DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 232/2008 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din 15 decembrie 2008 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari sonore[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 09/01/2009

Oficiul Roman pentru drepturile de autor

Avand in vedere Referatul nr. SDG/3.397 din 22 decembrie 2008 al Directiei registre, gestiune colectiva si relatii publice,
in conformitate cu dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite urmatoarea decizie:

Articol unic
Se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea arbitrala din data de 15 decembrie 2008 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari sonore.


Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
COMPLETUL DE ARBITRAJ


HOTARAREA ARBITRALA din 15 decembrie 2008 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari sonore


Completul de arbitraj este constituit din:
Toma Dragomir - arbitru
Georgeta Dutescu - arbitru
Gheorghe Gheorghiu - arbitru
Ernest Popovici - arbitru
Claudiu Seucan - arbitru

Pe rol se afla solutionarea cererii de arbitraj formulate de catre Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, legal reprezentata prin director general Ana Achim, in contradictoriu cu Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR), cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88b, sectorul 1, legal reprezentata prin presedinte Dan Popi.
Arbitrajul s-a desfasurat la termenele din 11 noiembrie 2008, 21 noiembrie 2008 si 28 noiembrie 2008, la care au fost depuse inscrisuri si au avut loc dezbateri privind forma finala a metodologiei, aspecte consemnate in procesele-verbale incheiate si aflate la dosarul de arbitraj, dezbaterile fiind incheiate la 4 decembrie 2008, cand partile au formulat concluzii pe fond si au depus note scrise.
Completul de arbitraj, avand nevoie de timp pentru a delibera, a decis ca pronuntarea sa aiba loc la data de 8 decembrie 2008 si apoi a solicitat prelungirea termenului pentru depunerea hotararii arbitrale in conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, la 15 decembrie 2008 pronuntand urmatoarea hotarare:

COMPLETUL DE ARBITRAJ

Asupra procedurii de arbitraj de fata constata urmatoarele:
Prin Cererea inregistrata la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) sub nr. SDG/2.724 din 21 octombrie 2008, respectiv nr. 8.481 din 21 octombrie 2008, petenta UCMR-ADA, organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical, infiintat prin Decizia directorului general al ORDA nr. 3/1997, membra a comisiei de negociere constituita prin Decizia directorului general al ORDA nr. 220/2005, a solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari.
Petenta a indicat in cerere celelalte parti care urmeaza a fi convocate la procedura de arbitraj, respectiv intimatele UPFR, organism de gestiune colectiva a producatorilor de fonograme, infiintat prin Decizia directorului general al ORDA nr. 5/1997, si Societatea Comerciala ELECTRECORD - S.A., membre ale comisiei de negociere constituite prin Decizia directorului general al ORDA nr. 220/2005.
Totodata, petenta UCMR-ADA a solicitat ORDA sa procedeze la convocarea partilor in vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a completului de arbitraj.
In drept, cererea a fost motivata in baza art. 1312 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
La data de 27 octombrie 2008, partile au fost convocate de catre ORDA pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a completului de arbitraj, format din 5 arbitri titulari si 3 arbitri de rezerva, dintre cei mentionati in Hotararea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe langa Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor, constituindu-se completul de arbitraj.
La data de 3 noiembrie 2008, partile si arbitrii au fost convocati la sediul ORDA, unde s-a constituit completul de arbitraj, acesta a stabilit onorariul, primul termen si locul arbitrajului, dupa care a procedat la informarea partilor cu privire la aceste aspecte.
Societatea Comerciala ELECTRECORD - S.A., desi initial a participat la tragerea la sorti a arbitrilor, ulterior a comunicat, prin Adresa inregistrata la ORDA cu nr. SDG/3.019 din 11 noiembrie 2008, faptul ca nu va participa la acest arbitraj, deoarece este membru UPFR. Fata de aceasta solicitare, completul de arbitraj a decis comunicarea cererii de arbitraj si Societatii Comerciale ELECTRECORD - S.A. si a obligat UPFR la plata diferentei de onorariu ce trebuia achitata de catre Societatea Comerciala ELECTRECORD - S.A., sub sanctiunea, pentru aceasta din urma, prevazuta la art. 1312 alin. (6) teza a III-a din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
In sustinerea arbitrajului partile au depus inscrisuri si in final au depus concluzii scrise.
Completul de arbitraj a constatat ca este legal constituit si ca este competent sa solutioneze cererea formulata.
Completul de arbitraj, trecand la analizarea aspectelor supuse arbitrajului, constata urmatoarele:

1. Privitor la exceptia lipsei procedurii prealabile invocata de UPFR, cu privire la pretentii ale UCMR-ADA propuse direct in arbitraj, se constata ca dispozitiile art. 131 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, obliga organismele de gestiune colectiva sa depuna metodologiile propuse a fi negociate odata cu cererea de initiere a negocierilor formulata catre ORDA, iar utilizatorii au posibilitatea de a-si formula contrapropunerile in cadrul negocierilor. Rezulta ca niciuna dintre parti nu poate formula direct in arbitraj noi pretentii pe care nu le-au pus in discutia partilor.
UCMR-ADA nu a respectat cerinta legala, facand cereri direct in arbitraj cu privire la urmatoarele aspecte ce nu au fost negociate cu reprezentantii utilizatorilor (UPFR): art. 2 lit. g) privind notiunea de utilizator, art. 4 alin. (3) privind informatii solicitate de UCMR-ADA pentru producatorii care nu au detinut anterior nicio autorizatie, art. 5 alin. (3) privind valabilitatea licentei, art. 7 alin. (2) si (3), art. 16 privind obligatiile fabricantului, art. 18 privind numarul de marcaje holografice solicitat de producator la ORDA, art. 19 privind eliberarea de timbre sau holograme de catre UCMR-ADA ca elemente de siguranta privind reproducerea autorizata a repertoriului sau, precum si propunerile UCMR-ADA cu privire la remuneratiile minime pentru alte categorii de suporturi prevazute in anexele nr. 1 si nr. 2, decat CD LP, MC LP si DVD.
Neindeplinirea procedurii prealabile a negocierii constituie un fine de neprimire cu privire la aceste aspecte noi, exceptia invocata fiind intemeiata si se admite.

2. Completul de arbitraj, investit sa se pronunte asupra formei finale a metodologiei, asa cum a fost negociata in prealabil de catre parti, constata ca partile sunt de acord asupra majoritatii aspectelor cuprinse in metodologie, mai putin definirea bazei de calcul si a unor termeni, precum si a procentului cuvenit autorilor.
A. Privitor la delimitarea bazei de calcul, intrucat, potrivit art. 131 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, arbitrajul se poarta intre autorii de opere muzicale, reprezentati de UCMR-ADA, si producatorii de fonograme in calitate de utilizatori ai operelor muzicale, reprezentati de UPFR, vor fi avute in vedere in metodologie numai veniturile producatorilor de fonograme, cu excluderea veniturilor altor persoane care participa la fabricarea si distributia fonogramelor, acestea din urma neparticipand la procedura de arbitraj. Producatorul se defineste ca orice persoana juridica sau persoana fizica autorizata ce realizeaza sau organizeaza realizarea de copii ale uneia sau mai multor opere muzicale pe care le pune in circulatie in scopul distribuirii catre public.
Baza de calcul o constituie preturile practicate de producatori (PPD). In acest sens sunt prevederile art. VI alin. (4) din contractul incheiat intre Federatia Internationala a Producatorilor de Fonograme (IFPI) si Biroul International al Societatilor de Gestionare a Drepturilor de Inregistrare si de Reproducere Mecanica (BIEM), potrivit carora "redeventa va fi calculata la pretul cel mai ridicat al unei copii, asa cum acesta este publicat de producator in ziua iesirii produsului din depozitul producatorului in scopul vanzarii cu amanuntul".
B. Cuantumul remuneratiilor (procentuale si forfetare) se stabileste in functie de criteriile generale prevazute de art. 1311 alin. (1), respectiv in functie de repertoriul utilizat, de categoria utilizatorilor reprezentati, de veniturile obtinute de acestia din activitatea in cadrul careia se utilizeaza repertoriul si de practica europeana din domeniu.
Asadar, completului de arbitraj ii revine competenta de a se pronunta asupra cuantumului remuneratiei procentuale solicitate de parti, fie prin stabilirea unui procent unic definit pentru toti producatorii, fie prin stabilirea unui procent brut si a unui procent net care este platit efectiv de producatori ca urmare a aplicarii deducerilor de 9% si 10%, reprezentand costuri de distribuire si ambalare pe care producatorii le suporta in mod obisnuit, indiferent de calitatea lor de membri ai unor organisme internationale.
Partile litigante sunt de acord cu procentul de 11% aplicat asupra bazei de calcul, din care se vor scadea 10% (costuri de ambalare) si de 9% (reducere admisa catre distribuitori), procente concordante cu practica europeana, rezultand un procent final de 9,009% din baza de calcul.
Astfel, prin metodologia inaintata odata cu cererea de constituire a comisiei de negociere, UCMR-ADA a propus ca pentru inregistrarile reproduse pe CD-uri si casete audio (MC-uri) toti producatorii (indiferent de apartenenta la un organism international) sa plateasca o remuneratie de 9,009% din baza de calcul, iar pentru operele audio inregistrate pe DVD-uri, remuneratia sa reprezinte un procent de 6% din baza de calcul. Ulterior, in negocieri, UCMR-ADA a propus ca procentul de 9,009% sa fie platit numai de catre membrii IFPI, iar ceilalti producatori sa plateasca un procent de 11% din baza de calcul, indiferent de tipul suportului pe care sunt reproduse operele muzicale.
UPFR a propus ca toti producatorii, indiferent de apartenenta la un organism international, sa achite catre UCMR-ADA o remuneratie procentuala in cuantum de 9,009% din baza de calcul.
Completul de arbitraj va retine in metodologie procentul final de 9,009%.
Acest procent se aplica la o baza de calcul diferita pentru fiecare categorie de produs identificata prin prezenta metodologie, dupa cum urmeaza:
a) cand producatorul vinde produsul catre distribuitori, remuneratia se calculeaza in functie de PPD (Published Price for Dealers), reprezentand cel mai mare pret publicat de producator, in ziua iesirii suportului inregistrat din depozitul producatorului, asa cum reiese din lista de preturi tinuta si publicata de acesta, pret la care orice vanzator cu amanuntul poate achizitiona o cantitate minima, fara a beneficia de niciun fel de deduceri, stimulente sau reduceri;
b) cand producatorul vinde produsul direct catre consumatorul privat, remuneratia se calculeaza in functie de pretul de vanzare cu amanuntul, practicat si publicat de producator;
c) pentru produsele promotionale, remuneratia are ca baza de calcul valoarea totala a costurilor de productie a fonogramelor, solutie agreata de partile litigante. Cat priveste numarul de exemplare oferite cu titlu promotional, scutite de plata drepturilor de autor, UPFR solicita 1.000 de exemplare, iar UCMR-ADA acorda 150 de exemplare, completul de arbitraj urmand a acorda 350 de exemplare;
d) pentru produsele premium, remuneratia are ca baza de calcul valoarea de vanzare a tuturor unitatilor vandute, asa cum aceasta rezulta din facturi;
e) pentru produsele cu pret redus, mid, budget si solduri, remuneratia are ca baza de calcul valoarea de vanzare a tuturor unitatilor astfel vandute, asa cum rezulta aceasta din facturi;
f) pentru produsele puse in circulatie si returnate nu se achita drepturile de autor.
Remuneratiile minime ce se cuvin autorilor, potrivit metodei de calcul agreate la nivel european, vor fi stabilite in limita a doua treimi din remuneratiile normale, pe care producatorii le vor achita ca urmare a aplicarii procentului la baza de calcul. Asadar, remuneratiile minime variaza in functie de preturile practicate pe piata nationala de catre producatori, respectiv in functie de veniturile obtinute de acestia din valorificarea suporturilor inregistrate, asa cum a statuat practica BIEM.
Pentru remuneratiile minime, UPFR a propus sume forfetare al caror cuantum este conform practicii europene, insa, pentru stimularea autorilor, completul de arbitraj le majoreaza, stabilind cuantumul acestora in metodologie.
C. Privitor la licentierea producatorilor de fonograme, UCMRADA va acorda licente neexclusive producatorilor de fonograme, numai pentru reproducere, tinand cont de practica europeana concretizata in art. II alin. (1) din contractul standard incheiat intre IFPI si BIEM, precum si pe baza interpretarii logice a dispozitiilor art. 141 alin. (2) si art. 40 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind epuizarea dreptului de distribuire la prima vanzare sau la primul transfer de drept de proprietate asupra originalului sau a copiilor unei opere de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia, precum si prezumtia ca in cazul cesiunii dreptului de reproducere a unei opere se cesioneaza si dreptul de distribuire a copiilor acestei opere.
Referitor la durata autorizatiei-licenta neexclusiva, UPFR solicita ca aceasta sa fie acordata producatorilor pentru o perioada nedeterminata, solicitare inacceptabila, intrucat realizarea obligatiilor ce incumba producatorilor ar fi la latitudinea acestora. In consecinta, autorizatia se va acorda pentru o perioada de 12 luni, cu posibilitate de prelungire.
Elementele componente ale fiecarui formular/document (cerere de autorizare, raport trimestrial) sunt enumerate in cadrul art. 4, 13 si 14 din metodologia propusa de ambele parti, iar elementele contractului de autorizare in art. 5 din metodologia propusa de UCMR-ADA.

***


Fata de considerentele expuse,

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTARASTE:

Forma finala a metodologiei este urmatoarea:


Metodologie privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari sonore

Art. 1
Utilizarea operelor muzicale prin reproducere si distribuire de fonograme pe teritoriul Romaniei se poate face in baza unei autorizatii licenta neexclusiva prealabile incheiate de utilizator cu Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturile de Autor, pentru operele muzicale aflate in repertoriul gestionat colectiv de aceasta.

Art. 2
In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) UCMR-ADA - Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor;
b) prin repertoriu se intelege totalitatea operelor muzicale pentru care Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor - Asociatia pentru Drepturi de Autor a fost mandatata direct de catre membrii proprii, potrivit statutului sau, ori indirect prin intermediul contractelor scrise incheiate cu organismele similare din strainatate sa gestioneze colectiv drepturile patrimoniale de reproducere si distribuire a operelor muzicale;
c) prin producator se intelege orice persoana juridica sau persoana fizica autorizata, care realizeaza sau organizeaza realizarea de copii ale uneia sau mai multor opere muzicale pe care le pune in circulatie in scopul distribuirii catre public;
d) prin produs se intelege orice reproducere, in tot sau in parte, a uneia sau a mai multor opere muzicale ori a reprezentarilor digitale ale acestora, indiferent care ar fi metoda ori tipul de suport utilizat pentru fixare;
e) prin produs premium se intelege suportul inregistrat oferit ca bonus pentru promovarea altor produse;
f) prin produs promotional se intelege suportul inregistrat, oferit in mod gratuit in scopul promovarii produsului respectiv sau in scopul promovarii casei de productie;
g) prin vanzare la preturi de oferta (mid) se intelege vanzarea de suporturi pe care sunt reproduse opere muzicale, la un pret mai mic cu cel putin 20% fata de PPD;
h) prin vanzare budget se intelege vanzarea de suporturi pe care sunt reproduse opere muzicale la un pret mai mic cu cel putin 35% fata de pretul de lansare;
i) prin vanzare la solduri se intelege vanzarea in scopul lichidarii unui stoc de suporturi pe care sunt reproduse opere muzicale.

Art. 3
Autorizatia licenta neexclusiva acordata de UCMRADA confera producatorului, in schimbul remuneratiei, drepturile neexclusive gestionate colectiv de a reproduce si distribui pe teritoriul Romaniei opere muzicale din repertoriu, fixate pe orice tip de suport. Autorizatiile nu sunt necesare in cazul in care drepturile patrimoniale cuvenite autorilor pentru copiile introduse pe teritoriul Romaniei au fost platite in tara de unde acestea au fost achizitionate (tara de origine).

Art. 4
(1) Inainte de a reproduce in scopul distribuirii de opere muzicale din repertoriul UCMR-ADA, producatorul are obligatia de a obtine de la UCMR-ADA autorizatia licenta neexclusiva.
(2) In acest scop, producatorul va adresa o cerere UCMRADA inainte de data propusa pentru reproducere si, respectiv, distribuire. Pentru operele muzicale noi, aflate la prima inregistrare, cererea va cuprinde:
a) numele/denumirea producatorului si datele sale de identificare;
b) titlul albumului;
c) denumirea fiecarei opere muzicale;
d) durata fiecarei opere muzicale - (minute)' (secunde)'';
e) compozitor/textier/editor;
f) artist interpret (daca este cazul);
g) stampila, numele si semnatura reprezentantului legal al producatorului.
Pentru operele muzicale deja autorizate de UCMR-ADA sau de un organism similar din strainatate cu care UCMR-ADA are incheiat un contract de reciprocitate, cererea va cuprinde:
a) numele/denumirea producatorului si datele sale de identificare;
b) numarul de licenta atribuit de UCMR-ADA pentru albumul editat anterior, in cazul reeditarii acestuia;
c) numarul de catalog;
d) stampila, numele si semnatura reprezentantului legal al utilizatorului.
(3) Formularul tipizat de cerere de autorizare constituie anexa nr. 1 la prezenta metodologie si face parte integranta din aceasta.

Art. 5
Autorizatia licenta neexclusiva se acorda pe o perioada de 12 luni pentru teritoriul Romaniei si pentru tirajul solicitat, cu posibilitate de prelungire.

Art. 6
(1) Producatorul va plati UCMR-ADA pentru reproducerea si distribuirea de opere muzicale pe teritoriul Romaniei, pentru fiecare produs, o remuneratie reprezentand 9,009% din baza de calcul.
(2) Remuneratia datorata de utilizatori, pentru fiecare copie, nu poate fi mai mica decat remuneratiile minime din tabelul urmator:
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦              REMUNERATII MINIME - LEI              ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Tip suport  ¦  Vanzare  ¦ Vanzare ¦ Vanzare ¦ Solduri ¦ Premium  ¦
¦        ¦ standard  ¦  mid  ¦ budget  ¦      ¦      ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------¦
¦   CD    ¦   1   ¦  0,77  ¦  0,44  ¦  0,22  ¦  0,12  ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------¦
¦   DVD   ¦   1   ¦  0,77  ¦  0,44  ¦  0,22  ¦  0,12  ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------¦
¦   MC    ¦   0,4   ¦  0,3  ¦  0,2  ¦  0,1  ¦   -   ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

(3) In situatia in care un album contine si opere ce nu apartin repertoriului organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical, remuneratia datorata UCMR-ADA va fi calculata potrivit proportiei dintre minutajul operelor muzicale reproduse din repertoriu fata de durata totala a operelor muzicale cuprinse in album.
(4) La remuneratiile prevazute de prezenta metodologie se adauga TVA.

Art. 7
(1) Baza de calcul al remuneratiilor o reprezinta cel mai mare pret publicat de producator in ziua iesirii suportului inregistrat din depozitul producatorului, asa cum reiese din lista de preturi tinuta si publicata de acesta, pret la care orice vanzator cu amanuntul poate achizitiona o cantitate minima dintr-un suport relevant, fara a beneficia de niciun fel de reduceri, stimulente, bonusuri sau orice alt fel de diminuari ale pretului, denumit in continuare PPD.
(2) Pentru exemplarele distribuite de producator cu titlu promotional, gratuit, baza de calcul al remuneratiei o reprezinta valoarea totala a costurilor de productie a fonogramelor ca produs final. Producatorii pot oferi cu titlu promotional fara plata drepturilor de autor cel mult 350 de exemplare din fiecare fonograma si numai din primul tiraj.
(3) In situatia in care fonogramele sunt vandute la solduri, baza de calcul o reprezinta valoarea de vanzare a tuturor unitatilor astfel vandute, asa cum rezulta din facturi.
(4) Remuneratiile se determina dupa urmatoarea formula: (9,009% inmultit cu PPD-ul) inmultit cu numarul de unitati reproduse si distribuite in perioada de raportare.
(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (2) si (3), remuneratiile se determina dupa urmatoarea formula:
(9,009% inmultit cu baza de calcul prevazuta la alineatele respective) inmultit cu numarul de unitati reproduse si distribuite in perioada de raportare.

Art. 8
Baza de calcul pentru produsele la preturi de oferta (mid) o reprezinta valoarea de vanzare a tuturor unitatilor astfel vandute, asa cum rezulta aceasta din facturi.

Art. 9
(1) Baza de calcul pentru produsele solduri o reprezinta valoarea de vanzare a tuturor unitatilor astfel vandute, asa cum rezulta aceasta din facturi.
(2) Nu este considerata vanzare la solduri vanzarea unor suporturi dintr-un album ce au fost fabricate special pentru vanzarea la preturi de solduri.

Art. 10
(1) Baza de calcul pentru produsele premium o reprezinta valoarea de vanzare a tuturor unitatilor astfel vandute, asa cum rezulta aceasta din facturi.
(2) Produsele premium vor avea inscriptionate pe suport enuntul "Se distribuie numai impreuna cu ......".

Art. 11
(1) Baza de calcul pentru produsele budget o reprezinta valoarea de vanzare a tuturor unitatilor astfel vandute, asa cum rezulta aceasta din facturi.
(2) Nu este considerata vanzare budget vanzarea unor suporturi dintr-un album continand opere muzicale noi ce au fost fabricate special pentru vanzarea la pret redus fata de PPD.

Art. 12
(1) Plata remuneratiilor datorate de producatori catre UCMR-ADA se face trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului incheiat.
(2) Pentru intarzierile la plata producatorii datoreaza UCMR-ADA penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere.

Art. 13
(1) Pe coperta fiecarui suport pe care sunt reproduse opere muzicale din repertoriu vor fi mentionate in mod vizibil urmatoarele marcaje:
a) numele si, daca este cazul, marca producatorului;
b) titlul albumului;
c) denumirea operelor muzicale;
d) numele autorilor operelor muzicale;
e) numarul de catalog;
f) enuntul "Toate drepturile producatorului si ale autorilor sunt rezervate. Utilizarile neautorizate ale acestei inregistrari sunt strict interzise si se pedepsesc conform legii." sau varianta in limba engleza pentru copiile din repertoriul international;
g) simbolul P, insotit de numele producatorului, anul si tara in care s-a publicat prima data.
(2) Marcajele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), e) si g) vor fi inscriptionate si pe suportul pe care sunt fixate sau reproduse operele muzicale.

Art. 14
(1) Producatorii sunt obligati sa elaboreze cataloage care vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) titlurile albumelor;
b) numarul de catalog;
c) titlul operelor muzicale;
d) autorii operelor muzicale;
e) tipul suportului (compact-disc, caseta audio, DVD, CD-ROM etc.).
(2) Producatorii vor comunica UCMR-ADA lista de preturi cuprinzand PPD-ul, lista publicata periodic de catre acestia.
(3) Utilizatorii au obligatia de a comunica UCMR-ADA un exemplar al fiecarui catalog editat sau reeditat.
(4) Necomunicarea catalogului da dreptul UCMR-ADA ca, dupa o prealabila notificare, sa refuze pe viitor cererile de autorizare formulate de acel producator pana la reglementarea situatiei.

Art. 15
(1) Pana la data de 20 a lunii urmatoare fiecarui trimestru, utilizatorii au obligatia de a comunica UCMR-ADA un raport cuprinzand, pentru trimestrul incheiat:
a) numele/denumirea producatorului si datele sale de identificare;
b) titlurile albumelor reproduse si distribuite;
c) numarul de catalog al fiecarui album;
d) numarul de unitati vandute din fiecare album;
e) PPD-ul pentru fiecare album si tip de suport;
f) numarul de autorizatie UCMR-ADA;
g) stampila, numele si semnatura reprezentantului legal al utilizatorului.
(2) Modelul de raport constituie anexa nr. 2 la prezenta metodologie si face parte integranta din aceasta.

Art. 16
(1) Remuneratia nu va fi achitata daca produsele sunt returnate si inregistrate astfel in documentele contabile.
(2) In situatia in care retururile sunt reintroduse in circuitul comercial, remuneratia este datorata corespunzator.

Art. 17
In cazul vanzarilor angro, utilizatorul va mentiona pe fiecare factura sau intr-o anexa a acesteia specificatiile detaliate ale fonogramei, numarul de exemplare pentru fiecare pozitie din catalog si pretul de livrare corespunzator pe unitate de suport.

Art. 18
Producatorii vor asigura organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical accesul la toate informatiile si evidentele privind activitatile ce fac obiectul autorizatiilor acordate de acesta, potrivit raportarilor trimestriale, si vor furniza la cererea scrisa si alte informatii privind drepturile reglementate de prezenta metodologie.

Art. 19
In masura in care UCMR-ADA, precum si producatorii devin membri ai unor organizatii internationale ale autorilor, respectiv ale producatorilor, intre care exista incheiate acorduri, prevederile acestora vor putea fi stipulate in conventiile incheiate intre organismul de gestiune colectiva si producatorii respectivi.

Art. 20
Modificarea remuneratiilor stabilite in suma fixa se poate efectua periodic, prin reactualizarea cu indicele inflatiei, in conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 la metodologie

  
  CERERE DE AUTORIZARE A PRODUCTIEI FONOGRAFICE 
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Subscrisa S.C. ....................................................,               ¦
¦cu sediul social in ................................................               ¦
¦Telefon/fax ...................... e-mail ..........................               ¦
¦C.U.I. ...................... Nr. reg. com. J .................... .               ¦
¦Cont deschis la Banca ..................................... Cod IBAN .............................¦
¦Reprezentanta legal si statutar de ......................................             ¦
¦Persoana de contact ..................................................... telefon ................¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
  Solicit eliberarea unei autorizatii licenta neexclusiva pentru reproducerea operelor muzicale pe
inregistrari sonore pentru albumul cu titlul ......................................................,
pe suport .........................................................................................
(se va mentiona suportul pe care se vor reproduce operele muzicale; de exemplu: CD, MC, DVD etc.)
pentru operele muzicale de mai jos.
  Operele muzicale pentru care se solicita autorizatia licenta neexclusiva pentru reproducerea pe
inregistrari sonore sunt:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Artist interpret ¦Titlul operei muzicale¦ Durata ¦  Compozitor  ¦    Editor    ¦
¦crt.¦          ¦           ¦     ¦        ¦           ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Data ...................                                     ¦
¦Societatea Comerciala ...................................        Semnatura ............... ¦
¦                                                 ¦
¦Ls.                                                ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

ANEXA Nr. 2 la metodologie

  
  S.C. ...................... 
  Sediul .................... 
  CIF ......................; J ............................ 
  Banca .................. cont IBAN ....................... 
  Reprezentata legal si statutar de ........................ 
  Destinatar raport: UCMR-ADA 


  RAPORT VANZARI
Trimestrul ......./Anul ........... 
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. catalog ¦Nr. autorizatie¦Titlu album¦Suport¦Unitati vandute¦Baza de calcul¦Procent UCMR-¦ Suma achitata ¦
¦      ¦  UCMR-ADA  ¦      ¦   ¦        ¦       ¦  ADA*   ¦ catre UCMR-ADA ¦
+------------+---------------+-----------+------+---------------+--------------+-------------+----------------¦
¦      ¦        ¦      ¦   ¦        ¦       ¦ X/Y*9,009% ¦        ¦
+------------+---------------+-----------+------+---------------+--------------+-------------+----------------¦
¦      ¦        ¦      ¦   ¦        ¦       ¦       ¦        ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦*X = minutaj opere muzicale protejate de UCMR-ADA; Y = minutaj opere muzicale incluse pe inregistrarea sonora¦
¦                                                       ¦
¦TOTAL GENERAL                                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+* * *

Cu apel in termen de 30 de zile de la publicarea Hotararii arbitrale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pronuntata si semnata, astazi, 15 decembrie 2008, la sediul ORDA din Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, Bucuresti.

Completul de arbitri:
Toma Dragomir - arbitru
Georgeta Dutescu - arbitru
Gheorghe Gheorghiu - arbitru
Ernest Popovici - arbitru
Claudiu Seucan - arbitruPoate fi de interes si:
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 261/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 261/2015
OUG 42/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 42/2015
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 149/2015 privind modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Lege nr. 149/2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
Legea 53/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Lege nr. 53/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 27/2015 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. Hotarare 27/2015
Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Editie de colectie
Ioan Les

Pret: 469 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: