DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a RomanieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 6 mai 2014

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI

In temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) si art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 29 pct. 12, art. 59 si art. 60 din Statutul Camerei Nationale, aprobat in Adunarea generala a membrilor C.C.I.R. din 27 decembrie 2007,
Colegiul de conducere al Camerei nationale adopta prezenta decizie.

Art. 1
Colegiul de conducere al Camerei Nationale a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumit in continuare Regulament, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2
Se abroga dispozitiile art. 17, 18 si 20 din Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, precum si orice alte dispozitii contrare normelor cuprinse in Regulament.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a Regulamentului se abroga Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, aprobat de Colegiul de conducere al Camerei Nationale la data de 6 martie 2013, si dispozitiile art. 8 din Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei Nationale la data de 6 martie 2013.

Art. 4
(1) Pana la data elaborarii unor noi reguli de procedura arbitrala, in spiritul Regulamentului, desemnarea arbitrilor si a supraarbitrului se va face in conformitate cu regulile prevazute in cartea a IV-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila.

(2) Prezentele norme sunt de aplicatie imediata.
(3) In cazul proceselor aflate deja pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei la data intrarii in vigoare a Regulamentului, pentru care tribunalul arbitral a fost constituit conform vechii reglementari si in care inca nu s-a ajuns la primul termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor se va putea face conform dispozitiilor Codului de procedura civila de catre parti intr-un termen de 10 zile. Termenul de 10 zile curge de la data intrarii in vigoare a Regulamentului.
(4) In cazul proceselor aflate pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care au depasit momentul procesual al primului termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor conform Codului de procedura civila va putea fi facuta numai cu acordul ambelor parti, cel mai tarziu pana la urmatorul termen de arbitrare.

Art. 5
La data adoptarii prezentelor norme si a Regulamentului se abroga orice dispozitie contrara cuprinsa in Reglementarile arbitrale din Sistemul Cameral.

Art. 6
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA - REGULAMENT privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a RomanieiCapitolul I - Dispozitii generale


Definirea si sediul Curtii de Arbitraj Art. 1
(1) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, este o institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, organizata si functionand in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prezentul regulament.
(2) Sediul Curtii de Arbitraj este in Romania, municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Misiunea Curtii de Arbitraj Art. 2
Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern si international, precum si alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor.


Capitolul II - Atributii


Atributiile Curtii de Arbitraj Art. 3
Curtea de Arbitraj indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si internationale prin arbitraj institutionalizat, in conditiile prevazute de prezentul regulament, de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, denumite in continuare Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, de dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;
b) asigura partilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, in cauzele in care, prin conventia arbitrala, au optat pentru aceasta modalitate de arbitraj;
c) elaboreaza modele de conventii arbitrale pe care le pune la dispozitia mediului de afaceri;
d) dezbate probleme de drept si jurisprudenta arbitrala;
e) colaboreaza cu celelalte curti de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, cu alte institutii similare de arbitraj, interne si internationale, si cu diverse personalitati din domenii de interes;
f) tine evidenta jurisprudentei arbitrale, intocmeste culegeri de jurisprudenta arbitrala si asigura documentarea in domeniul arbitrajului intern si international;
g) face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului intern si international;
h) organizeaza, la cerere, alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor;
i) indeplineste alte atributii prevazute in prezentul regulament si in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.


Capitolul III - Organizare si functionare


Componenta Curtii de Arbitraj. Dobandirea calitatii de arbitru Art. 4
(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmati de Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament si in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.
(2) In Lista de arbitri a Curtii de Arbitraj, denumita in continuare Lista de arbitri, pot fi inscrise, daca indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament si in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, persoane care figureaza pe listele de arbitri ale unor institutii permanente de arbitraj din strainatate.
(3) In arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri si persoane neinscrise pe Lista de arbitri, daca partile le-au numit, prin conventia arbitrala, in aceasta calitate intr-un litigiu determinat, iar aceste persoane indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament si in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.
(4) Poate fi arbitru orice persoana, cetatean roman sau strain, care are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor sale, se bucura de o reputatie nestirbita si are o inalta calificare si experienta profesionala in domeniul dreptului privat, relatiilor economice interne si internationale si arbitrajului comercial.
(5) Inscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor romani si straini se face in urmatoarele conditii:
a) cerere scrisa, care sa cuprinda declaratia persoanei ca a luat cunostinta de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj;
b) studii superioare juridice;
c) vechime in specialitate juridica de cel putin 8 ani;
d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curtii de Arbitraj;
e) aprobarea Colegiului Curtii de Arbitraj.
(6) Colegiul Curtii de Arbitraj examineaza cererile de inscriere in Lista de arbitri o singura data pe an.
(7) Enumerarea arbitrilor in Lista de arbitri se face in ordinea alfabetica a numelui acestora, specificandu-se pentru fiecare arbitru titlurile stiintifice pe care le detine si activitatea profesionala care il defineste, vechimea in specialitate, cetatenia si domiciliul ori resedinta obisnuita.
(8) Durata mandatului unui arbitru este de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii in conditiile prevazute la alin. (5).

Radierea arbitrilor din Lista de arbitri. Proceduri Art. 5
(1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, in urma deciziei motivate a Colegiului Curtii de Arbitraj, de catre Biroul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, in cazul incalcarii deosebit de grave a obligatiilor ce incumba misiunii de arbitru.
(2) Rezolutia Biroului de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei poate fi atacata de catre persoana vizata in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, care va lua o decizie definitiva ce va fi comunicata de indata petentului.
(3) Pentru cauze de incompatibilitate in legatura cu calitatea de arbitru, survenite ulterior inscrierii in Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de catre Colegiul Curtii de Arbitraj.

Conducerea Curtii de Arbitraj Art. 6
(1) Curtea de Arbitraj este condusa de catre un colegiu alcatuit din presedinte si 4 membri. Colegiul Curtii de Arbitraj este desemnat de Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, dintre arbitrii inscrisi pe lista, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit. Cei 4 membri sunt propusi de presedintele Curtii de Arbitraj.
(2) Colegiul Curtii de Arbitraj ia hotarari cu majoritatea membrilor ce il compun.
(3) Colegiul Curtii de Arbitraj are urmatoarele atributii principale:
a) asigura conducerea generala a Curtii de Arbitraj;
b) adopta Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj;
c) adopta Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj;
d) propune, daca este cazul, modificarea prezentului regulament, precum si Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale;
e) aproba Lista de arbitri;
f) convoaca Plenul Curtii de Arbitraj;
g) organizeaza intocmirea de culegeri de jurisprudenta a Curtii de Arbitraj si avizeaza publicarea acestora; asigura procurarea de documentatie nationala si straina necesara desfasurarii activitatii arbitrilor;
h) adopta Regulamentul Secretariatului Curtii de Arbitraj.
(4) Presedintele Curtii de Arbitraj exercita conducerea curenta a acestei curti si o reprezinta in relatiile interne si internationale. De asemenea, presedintele exercita atributiile referitoare la organizarea si administrarea litigiilor arbitrale, care ii sunt conferite prin Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.
(5) In situatia de imposibilitate temporara a exercitarii functiei de presedinte, inlocuitorul acestuia este cel mai in varsta dintre membrii Colegiului Curtii de Arbitraj.
(6) Presedintele si membrii Colegiului Curtii de Arbitraj pot fi desemnati ca arbitri si supraarbitri.
(7) Presedintele si membrii Colegiului Curtii de Arbitraj pot fi revocati de Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, in cazul membrilor, la propunerea presedintelui Curtii de Arbitraj.
(8) Colegiul Curtii de Arbitraj isi exercita prerogativele in baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual in sesiunea Plenului Curtii de Arbitraj.
(9) Colegiul Curtii de Arbitraj poate desemna un presedinte de onoare al Curtii de Arbitraj, din randul personalitatilor cu o inalta reputatie academica, cu larga recunoastere in domeniul dreptului si cu o contributie majora la activitatea si afirmarea prestigiului Curtii de Arbitraj.
(10) De asemenea, Colegiul Curtii de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curtii de Arbitraj, in honorem sau in memoriam, din randul fostilor arbitri sau dintre personalitatile marcante ale lumii juridice interne sau internationale.

Plenul Curtii de Arbitraj Art. 7
(1) Totalitatea arbitrilor inscrisi in Lista de arbitri constituie Plenul Curtii de Arbitraj.
(2) Plenul Curtii de Arbitraj dezbate informarile Colegiului Curtii de Arbitraj cu privire la activitatea desfasurata de acesta, discuta problemele de drept ivite in activitatea Curtii de Arbitraj, in scopul asigurarii unei jurisprudente unitare, si examineaza propunerile privind reglementarile referitoare la arbitrajul comercial.
(3) Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj sunt convocate in baza hotararii Colegiului Curtii de Arbitraj si sunt conduse de presedintele Curtii de Arbitraj sau de un alt membru al Colegiului, desemnat de presedintele Curtii de Arbitraj.
(4) Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj sunt semestriale.

Comisiile de specialitate ale Curtii de Arbitraj Art. 8
(1) Curtea de Arbitraj isi constituie comisii de specialitate, compuse dintr-un numar impar de arbitri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curtii de Arbitraj, care vor functiona pe baza programului si tematicilor aprobate de Colegiul Curtii de Arbitraj.
(2) Colegiul Curtii de Arbitraj aproba 4 comisii de specialitate, si anume: Comisia de procedura si regulamente, Comisia profesionala si de arbitri, Comisia pentru activitatea stiintifica si relatiile internationale si Comisia pentru activitate organizatorica si pentru relatiile cu mediul de afaceri.

Secretariatul Curtii de Arbitraj Art. 9
(1) Curtea de Arbitraj are o structura functionala compusa din Secretariat, Arhivaregistratura si Grefa, cu un personal auxiliar si de specialitate aferent, coordonat de asistentul arbitral sef.
(2) Statul de functii, numarul de personal, incadrarea si salarizarea personalului se aproba de conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj.
(3) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral sef si asistenti arbitrali, iar personalul auxiliar din referenti, secretari, tehnoredactori, arhivari-registratori, aprozi si alti salariati.
(4) Secretariatul, Arhiva-registratura si Grefa functioneaza in baza unui regulament aprobat de Colegiul Curtii de Arbitraj.
(5) Asistentii arbitrali sunt incadrati in functia de consilier juridic in schema Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

Definirea tribunalului arbitral Art. 10
(1) In intelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic sau din 3 (trei) arbitri desemnati in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj. Odata cu arbitrii titulari se desemneaza si arbitrii supleanti.
(2) Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea si administrarea arbitrajului, sa intervina in solutionarea litigiului sau sa influenteze in vreun fel tribunalul arbitral.

Desemnarea arbitrilor si supraarbitrilor Art. 11
(1) Desemnarea arbitrilor se face de partile in litigiu, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.
(2) Arbitrii numiti de parti desemneaza supraarbitrul, in termenele si conditiile prevazute de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.
(3) In cazul in care partile nu desemneaza arbitrii sau acestia nu desemneaza supraarbitrul in conditiile Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, desemnarea va fi facuta de catre Presedintele Curtii de Arbitraj.

Obligatiile arbitrilor si supraarbitrilor Art. 12
(1) Arbitrul si supraarbitrul isi exercita activitatea cu titlu individual, independent si impartial, fiind supus numai legii. Aprecierea probelor si luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a arbitrului.
(2) Arbitrul si supraarbitrul trebuie sa manifeste disponibilitatea ceruta de exercitiul competentelor sale arbitrale, in termen util, dupa agenda Curtii de Arbitraj, cu buna-credinta si profesionalism.
(3) Arbitrii si supraarbitrii isi exercita prerogativele si isi indeplinesc misiunea in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutia Romaniei, republicata, si cu cele ale art. 6 alin. (1) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care garanteaza dreptul la un proces echitabil si intr-un timp rezonabil, precum si dreptul la un tribunal independent si impartial.

Inlocuirea arbitrilor si supraarbitrilor Art. 13
Inlocuirea unui arbitru sau supraarbitru se face pentru motivele si in conditiile prevazute in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj si in Codul de procedura civila.


Capitolul IV - Resurse


Constituirea resurselor Curtii de Arbitraj Art. 14
(1) Resursele Curtii de Arbitraj se constituie din taxele de inregistrare si taxele arbitrale incasate pentru serviciile prestate.
(2) Taxele de inregistrare si taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj.
(3) Taxele de inregistrare acopera costurile de initiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxele arbitrale acopera cheltuielile legate de activitatea de organizare si desfasurare a solutionarii litigiilor, plata onorariilor arbitrilor si documentarea acestora, cheltuielile de secretariat si alte cheltuieli necesare functionarii Curtii de Arbitraj.
(4) Membrii Colegiului Curtii de Arbitraj si asistentii arbitrali au dreptul la o indemnizatie care se acopera din taxele administrative, in conditiile prevazute in Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj si cel al Secretariatului Curtii de Arbitraj.

Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatii Curtii de Arbitraj Art. 15
Camera de Comert si Industrie a Romaniei asigura spatiul si conditiile materiale necesare desfasurarii activitatii Curtii de Arbitraj.


Capitolul V - Dispozitii comune, finale si tranzitorii


Obligatia de confidentialitate Art. 16
Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

Elaborarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Art. 17
(1) Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj se elaboreaza de Comisia de procedura si regulamente a Curtii de Arbitraj si se adopta de Colegiul Curtii de Arbitraj, in conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dupa adoptare, Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj sunt transmise spre informare Colegiului de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

Aprobarea Regulamentului. Codexul arbitral Art. 18
(1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 10 aprilie 2014 in Sesiunea a XXXIV-a de catre Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Continutul Codexului arbitral este stabilit de Colegiul Curtii de Arbitraj, care aproba elaborarea si difuzarea acestuia.
(3) Directia drept si legislatie din cadrul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei va asigura contra cost comunicarea Codexului arbitral catre cei interesati, la solicitarea acestora.

Dispozitii tranzitorii Art. 19
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 4 din prezentul regulament, Colegiul Curtii de Arbitraj va reconfigura Lista de arbitri, in temeiul criteriilor stabilite in art. 4 alin. (5).
(2) In cazul proceselor inregistrate pe rolul Curtii de Arbitraj la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, pentru care nu au fost nominalizati membrii tribunalului arbitral, desemnarea arbitrilor si supraarbitrului se face potrivit regulilor stabilite in art. 11 din prezentul regulament, completate cu dispozitiile Codului de procedura civila, dupa caz.

Abrogarea dispozitiilor contrare Art. 20
Se abroga Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei din 6 martie 2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 2 aprilie 2013, precum si orice alta dispozitie contrara.