferent activitatii de atestare a specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici din Institutul National al Patrimoniului se preiau de Institut si vor fi incadrate in limita numarului maxim de posturi aprobat pentru Institut, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul institutiei, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, filialele cu personalitate juridica ale Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura trec in subordinea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala.
(3) Pentru activitatile de formare profesionala si de evaluare a competentelor profesionale, Institutul va utiliza in continuare marca inregistrata a Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura.

Art. 13
Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 31, cu urmatorul cuprins:
"31. participa in comitetele de management ale programelor comunitare Europa Creativa 2014-2020 si Europa pentru Cetateni 2014-2020, asigura pregatirea pentru derularea acestora si constituirea birourilor de asistenta tehnica, informare si promovare ale Uniunii Europene in Romania pentru aceste programe."

2. La anexa nr. 2, punctul II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice de cultura de importanta nationala finantate din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat" se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) numarul curent 43 se abroga;
b) dupa numarul curent 45 se introduce un nou numar curent, numarul curent 46, cu urmatorul cuprins:
"46. Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat"

3. La anexa nr. 2 punctul III "Institutii publice finantate din venituri proprii", nr. crt. 2 se abroga.

Art. 14
In termen de 30 de zile de la incheierea raportarilor specifice finalizarii cadrului financiar 2007-2013 pentru programele Cultura 2007-2013, Media 2007-2013 si Europa Creativa 2007-2013, Ministerul Culturii preia de la Institut, pe baza de proces-verbal, arhiva corespunzatoare acestor programe.

Art. 15
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 1.878/2005 privind infiintarea Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 67/2005 privind infiintarea Centrului de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 1900/2013 privind publicarea Programului de cooperare culturala intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Legea 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, republicata 2013. Lege nr. 356/2003 republicata in 2013
Ordin nr. 2355/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in vederea acordarii de finantari nerambursabile din
Legea 172/2013 privind aprobarea OUG 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
Legea 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 176/2013
Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013
Legea 41/2013 privind aprobarea OG 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
HG 929/2012 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partiala a sumei destinate finantarii actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazuta la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 29
OG 26/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistem
OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Ordonanta de urgenta nr. 27/2012
HG 388/2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere cu privire la cooperarea in cadrul proiectului Ruta culturala turistica a imparatilor romani
Legea 28/2011 privind comemorarea dezrobirii romilor din Romania. Lege nr. 28/2011
Legea 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil. Lege nr. 97/2010
HG 1322/2009 pentru modificarea si completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea in
Lege nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata 2008
HG nr. 886/2008, hotarare pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
Ordin nr. 851/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, legea nr. 488/2006
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, oug nr. 65/2007
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, legea nr. 35
Activitatea bancara. Sisteme, operatiuni si practici. Editia 2
Capraru Bogdan,Capraru Bogdan

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: