DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie nr. 97/2009 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzicaPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 19 august 2009

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Avand in vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. a), ale art. 130 alin. (1) lit. b) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, cu modificarile ulterioare,
tinand cont de cererea formulata de Societatea Comerciala TVR MEDIA — S.R.L., Societatea Comerciala PROOPTIKI ROMANIA — S.R.L., Societatea Comerciala PRO VIDEO — S.R.L. si Societatea Comerciala ODEON CINEPLEX — S.R.L., inregistrata la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor cu nr. RG II/7591 din 10 august 2009, precum si Referatul nr. RG II/7598 din 11 august 2009 al Directiei registre, gestiune colectiva si relatii publice,
in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 401/2006, cu modificarile ulterioare,
directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite urmatoarea decizie:

Art. 1
Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remunerative reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica, dupa cum urmeaza:
 • un reprezentant al UCMR—ADA (Uniunea Compozitoriior si Muzicologilor din Romania — Asociatia pentru Drepturi de Autor), pe de o parte, si
 • un reprezentant al Societatii Comerciale PRO VIDEO — S.R.L., ai Societatii Comerciale PROOPTIKI ROMANIA — S.R.L. si al Societatii Comerciale TVR MEDIA — S.R.L., pe de alta parte.

  Art. 2
  Comisia constituita potrivit art. 1 are obligatia sa desfasoare negocierile in conformitate cu dispozitiile art. 131^1 si art. 131^2 alin, (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

  Art. 3
  Comisia isi va stabili programul intalnirilor, pe care il va comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

  Art. 4
  Propunerea de metodologie privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti, interpreti sau trupe de muzica, depusa odata cu cererea de negociere, este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

  Art. 5
  Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si intra in vigoare la data publicata.


  Anexa - PROPUNERE DE METODOLOGIE privind remuneratiile representand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica


  1. Producatorii de videograme care reproduc, pe suporturi tangibile, in vederea comercializarii, cu autorizarea producatorilor de opere audiovizuale sau a unui tert autorizat de acestia, odata cu reproducerea de opere audiovizuale, si opere muzicale utilizate in mod legal in cadrul operei audiovizuale, pentru care drepturile patrimoniale nu au fost achitate anterior, sunt obligati sa obtina din partea organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical, in temelui mandatelor prezentate de acesta, autorizatii — licenta neexclusiva, prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

  2. In aplicarea prezentei metodologii se vor utiliza urmatoarele definitii:
  a) prin producator de videograme se intelege orice persoana juridica sau persoana fizica, autorizata de producatorul operei audiovizuale sau de un tert autorizat de acesta, care realizeaza ori organizeaza realizarea de copii pe videograme, suporturi tangibile (CD, DVD, VMS, BlueRay), ale uneia sau mai multor opere muzicale, legal utilizate in cadrul unei opere audiovizuale, pentru care drepturile nu au fost achitate anterior, in vederea comercializarii acestora odata cu comercializarea operei audiovizuale pe teritoriul Romaniei.
  In sensul prezentei metodologii, pentru clarificare, vor fi asimilati producatorilor de videograme si importatorii sau distribuitorii care au realizat videogramele in afara Romaniei pe baza unui drept de reproduceri pe videograme de opere audiovizuale, ce contin opere muzicale, care a fost cesionat in favoarea acestora pentru teritoriul Romaniei.
  In aceasta situatie importatorii si distribuitorii vor fi exonerati de plata, la cerere, numai daca dovedesc pentru evitarea dublei plati fie plata remuneratiei la organismul competent din teritoriul in care s-a realizat reproducerea efectiva, plata fiind efectuata pe acel teritoriu datorita legislatiei din respective jurisdictie, fie faptul ca remuneratiile nu sunt datorate in Romania fiindca drepturile de reproducere in ipoteza data beneficiaza de confirmarea autorizarii sau acoperirii, asumarii la sursa;
  b) prin reproducere se intelege realizarea uneia sau a mai multor copii integrale ale operei audiovizuale si in acelasi timp a operelor muzicale utilizate legal in cadrul acesteia, pe videograme, inclusiv realizarea de copii ale unor secvente de imagini in miscare din cadrul operei audiovizuale, insotite de fragmente din operele muzicale utilizate in opera audiovizuala finita; reproducerile partiale nu privesc si muzica din trailers de promovare a filmului;
  c) PPD — reprezinta pretul net de vanzare al fiecarei videograme, conform facturilor prin care s-a operat vanzarea;
  d) prin videograma se intelege orice copie a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite de opere muzicale, pe suporturi CD, DVD, VHS, BlueRay, oricare ar fi metoda utilizata pentru realizarea copiei.

  3. Autorizatiile imbraca forma unei licente neexclusive, privesc numai operele din repertoriu, sunt emise de organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical, mandatat direct de autorii nationali sau prin contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate, si au ca obiect colectarea remuneratiilor aferente dreptului de reproducere pe videograme a operelor muzicale utilizate legal in cadrul operelor audiovizuale, acolo unde nu exista contracte directe cu autorii sau clauza contractuala ori scrisoare de confirmare care atesta autorizarea sau asumarea drepturilor la sursa de catre licentiatorul ori producatorul operei audiovizuale.

  4. Autorizatiile — licenta neexclusiva, prevazute la pct 3, se elibereaza pentru fiecare opera muzicala sau grup de opere utilizate in opera audiovizuala si au ca obiect numai operele muzicale din repertoriul organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical, in limitele mandatelor de gestiune acordate de autorii nationali, precum si ale contractelor de reprezentare incheiate cu organisme similare din strainatate si confirmate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, prin confirmarea repertoriului organismului conform dispozitiilor legale.

  5. Autorizatiile — licenta neexclusiva, prevazute la pct. 3, sunt emise pe intreaga durata a licentei/cesiunii operei audiovizuale in favoarea producatorului de videograme si sunt valabile numai pe teritoriul Romaniei.

  6. Producatorii vor elabora cataloage ale videogramelor reproduse in Romania sau sub dreptul de reproducere cesionat in favoarea lor pentru teritoriul Romaniei, in scopul comercializarii in Romania, care privesc situatiile de licentiere, in sensul prezentei metodologii, in care vor evidentia urmatoarele:
  a) titlul operei audiovizuale si categoria — artistic, documentar, concert si alte productii muzicale cu imagini in miscare;
  b) producatorul operei audiovizuale;
  c) durata operei audiovizuale;
  d) titlul operei/operelor muzicale, pe baza cue-sheet-ului;
  e) autorul/autorii muzicii si al/ai textului, pe baza cue-sheet-ului;
  f) durata operei/operelor muzicale, conform cue-sheet-ului;
  g) cue-sheet-ul;
  h) tipul suportului (CD, DVD, VHS, BlueRay).
  Producatorii vor intocmi catalogul organizat pe criteriul producatorului operei audiovizuale si vor evidentia operele audiovizuale cu privire la care drepturile muzicale beneficiaza de clauza contractuala care atesta autorizarea sau asumarea drepturilor la sursa de catre licentiatorul ori producatorul operei audiovizuale intr-o sectiune separata, fara a fi necesara intocmirea de evidente pe criteriile prevazute la lit. a)—h).

  7. Pentru fiecare opera audiovizuala, odata cu solicitarea in sens a autorizatiei — licenta neexclusiva, vor fi prezentate in scris, in forma tabelara, organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical fie urmatoarele informatii: denumirea videogramei si a operei muzicale ori a fiecarei opere muzicale ce face parte din opera audiovizuala, unde se aplica, numele compozitorului, numele textierului, numele artistului interpret, daca exista interpretarea vocala, durata operei/operelor muzicale, fie cue-sheet-ul aferent operei audiovizuale, daca este cazul, in forma transmisa de licentiator/cedent, fie ambele. Fiecare solicitare va primi un numar de ordine unic care va fi si numarul licentei.

  8. Transmiterea cue-sheet-ului sau a listei tabelare in vederea obtinerii autorizatiei — licenta neexclusiva se va face in maximum 21 de zile lucratoare de ;a data lansarii operei audiovizuale. Licentele vor fi eliberate in maximum 21 de zile lucratoare de la data primirii cue-sheet-ului muzical sau a datelor tabelare precizate mai sus. Daca organismul de gestiune colectiva intarzie eliberarea licentei neexclusive sau elibereaza licenta neinsotita de documentele oficiale care certifica existenta si valabilitatea mandatarii sale cu privire la operele mentionate in cue-sheet sau in lista tabelara si care fac parte din repertoriul confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor al organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical, producatorii sunt exonerati de obligatia de plata a remuneratiilor aferente solicitate.

  9. Producatorii au obligatia sa transmita semestrial, corespunzator numarului de ordine unic prevazut la pct. 7, catre organismul de gestiune colectiva lista operelor audiovizuale per titlu reproduse pentru comercializare, numarul suporturilor vandute pe teritoriul Romaniei si PPD-ul pentru care a fost emisa autorizatia — licenta neexclusiva.

  10. In temeiul listei prevazute la pct. 9 si a cue-sheet-urilor si pe baza certificarii existentei operei/operelor muzicale in repertoriul propriu al organismului, conform art. 123^2 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa conform pct. 8, organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical va emite catre utilizatori o solicitare de plata a remuneratiilor datorate conform formulei de calcul si criteriilor stabilite la pct. 11, insotita de factura.

  11. Remuneratiile datorate potrivit prezentei metodologii se vor calcula pe baza numarului de unitati vandute catre consumatorul final si a urmatoarei formule de calcul:
  "2% x PPD x durata muzicii din durata operei audiovizuale in cota procentuala x numarul de unitati vandute catre consumatorul final".

  12. Plata remuneratiilor datorate de producatorii de videograme se face in terrnen de 45 de zile de la primirea facturilor. Lipsa documentelor certificatoare ale mandatului, prevazute la pct. 8, inlatura obligatia de plata a remuneratiilor facturate.

  13. In situatia in care un produs contine si opere ce nu apartin repertoriului organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical, procentele aplicabile vor fi proportionale numai cu durata procentuala a operelor din repertoriu, raportata la durata totala a operelor muzicale cuprinse in opera audiovizuala.

  14. Pentru intarzierile la plata se datoreaza si se vor plati penalitati in cuantum de 0,01% pe zi de intarziere, iar valoarea cumulata a penalitatilor datorate nu poate depasi valoarea sumelor restante.

  15. Cu o notificare prealabila de 15 zile, organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul muzical sau auditorii desemnati de acesta pot solicita la fiecare 18 luni examinarea situatiilor contabile — respectiv a documentelor justificative, rapoarte de vanzari si facturi — ale producatorilor de videograme privind operele audiovizuale pentru care s-a emis licenta neexclusiva. Examinarea se va desfasura pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva si nu va putea dura mai mult de 5 zile lucratoare. In cazul descoperirii de nereguli, care nu reflecta volumul real comercializat, la solicitarea expresa a organismului de gestiune, sumele rezonabile si corespunzatoare onorariilor de audit ale pietei romanesti privind cheltuielile de audit vor fi suportate de producatorul de videograme in culpa. Organismul de gestiune a drepturilor de autor in domeniul muzical se obliga sa asigure confidentialitatea deplina a tuturor documenteior puse la dispozitie de producatorii de videograme sub sanctiunile legislatiei aplicabile.

  16. Metodologia va putea fi modificata numai dupa 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform Legii nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
  OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
  Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Hotarare nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2014
  OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
  Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
  Hotarare nr. 1409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor
  Legea 314/2013 pentru modificarea si completarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera R
  HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
  Hotararea 3/2013 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica. Hotarare nr. 3/2013
  HG 780/2013 pentru modificarea si completarea HG 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari. Hotarare nr. 780/2013
  Ordin nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public
  Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013
  Legea 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
  Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile d
  HG 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional. Hotararea nr. 1062/2012
  Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
  Hotararea 142/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu stu
  Legea 57/2012 pentru modificarea si completarea OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 57/2012
  Malpraxisul
  Cimpoeru Dan,Cimpoeru Dan

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  45 useri online

  Useri autentificati: